Budapest és környékének távbeszélő betürendes- és szaknévsora 1929. május (Budapest)

A budapesti és a Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetőinek szaknévsora - O

Orvosok 1 távbeszélő névsorokban megjeleni hirdetéseknek nagy hatása van, Arany Zs. dr., V. Deák F.-u. 10. Aut 827-13 Baittrok J.dr.,n. Szilágyi D.-tér 5. Aut 518-94 Bajor J. dr., I. Attiia-krt 15/21. Aut 533-37 Balassa B. dr., VI. Teréz-krt 8. Aut 286-21 Balázs M., dr. VI. Teréz krt 37. Aut 133 29 Balogh J. dr., X. Héderváry-u. 5. J 362-12 Balogh K. dr., IV. Prohászka O.u. 10. Aut 834-69 Balogh K. dr., Vll. Damjanich-u. 10. J 334-88 Bánőczy Sándor dr. főorvos, IV. Gerlóezy-u. 11. Aut 881-19 Bányai S. dr., VI. Audrássy-út 48. Aut 132-94 Baracs Gy. dr., VTI. Erzséhet-krt 20. J 433-24 Barta Jenő dr.,VI. Andrássy-út 50. AB 994-54 Barta M. dr., VI. Andrássy-út 27 AB 995-38 Bartha Jenő dr., VIII. Üllöi-út 40. J 400-80 Bauer Andor «Ir. kórházi főorvos- Rendelője: IY. Szervita-tér 5. Aut 821-56 Lakása: V. Aulich-u. 5. Aut 256-25 Bauer S. dr., IV. Szervita-tér 5. Aut 821-56 Beczner S. dr., Vili. Üllöi-út 42. J 420-66 Berger Gy. dr., V. Lipót-krt 12. AB 992-30 Bernáth D. dr., VI. Teréz-krt 30. Aut 101-67 Bemdoríer I. dr., V. Wekerle S.-u. 12. AB 963-28 Bihari J. dr., VH. Erzséhet-krt 34. J 416-67 Biharnó dr.-né dr. Sipos Stefánia, III. Lajos-u. 92. Aut 623-78 Binder D., I. Gellértbegy-u. 14. Aut 504-19 Biró Mór dr., VII. Kazinczy-n. 55. J 428-36 Biró Ödön dr. fog- és szájbeteg­ségek szakorvosa, IY. Váci- u. 34. Klotild-palota. Aut 876-61 Bodnár István dr., I. Krisztina-krt 115. Aut 539-22 Bónis Ferenc dr. poliklinikai főorvos és ifj. Bonis Ferenc dr., a száj- és fogbetegségek szakorvosai, V. Doák Ferenc-u. 14. (1929 május­tól : IV. Váci-u. 5. Bejárat Türr lstván-u. 9) Aut 815-29 BonyhárdM. dr., VII. Erzséhet-krt 2. J 418-84 Boros Dezső dr., V. Sóiyom-u. 18. AB 963-93 BozánZ. dr.,V. 8zemélynök-u. 25. AB 992-86 Bőlcsházy B. dr., VHI. József-u. 3. J 380-97 Brudermann Dezső dr., Régiposta-u. 12. Aut 817-81 Brunner H., dr.,VI. Teréz-krt 20. Aut 111-73 Császár J. dr., VI. Andrássy-út 50. Aut 130-66 Csilléry A. dr., VHI. Baross-u. 28. J 303-19 Czeizel Ida dr., V. Csáky-u. 30. AB 911-56 Dalnoky Viktor dr., VI. Andrássy-út 32. Aut 104-54 Dembitz dr., VU. Rákóczi-út 10. J 420-33 Deutsch J. dr., VI. Andrássy-út 40. Aut 142-63 Deutsch M.dr.,VI. Andrássy-út54. Aut 129-41 Ehreníeld I. dr., VI. Teréz-krt 4. Aut 121-61 Engel B. dr., VI. Teréz-krt 32. Aut 121-17 Erdős E. dr., IV. Régiposta-u. 5. Aut 870-17 Erdős B. dr., II. Zsigmond-u. 1 Aut 606-19 Ernyey Andor Endréné, V. Alkotmány-u. 23. Aut 219-08 Faisztl Ferenc dr. és Salamon Henrik dr.. IV. Eskü-út 6. Aut 886-50 Fehér Marcel dr., VI. Teréz-krt 38. Aut 259-98 Fejjes Béladr., VU. Dohány-u. 90. J 342-18 Fekete József dr., X. Héderváry-u. 7. J 331-67 Feles Péter dr., IV. Semmelweis U. 4. Aut 894-24 Feuer J. dr., VI. Jókai-u. 4. Aut 139-90 Fischer Árpád dr., n. Zárda-u. 34. Aut 529-32 Fischer A. dr.,VII. Damjanich u. 39. J 365-97 Fischer Jenő dr., VII. Dohány-u. 62. J 443-61 Fleischer E. dr., IV. Eskü-út 5. Aut 832-28 Fonó Gyula dr.,Vn. Thökőly-út 14. J 441-22 Forgách