Budapesti ingatlanok címtára 1942. (Budapest, 1942)

Budapesti ingatlanok cimtára 1942. - I. kerület

16 Magy. Szí. Korona, Várpalola, tb 11510, h 7140, öl 486, I, ak 3080, részben állandó adómentes. 17/ Lásd Szt. János tér 1/a. 18 Lásd Szt. György, tér 5. 19 Lásd Attila krt. 2. 20 Magy. Szt. Korona, Várpalota, tb 248, h 6331, öl 279, I, ak 3040. I. Várfok-utca 2 Ingatlanvásárló kft., Kossuth L. u. 15, tb 11511, h 6699, öl 560.30, II, ak 8000, L. 4 özv. Marsovszky Pálné, Dísz tér 3, tb 6155, h 6701, öl 167.40, f, ak 3140. 6 dr. Szmrecsányi Dénes és neje, no, tb 6154,. h 6702, öl 238.70, I, ak 4300. 8 Tűzhely állal létesített Társasház Szöv., uo, tb 164, h 6713, öl 311.90, IV, ak 38520, L. 10 Magy. Kir. Adóhivatali Tisztv. Orsz. Egy,, uo, tb 165, h 6714, öl 175.70, II, ak 8550, részben állandó adómentes. 12 Magy. Lesz. és Pénzváltó Bank Alk. Nyug­díjintézete, Dorottya u. 6, tb 18935, h 6715, öl 374, IV, am 46250-25-1954, kf, m, L. 14 Pesti Magy. Kér. Bank, gr. Tisza I. u. 2, tb 166, ti 6716, öl 565.60, IV., am 32010- 30-1955, L. 1. Verbőczy-utca 1 Britt Állam, Követség, tb 6626, h 6540, öl 404.50, I, L, állandó adómentes. 2 Lásd Iskola tér 2. 3 br. Hatvanv Józsefné, Verbőczy u. 7, tb 155, h 6543, öl 139.90, I, aín 6400-15- 1949. 4 Cerruti Vitlorioné, uo, tb 131, h 6585/1, öl 65.50, I, ak 2800. 5 br. Hatvány Józsefné, Verbőczy u. 7, tb 156, h 6544, öl 119.50, I, am 3300-15-1949. 6 Karátson Antal, uo, tb 132, h 6584/2, öl 82.30, I, am 2500-15-1948. 7 br. Halvány Endre, uo, tb 157, h 6545, öl1 592.30, I, ak 18394, kf, m, L. 8 Mautner István, uo, tb 153, h 6583, öl 49.30, II, ak 3000. 9 Magy. Kir. Pénzügymin., Sztháromság u. 6, tb 9292, h 6546,'öl 1883.30, II, állandó adómentes. 10 Ivankovits István, uo, tb 152, h 6582, öl 45.90, I, ak 1000, és am 1500-25-1954. 11 Cartier Lajosné, Tárnok u. 5, tb 158, h 6547, öl 168.10, I, ak 4700 és am 500- 15-1952. 12 Verbőczy 12 ház kft., uo, tb 151, h 6581, öl 84.70, I, ak 3600. Váralja-utca—Zsolt-utca I. kerület 13 Cartier Lajos, Tárnok u. 5, tb 159, h 6549, öl 90.60, I, ak 3256. 14 özv. Kopácsy Józsefné, uo, tb 4928, h 6580, öl 37.40, I, ak 1400 és am 400-25- 1955. 15 Cartier Lajos, Tárnok u. 5, tb 160, h 6550, öl 160.50, II, ak 5900. 16 kk. Bolgár Ferenc, uo, tb 150, h 6579, öl 87.60, I, am 2000-15-1944. 17 özv. gr. Apponvi Albertné, uo, tb 161, h 6553, öl 130.40, I, ak 4000. 18 Wilson C. Edvinné, Amerika, tb 149, h 6578, öl 88.30, I, am 6120-15-1949. 20 Klokocsánv Lajos, uo, tb 148, h 6577, öl 62.70, I, ak 1900. 21 gr. Zichy Raíaelné, Verhőczy u. 23-25, tb 10349, h 6556, öl 172.40, I, ak 9180. 22 Kunffy Lajosné, Fácánkert, tb 147, h 6576, öl 79.30, I, ak 6100. 23-25 gr. Zichy Rafael, Felsőszenlivány, tb 162, h 6557, öl 385.10, I, ak 9000. 24 [Vasmegyei Cukorgyár Rt., és tsa, Sárvár, tb 4842, h 6575, öl 171.50, I, ak 8700. 26 Erdélyi Ferenc, uo, tb 5185, h 6568, öl 101, I, am 5664-15-1947 részben állandó adómentes. 27 Párdány Oszkár és neje, Hidegkúti ut 51/a, tb 163, h 6558, öl 54.40, I, ak 3640. 28 Budai Ág. Hitv. Ev. Egyházk. uo, tb 3693, h 6565, öl 297.40, I, ak 300, részben állan­dó adómentes. I. Vérmező-utca 16—18 Szegő Sándor és neje, Felvinci ut 3, tb 167, h 6717, öl 412, III, ak 33837. I. Zita királyné-út 16 Kérése Tiborné, uo, tb 8151, h 6242, öl 53.50, IV, ak 11064, és am 1200-30-1963, L. 17 Ágoston Eleimé, uo, tb 8188, h 6244, öl 116.20, IV, ak 35260, kf, L. I. Zsolt-utca 1 dr. Rehák Tibor, uo, tb 10368, h 7467, öl 161.70, I, ak 4700. 2—4—6—8 Lásd Mészáros u. 58. 3 Hofbauer Lipólné, Katona J. u. 14, tb 17691, h 7478/1, öl 237, I, am 10540­25-1953. 5 Lásd Derék u. 18. 7 Ált. Ingatlanfoi’galmi Rt., Szondy u. 37/b, tb 10399, h 7480, öl 344.90, II, ak 27356. 9 Nemes Zoltán és tsa, Hegedűs S. u. 18, tb 9991, h 7489, öl 495.60, II, ak 17020. 11 Szabó Sándor, Alkony ut 26, tb 9657, h 7490, öl 255.40, II, ak 18728. 19 2*

Next

/
Oldalképek
Tartalom