Budapesti háztulajdonosok címtára (név- és lakjegyzéke) 1938 (Budapest, 1938)

I. kerület

s Bónis Imre, VIII, Lippay Gy. u. 2. Bornemisza Géza, I, Bartha u. 5. br. Bornemisza Lipótné, I, Ország­ház u. 5. Bornemisza Sándornó, I, Vadorzó u. 5/a. Borsos Antalné, I, Csipke u. 4. Boronkay György, I, Márvány u. 40. Boros Gyuláné, I, Márvány u. 6. Boros József dr., I, Lovas út 8. Boross Miksa, I, Ferry Oszkár u. 84. id. Borossy Mihály, I, Csörsz u. 21. Bortyák István, I, Tábor u. 3. Borsodi György, I, Tárogató út 2/b. dr. Borszéky Károlyné és Tsa, I, Völgy u. 8. Borvendég Ferencné, I, Kútvölgyi út 77. Borza Jenő dr, I, Labac u. 32. Boschán Károly, XIV, Abonyi u. 8. Bosehán Miksa, I, Kékgolyó u. 5. Bosnyákovics Károly, I, Mészáros u. 68. Botka László, II, Hunyadi János u, 3. özv. Bottka Józsefné és Jenő, I, Lo- godi u. 59. dr. Boyer Sándorné, I, Székács u. 11/c. dr. Bozán Zoltán, I, Bazin u. 12. dr. Bozán Zoltán és neje, VI, Bajza u. 29. Böhm Gyula, I, Sárospatak u. 8. Böhm Károlyné, I, Verpeléti u. 7. Böhm Bálné, I, Diósárok u. 41. Böszörményi u. 13—15. sz. Házszövet­kezet, Böszörményi út 13—15. dr. Böszörményi Zoltánná, I, Ágnes u. 22. Böszörményi úti Ingatlanforgalmi kft, I, Böszörményi út 5/b. Brand Izsó, I, Olaszfasor 1. br. Brandstein Gyuláné, VI, Andrássy út 4. özv. Braun Arnoldné, I, Márvány u. 4. Braum Emilné, I, Hidegkúti út 65/b. özv. Braun Jenőné, I, Biró u. 6/a. dr. Braun Illésné, I, Logodi u. 45. Braun József, I, Muskátli u. 8. peléndi Brázai Zoltán, V, Váralja u. 6. Brecht Sándor, I, Mártonhegyi út 52/2. ifj. Bretz Gyula, I, Krisztina krt 159. Breznay Géza és Tsai, IV, Veres Pálné u. 34. Briehta Ilona, VI, Andrássy út 81. Brichta Klára, IV, Bécsi u. 5. dr. Brichta Manó, V, Lipót krt 22. Brinner Ferenc és neje, I, Tárogató út 6. Brit követség, I, Werbőczy u. 1. Brozik Béla és Tsa, I, Széli Kálmán tér 21. Brunhuber Béla, I, Mária u. 3. Bruszt Aolf, I, Gaál u. 4. Brück Jenő, V, Bálvány u. 21. Brück Lászlóné, I, Enyedi u. 12. Brüll Dániel dr, IV, Deák Ferenc tér 3. Bucsányi Gyula, II, Margit krt 99. özv. Bubala Sándorné, V, Rudolf rak- Bucz Károly, I, Tóth L. u. 9. Budai ág. hitv. ev. egyházközség, I, Werbőczy u. 28. Budai Bérház Rt., VIII, Baross u. 15. Budai Chevra Kadisa, I, Vérmező u. 16. Budai Építőipari Rt., I, Maros u. 23. Budai evangélikus egyház, I, Wer­bőczy u. 28. Budai görögkeleti szerb egyház, I, Görög u. 19. Budai Ingatlanokat Építő és Értéke­sítő kft., I, Attila u. 65. Budai Izr. Szent Egylet, I, Vérmező u. 16. Budai Jótékony Nőegylet, I, Attila u. 93. Budai Polgári Kaszinó, I, Krisztina tér 1. Budai Szent Erzsébet apácarend, I, Budakeszi út 46/a. Budai Tádé, I, Modori u. 10. Bpesti Aut. Orth. Chevra Kadisa, VII, Dob u. 12. Bpesti Aut. Őrt. Izr. Hitközség kór­háza, I, Városmajor u. 64. Bpest budahegyvidéki ref. egyház- község, Böszörményi út 28. Budai gör.-kel. szerb egyház, I, Görög u. 19. Bpesti Keresk. Menháza, I, Tárogató út 2. Budapesti Kér. és Iparkamara, V, Sze­mere u. 6. Bpesti Lipótmezei M. kir. Elmegyógy­intézet, I, Hidegkúti út 72. Bpesti M. kir. Fővámhivatalnál szer­vezett Vámesküdt Testület, I, Her- telendy u. 3. Budapesti Piarista Diákszövetség, IV, Piarista u. 1. Budapesti Piarista Rendház, IV, Váci u. 27­Bpesti Színészek Szövetségének Üdü­lője, V, Szent István krt 20. Bp. Vid. Kőszénbánya Rt. és Nyugdíj- pénztára, V, Klotild u. 3. Budavári Emil, I, Torbágyi út 46. Budavári István, I, Börökbálinti út 8992. Budavidéki Bérh. Rt., V, Kálmán u. 15. Bukovszky Péter dr, I, Tárogató u.26/a. Burda Nándor, I, Gaál u. 8. dr. Burger Gézáné, I, Gábor Áron u. 43. Bursch Elek, I, Csend u. 5. Butkovics Anna, I, Galgóczi u. 19/b. Buzássy József, I, Krisztina krt 159. Büchler Lajosné, V, Szabadság tér 15. Bürner Sándor dr., I, Szarvas G. u. 14. Cambi Avramné, I. Koronaőr u. 6/a. Capitol Házkezelő Rt., V, Dorottya u. 6. Cartier Lajos, I, Tárnok u. 5. Cech József, IV, Eskü tér 6. Chabada Géza, I, Böszörményi út 31. Chrambach Frigyesné, IV, Mária Va­léria u. 3. dr. Charmant Szevérné, I, Úri u. 40.

Next

/
Oldalképek
Tartalom