Aladár dr. m. kir. e. ti. fő­tanácsos, IV. Petőfi Sándor-u. 9. Aut 891-58 Főldesné Altmann Julia dr., VI. Király-u. 82. AB 991-13 Földi E. dr.,Vl. Podmaniczky-u. 17. Aut 294-99 Földi E. dr., VU. Rákóczi-út 56. J 359-47 Freund 8. dr., VII. Erzséhet-krt 41. J 430-93 Fried Dezső dr., VTI. Nefelejts-u. 42. J 390-96 664 Fried Frigyes dr., V. Erzsébet-tér 8. Aut 817-26 Fried Samudr., V. Erzsébet-tér 8. Aut 817-26 Friedmaul. dr.,VT. Andrássy-út 28. Autl26-15 Frommer József dr., VII. Károly-krt 3. J 416-23 Fucbs 8. dr., VTH. Rákóczi-út 19 J 300-82 Gadány L. dr., IV. Kristóf-tér 6. Ant 822-03 (lámán F. dr., IV. Petőd S.-u. 16. Aut 884-08 Garai Jenő dr., V. Lipót-krt 15. Aut 225-58 Gáspár Antal dr., VT. Király-u. 86- Aut 126-78 Geiger István dr. fogorvos, VI. Andrássy-út 87. Aut 217-34 Genesi Eugenia dr.,IX.Ferenc-krt 43. J 390-98 Gergely K. dr., Vll. Garay tér 15. J 380-76 Gerzon I. dr., VT. Andrássy-út 10. Aut 237-77 Glück I. dr., VHT. József-krt 30/32. J 391-62 Glück József dr., VII. István-út 61/b. J 369-95 Gmellu Ottó dr., IV. Kecskeméti-n. 11. Aut 844-62 Görög Adolf dr., VTI. Erzséhet-krt 9/11. J 392-62 Guhrauer M. dr., IV. Harisbazár4. Aut 881-59 Gyenes Vilmos dr., Vlt. Ilka-u. 26. J 408-58 György Izabella dr., IX. Ferenc-krt 27. J 328-30 Győri E. dr., VII. Erzséhet-krt 8. J 429-55 Győri Pál dr., IV. Deák Ferenc-u. 15. Aut 807-85 Haas Thekla dr., V. Lipót-krt 7. Aut 112-62 Halász L. dr., IX. Erkei-u. 20. Aut 865-26 Halász M. dr., IV.Kossuth L.-u. 20. Aut 896-19 Hállay Károly dr.,VTn. Baross-u. 30. J 399-53 Halmágyi F. dr., VTI. Rottenbiller-u. 37/b. J 330-76 Halmos Manó dr., VTH. Népszinház-u. 11. J 356-18 Harsághy N. dr., VII. Akácfa-u. 65. J 398-44 Hattyasy Dezső dr. klinikai orvos, IV. Szervita-tér 4. Aut 825-87 Hausz E. dr., IV. Ferenciek-tere 2. Aut 836-33 Hazai Júlia dr. (dr. Oroszné) VI. Kmetty-u. 17. I. 5. AL 911-85 Hegedűs 8. dr., VHI. Rákóczi-út 73. J 343-15 He edüs Z. dr., IV. Váci-n. 34. Aut 862-20 Heinrich Géza dr., IV. Muzeum-krt 7. Aut 557-67 Héjjá P. dr. II. Hunyadi J.-út 8. Aut 603-87 Heller Ernő dr., V. Tátra-u. 3. AB 999-27 Hoff Móric dr., IV. Hajó-u. 12. Aut 825-86 Hoffman L. dr., VI. Nagymezö-u. 36. Aut 210-75 Hohenberg J. dr.JV.Magyar-u. 3. Aut 850-10 Horváth L. dr., VIII. Mikszáth Kálmán-tér 2. J 300-59 Iszákovics Teréz dr., V. Pannónia-u. 17. AL 973-97 Kadosa I. dr., Vili. József-krt 43 J 340-22 Káldor F. dr., Vili. József-krt 23. J 343-21 Kális Henrik dr.,VIII. Baross-u. 113. J 458-09 Kálmán E. dr., VI. Deák Ferenc-tér 6. Ant 299-58 Kammer Zs. dr., VI. Sziv-u. 31. Aut 123-15 Líanitzer 1. dr.,VÍn. Kálvária-tér 18. J 300-15 Kain H. dr., VI. Nagymező-u. 36. AB 974-39 Karda M., VII. Bethlen tér 3. J 325-87 Kaufmann Lenke dr., V. Bálvány-n. 11. Aut 238-61 Kaufmann 0. dr.,Vin. Főherceg Sándor-tér 3. J 438-27 Kehrling Károly dr. kórh. főorvos, fogorvos (1 m. á.) VI. Andrássy- út 14. AL 969-11 Keller A. dr., IV. Váci-n. 42. Ant 844-16 Kemény Imre dr., V. Nádor-u. 23. AB 983-81 Kende János dr., V. Nádor-n. 14. Ant 158-87 Kertész Jenő dr., VI. Andrássy-út 10. AB 921-68 Kisgömöri László dr., VI. lzabella-u. 39 Aut 115-78 Kiss Lajos dr.,VI. Andrássy-út 36. AB 969-29 Kiss S.