Budapest és környékének távbeszélő betürendes- és szaknévsora 1929. május (Budapest)

A budapesti és a Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetőinek szaknévsora - O

Orvosok forduljon n m. kir. posta hirdető-hivatalához Budapesten. Molnár Jenő dr., IV. Ferenciek tere 4. Aut 837-59 Morelli G. dr., IV. Váci-u. 46. Aut 837-49 Moskovics Árpád dr., VII. F.rzsébet-krt 52. J 359-63 Müller J. dr., IX Ráday-u. 49. Aut 873-69 Nadel G. dr., Újpest, István-u. 10. Automata állomásokról először *924-90-et kell tárcsázni AU 50-73 Nagy Gy. dr., VI. Andrássy-út 46. AU 965-22 Nagy Pál dr., IV. Irányi-u. 12. Aut 831-55 Nagy Pál dr., IV.Városház-u. 14. Aut 892-03 Neményi H. dr.,VI. Nagymező-n. 7. Aut 269-87 Nemes Jenő dr.,VHI. József-krt 26. Aut 370-57 Oravecz P. dr.,IV. Kossuth L.-u. 17. Aut 852-31 Ország N. dr., VIII. József-krt 69. J 375-17 Palik J. dr., Vlü. Bérkocsis-u. 16. J 430-30 Palik Jolán dr., Vili. Rökk Szilárd-u 25 J 340-17 Papp Lajos dr., Vili. József-krt 52. J 406-61 Pável B. dr., IX. Soroksári-út 42. I 371-38 Perczel J. dr., VI. Teréz-krt 44 Aut 276-62 Herényi E. dr., VIII. Üllői-út 30. J 390-93 Perint Jenő dr., VI. Teréz-krt 23.AU 973-58 Petheö Miklós dr.,Vll. Kertész-u. 26. J 338-88 Philipp E. dr., VIII. Baross-u. 21. J 422-22 Pirovits K. dr., IX. Ferenc-tér 12. J 315-95 Polanyi Béla dr., V. Lipót-krt 9. Aut 118-20 Polgár Gy. dr., IX. Ferenc-krt 18. Aut 865-64 Pogány K.-né dr., VII. Erzsébet-krt 44. J 443-69 Pollák Géza dr., VII Akácfa-u. 5. J 335-58 Poplel Dénes oki. fogorvos, IV. Václ-u. 25. Aut 887-36 Posta 8. dr., IV. Királyi Pál-u. 11. Aut 832-59 Prohaska Lajos dr.,V. 8as-u. 19. Aut 291-32 Propper M. dr.,V. Erzséhet-tér 18. Aut 805-02 Quirsfeld János dr.. IX Mester-u. 39. J 382-66 Quittner Lujza dr., I.Márvány-u.27. Aut505-36 Raah Manó dr., VI. Teréz-krt 21. Aut 276-68 Rácz Jenő dr., VI. Andrássy-ut 34. Aut 269-77 Radnai 8. dr., VII. Baross-tér 20. J 395-45 Radó K. dr., VII. Wesselényi-u. 51. J 393-41 Radó Mór dr., VII. Erzséhet-krt 26. J 375-23 Rádóczy L. dr., Vlü. Baross-u. 112. J 319-05 Rehák Rudolf dr. fogszabályozás szakorvosa, Vili. Baross-u. 32. J 396-69 Reich Lajos dr., Vili. József-krt 49. J 430-27 Reinitz Miksa dr., VI. Podmaniczky-u. 17. Aut 294-99 Remetev Béla dr.,IX.Ferenc-krt 38. Aut 873-54 Renk Ernő dr., V. 8as-u. 27. AU 968-50 Rosenherg Imréné sz Székely Olga dr , VI. Felső,erdösor-u. 12. AL 979-02 Rothman A. dr., VI. Podmaniczky-u. 17. Aut 294-99 Rudas József dr., Vlü. József-krt 2. J 332-72 Salamon Henrik dr.,IV.Eskü-út 6. Aut 886-50 Salzer A. B. dr.,VTI.Wesselényi-u. 2. J 415-72 Schack Zoltán dr., IX. Ferenc- krt 39. J 338-86 Sándor Balázs dr., IX. Ferenc-krt 28. Aut 875-62 Scheiner B. dr.,VI. Andrássy-út 45. Aut 151-74 Schmidt Gy. dr., IV. Irányi-u. 25. Aut 831-01 Schmidt L.dr.,VI. Andrássy-út 29. Aut 229-29 Schramek J. dr., IX. Mester-u. 11. J 384-87 Schweinecker Béla dr., I. Horthy Miklós-út 22. Automata állomásokról először *582 20-at kell tárcsázni Lá 7-33 Sebestyén Árpád dr., VU. Wesselényi-u. 2. J 415—72 Semsei Lily dr.,Vm. József-krt 3. J 