Budapesti Háztulajdonosok címtára (név- és lakjegyzéke) 1938, 1939 (Budapest, 1938)

VII. kerület

175 Becker Ágoston, VII, Lajos u. 17—19. Beliczay Mária, VII, Csányi u. 3. Belterületi Telekért., II, Halász u. 1. Belvárosi Takp. Rt. nyugdíjintézete, IV, Apponyi tér 5. v. Bencze Gyula, VII, Alsóerdősor 1. Benda Gyuláné és btársai, VII, Rákó­czi út 36. Benedict Áron, XIV, Aréna út 19. Belvárosi udvar rt., IV, Városház u. 10. Bendiner Dezsőné, VII, Jósika u. 2. özv. Benzsay Károlyné, VII, Nyár u. 25—27. Berde Ákos és btársái, VII, Alpár u. 3. dr. Berenyi Lajos és btársai, VII, Do­hány u. 30. Berger Gézáné, VII, Jobbágy u. 30. Berger József, VII, Garay u. 21. özv. Berger Leóné, VII, Erzsébet krt. 58. Berger Vilmos, VII, Munkás u. 3/a. Bergl István és btársai, VI, Vörös­marty u. 58/a. Bérházépítő, kezelő és hasznosító kft., VII, Barát u. 3. Bérházforgalmat Közvetítő és Bérhá­zakat Kezelő Rt., VII, Erzsébet körút 8. Bérház Rt., V, Sas u. 20. Bérház Rt., VII, Csengery u. 20. dr. Berkes Sándor, IV, Károly krt. 26. dr. Berkó Antalné és társa, IX, Bo­ráros tér 2. Berkovits Árpád és társa, I, Buda­keszi út 47. Berkovits Jenő, II, Fillér u. 26. Berkovits Péter Pál, VII, Alsóerdő­sor u. 8. dr. Bernfeld Imre és btársa, VII, An­ker köz 2. lovag Bersuder Erzsébet és btársai, VII, Dohány u. 20. Bert József, VIII, József u. 81. Besnyő Béla, IV, Ferencz József rak­part 25. Bien Ernő, VII, Vilma kir. út 37. Bien Ernő és Sándor, VII, Nagydiófa u. 7. özv. Bien Sámuelné, VII, Akácfa u. 5. özv. Bienenstock József né, VII, Ka­zinczy u. 7. Bienenstock Vilmosné és btársai, VII, Rákóczi út 64. Biess Elemér és társai, VII, Dob u. 21. Birnbaum Márkus és társa, VII, Ist­ván u. 19. Biró Albert, VII, Klauzál u. 35. beckói Biró Gyula, VII, Szondy u. 75. Blau Pálné sz. Deutsch Irén, Mányo- ki út 20. dr. Blazsek Emilia és btársai, VII, Dembinszky u. 16. Blitz Hermanné sz. Léderer Fani, VII, Akácfa u. 65. Bloch Leó és Holitscher Róbert, VII, Akácfa u. 50. \ özv. Bloch Sándorné, XIV, Szabó Jó­zsef u. 21. dr. Bódy György és Piroska, VII, Ele­mér u. 18. özv. Bogyay Jenőné és btársai, VII, Horánszky u. 27. II. 18. Bohrer Feivel, VII, Dob u. 41. Böhm Náthán, VII, Dob u. 80. Bolemnen Lajosné és Mercator A. G., VII, Akácfa u. 9/b. Bolgár Menyhért és Josefovits Jó- zsefné, VII, Zalán u. 9. dr. Bónis Ignác és btársai, VII, Do­hány u. 30. Borbély, fodrász és parókakészítő Ipar­testület, VII, Csengery u. 15. Borgida Miklósné, VII, Ákácfa u. 25. Boross Miksáné, VII, Rottenbil. u. 37. Borszéky Károlyné és gyermekei, I, Völgy n. 8. Boschán Károly és Arthur, Ónodi u. 7. Budapesti Áru és Értéktőzsde, V, Sza­badság tér 17/18. Bp. autonom izr. hitközség, VII, Dob u. 35. Bp. Bérház és Telekértékesítő rt., VIII, Eszterházy u. 12. Bp. cipész Ipartestület, VII, Wesselé­nyi u. 17. Bp. Egyesült Lakatos stb. Ipartestü­let, VII, Nyár u. 6. Bp. Iroda és Üzletház Rt., IV, Petőfi Sándor u. 2—4. Bp. Józsefvárosi Ingatlan Rt., II, Mar­git rakpart 15. Bp. Kereskedelmi Betegségi Biztosító Intézet, VII, Bethlen tér 1. Bp. Önkéntes Mentőegyesület, V, Mar­kó u. 22. Bp. Poliklinika Egylet, IV, Szövetség u. 14—16. Bp. Sütők Ipartest. VII, Hársfa u. 21. Bp. Szfőv. Közlekedési Rt., VII, Ker­tész u. 10. Bp. szobafestő és címfestő Ipartestü­let, VII, Wesselényi u. 73. Bpesti Unitárius Egyházközség, V, Koháry u. 4. özv. Branstädter Jakabné, VII, Ki­rály u. 31. Braun Nándor, VII, Thököly út 15. Braun Sándor, VII, Elemér u. 40. Breitner Samu és btársai, VII, Rá­kóczi út 12. Brém Ferenc, VII, Aréna út 34. özv. Brenner Károly és btársai, Ró­zsa u. 37. Breuer Lajosné és Hirsch Marcellné, VII, Wesselényi u. 75. Brichta Mór, VII, Csengery u. 23. Brieger Andor, VII, Péterffy S. u. 26. Brill János, VII, Grassalkovich u. 27. Bronner Artur, VII, Kazinczy u. 55. Bruckstein Ármin, Imre, VII, Bu- lyovszky u. 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom