Budapesti Háztulajdonosok címtára (név- és lakjegyzéke) 1938, 1939 (Budapest, 1938)

IX. kerület

Brauch kolbászáurgyár rt., IX, Mes­ter u. 29. Braun és Tsa, bélipari rt,, IX, Ranol- der u. 27/a. Brenner Rezső, IX, Ferenc u. 14. Breuer Mihály, IX, Angyal u. 41. Breznay Béláné, IX, Kén u. 6. Brém József és tsai, IX, Knézitsu. 15. Britt és Külföldi Unitárius Társulat IX, Rákos u. 3. Bruck J. Henrikné, IX, Liliom u. 8. Bruck Sándor és tsai, IX, Vaskapu u. 1/b. Binder Mária, VIII, Szigony u. 30. Brüll Dezső, VII, Dohány u. 80. Brunner Gáspár, X, Ferenc u. 8. Bruszt Ferenc, X, Lónyay u. 23. Budai Polgári Lövész Egyesület ház- tulajdonos, IX, Fő vám tér 10. Budapesti Belterületi Rt., IV, Deák F. u. 71. Bpesti Kisipari Hitelszövetkezet Rt., IX, Ranolder u. 10/b. Bp. Ref. Egyházközség ref. gimná­zium IX, Lónyay u. 4. Bp. P. P. T. Kebelbeli Menza Akadé- mica IX, Erkel u. 9. Bpesti Ácsmesterek Ipartestülete, IX, Sobiesky u. 4. Bpesti Ásványolaj rt., V, József tér 3-4, Bpesti Husnagyvágó Rt., IX, Lónyay u. 11. Bpesti Közp. Ált. Tejcsarnok Rt., VII, Rottenbiller u. 31. Bpesti Krétavegyészeti Gyár és Ke­reskedelmi Rt., IX, Közraktár u. 12. Bpesti Mészárosok Ipartestülete, IX, Mester u. 4. Bpesti Orsz. Központi Oltáregyesület, IX, Üllői út 75—77. Budapesti Pamutgyár, IX, Vaskapu u. 41. Bpesti Szállodások-Vendéglősök és^ Korcsmárosok Ipartestülete IX, Ló­nyay u. 22. Bp. Szfőv. Aszfalt- és Kátrányipar Rt,. V, Nádor u. 12. Bp. szfőv. ferencvárosi helyikikötő IX, Betöhy u. 1. Bp. szfőv. Hungária Műtrágyagyár V, Árpád u. 8. Bp. szív. gázmüvei, IX, Soroksári út 68. Bp. szív. vásárpénztár, IX, Telepy u. 2/c Bulyovszky Aladár és trsai, IX, Üllői út 101. hidegvölgyi Bún Arisztid, VIII, Ba­ross u. 8. Bunz és Biach, IX, Soroksári út 94. Burián Ernő, IX, Thaly K. u. 18. Buth Ilona és trsai, IX, Telepy u. 12. Buzadics József, VIII, Kálvária tér 21. Buziássy Lászlóné és trsai, IX, Mes­ter u. 11. Büchler és Tsa banküzlet rt., V, Arany J. u. 24. Chair Ignác, IX, Ferenc krt. 29. Concordia Gőzmalom Rt., IX, Sorok­sári út 22—24. Csajka Antalné, VIII, Kender u. 21. Csapó Kálmán, IX, Viola u. 7. Csatay Lőrinc és neje, IX, Bakáts tér 2. Csató Izabella, IX, Liliom u. 45. Csáky György, IX, Páva u. 14. özv. márialigeti dr. Cseley József né IX, Thék Endre u. 46. Csengey Gyula dr., IX, Gönczy Pál u. 4. özv. dr. Csernyus Pálné, IX, Mátyás u. 20. Czigány Béláné, IX, Thaly K. u. 24. Csicsay Imréné, IX, Ráday u. 55. Csiti Zoltán, IX, Mester u. 49. Somogyi Csizmadia Gézánó, VIII, Kerepesi út 32. özv. Csocsán Jenőné és trsai, X, Kele­men u. 15. Czagler Vilmosné, IX, Thaly K. u. 34. Czágler István és tsai, IX, Telepy u. 10. Cbeglédy Józse és tsa, IX, Mester u. 16. Czorniczer Márton dr., IX, Ferenc u. 16. Dankó Lajosné és tsa, IX, Liliom u. 17. Danubia vegyészeti és műszaki váll., IV, Petőfi S. u. 9. özv. Darányi Istvánná és trsai, VIII, Scitovszky tér 3. Dán Leó és neje, IV, Bécsi u. 5. Dávid Gizella, IX, Vendel u. 8. Dávid testvérek rt., IX, Mester u. 63. Deák Ferenc, IX, Ranolder u. 5. Deák Imréné és Tsai, IX, Ferenc tér 3. Deák Sándor, IX, Ferenc krt. 5. özv. Debertolis Ferencné, IX, Cucor u. 8. Jlemuth Lajosné, V, Wekerle u. 19. Dene István, IX, Gyáli út 24. Denke Gábor, IX, Lónyay u .7. Dery Béláné és trsa, I X,Mester u. 13. Detre Vilmos, V, Szabadság tér 15. Deutsch Dezsőné, IX, Thaly K. u. 22. Deutsch Zoltánné, IX, Angyal u. 28. özv. Décsy Józsefné, IX, Bakáts tér 2. dr. Dégen Árpádné, VII, Vilma ki­rálynő út 26. özv. Dégen Jakabné, IX, Közraktár u. 28. dr. Déri Ferencné, XI, Nagyboldog­asszony útja 4. Dévényi Gyuláné, IX, Páva u. 6. Diamant Ignácné, IX, Telepi u. 2/d. Dich Fidél és Trsai, konzervgyár, IX, Soroksári út 102. Diligentia ált. kér. rt., IV, Deák F. u. 14. Dióssy Imréné, IX, Ráday u. 17. Dióssy Kálmán, , Biró u. 6/b. Dischka Győző dr., IX, Ranolder u. 29. domonyi Domony András, I, Attila u. 2/b. özv. Domonkos Károlyné, IX, Bakáts tér 2 f 1 Donáth Bertnáthné, VIII, Üllői út 50. dr. Donáth István, Erzsébet, XI, Horthy Miklós út 6. Dósa Gyula és trsai, Viola u. 42. gr. Draskovich Pálné, IX, Szvetenay 211 14'

Next

/
Oldalképek
Tartalom