A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1914. junius (Budapest)

B

áf* f Biró jeli kikapcsoló) (1) VII., Ákáczfa- utcza 57. 29-13 Biró Károly és Gyula építőmesterek '■ " . (2 mellékállomással) (3) VI., Szondy­' utcza 75. 146-33 Bíró Lajos földbirtokos _(1) VI., Aréna-út 92/a. 79-49 Bíró Leó hámori (1) IV., Kígyó- tér 1. 148-56 Biró Lajos író (1) II., Heltai Ferencz- utcza 23. 64-99 Biró Lipót ékszerkereskedő (1) I., Avar-utcza 13/15. József 6-59 Biró Lipót papír- és szivarka- hüvelykereskedő (1) IX., Üllöí-út 83. 90-28 Biró M. központi fűtés, vízvezeték és csatornázás berendezési válal- kozó (1) VI., Izabella-utcza 63. József 5-46 Biró Mihály szállítási és berak- tározási vállalat (1) Vili., Baross- utcza 45. 136-04 Biró Mihály behozatali és kiviteli ügynökség (1) V., Csáky-utcza 34. 156-81 Biró Mór (Ír. fogorvos (1) Vll„ Ka­zinczy-utcza 55. 148-88 Bíró Ödön dr. orvos és Szarvas Miklós dr. ügyvéd (1 mellékállomás­sal) (2) VIII., Rákóczi-út 29. 108-15 Biró Pál fényképész és fénynyom­dász (1) I„ Palota-tér 6. 163- 52 Biró Pá! dr. (1) VI.. Városligeti fa­sor 8. 153-73 Biró Rezsöné és társa szab. hal­csont nélküli Gráczia fűző és külön­legességek gyára (1) VI. Andrássy- út 38. 46-00 Biró Sándor fogműterme és lakása (1) VIII., Rákóczi-út 25. 140-34 Biró Sándor, prágai sonkaraktár (1) I.. Attila-körút 2. 131-58 Biró Soma petróleumkereskedő (1) V., Ügynök-utcza 16. József 15-65 Biró testvérek fűszer- és cse­megekereskedők (1) VII., Vörös- marty-utcza 3/b. 45-28 Birtokforgalmi részvénytársaság (l) Vili., Rákóczi-út 29. 42-61 Biscara Endre nyug. vasúti főmér­nök (1) II., Szilágyi Dezső-tér 6. 12-35 Bi9«ara Endre nyaralója (nyári állo­más) (1) I., Budakeszi-út 39. 35-29 Bischitz Arthur lakása (1) VI., Nagy János-utcza 34. 108-00 Bischitz Béla dr. ügyvéd, „A Bánya“ és a „Közlekedés-Közg.“ főszerkesztője (1 mellékállomással) V., Sas-utcza 20. 101-68 Bischitz Bernát Gyula takarmány­kereskedő és Laubál István fűszer- kereskedő. VI., Szondy-utcza 61. 173-70 Bischitz Dávid ópületfakereskedő (1) Újpest. Árpád-út 141. 164- 05 Bischitz Endre dr. ügyvéd, háztu­„ lajdonos (1) VI;, Dalnok-utcza 9. liláin 11-42 Bischitz Gyula dr. magánzó (1 mel­lékállomással) (2) V., Vigadó-u. 2. 69-90 Bischitz Miksa dr. és Bischitz Bandi Endre dr. ügyvéd, földbirtokos (1) VI.. Hungária-körút 69. 32-05 Bischitz Salamon és fia gabona- kereskedők (2) V., Zrinyi-utcza 12. 94-71 Bischitz testvérek divatárúnagyke- reskedők (1) V., Sas-utcza 13. 22-04 Bischitz-villa (1) VI.. Andrássy-út 121. sz. 145-17 Bisitzkovitz Ferenczné virágkeres­kedő (1) II.. Zsigmond-utcza 20. 117-93 Bisseliches Mózes oki. gépészmér­nök. Kőbányai gép- és vasszerke­zeti műhely, fémöntőde (1) X., Li- get-utcza 46. 105-29 Bissingen Ernő gróf, földbirtokos (téli állomás) (1) VII., Damjanich- útcza 18. 69-60 Bissingen Nippenburg Nándor gróf ifj. cs. és kir. tábornok (téli állo­más) (1) VII., Stefánia-út 16, 98-27 'Bissingen Ottóné grófné (téli állo­más) (1) VI., Szegfü-utcza 5. 68-04 Bissingen Rezsöné grófné özv. (téli állomás) (1 mellékállomással) (2) VI.. Eötvös-utcza 25/b. József 6-80 Bittner János hentesárúkülöii- legességek gyára (1) IX., Gyep- utcza 54. József 22-84 Bittner János hentesárúgyár főüzlete és Gyöngy Endre mészá­rosmester (1) IX., Központi vásár- csarnok 172-87 Bizalmi bank magyar általános r.-t.. V., Eötvös-tér 2. 107-25 Bizományi bank r.-t. (1) VIII., Rá­kóczi-út 17. 125-14 Bizományi r.-t., most Gabonakeres- kedeimi r.-t.. Poór Rezső igazgató, V., Nádor-utcza 20. 163-45 Bizományi r.-t., most Gabonakeres­kedelmi r.-t.: tőzsde telefon. V., Szabadság-tér 17. 9-29 Biztosítási és közgazdasági lapok (Török Jenő Endre) (1) VI., Vörös- marty-utcza 43. 143-92 Biztosítási iroda, Blau Jónás, VII., Wesselényi-utcza 13. 139-24 Biztosítási tisztviselők országos szö­vetsége (1) VI., Vörösmarty-u. 42. 24-60 „Biztosításvédelem“ (Versicherungs­schutz) (1) VI., Podmaniczky-u. 15. 147-38 „Black & White“ angol és amerikai úri divat különlegességek (1) VI., Andrássy-út 47. József 26-56 Blackman és Keith ventiláto­rok vezérképviselője, Magyar szel- iözömüvek. VII.. Aréna-út 80. 44-86 Blahm Miksa sajt- és csemegeke­reskedő (1) VII., Király-utcza 27. 57-01 Blahó és Steiubeisz építőmesterek (1) I., Apród-utcza 2/4. Józso! 45-09 Biám testvérek sajt- és cse­58

Next

/
Oldalképek
Tartalom