Budapesti Háztulajdonosok címtára (név- és lakjegyzéke) 1938, 1939 (Budapest, 1938)

VII. kerület

VII. kerület Ábel Miksa, VII, Aréna út 80. özv. Ábrahám Lajosné, VII, Garay u. 44. Aczél Ottóné, sz. Guttmann Ella, VII, Rákóczi út 22. Ádám Dávid és neje, VII, Kiskún- halas. dr. Ádám Lajosné és dr. Ádám L., VII, Vilma királyné út 35. özv. dr. Adda Lajosné és társai, VII, Mátyás tér 9. Adorján Istvánná és társai, VII, Kos­suth Lajos u. 13. Adorján Sándor és neje, VII, Erzsé­bet körút 16. Aedifigatum Rt., VII, Széchenyi u. 1. Affineria Galván Intézet Rt., VII, Nagydiófa u. 28. Ágoston József, XI, Bertalan u. 3. Ágoston Manó és neje, VII, Széche­nyi u. 14. Aivaz Boris, VI, Rudolf tér 1. dr. Alcsuti Ágost és btársai, V, Csáky u. 3. dr. Áldásy József, I, Krisztina krt. 123. Almássy István és neje, I, Tóth Lő­rinc u. 3. Almássy Klára, VII, Nefelejts u. 49. Ált. Önsegélyző Egyesület, VII, Csen- gery u. 30. Anczenberger Endre és btársai, VII, Rottenbiller u. 21. Angol-Magyar Bank Rt. nyugdíjinté­zete, V, Vilmos császár út 32. dr. Angyal Kálmánná, VII, Peterdy u. 14. Az Anker Ált. Biztosító Rt., VII, An­ker köz 2. De Antoni Viktorné és btársai, XIV, Ida u. 2. VII. Aréna út 68. sz. Bérház Rt., VII, Aréna út 68. Árpádházi Szent Erzsébetről nevezett róm. kát. autonom egyházközség, VII, Rottenbiller u. 14. Árvái H. Henrik és neje, VI, And- rássy út 20. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., VII, Erzsébet körút 7. Auspitz Viktor, V, Akadémia u. 5. Az Est Lapk. Rt,, VII, Erzsébet krt. 18. Baditz Lajos és btársai, VII, Damja­nich u. 14. Bach Győzőné, VII, Cserhát u. 24. Bakács Albert, VII, Kazinczy u. 3. özv. Bakos Mórné és btársai, VII, Nagydiófa u. 15. Balázs Ármin, VII, Nefelejts u. 48. Balázs Blockner Pál, VII, Damjanich u. 16. Balázs Lajos és N. Salamon R., VII, Kazinczy u. 28. Bálint Izidorné és gyermekei, VII, Rottenbiller u. 30. özv. Bálint Jenőné, Újpest, Vörös­marty u. 16. özv. Bállá Henrikné és btársai, V, Do­rottya u. 8. Balló Ede alap., VII, Vilma kir. út 62. Balog Áron, VII, Grassalkovich u. 13. dr. Balog József, VII, Dob u. 73. dr. Balogh Károly, VII, Damjanich u. 10. Balogh Lászlóné és btársai, II, Hausz- mann u. 12. Balog Zsigmondnó és btársai, VII, Rózsa u. 19. dr. Bamberger Béláné és btársai, VII, Rottenbiller u. 64. Band Géza, II, Margit körút 11. Bánd Gyula, VII, gr. Tisza István u. 2. Baptista Hitközség, VII, Hársfa u. 33. Bárány Imre, I, Eötvös u. 28. Barcza Márton, V, Ligeth u. 5—7. Bárdos Jenőné, V, József tér 9. gróf Barkóczy János hitb. VII, Mú­zeum körút 7. dr. Barta Aurélné, VII, Szent Imre herceg u. 9. Bartha Istvánná, IV, Magyar u. 26. Bartha Károly és btársai, VII, Vas u. 16. Bartha Sándor, VII, Munkácsi u. 17. özv. Barta Teofilné, V, Hold u. 23. Barta Zsigmond és Rechnitzer Sarol­ta, V, Holló u. 14. Bártfay József, VII, Kisdiófa u. 7. Bartos Zsigmond, VII, Érmelléki út 3. Baseh Rudolf, VII, Vilma kir. út 29. dr. Báthor István, VII, Aréna út 86/b. özv. Sátori Gézáné, V, Markó u. 7. Batsik Irma és btársai, VII, Klauzál u. 7. özv. Bauer Bódogné és btársai, VII, Almássy u. 3. Bauer Mór, VII, Izabella u. 11. Beck Gyula, VII, Péterffy S. u. 42. özv. Beck Sándorné, VII, Garay u. 22.

Next

/
Oldalképek
Tartalom