Budapesti háztulajdonosok címtára (név- és lakjegyzéke) 1938 (Budapest, 1938)

II. kerület

56 ' dr. Budaméry Béla, II, Alvinczi út 3. Budapest Szfőv Közs. Takarékpénztár Rt., V, Dorottya u. 4. Budapesti Kertészeti Rt., II, Eszter u. 3 Budapesti Kir. Magy. Pázmány Péter Tud. Egyetem, II, Ganz u. 11/a. Budapesti Kisipari Hitelintézet Rt., VII, Rákóczi út 30. Budapesti Ref. Egyházmegye, IX, Calvin tér 8. dr. Bugyi Istvánná, II, Gyorskocsi u. 12 Bukovetz Lajos, II, Branyiszkói út 13a. Burits Jánosné, II, Ribáry u. 7. Burhari Károly, II, Bimbó út 134. Butscbl Imréné, II, Batthyány u. 63. Bücbler Mór„ II, Batthyány u. 11. Büchler Sándorné, II, Horvát u. 30. Cech József, IV, Eskü tér 6. Cerri Károly, II, Toldy F. u. 1/c. Chatelet Alajosné, II, Gábpr Áron u. 21 Chamont Ottó, II, Gábor Áron u. 49/b. Christofoletti György, II, Kapy u. 47. Christofoletti Jánosné, II, Csalán u. 7—9. Cipőkereskedelmi Kft., II, Gyorskocsi u. 10. szentmihályi Clair Ignác, II, Udvar­hely u. 17. gróf Claiim Martinse György, II, Hattyú u. 10/c. Collegium Marianum, VIII, József u. 11 „Complexum“ Rt., IX, Ráday u. 52. Conrád Ottó, II, Ostrom u. 3. Constantin László, II, Batthyány u. 59. Cukor Ernőné, II, Virágárok u. 6/a. dr. Czakó Elemér, II, Orsó u. 17. Czapek S. Viktorné, II, Batthyány u. 27—29. Czámetzer Károly, II, Zsigmond u. 4. dr. Czebe Jenő, XI, Horthy M. út 84. Czeiner János, II, Pasaréti út 135. Czibur Andor, II, Szilfa u. 6. dr. Czigler István, VI, Délibáb u. 19. Czinczár Dezső, II, Lövőház u. 16/a. Cziráky Zoltánná, II, Mese köz 3. dr. Csalótzky Károly, II, Alvinci út 6. özv. Csapiáros Dénesné, II, Törökvész u. dr. Csáky Tihamér, II, Retek u. 23. Csáky Vilma, II, Iskola u. 45. Császár Gyuláné, II, Olaszfasor 1. Csányi Imre, II, Zsigmond u. 16. dr. Császár Károly, II, Házmán u. 56 özv. Cseh Vincéné, II, Vérhalom u. 14. Csegény István, II, Gábor Áron u. 17. Csegény István, II, Csévy u. 7—9. dr. Csekő Gyula, X, Mester u. 1. Csekő Sándor és neje, V, Géza u. 1. Cservenka János, TI, Tövis u. 34. br. Csetei Herzog Lipótné, VI, And- rássy út 93. Cseténvi József, TT, Lórántffy Zs, út 20. Csíki Ernő, II. Bogár u. 3. Csillag Ernő, II, Felvinczi u. 11. özv. Csillag József né, II, Felvinci u. 5a Csupor Testvérek, II, Rügy u. 5. dr. Dalmady Zoltánné, IV, Prohászka Ottokár u. 10. Dann Adolfné, II, Csapiáros u. 13. Danneberg Miksáné, II, Corvin tér 12. dr. Darvas István, II, Gárdonyi G. u. 47 Dán Béla, II, Bimbó u. 157. Dános Ármin, II, Orgona u. 4. özv. Dános Árpádné, VI, Andrássy út 8. Dános Lászlóné, II, Hunyadi J. út 18. özv. dr. Dávid Álbinné, II, Fő u. 59. Dávid Lajos, II, Gárdonyi G. u. 58/b. Deák Károlyné, II, Küküllő u. 6. Deckner Marcell, VII, Szent Domon­kos u. 14. Decleva Rezsőné, II, Battai út 9. özv. Del Medico Ágostonná, II, Kacsa u. 17. Dembitz Gyula, II, Hunyadi J. út 5—7. Deneflei Klára, VII, Dob u. 30. dr. Dengl János, II, Iskola u. 8. Deschán Iván, I, Hunfalvy u. 3. özv. Dessauer Árminná, IV, Ferenciek tere 4. Deszberg Antal, III, Vérhalom u. 29. özv. Deutsch Béláné, II, Káplár u. 20. Deutsch Gizella, II, Margit krt 6. Deutsch Edit, II, Margit krt 73. Deutsch Gusztávné, V, Vörösmarty tér 3. Deutsch Jenőné, II, Ostrom u. 27. Deutsch József, II, Csalogány u. 7. Deutsch József, II, Érmelléki út 8. Deutsch Mártonná, II, Szalag u. 30. özv. Deutsch Sándorné, II, Fillér u. 23. özv. Deutsch Simonné, II, Küküllő u. 1. Dezső István, II, Törökvész út 94. dr. Dénes István, II, Zárda u. 20. Dénes Vilmos, II, Fillér u. 34. Denn Sándor, II, Batthyány u. 38. Dévényi János, II, Szalag u. 18. Dévai Nándor, II, Olaszfasor 37—39, Dévai Nándor, II, Trombitás u. 16. Diamant Károly, II, Bimbó u. 61. Dicenty Dezső, I, Pálya u. 2. Dierolf Ágoston, II, Orsó u. 19. Dietl Nikodémusz, II, Keleti K. u. 23. Dinka István, II, Iskola u. 40. Dira Ilonka, II, Kapás u. 21. dr. Dirner Gusztáv, II, Margit rkt 25/a. Divald Alfréd. II, Széplak u. 11. dr. Divéky Adorján. II, Lepke u. 16. dr. Dobay Aurél, VI, Eötvös u. 7. Dobi Tivadar, II, Várfok u. 5. Dobrovits Károly, II, Kapy u. 43. Doctorics Benő, TI, Pasaréti út 32. Doleviczeny Ferencné. II, Fiáth J. u. 5. Dollinger Lajos, II. Nagybányai u, 22. Domokos Ferenc, II, Tövis u. 8. özv. dr. Donáth József né, II, Apostol u. 8. Donáti u. 18. sz. Bérház Rt., II, Donáti u. 18. <

Next

/
Oldalképek
Tartalom