A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1914. junius (Budapest)

W

Weiner 483 Weiss 82-49 Weiner Adolf sütödéje (1) VII.. Nagy - dióía-utcza 25. József 49-55 Weiner Alajos külföldi czégek képviselője és Weiner Lajos dr. ügyvéd. VII., Kiráiv-uteza 77. József 41-92 Weiner Emii oki. gépészmérnök. Weiner Lipót szőlőbirtokos és Wei­ner István dr., VII., Damjanich-u. 12. 12-99 Weiner és Grünbaum egyenruha intézete (1 mellékállomással) (4) V., Deák-tér 1. József 45-51 Weiner és Kohn ócskavas üz­lete (1) Vili., Ürömvölgy-utcza 42. sz. 121-94 Weiner Frigyes elektrotechnikus csillárüzlete (nyilvános állomás) (l) V. . Honvéd-utcza 38. 170-68 Weiner Gyula Magyar mezőgazda- sági szakiroda (1) VI., Andrássy-út 2. sz. József 41-92 Weiner István dr., Weiner Emil oki. gépészmérnökök és Wei­ner Lipót szőlőbirtokos, VII., Dam- janich-utcza 12. 49-16 Weiner J. női ruhaszalon (1) IV., Váczi-utcza 18. József 14-88 Weiner Jacques csipke, hím­zés és paszomány gyári raktára (1) VII.. Thököly-út 8. József 43-88 Weiner Jakab dr. ügyvéd (1) VII., Garay-u. 34. József 49-55 Weiner Lajos dr. ügyvéd és Weiner Alajos külföldi czégek kép­viselője (1) VII., Király-utcza 77. József 41-92 Weiner Lipót szőlőbirtokos. Weiner István dr. és Weiner Emii oki. gépészmérnök (1) Damianich- utcza 12. 26-93 Weiner Mátyás női divatárúkeres- kedő (1) VI., Andrássy-út 3. 127-45 Weiner Róbert ékszerész (1) IV., Régiposta-utcza 11. József 23-43 Weiner S. Sándor utóda Haidin- ger Manó zab- és takarmánykeres­kedő, IX., Mátyás-utcza 6. 42-49 Weinfeid Regina virágkereskedő (1) VII., Erzsébet-körút 16. Weingruber Ignácz kávés: 21-18 Edison-kávéház (2) VI.. Teréz-körút 24/a. sz. 81-60 Edison-kávéház. nyáron: VI., Város­liget, Székesfővárosi pavilion, télen: VI. . Teréz-körút 24/a. 52-23 Székesfővárosi pavillon-kávéház (1 mellékállomással: az iroda) (nyári állomás) (3) VI., Városliget, Székes- fővárosi pavilion 123-55 Székesfővárosi pavillon-kávéház (nyári állomás), VI., Városliget, Székesfővárosi pavilion 173-66 Weininger Mór sütőmester (1) V., Tisza-utcza 9. 94-72 Weininger Mór sütőmester (1) VI., Gyár-utcza 19. József 21-89 Weininger Mór sütömester (1) VIIL.-Népszinház-utcza 18. 145-65 Weinmann Fülöpné dr.-né özv, ma­gánzó (1) VI., And.rásy-út 9. 154-40 Weinstein Arnold gatiopa-, széna­és szalmabizomijnyi ügynöksége (1) V„ Ügynölwttcz^ 19;, j-ér.* 128-23 Weinstein MiJdáS fa- és sz^keres- kedö és í^rager István ládagyára, V., Arány J'ájios-u. 12. József 29-46 Weinstein Sándor faszénkeres, kedő (1) Vili., Kálvária-u. '5. 17-00 Weinwurm Antal fényképész czin- kografiai (klisé) műintézete (1) IV., Kammermayer Károly-utcza 5. 86-16 Weinwurm Antal iíj. és társa czin- kografiai (klisé) műintézete (1) VI., Ó-utcza 6. 52-69 Weinwurm Frigyes műépítész és Vermes József dr. ügyvéd, VI., Pod- maniczky-utcza 27. 76-72 Weipert J. és fiai vasöntödéje és gépgyára és Hoffmann Miksa oki. gépészmérnök (1) VI., Teréz-körút 48. sz. 109-05 Weisengrün Mór órás és ékszerész (1) VI., Váczi-körút 49. 33-05 Weiser Arthur dr. és Faludi Oszkár dr. ügyvédek (l).VL, Podmaniczky- utcza 17. József 29-44 Weiser Berthoid bornagykeres- kedö lakása (1) VII., Thököly-út 27. 47-80 Weishut Károly tőzsdeügynök (1) .nyáron: I., Svábhegy, Ho!lós-út 8., télen: V., Wurm-utcza 3. József 35-33 Weisinger György kőfaragó (1) IX., Gyáli-út 9634/3. — Weiss, 1. Weisz — Weissburg, 1. Weiszburg 174-77 Weissenbacher Mihály textilárúk ügynöksége íl) IV., Váczi-utcza 78. József 20-57 Weissenberg Ármin könyv­nyomdája (l) Vili., József-körút 20. 17-09 Weissenstein Mór mészáros (1) VI.. Király-utcza 2/4. 137-36 Weisstein és társa czukorkakeres- kedő (nyilvános állomás) (1) VII., Rákóczi-út 42. 32-43 Weiss A. D.. kézműárú gyári raktár (1 mellékállomással) (2) V., Erzsé- bet-tér 2. 43-82 Weiss A. D. kereskedő lakása (1) V.. Aulich-utcza 4/6. 8-13 Weiss Adolf könyvnyomdája és pa- pirüzlete (1) VII.. Ki'ály-utcza 19. 54-34 Weiss Alfréd igazgató (1) V., Sze­mélynök-utcza 7. — Weiss Alice. Gyermekágyas-otthon, 1. Pesti izraelita nőegylet, „Csepeli Weiss Alice Gyermekágyas-otthona“ József 29-50 Weiss András és társa, hús­ipari gépgyár (1) VIII., Práter- utcza 24. 31

Next

/
Oldalképek
Tartalom