Budapest és környékének távbeszélő betürendes- és szaknévsora 1929. május (Budapest)

A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora - H

forduljon u m. hír. posta hirdető-hivatalához Budapesten. Hofmeister Hotherr-Sctirantz-Cldyton-Shuttleuorthrt. VI., Vilmos tsárá-úl 57 #ftut 295-94 Hoffman Ludmilla dr. fogorvos, VI. Nagymező-u. 36. Aut 21075 Hoffman Náthán és Schnlzer Károly kárpitos és díszítők, lakberendezők, IX. Ráday-u. 20. Aut 860-05 Hoffman Simonné özv. nagyfuvaros telepe, VI. Országbiró-u. 25. AL 910-17 Hoffmann Aladár fonalgyári képv. (1 m. á.) VH. Klauzál-u. 3. J 310-10 Hoffmann Andor gabonabizom., vn. Peterdy-n. 32. J 351-80 Hoff manu Arnold posztók eresk., IX. Mester-u. 4. J 431-05 Hoffmann Artur, V. Bátbory-n. 19. Aut 254-18 Hoffmann Béla, a Pesti Magy. Keresk. Bank ig., V. Zrinyi-u. 14. Aut 104-44 Hoffmann Béla, az Eggenberger-féle műkereskedés túl., IV. Molnár-u. 10. Aut 861-55 Hoffmann Béla, Friedmann Albert és Ödön mérlegspecialisták cég túl : VI. Viimos császár-út 41. Aut 296-58 Hoffmann Béla dr. ügyvéd, VIII. Ba- ross-u. 75. J 431-20 Hoffmann Béla és tsa banküzlete, V. Dorottya-u. 8. #Aut 838-52 Hoffmann Béláné és Hoffmann Iván gyárosok, VU1. Stáhly-u. 1. J 353-39 Hoffmann Béláné (Mayer K.-né özv.) V. Báthory-u. 20. Aut 148-30 Hoffmann Benedek saját készitményü cbemnitzi harisnyák és keztyük gyári le­rak., V. Nádor-u. 17. Aut 215-38 Hoffmann Dezső, a Földhitelbank r.-t. pénztárfönőke, V. Ügynök u. 16. AL 976-14 Hoffmann Dezső építőmester, VI. Andrássy-út 17. Aut 117-14 Hoffmann Dezső dr. ügyvéd, VHI. Rökk 8zilárd-u. 39. J 301-94 Hoffmann Edith színművésznő, VI. Bajnok u. 5. Aut 104-88 Hoffmann Edith dr. Szépművészeti múzeumi ig. őr (dr. Rédey T.) II. Buday László-ú. 14. Aut 574-81 Hoffmann Emil, a Hoffmann és Pásztor cég beltagja, VHI. Bezerédi-u. 4. J 378-49 Hoffmann Ernő cégv. főmérnök, n. Buday Lászlón. 5/c. Aut 572-51 Hoffmann és Pásztor szővetnagv- keresk., V. Bálvány-u. 4. Aut 804-56 Hoffmann és Rosenfeld nagykeresk., V. Bálvány-u. 13. Aut 114-15 HoUmann és Schönberg száll., bí­zom. és elvám. üzlete, V. Aranv János­it. 7. Aut 236-58 Hoffmann ésWolkenstein fakeresk., V. Pozsonyi-út 8/b. AL 905-36 Hoffmann-féle kenyér és fehér sütöde, túl. Gelb Ernő, VIII. József­it. 49. J 438-60 Hoffmann Ferenc aranyozó műhelye, telepei és képkeret oszt., IV. Gerióczv­n. 5. Aut 893-05 Képkeret és keretlécgyár nagybani ela­dási oszt. Aut 894-95 Képkeret és keretlécgyárának képkeres­kedése és keret oszt., IV. Károly király­it 28. Aut 892-39 Hoffmann Ferenc sütőm., VU. Dob­it- 70. J 419-66 U. Margit-krt 63. Aut 573-64 Hoffmann Géza r.-t. lg., I. Derék-u. 19. Aut 509-39 Hoffmann Gusztáv kárpitos és díszítő, VHI. Szüz-u. 3. J 323-73 Hoffmann Gyula fnvaros, V. Pannonia­u. io/b. AL 995-77 Hoffmann Henrik fnvaros, VI. Fóthi- út 14. AL 915-18 Hoffmann Hermann tojáskeresk., VU. Csányi-n. 1. J 406-41 Hoffmann Hugó vágujhelyi, lakása (1 m. á.) V. Zoltán-u. 18. Aut 143-28 Hoffmann Imre dr. nőorvos. VH. István-út 20. J 369-21 Hoffmann Iván és Hoffmann Béláné gyárosok, VIII. Stábly-u. 1. J 353-39 Hoffmann Izidor háztui., VHI. Tisza Kálmán-tér 6. J 341-99 Hoffmann J., VH. Rombach-n. 1/b. J 422-74 Hoffmann Jakab és testvére posztó- és bélésárukeresk., VH. Dohán v- u. 58/60. J 405-66 Hoffmann Jakab fia, VI. Teréz­irt l/a. Aut 234-53 Hoffmann Jakabné özv. lőrinci, magánzó, VI. Benczur-u. 14. Aut 102-66 Hoffmann János vendéglője a Diófá­hoz, I. Pálya-u. 3. Aut 524-94 Hoffmann Jenő tőzsdeügynök, vn. Erzsébet-krt 23. J 393-01 Hoffman Jenő wissnyi villamos por­szívók, parkettkefélök stb., műszaki cik­kek képv. IV. Ferenc József-rkp. 22. Aut 847-51 Hoffmann Jenő dr. orvos, physikális int., VI. Vilmos császár-út 51. Aut 