A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1917 (Budapest)

Díjszabás

/ a nyilvános távbeszélő-állomások használatánál. E Bzélsretésl díj a t tíepesti hálózat­ból : 1. Az öt perczig tartó beszélgetés díj|: > a helyi forgalomban _ ... ___7............... a környékbeli forgalomban ___ a három perczig tártó beszélgetés díja a _ helyközi forgalomban ___________ 2 0 fillér 1 korona 2 korona eszélgetés! díj a Srnyekbeli háló­zatból : 2. Az öt perczig tartó beszélgetés díjd: a helyi forgalomban .................... a környékbeli központtal összeköttetésben lévő más környékbeli és a városi háló­zattal való forgalomban_______ a három perczig tartó beszélgetés díja a helyKözi forgalomban ............................ ■ "1 20 fillér 1 1 korona’1 2 koronái izíogátatl érte­sítés díja : 3. A szolgálati értesítés díja: a helyközi forgalomban _ a környékbeli forgalomban 1 korona» 40 fillér ­* Czinkota, Csömör, Rákos-Szent-Mihály ás Mátyásföld egymásközti forgalmában ') be; .Igetesi díj kivételesen 00 tiller.

Next

/
Oldalképek
Tartalom