-né dr.-né, IX. Ráday-n. 45. Ant 870-42 Klein Bajos Lipót dr., V. Wekerle S.-u. 11. Aut 144-47 Klein M. dr., VII. Erzséhet-krt 27. J 421-94 Kiinger Zoltánná sz. Kransz Irén dr., VI. Szondy-n. 66. AB 971-05 Klinger Zsigmond dr., V. Vőrősmarty-tér 3. Ant 823-00 Kiinger ZsigmonT dr., Pesterzsébet J 339-98 Kohn Frida dr., II. Lánchid-n. 15. Ant 516-57 Kohn László dr., V. Sas-u. 6. Ant 802-48 Kolos Ferenc dr., IX. Üllöi-út 5. Aut 864-13 Komor Szilárd dr., V. Lipót­krt 10. Aut 121-60 Kostyelik Ferenc dr., VIII. Baross-n. 77. J 441-17 Kótai László dr., I. Horthy Mik- lós-út 52. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 18-66 Kovács I. dr., VI. Andrássy-út 5. Aut 247-04 Kovács István dr. fogorvos, VI. Andrássy-út 21. Aut 250-30 Kozma Antal dr., IV. Semmelweis-u. 5. Aut 891-23 Körmöczi Z. dr., VTH. József-krt 23. J 300-78 Köves J. dr., VII. Erzséhet-krt 51. J 419-14 Kratochwilla János dr., VTH. József-krt 3. J 333-21 Kunvári Bella dr., VI. Andrássy-út 21. AB 920-81 Ladányi I. dr.. Újpest, Király-n. 12. Automata állomásokról először *924-90-et kell tárcsázni AU 40-92 Lajta M. dr., VI. Szondv-u. 11. Aut 284-74 Lakner Bertalan dr., V. Pannonia-n. 1/a. Aut 106-12 Landgraf Lőrinc dr., IV. Károly- krt 24. Aut 882-03 Láng Ignác dr., V. Báthory-u. 3. Aut 104-83 Láng M. dr., IV. Róeriposta-n. 11. Aut 863-70 Láng Pál dr. és Láng Ignác dr., V. Báthory- u. 3. Aut 104-83 László H. dr., VI. Jókai-u. 26. Aut 298-44 László L. dr.,VI. Podmaniczky-u. 2. AB 970-25 Ledniczer 8.'dr., V. Gr. Tisza István-u. 18. Aut 805-02 Ledniczer S. dr., IV. Prohászka 0 -u 10. Aut 860-80 LefkovitsI. dr , IX Lónyay-u. 46 Aut 863-80 Lehner K. dr., VHI. Baross-u 9. J 413-23 Lengyel József dr., IV. Eskü-út 6. Aut 887-38 Leoka J. dr., II. Mnrgit-krt 1. Aut 515-73 Lévai A. dr., V. Csáky-n. 17. Aut 278-14 Lévai 0. dr., V. Wekerle S.-u. 17. AB 920-53 Lichtmann S. dr.,VT. Király-u. 88. Aut 139-72 Lichtner D. dr., VI. Lovag-u. 15. Aut 103-56 Liszauer D. dr., IV. Bécsi-u. 3. Aut 827-44 Löffler L. dr., VT. Podmaniczky-u. 18. AB 993-62 Lukács J. dr., V. Bálvány-u. 16. Aut 145-87 Lustig G. dr., VI. Jókai-u. 1. Aut 133-69 Lustig Zs. dr., VII. Klauzál-tér 9. J 406-73 Luxemburger Gy. dr., I. Dohsinai-u. 6/8. Aut 515-16 Madarász E. dr., IV. Váci-u. 22. Aut 872-13 Major E.dr.,V. Arany János-u. 33. Aut 217-88 Májunké E. dr., VHI. Baross-u. 3. J 363-30 Márer Miksa dr., V. Lipót-krt 5. Aut 295-12 Margittal Szanlszló, oki. fog* orvos, IV. Petőfi sóndor-u. 2. Ant 880-48 Marikovszky György dr., IV. Egyetem-u. 9. Aut 864-50 Márton A. dr., H. Zsigmond-u. 13. Aut 517-46 Máthé Dénes dr. bikafalvi, VHI. József- krt 45. J 401-92 Máthé I. dr., IV. Királyi Pál-u. 20. Aut 861-59 Máthé Lajos dr., IV Királyi Pál-u 20. Aut 861-59 Mattyasov8zky 8. dr., VT. Izabella-u. 85. Aut 219-54 Medvey Béla dr., Vili. Népszinház-u. 21. J 450-18 Merk P. dr., IV. Ferenc J.-rakp. 19. Aut 845-53 Mihalicsek Péter Pál dr., IV. 8zarka-u. 4 Aut 863-82 Mihály Gyula dr., VH. Ilka-u. 23. J 446-51 Möller M. K. dr., VI. Király-u. 72. Aut 245-18 Molnár J. dr., VHI. József-krt 66. J 423-34 Moór Emil dr. IV. Kecskeméti-n. 6. Ant 843-72

Next

/
Oldalképek
Tartalom