A budapesti és a környékbeli Magyar Kir. Távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1920. május (Budapest)

K

269 Keppich—Kereskedelemügyi (l mellékállomással) (2) V.. Sas­ntcza I 66-4! Kcppicli Miksa, műszaki kereskedő irodája és lakása (1) VI., Vörös- marty-utcza 32. Képviselöház : 47-41 Központja (48 mellékállomással) (69) V., Országház-tér 47-42 Központja. V.. Országház-tér 47-43 Központja. V.. Országház-té: 101-60 Központja. V.. Országház-tér 101-73 Központja. V.. Országház-tér 101-74 Központja. V.. Országház-tér 62-65 Belügyminiszteri szoba (1) V. kér., Országház-tér 47-40 Képviselők telefonja. V., Országi tér 47-38 Képviselők telefonja. I. sz. tülke. V- Országház-tér 47-34 Képviselők telefonja. III. sz. fülke. V., Országház-tér 47-49 Képviselők telefonja. IV. sz. fülke, V., Országház-tér 47-51 Képviselők telefonja. VI. sz. fülke, V., Országház-tér b-79 Képviselők helyközi telefonja. II. sz. fülke (csak helyközi beszélgeté­sekre használható) V.. Országház-tér b-133 Képviselők helyközi telefonja. V. sz.. fülke (csak helyközi beszélgetésekre használható) V.. Országház-tér 47-44 Hírlapírók telefonja. I.. V.. Ország- ház-tér 47-45 Hírlapírók telefonja. II.. V., Orszáz­ház-tér b-49 Hírlapírók helyközi telefonja. !. (csak helyközi beszélgetésre hasz­nálható) V., Országház-tér b-59 Hírlapírók helyközi telefonja. -II. (csak helyközi bes c has nálható) V.. Országház-tér 47-46 Hirlaptudósitói terem. V.. Ország­it áz-.tér 47-54 Hirlaptudósitói terem. V., Ország­Ház-tér 50-81 Hirlaptudósitói terem, V., Ország­ház-tér 122-63 Hirlaptudósitói terem. V.. Ország­ház-tér 37-82 Hirlaptudósitói terem (I. em.) V., Országház-tér 39-25 Hirlaptudósitói terem (I. em.) V., Országház-tér 43-57 Hirlaptudósitói terem (I. em.) V., Országház-tér b-89 Hirlaptudósitói terem (csak helyközi beszélgetésre használható) V.. Or­szágház-tér b-90 Hirlaptudósitói terem (csa' hely­közi beszélgetésre használható) V.. Országház-tér 82-94 Képzőművészeti főiskola (orsz. m. kir.) (1) VI.. Andrássy-út 71. 49-49 Képzőművészeti főiskola (orsz. m. kir.) bérelt tanhelyiscgei (1) V., Rudolf-tér 1. sz. 168- 72 Képzőművészeti főiskola (orsz. m. kir.) iigyv.-igazgató (l) VI. ker„ Andrássy-út 71. József 85-27 Képzőművészeti főiskola (orsz. m. kir.) bérelt műtermei (l) I. kér., Fehérvári-űt 30. 20-66 Képzőművészeti társulat (2 mellék­állomással) (3) VI., Városliget József 3-86 Kerber Henrik. abJak-. lakás- tisztitó, padlóbeereszö szőnyeg­megóvó, poroló-vállalat (1 mellék­állomással) (2) VIII.. Nap-utcz"1 7f). József 95-47 Kerekes Aladár dr. hírlapíró (1) Vili., Sűndor-tcr 3. József í 10-48 Kerekes Dezső. ,.A Nap“ igazgatója (1) VII., Rottenbilier- utcza 62. József 129-31 Kerekes Frigyes ékszerész (1) VII.. Erzsébet-körút 22. 118-19 Kerekes Izsó dr. vezérigazgató la- zkása (Éjjeli kikapcsoló) (1) VI., Aréna-út 84. József 61-64 Kerekes József alezredes (1) IX.. Ferencz-köröt 6 József 6-05 Kerekes József dr., a Keres­kedelmi kórház orvosa, sebész (1) Vili., József-körút 28. 169- 22 Kerekes Lipót, most özv. Kerekes Llpótné (1) VII.. Erzsébet-körút 22. József 42-17 Kerekes Móricz kir állatorvos (D VITT.. Kálvária-tér 18. József 81-45 Kerekes Ödön dr.. máv. orvosi tanácsadó (1 mellékállomással) (2) VII., Thököly-út 87 91-88 Kerekess István eczeghl és ifi. Tíe- tényi Ákos (1) V.. Katona József- utcza 17. József 125-26 Kerény Arnold, szállítási, bi­zományi és elvámolási üzlet (1 mel'ékállomással) (2) VII.. Dohány- utcza 37. — Kerepesl-úti temető igazgatósága 1. Temetők József 69-73 Kérése Tibor dr. osztálytaná­csos lakása (1) IX.. Páva-u. 32/a. Kereskedelemügyi m. kir. minisztérium: 30-25 Elnöki osztály (3 mellékál’omással) (15)' II.. 1 ánczhid-utcza 1/3. 123-65 I/A. szakosztály. Közmunkaügyi kzöigazgatás. Törvényhatósági út- ügyek II.. Albrecht-út 1. 43-45 I/A 2. ügyosztály. Községi útügyek. Komp. rév és vámügyek (1 mellék- állomással) (2) II.. Albrecht-út 1. 137-27 I/B 1. ügyosztály Államépithív. ügyei (1 mellékállomással) (2) II., Albrecht-út 1. 94-11 I/B 2 ügyosztály Állami közútak fentartása. II.. Albrecht-ót 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom