A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1912. szeptember (Budapest)

m­V fr­\ A BUDAPESTI M. KIR. POSTA- ÉS TÁVIRDAIGAZGA ÓSÁG.--------------------------------------■ - ' f"~- --------**--------->~*T .1 m* SL . '..... - •'­’ I____—f* jfZ HIVATALOS KIADÁS. am, iüdapBstí é; á V. P»!v MAGYAR KIR. r rr LS2EL0­I mii íiPVBHiMII i-lÖFíZETÖINEK F$ NYILVÁNOS ÁLLOMÁSAINAK tíjfii } X <m$, atöSh — ' S.: 5Z£j ; . -■ „ \..c v/ . A %■,' / , bl& q ^néTKS&h minden e'Jbbjf feleslegedé tesz. Jl kapcsoló központid akként kel! felhívni, 'bogi; a 1, ifeagylót a mozgó horog ól fiilünkhöz emeljük jezfen lm Q&tel; /><> a központ . lautkezését • * - ^''>Jetést íbi rőfizető neve. elé irt számjn&btai ‘ köteles a b^vondott számot azópi gifsdfl, a mentek és a rendőrség állón fon %fszólamlá.?) osztály és a , vizoezi 9,/valamint az ufglsó nénsor kiadása ások névvel kérhetők. r%,„ lés befejeztével a ‘ kongató kagylót a moz végszóin j vitgyis, ba miifket e.Tjífjne kell jelenik ----■ $ rva

Next

/
Oldalképek
Tartalom