A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1912. szeptember (Budapest)

W

Werkner 543 Wettenstein 98-43 '“'Werkner Vilma (1) nyáron: I., Sváb­hegy, Gyöngy virág-út 14., télen: V., Dorottya-utcza 6. 45-24 Werkner Zsigmondné (1) V., Báthory- utcza 6. 7-86 Werner Adolf vendéglős (1) VII., Károly-körút 19. 82-23 NOV. 24-TO Werner és Pfleiderer gépgyár ma­gyarországi vezérképviselője, Ma­rik Béla lakása, VII., Rottenbiller- utcza 5/a. NOV. 24-TÖUJÓZSEFil4S>39l Werner és Pfleiderer gépgyár ma­gyarországi vezérképviselője, Marik Béla irodája, VII., Baross-tér 15. 121-53 Werner és társa angol uriszabó- terme (1) IV., Semmehveis-utcza 4. 13-54 Werner Géza (ezelőtt Franki és Werner) könyvkötő (1) VII., Do- hány-utcza 18. 129-86 Werner József fííszerkereskedő (1) VII., Angol-utcza 24/b. 105-23 '“'Werner Lajos dr. ügyvéd (1) VI., Teréz-körút 32. 23-04 •Wertheim F. és társa felvonógyára (3 mellékállomással: az első a mű­helynél, a második Liebe Pál gyár­vezetőnél, a harmadik a műszaki irodánál) (4) VI., Lehel-utcza 10. 143-22 4 Wertheim F. és társa pánzszekrény és tresorgyár r.-t. (igazgató Vajda Ernő) (1) V., Fürdő-utcza 14. 8-21 Wertheimer Adolf, a Pesti magyar kereskedelmi bank czégjegyzője (1) IV., Ferencz József-rakpart 27. 119-03 Wertheimer Albert magánlakása (1) V., Hold-utcza 9. "31-55 Wertheimer és Franki gyarmatárú- nagykereskedése (3 mellékállomás­sal) (6) V., Hold-utcza 6. 168-95 Wertheimer és Franki gyarmatáru- nagykereskedése, V., Hold-utcza 6. 65-69 Wertheimer és Franki gyarmatárú- nagykereskedésériek árusító osz­tálya, V., Hold-utcza 6. NOV. 24-TÖL!UÓZSEFíÍ5-Q8 Wertheimer és Franki göz-kávé- pörköldéje (1) VII., Csengery- utcza 13/b. 9-69 •Wertheimer és Weiher bútorüzlete (1) V., Váczi-út 4. NOV. 24-TÓUdÓZSEF19-Q?l Wertheimer Józsefné özv. fuvaro­zási vállalkozó (1) IX., Soroksári­ét 104: 81-45 Wertheimer Manó dr. ügyvéd (1) V., Hold-utcza 9. 43-51 "Wessel Gusztáv gabonaügynök és bizományos (1) V., Ferencz József- tér 5. — Wesely, 1. Wessely 86-33 Wesely M. czukrász (1) IV., Feren- cziek-tere 4. 177-35 •Wessely Alfréd, az Osztrák textil­müvek r.-t., ezelőtt Mautner Isaac és fia vezérképv. (1) V., Arany János-utcza 27. 79-04 Weszely István kereskedő (1) IV., Váczi-utcza 9. 6-86 Weszely István és társa utóda, czég- tulajdonos Nagy Károly Frigyes or­vosi műszerész (1) IV., Kigyó-tér 1. 88-83 Weszely J. Miklós drogériája (1) VIII., József-körút 80. 142-33 Weszely János kocsigyártó (1) IX., Gróf Haller-utcza 36. 98-82 Weszely Lipót fotokémigrafiai mű­intézet (1) V., Dorottya-utcza 11. — Weszely Ödön dr. főigazgató, a Fő­városi Pedagógiai Szeminárium ve­zetője 1. Budapent székesfőváros: Pedagógiai Szeminárium. 86-76 "Weszely Tibor dr. ügyvéd (1) V., Dorottya-utcza 6/a. 119-96 és 160-40 Westend-kávéház (2) VI., Teréz-körút 44. 103-94 „Westfalia“ gépgyár r.-t. magyar- országi fiókja; Felsenfeld Rudolf vésnök és optikus (1 mellékállo­mással) (2) V., Bálvány-utcza 16. 112-79 •Westinghouse fémszálas izzólámpa­gyár magyarországi képviselői: Ro­mán és Szívós, VI., Szobi-utcza 4. OKT. 20-TÓL JOZSEFilO-791 Westinghouse rendszer, Magyar automobil r.-t. Magyar Daimler automobil és garage r.-t., X., Kere­pesi-út 11. — Weszely, I. Wessely 159-36 Wettenstein József dr. orvos (1) VII., Damjanich-utcza 35.

Next

/
Oldalképek
Tartalom