104-61 Hoffmann Jenőné plisse, gouvre, kelmefestő és fehérnemütisztitó (Hoffmann Jenő) VI. Teréz-krt 24/b. Aut 284-16 Hoffmann Joly női ruha-szalon, VH. Rákóczi-út 36. J 441-64 Hoffmann József élesztőbizom., Új­pest. Bocskav-u. 43/45. Automata állomásokról először *924-90-et kell tárcsázni AU 46-05 Hoffmann József faszakértő, n. Mar­git-krt 5/b. Aut 520-31 Hoffmann József gyarmatáru nagy- keresk. Helyi megrendelések, V. Báthorv­u. 8. AL 963-13 Raktár és vidéki megrendelések (4 m. á.) Aut 231-77 Tschögl Gusztáv főnök Aut 239-42 Tschögl Henrik főnök Aut 141-31 Hoffmann József dr. a Magy. olasz bank r.-t. cégv. lakása, VI. Vörősmarty­u. 69/71. Aut 149-38 Hoffmann József Lipót, V. Csáky­u- iá- Aut 146-05 Hoffmann Kálmán fehér, finom és házikenyér sütödéje, VII. Klauzál-u. 11. J 401-45 Hoffmann Lajos fakeresk., VU. Akácfá­it. 7. J 433-25 Hoffmann Lajos dr. ny. orvosezredes, Bad Tatzmannsdorf (Tarcsafürdő) vez. fő­orvosa, V. Wekerle 8ándor-u 7. Aut 804-18 Hoffmann Lajosné dr.-né, Vili. Kis- faludy-u. 37. J 432-32 Hoffmann Lászlóné élelmiszerüzlet, VL Jókai-u. 18. Aut 296-85 Hoffmann Llpótné özv. dohány- tőzsdéje (Nyilv. á.) V. Pannonia-u. 15. AL 911-02 HoHmann Mária magánzó, I. Buda- foki-üt 15. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 8-77 Hoffmann Mihály kir. tan. Író, lap- szerk., Adóügyi Szaklap szerk. és kiadó- hiv., VI. Andrássy-út 2. Aut 228-87 Hoffmann Mihály d r. ügyvéd (Mandel E. dr.) IV. Mária Valéria-u. 1. Aut 831-66 Hoffmann Miklós, a Magy. szellőző­müvek és gépgyár r.-t. ig. (Ej. kikapcs.) VH. Aréna-út 80. J 326-56 Hoffmann Miksa oki. gépészmérnök (Weipert I. és fiai) VI. Teréz-krt 48. Aut 276-72 Hoffmann Ottó bankig., VI. Vilmos császár-út 21. Aut 297-62 Hoffmann Ottó részvénytársasági cég­vezető, V. Akadémia-u. 11. Aut 292-70 Hoffmann Ödön selyem- és divatáru cikkek gyári rakt., VII. Rákóczi-út 32. J 355-70 Hoffmann Róbert váll. (Schillinger B.) VI. Teréz-krt 17. Aut 152-79 Nyáron : I. Csermely-u. 12. Aut 662-80 Hoffmann Sámuel r.-t. alig., VH., Ilka-u. 23. J 446-22 Hoffmann Sámuelné vágujhelyi, özv., VI. Andrássy-út 128. Aut 225-42 Hoffmann Sándor lakásberend. váll., I. Németvölgyi-út 2/b. Aut 510-82 Hoffmann Sándorné özv., VII. Thököly-út 27. J 395-09 Hoffmann Sarolta fűszer- és csemege- keresk., V. Vécsey-u. 5. Aut 154-86 Hoffmann testvérek term., hüvelyes­és paprika-nagykeresk. és tarhonyagyára, IX. Gönczy Pál-u. 2. Aut 855-50 Aut 854-27 Hoffmann Viktor fotókereskedö, V. Dorottya-u. 8. Aut 822-06 Hofman Dénes oki. mérnök, bádogos, gáz, vízvezeték, csatornázási, közp. fű­tési váll., H. Szász Károly-u. 5. Aut 539-59 Hofman Gusztáv bankház r.-t. (5 m. á.) (Éj. kikapcs.) V. Báthory-u. 20. Aut 278-44 Aut 278-45 Nyáron: I. Mátyás király-út 16. Aut 661-28 (Ladányi 8. dr.) V. Báthory-u. 20. Aut 278-43 Hofmann Ede őr. gazdaságának vá­rosi irodája, IX. Drégely-u. 17. J 334-35 Hofmann Ernő és Boon J. W. és tsa r.-t. ig., VHI. Kőris-u. 31. J 380-87 Hofmann Ernő oki. vegyészmérnök lakása (Zala E.) V. Lipót-krt 13. Aut 271-66 Hofmann Frigyes dr. földbirtokos, VI. Bulyovszky-u. 21. AL 961-36 Hofmann Imre r.-t. igazgató, VI. Eőtvös-u. 6/b. Aut 127-20 Hofmann Mórné özv. hüvelyes vete- mény- és termónynagykeresk., IX. Pipa- u. 4. Aut 857-54 Hoffmeyer Herbert, a 'Ihallmayer és Seitz r.-t.-ig, VI. Izabella-u. 63. AL 983-61 Hofhauser Elek min. tan., I. Páfrány­át 13. Aut 644-71 Hofherr-Schrantz és Clayton- Shuttleworth Magyar Gépgyári müvek r.-t. Központja délután 3-tól reggel 8-ig a Aut 295-92. szám . hivandó (33 m. á.) VT. Vilmos császár-út 57. #Aut 295-94 Gyártelepe (15 m. á.) Kispest, Hofherr Albert-út J 330-35 J 446-58 Hofmeister Géza bankbizom., IV. Váci­u. 50. Aut 846-52 173

Next

/
Oldalképek
Tartalom