A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1917 (Budapest)

W

487 WeHisch—Wertheimer konzerv- és főzelékgyára (1) X., Kápolna-utcza 9. 20-60 Wellisch Sándor és Gyula építészek (2 me lékállomással) (3) VI., Király- utcza 88. József 8-75 Wellisch Sándor és Gyula, bér- ház építkezés (1) VIII.. Teleki-tér 10. 38-29 Wellisch testvérek gabonaüzlete (1 mellékállomással) (2) V., Nádtfr­utcza 31. József 8-29 Wellisch Zsigmond mérnök, a Schäfer és Wellisch oki. rhérnöj^ölí épitési vá-íla'Iáta czég beltagja, IX., Ullői-út 53.' 104-14 Weltkugelné Bhrm Ilka (1) VI., Podmanic&y-irtéZa 77.‘ 73-38 Weltner Jakatnté magánzó (1) nyá­ron: I., Lipqtrrrez^f-itt 6., télen: V., Széchenyiut'éPB?8. ; ' 7-87 Weltsch 'GotfíAéd utódai czipésfe kellék éS-"‘perszÉn nagví.eres'Ket dése (1 meilckállpmáss.al) (2)YL, Szerecsett-btcáM 39. i í" '­113-55 Welvvart Sftnon dr. Orvos (1) VII., 1 hököly-lSt'80. ;Q,-; 27-62 Wenckhcim Öénds gróf nagybirtoké»1 (1) I., Keíenliégyi-út 20. József 60 Wenckheim Frigyes grófné özv. (I) VIII., Reviczky-utcza 1. József 1-68 Wenczel Árpád dr. ügyvéd (1) VIII.. Józseí-körút 37/39. 27-70 Wenczel Tivadarné özv. (téli állo­más) (1) IV., Molnár-utcza 7. 99-12 Wendauer József konyha- és min­denféle fenyőfabutor gyári irodája (1) V., Bálvány-utcza 19. 178-22 Wendelin divatterme (1) V., Bál­vány-utcza 8. József 34-07 Wendt testvérek, kő- és könyv­nyomda, vonalozói müintézet. üzleti könyv, papirnemü és iratrendező- gyár (1 mellékállomással) (2) IX.. Közraktár-u. 12/a. 63-21 Wenger Berta, dohánytözsde (nyil­vános állomás) (1) VII., Nagydiófa- utcza 18. József 2-33 Wenhardt lános dr. közkórházi főorvos, egyetemi m. tanár (1) VIII., JÓ7sef-körút 43. 120-06 Werber Béla nagykereskedő (1) V., Csanádi-utcza 2i. 116-42 Weresmarthy Ödön dr. fogorvos (1) IV.. Koronaherczeg-utcza 11. 10-15 Werkner Ármin kereskedő (1 mel­lékállomással) (2) V., Zoltán-u. 11. 85-20 Werkner Arthur hazai kovácsolható vas- és aczélöntvénygyára (1 mel­lékállomással) (2) Újpest. Váczi-út 39. sz. 175-16 Werkner Arthur lakása (1) V., Ru­doli-tér 1. 30-56 Werkner Mihálvné dr.-né özv. (1) V.. Csáky-utcza 12. 98-43 Werkner Vilma (1) V., Dorottya- utcza 6. 45-24 Werkner Zsigmondné (1) V., Bá­thory-utcza 6. 132-04 Werlin Jacques gyárigazgató (1) V., Katona Józsei-utcza 41. 90-71 Wermer Pál dr. orvos (1) VII., Er­zsébet-körút 54. 7- 86 Werner Adolf vendéglős (1) VII. Károly-körút 19. 80-34 Werner és Engelsmann, papír-, iró­szerkereskedés és nyomtatvány- szállítási vállalat (1) IV., Pap- növelde-utcza 8. József 26-23 Werner és Pfleiderer gépgyár magyarországi vezérképviselőie, Marik Béla lakása, VII.. Rotten- biller-utcza 5/a. József 14-39 Werder és Pfleiderer gépgyár magyarországi vezérképviselöje, Marik Béla irodája, VII., Baross- tér 15. 121-53 Werner és társa angol uriszabó- terme (1) IV., Semmelweis-utcza 4. 13-54 Werner Géza (ezelőtt Franki és Werner) könyvkötő (1) VII., Do- hány-utcza 12. 129-86 Werner József füszerkereskedö (1) VII., Egressy-út 2004—2005/8. 105-23 Werner Lajos dr. ügyvéd (1) VI., Mozsár-utcza 9. 164-58 Wersching János urifodrász, mani­kür; Schadek Ferencz hölgyfodrász (1) V., József-tér 5. 134-17 Wersetz és Kőhegyi épitési vállal­kozók Óbuda általános csatornázása, iroda, III., Zsigmond-tér 1/3. 23-04 Wertheim F. és társa pénzszekréuy és felvonógyár r.-t. (3 mellékállo­mással: az első a műhelynél, a má­sodik Liebe Pál igazgatónál, a har­madik a műszaki irodánál) (4) VI., Lehel-utcza 10. 143-22 Wertheim F. és társa pénzszekrény és felvonógyár r.-t. pénzszekrény- osztálya (igazgató Vajda Ernő) (1) V., Fürdő-utcza 14. 8- 21 Wertheimer Adolf, a Pesti magyar kereskedelmi bank aligazgatója (1) IV., Ferencz Jőzsef-rakpart 27. 119-03 Wertheimer Albert magánlakása (1) II., Nyul-utcza 20. 31-55 Wertheimer és Franki gyarmatárú- nagykereskedése (3 mellékállomás­sal) (6) V., Hold-utcza 6. 168-95 Wertheimer és Franki gyarmatárö- nagykereskedése. V„ Hold-utcza 6. 65-69 Wertheimer és Franki gyarmatárú- nagykereskedésének árusító osz­tálya. V., Hold-utcza 6. József 15-08 Wertheimer és Franki gőzkávé- pörköldéje (1) VII., Csengery-u. 13/b. 9- 69 Wertheimer és Welner bútorüzlete (1) V., Váczi-út 4. József 12-72 Wertheimer Fiilöp magánzó (l) VII., Damjanich-utcza 38, József 36-35 Wertheimer Lajos lakása (1$

Next

/
Oldalképek
Tartalom