450-95 Seni Laura dr.,V. Alkotinány-u.23. Aut 219-08 Siklós Armand dr., V. 8as-u. 1. Aut 803-52 Simkó Leó dr., VII. Erzsébet-krt 14. J 459-51 Simon Béla dr., VII Erzsébet-krt 1. J 303-83 Singer Gyula dr., IV. Váci-u. ll/b. Aut 874-06 Solt E. dr., VII. Wesselényi-u 57. J 434-40 Soór 8téfániadr.,VIl. Thökőly-út 38. J 433-77 8őmJén I. dr.,V!I. Rákóczi-út 68. J 333-53 Stark A. dr. VU. Dob-u. 73. J 449-78 Strausz Miksa dr., ni. Zsigmond-u. 11. Aut 505-96 Strelinger V.dr.,VlI. Rákóczi-út 12. J 338-68 Stur 1. K. dr. VIII. Kisfaludi-u. 37. J 322-56 Szabó Julia dr., U. Marerit-krt 62. Aut 510-30 Szacsvay Gy. dr. IX., Ráday-u. 8. Aut 862-13 Szántó Á. dr., VU. Erzsébet-krt 21. J 421-82 Szántó Magda dr., I. Budafoki-út 20. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 16-99 Szarkássy Gy. dr., IV. Veres Pálné-u. 9. Aut 843-42 Szász Endre Hugó dr., m. kir. egész­ségügyi főtanácsos, VI. Andrássy- út 12. Aut 106-60 Szász J. dr., VIII. Szentkirályi-u. 51. J 402-12 Székely G. dr.,VU1.8zentkirályi-u. 3. J 430-34 Székely József dr., V. Báthory-u. 10. Aut 230-76 Szemere Aladár dr., VII. Király- u. 49. J 395-50 SzemköB.dr., III. Bécsi-út 88. Aut 622-63 Szenes J. dr., VII. Akáczfa-u. 6. J 401-13 Szirtes A. dr.. Vili. Muzeum-krt 18. J 432-09 Szokolóczy Syllaba Béla dr., VIII. Csep- reghy-u. 2. J 362-33 Szöllösi A. dr. YI. Podmaniczky-u. 19. AU 971-06 Takács István dr., IV. Muzeum-krt 15. Aut 871-68 Takács János dr., IV. Párisi-u. 4. Aut 872-19 Tary Etadr., Vili. Üllői-út 40/B. ép. J 401-01 Tauszk J. dr., V. Csanády-u 7. AU 903-96 Tihanyi B. dr., VI. Teréz-krt 19. Aut 299-96 Tolnai Dénesdr.,IV.Calvin-tér5. Aut 847-82 Tornai E. dr., VU. Csengery-u. 30. ^369-44 Tőrök H. dr., V. Arany J.-u. 27. Aut 105-72 Ungár E. dr., VII. Erzsébet-krt 44. J 443-69 Ungár S. dr.,VI. Andrássy-út 20. Aut 275-65 Urbach Miklós dr., IV. Deák Ferenc-u. 21. Aut 803-86 Vágó Jakab dr. és Vágó Henrik, V. Sas-u. 4. Aut 800-38 Vándor K. dr., Fő-u. 4. Kispest 21 Varga I. dr., IV. Muzeum-krt 39. Aut 854-09 Varga I. dr. tamásii, IV. Kossuth Lajos- U. 14/16. Aut 883-14 Várnai A dr., VIII József-krt 58 J 449-10 Vincze J. dr., Szent Erzsébet-tér 7. Pesteizsébet 1-13 Viola I. dr., Vili. Horánszky-n. 25. J 408-44 Vitéz Miksa dr., VU. Erzsébet-krt 17. J 391-92 Waldvogel C. dr., VII. Thököly-út 12. J 438-10 Wein D. dr., IV. Ferenc lózsef-rkp. 13/15. Ant 844-51 Weinfeld Artur dr., II. Zsigmond-u. 13. Aut 504-85 Weisz S. dr., Vili. Rákóczi-ót 44. J 359-19 Winkler Gy. dr., Vili. Baross-u. 53. J 309-52 Zentner E. dr., Vili. Nagyfuvaros-u. 14. J 369-67 d) Fülorvosok. (Lásd orr-, torok- és gégeorvosoknál is.) Ádám Ernő dr. poliklinikai tanár­segéd, k. főorvos, fül-, orr-, torok-, gégeorvos, V. Báthory-u. 22. AL 993-20 Draskovich A. 0. dr., I. Bercsényi-u. 4. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 18-48 Erczy Miklós dr. főorvos, plasztikai sebész, VIII. Népszinház-u. 22. J 456-53 Fleischmann László dr., V. Alkotmánv-u. 4. Aut 253-99 Gál Sándor dr., VI. Vilmos császár-út 7. AL 975-96 Germáji T. dr., IV. Molnár-u. 29. Aut 841-54 Götze Árpád dr., IV. Harisköz 3. Aut 883-41 lakás: Aut 847-86 Gruber S. dr.. VU. Erzsébet-krt 48. J 448-27 Guth 8. dr..VI.Vőrösmarty-u.36. Aut 203 94 Humayer Károly dr., IV. Egyetem-u. 1. Aut 864-57 Katona B. dr., I. Horthy Miklós-ut 51. