Budapesti háztulajdonosok címtára (név- és lakjegyzéke) 1938 (Budapest, 1938)

VIII. kerület

193 Budapesti Hentesipartestület, VIII, Práter u. 24. Budapesti Kávésok Ipartestülete, VIII, József krt. 18. Bpesti Kőművesmesterek és Kőfaragó- mest. Ipartest., VIII, Német u. 22. Bpesti m. kir. Táviró és Távbeszélő- igazg., VIII, József u. 39. Budapesti Mészáros Ipartestület, IX, Mester u. 6. Bpesti VIII. kér Ált. Jótékonysági Egylet, VIII, József krt. 46. Budapesti Orvos Egyesület, VIII, Szentkirályi u. 21. Bún József és neje, VI, Andrássy út 96 Bún Gyuláné, VIII, Baross u. 8. Burda Károly, VIII, Baross u. 119. Butz István, VIII, Bérkocsis u. 28. buttkai Buttykai László, XI, Verpe­léti út 22. Buzadits József, VIII, Kálvária tér 21. Bücbler Bertalan és neje, ,V, Nádor u. 19. Büchler és tsa, Banküzlet Rt., V, Arany János u. 24. Centrum Bankház Rt., VIII, Gyulai Pál u, 14. özv. dr. Cieleszky Vilmosné, VIII, József u. 15. özv. Cigi Jeromosné és tsa, VIII, Népszínház u. 25. Collegium Marianum Otthon, V, Bá­thory u. 2. özv. Conrádt Rezsőné, V, Szigetvári u. 13. Corvin Áruház Rt., VIII, Rökk Szi­lárd u. 1. faludi u. 31—35. özv. Craenenbrock Antalné, VIII, Mosonyi u. 1. Cukor Béla Bertalan, VII, Klauzál tér 3. Czeizel Antal és tsa, VIII, Fecske u. 18 Cziegler János, VIII, Koszorú u. 12. Czieliszky Zsófia, VIII, József u. 15. özv. Czikornyai Gyuláné és tsa, VIII, Conti u. 20. Czukker Albertné, VI, Benczúr u. 1. Czukor László és tsai, VIII, József krt. 64. Csajka Endre és neje, VIII, Baross u. 21. Csathó Izabella, VIII, Nagyaemplom u. 24. Csató Salamon, VIII, Orczy út 14/b. Csángó Zsigmondné, V, Alkotmány u 31 Csázy Elemérné, I, Fenyő u. 11. kk. Csázy Mária, I, Fenő u. Csek:i Sándor és neje, V, Géza u. 1. özv. dr. Cseley Józsefné, VIII, Thék Endre u. 46. Csengéri Árpdáné, VIII, Lujza u. 36. id. Csenki Mihály, VIII, Gólya u. 31. Csenki Mihály, VIII, Hunyadi u. 45. Csepreghy Béláné, XI, Lenke tér 7. Csepreghy Béláné, VIII, Szigony u 14. id. Csermák Károly, VIII, Örömvölgy u. 13. Csernek Pálné és tsai, VIII, Kistemp- lom u. 5. Cserny József, VIII, Thék E. u. 28. if j. Cservesz Antal, VIII, Losoncy u 11 Csécs Aladár, VIII, Hunyady u. 35. Csécsi Nagy Miklós és neje, VIII, Szentkirályi u. 35. vitéz Csicsery Rónay Istvánné, IV, Szép u. 5. Csincsur János, VIII, Magdolna u 10/b özv. Csizmadia Györgyné, VIII, Kőris u. 8. Csornai Premontrei Tanítórend Pál u. 3. dr. Csöregh Ferencné és btsai, VIII, József krt. 30—32. Csupor Józsefné, II, Rügy u. 5. dr. Csurgay Tibor és neje, VIII, Német u. 34. dr. Dach Géza és neje, V, Klotildu. 4. dr. Damsa Valér, VIII, Kender u. 11. Dancz Rezső és neje, VIII, Bezerédi u 3 Danubia Kereskedelmi Rt., V, Nádor u. 12. özv. Darányi Istvánné, Scitovszky tér 3 Darvas Dezső, VII, Rottenbiller u. 38. Darvas Frigyes, V, Szt. István krt. 2. Darvas Lajos és dr. Darvas Gyula, VIII, József krt. 80. Dános Géza, I, Döbrentei u. 10. néhai Dávid János és neje, VIII, Ken­der u. 41. Dános Marcel és tsai, I, Döbrentei u. 10 Dános Marcell és Géza, VII, Vilma királynő út 32. dr. Dános Tivadar és tsai, V, Erzsébet tér 1. dr. Dános Tivadarné, VII, Vilma királynő út 28. Deák Miksa, VII, Rákóczi út 57/b. özv. Dedics Ferencné, VIII, Beniczky u. 5—7. Demkó Vidor, VIII, Práter u. 71. dr. Deutsch Ferencné, VIII, Thék E. u. 24. dr. Dentsa Pál, VIII, Hunyadi u. 5. dr. Derencsay Rezső, VIII, József krt 1 gr. Dessewffy Miklósné, VIII, Sándor u. 4. Deutsch Albert és neje, VIII, Rökk Szilárd u. 6. Deutsch Artur, VI, Andrássy út 107. Deutsch Ferenc, VIII, Ludoviceum u. 8/a. Deutsch Ignác és tsai, III, Lukáscu. 1. Deutsch Jenő, IV, Pető;fi S. u. 14. Deutsch Károlyné, VIII, Kálvária tér 3 Deutsch Márkusné, VIII, Hunyadi u. 12 Deutsch Rózsi, Romanelli u. 12. Deutsch Samu, VIII, Szűz u. 5—7. Devecis Gyula és tsai, VIII, Sándor u. 15. Devecis Lenke, VIII, Baross u. 108. ifj. Dezső Lajosné, VIII, József u. 15. 13

Next

/
Oldalképek
Tartalom