Budapest és környékének távbeszélő betürendes- és szaknévsora 1929. május (Budapest)

A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora - K

Kendi névvel ellátott ülőbútorok a legtartősabbak. KENDI SÁNDOR Kendi Sándor bőrbútorkészítö és la­kásberendező kárpitosmester, IV. Régi- posta-u. 17. Aut 836-69 Kendoff Antal maiomépitö-mérnök, 11. Rókushegyi-lépcsö 10. Aut 513-33 Kendő-, szövött és kötöttárugyár r.-t. (Klein Friedmann és Tsa) Újpest, Szabadkai-út 17. Automata állomásokról először *924-90-et kell tárcsázni AU 41-14 Városi irodája: V. Arany János u. 23. Aut 221-40 Kenedi Kornél ig. (őzv. Krishaber M.) (Éj. kitapos.) VI. Aréna-út 102. AL 973-78 Kenedi Norbert gyógyszerész drogé­riája, VI. Andrássy-út 76. Aut 291-12 Kenedy Béla magyarpádéi, oki. mérnök (Kenedy G. dr.) I. Völgy-u. 10. Aut 640-88 Kenedy Dezső dr. bőrgyógyász, (1 m. á.) V. Hold-n. 8. Aut 135-15 Kenedy Emánuel fatermelö (Kenedy D. dr. V. Fáik Miksau. 28. Aut 156-52 Kenedy Ernő dr. lakása. V. Hold-n. 29. AL 988-44 Kenedy Géza dr. magyarpádéi, iró, ügy­véd (Kenedy B.) I. Vőlgy-u. 10. Aut 640-88 Kenesei Antal női szabó, IX. Ráday- u. 22. Aut 857-45 Kenessey Istvánné kenesei, Boross Marietta kir. kamarás neje, VH. Károly király-út 3. J 416-09 Kenessey Josephine kenesei, leány­internátusa és továbbképző iskolája, I. Tóth Lörinc-u. 15. Aut 524-54 Kenéz Béla egyet, tanár, országgyül. képv., I. Svábnegy, Özike-út 13. Aut 662-89 Kenéz Jenő dr. kórh. főorvos, orthopüd sebész, VII. Wesselényi-u. 47. J 392-30 Kenéz Lili tanár, zongoraművésznő (Bán Z.) (Éj. kikapc8.) VT. Liszt Ferenc-tér 5. Aut 149-75 Kenéz Miklós dr. ügyvéd, V. Berlini­tér 9. AL 972-62 Kénoszt Vilmos szöv. ig., VI. Bajnok­n. 1. Aut 257-61 Kentzler Gyula dr., a Tüdőbeteg gon­dozó int. ig.-főorvosa, vm. József-krt 63. J 355-92 Kenyeres Gyula dr. ügyvéd, VIT1. Népszinház-u. 32. J 456-54 Kenyérgyár, i. Budapest föv. Kőzs. ke­nyérgyár. Kenyérkereső nők orsz. szöv. el­nöke Liptbay Olga (Lipthay K.) IV. Régi- posta-n. 15. Aut 867-67 Keönch Boldizsárné dr.-né özv. tiszaujhelyi (hermándi Hermán Ö.) (1 m. á.) IX. Mester-u. 3. J 368-40 Képcsarnok, i. Történeti képcsarnok. Kepes Bernát dr. ügyvéd, VI. Pod- maniczky-u. 31. Aut 214-67 Kepes Franciska dr. orvos, VI. Kmetty-u. 14. AL 992-71 Kepes Gyula dr. ügyvéd (1 m. á.) VI. Andrássy-út 56. Aut 209-46 Kepes H. Andor dr. ügyvéd (Szilárd V. dr.) vm. Főherceg Sándor-u. 13. J 350-66 Kepes Imre épitész, VII. Amerikai-út 83. J 461-82 Kepes József dr., V. Kaik Miksa­it 4. Aut 136-50 képes Krónika szerkesztősége és kiadó- hivatala, V. Honvéd-u. 10. Aut 205-69 Kepes László dr. orvos, szőlöteleptul., U3. Testvérhegy dűlő 3200/2. Aut 622-49 Kepes Miklós kötött-, szövött- és tex- tilárurakt., VII. Dohány-n. 58/60.- J 326-45 Kepes Olivér dr. ügyvéd (Wiener E.) VI. Felsöerdősor 22. Aut 216-42 Kepes Pál dr. orr-, gége- és fülorvos (Bodánszky P. dr.) V. Nádor-u. 18. Aut 150-73 Kepes Sándor börkereskedö, IX. Mes­ter-u. 12. J 374-28 Kepes Zsófi, női kalapszalon, V. Bál- vány-u. 18. Aut 299-67 Képessy József dr. ügyvéd, vm. Rá- kóczi-tér 15. J 313-21 Keppich Emil dr. gyakorlóorvos, VII. Wesselényi-u. 35. J 370-12 Keppich Emilné özv., VI. Andrássy- út 41. Aut 204-30 Keppich Gyula dr. lakása, VI. Aréna- út 86/b. Aut 217-35 Keppich Hermann keresk. iroda, IX. Ipar-u. 11. J 358-74 Keppich József volt gyári főmérnök lakása, Újpest, Ősz-u. 25. Automata állomásokról először *924-90 et kell tárcsázni AU 43-14 Keppich József tetőfedő vállalkozó, VII. Bem-u. 11. J 372-19 Keppich Miksa műsz. keresk., VII. Kertész-u. 39. J 372-31 Lakása : VI. Vörösmarty-u. 32. Aut 266-41 Képviselőház, 1. Országgyűlés. Képzőművészek és iparművé­szek országos gazdasági szövetsége, I. Országház-n. 30. Aut 605-19 Képzőművészet, művészeti folyóirat szerk. és kiadóhiv , Vili. Rákóczi-út 73. J 403-87 Képzőművészeti főiskola. 