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 17-82 Kelemen György dr., IV. Reáltanoda-u. 9. Aut 853-14 Krakovits Miklós dr. IX. Bakács-u. 8. Aut 893-81 Krepuska G. dr., VEU. Reviczky-u. 4. J 308-36 Lengyel Árpád dr., Vili. Baross-u. 4. J 301-22 Lichtenberg K. dr., V. Kossuth Lajos-tér 16/17. Aut 138-52 Madi Kovács J. dr., IX. Calvin-tér 7. Aut 580-51 Menczer Ernő dr.,V. Csáky-u.l2/a. Aut 256-80 Moskovitz Ignác dr., Erzsébet-krt 1. J 319-94 Neubauer Adolf dr. kórházi főorvos, VI. Andrássy-út 21. Aut 289-19 Nyaralója: II. Pasaréti-út 30. Aut 643-06 Pogány Ödön dr.,V. Kálmán-u. 20. Aut 154-87 Rejtő 8. dr., I. Vas Gereben-u. 12. Aut 507-25 Révész Béla dr., V. Hold-u. 15. Aut 293-48 Schwarcz Ede dr., V. Bálvány-u. 13. Aut 249-14 Sternberg Aladár dr., fül, orr, torok, gége szakorvos, Vili. Rákóczi- út .17. J 401-08 Szatmári S. dr., VIII. Főherceg 8ándor- tér 4. J 301-34 Szekér Jenő dr., IX. Ráday-u. 38. Aut 864 26 Szemantsik Jenő dr., VIII. Mikszáth Kál- mán-tér 2. _ J 341-22 Szende B. dr., IX. Üllői-út 55. J 323-13 Szenes Zsigmond dr., V. Vilmos császár-út 60. Aut 109-52 Tóth Pál dr., VII. Rákóczi-út 14. J 411-01 Udvarhelyi Károly dr. egyetemi magántanár, m. kir. egészségügyi főtanácsos, mütő-, fül-, orr- és torokorvos, VIII. Baross-u. 41. II. em. 1. J 326-62 Vály Ernő budatétényi dr., m. kir. egészségügyi főtanácsos, III. Szemlőhegy, Szeréna-út 3. I., kór­házi főorvos d. u. 3—4. Aut513-43 Wein Zoltáa dr. Operateur egyetemi m. ta­nár, vöröskereszt kórházi főorvos, IV. Egyetem-tér 5. Aut 847-57 Ziffer Hugó dr., IV. Károly-krt 4. Aut 890-18 e) Gyermekorvosok. Alpár Sándor dr.,' VII. Dohány-u. 57. J 422-16 Arany László dr., IX. Vámház-krt 7. Aut 864-00 Árvái Jolán dr., VII. Dembinszky-u. 7. J 310-58 Balog Irén dr., VII. Damjanich-u. 34. J 409-80 Bán I. dr., V. Vilmos császár-út 34. Aut 296-31 Bauer Lajos dr., Vin. Rákóczi-út 19. J 421-03 Bogdán E. dr., V. Balaton-u. 10. Aut 299-54 BókayJ. dr., Vili. 8zentkiráiyi-u. 2. J 305-26 Bókay Z. dr., IX. Üllői-út 66. J 323-53 Bosányi Andor dr., I Horthy Miklós-út 15/c. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 12-12 Boschán F. dr., II. Margit-krt 41. Aut 518-74 Brück Miksa dr., V. Nádor-u. 31. Aut 230-62 Csánky Tibor dr., Vlü. Illés-u. 4. J 390-62 Csorna Eszter dr., Vlü. Illés-u. 5. J 362-88 Dénes József dr., rendel bél- és gyer­mekbetegeknek d. u. 3-5-ig, VI. Király-u. 82. AL 971-28 Deutsch M dr., VII. Erzsébet-krt 17. J 335-51 Dicker M. dr., VII. Klauzál-u 32.. J 440 26 Duzár József dr. egyetemi m. tanár, főorvos, IX. Tüzoltó-u. 7. J 308-37 Erdélyi János dr., I. Horthy Miklós-út 25. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 6-31 Eröss J. dr., V. Fáik Miksa-u. 17. AU 978-68 Fábián L. dr. V. Alkotmány-u. 19. Aut 137-63 Falud! G. dr., VI. Vilmos cs.-út 19. Aut 288-19

Next

/
Oldalképek
Tartalom