1. Orsz. magyar kir. képzőművészeti főiskola. Képzőművészeti társulat (1 m. á.) vi. Városliget AL 919-20 Számvevője : Sipöcz László, IX. Gróf Haller-u. 88. J 320-19 Kerber Áron sportpálya túl., X. Nép­liget, Mutatványos-tér. J 340-34 Kerber Henrik ablak-, lakástisztitó, padlóbeeresztő,szőnyegmegóvó,poroló váll.. V. Lipót-krt 15. AL 982-17 Kercsedy Endre dr. ügyvéd, n. Zsigmond-u. 7. Aut 516-63 Kerécz Gyula építőm , VIII. Gólya-u. 22. J 448-01 Kerekes A. Ernő konzervgyáros, VI. Fóti-út 31. AL 903-67 Kerekes Barnabás oki épitész és építőm., a Fundamentum r.-t. ig., IX. Ráday-u. 22. Aut 853-54 Kerekes Dezső lakása, VI. Teréz­krt 6. AL 985-04 Kerekes Endre dr. abaujszántói, ügyvéd, TV. Szerb-u. 8. Aut 842-33 Kerekes és Vájná angol férfi szabók, VH. Erzsébet-krt 22. J 313-48 Kerekes Ferencné női szabász képezde túl., IX. Vámház-krt 5. Aut 883-33 Kerekes Frigyesné özv. keresk., VH. Wesselényi-u. 47. J 429-31 Kerekes György dr. közkórházi ad- junctus, fül-, orr-, torok- és gégeorvos, IV. Városház-u. 3. Aut 893-80 Kerekes Gyula, a Magyar Lozon mü­vek ügyv. ig., VI. ó-u. 24. AL 980-38 Kerekes Ignác, az Első Magy. Alt. Bizt. tisztv és az Adóügyi Útmutató kiadóhiv. ig.. VII. Király-u. 43. J 400-96 Kerekes István dr. kir. kúriai biró, I. Attila-krt 14/16. Aut 542-48 Kerekes Izsó dr. vezérig, lakása, I. Istenhegyi-út 8. Aut 531-93 Kerekes József fémáru képv., VII. Sip­ít 6. J 445-93 Kerekes József füszerkeresk. (Nyilv. á.) X. Auguszta-telep, Kolozsvári-tér 9 J 356-17 Kerekes József ny. áll. alezredes. IX. Ferenc-krt 6. Aut 877-56 Kerekes L. Pál mészáros m. Újpest, Kemény Qusztáv u. 6. Automata állomásokról először *924-90-et kell tárcsázni AU 43-74 Kerekes László dr. Vőrősker. Erzsébet- kórb. főorvosa, I Szent János-tér 2. Aut 524-95 Kerekes Lipót, most özv. Kerekes Li- pótné, VII. Erzsébet-krt 22. J 410-61 Kerekes M. Miklós dr. fő-állatorvos, Vin. Kálvária-tér 18. J 342-17 Kerekes Ödön dr. orvos, VII. Thököly- út 87. J 381-45 Kerekes Sándor dr., VIII. Csobánc- u. 6. J 388-92 Kerekess István eczeghi, V. Katona József-u. 17. Aut 291-88 Kerékffy Gáborné dohánykisárns (Nyilv. á.) Uipest, Deák Ferenc-u. 102. Automata állomásokról először *924-90-et kell tárcsázni AU 52-74 Kerékffy Géza m. kir. pénzügyőri felügy., Újpest, Széchenyi-n. 8. Automata állomásokról először *924-90- et kell tárcsázni AU 52-46 Kerékgyártó Olga színművésznő, V. Lipót-krt 5. AL 982-52 Kerény Adolf ny. malomig, lakása, V. Kárpát-U. 7/b. AL 969-02 Kerény Arnold szállítási, bízom, és elvám. üzlet, VH. Király-u. 69. J 425-26 Kerény Emil r.-t. ig., V Lipót-krt 21. Aut 276-77 Kerényi Ede, VII. Kertész-u. 40/44. J 436-97 Kerényi János nyug. m. kir. dohány­beváltó hiv felügy., dohánykisárns (Nyilv. á.) IX. Kinizsy-u. 2. Aut 865-90 Kerényi János dr. orvos, VI. Szondy- u. 84. Aut 231-64 Kerepesi-úti temető igazg., 1. Temetők. Kérésé Tibor dr. min.tan., IX. Páva-u. 32/a. J 373-86 Kereskedelemügyi m. kir. mi­nisztérium : Központja (98 m. á.) II. Lánchid-u. 1/3. #Aut 504-78 Elnöki osztály és iroda, II. Lánchid-u. 1/3. #Aut 504-78 I., II., HI., IV., XX. szakosztálya, II. Hu­nyadi János-út 1. #Aut 504-78 vi., vn., vm., xi., xn., xm. xiv., XV., XVI., XVII., xvm., XIX. szakosz­tálya, n. Lánchid-u. 1/3. #Aut 504-78 (1. a köv. oldalon.) Lakás berendező Börbutorkészitö mester Bőrbutorok laoitása 200

Next

/
Oldalképek
Tartalom