Budapesti ingatlanok címtára 1942. (Budapest, 1942)

Budapesti ingatlanok cimtára 1942. - II. kerület

II. kerület Endrődi Sándor-utca—Ervin-utca 37 41 Voit Ervinné és tsai, Orlav u. 3, tb 2736, h 12557/1. öl 538.60, t. 42 dr. Jeszenszky Tibor, Böszörményi ut 8, tb 2829, h 12412/2, öl 1400, f, ak_800. 43 Karsay Anna, uo, tb 5050, h 12555/1, öl 386.90, f, am 1050-15-1949 és 1964. 43 Balogh Imréné, Vérhalom u. 36/d, tb 5050, h 12555/2, öl 386.90, t. 44 Halmos János és neje, uo, tb 22004, h 12414/1, öl 800, I, ak 1820 és am 200-15­1952. 45 Bosenberg Erzsébet, tb 2542, h 12554, öl 751, t. 46/a Sponer Sándor, Buszti u. 10, tb 24007, h 12414 2, öl 600. t. 46/b dr. Kresz Károly és neje. Pasaréti ut 46, tb 20459/1, h 12414/3, öl 600, II, am 5100- 15-1952. 47/a dr. Kiss János, Krisztina krt. 167, tb 5075, h 12552/2, öl 860.30, t. 47/b Kratochwilla Ilona, Lövőház u. 22, tb 19494, h 12552/1, öl 824.50, f, am 200-15- 1946. 47/c v. Kálas János, Verpeléti ut 5, tb 22158, h 12552/3, öl 412.20, 1. 48/a Dánn Hugó, Fény u. 15, tb 7160, h 12414/ 4, öl 560, t. 48/b Dánn Hugo, Fény u. 15, tb 7160, h 12414/ 5, öl 555, t. 49/a Takách Jenő és neje, uo, tb 22026, h 12550/1, öl 300.20, f, am 1280-15-1953. 49/b dr. Radnai Endre és neje, Donáti u. 40.42, tb 7612/1, h 12550/2, öl 300.50, t. 50 Konyhakertészeti Bt., Andrássy ut 83, tb 2848, h 12418, öl 1173, f, ak 160. 51/a dr. Moser Elek uo, tb 19967, li 12549/2, öl 606.50, I, am 1600-15-1956 és 900-30- 1963. 51/b Schmickl Bezső, Bákóczy tér 6, tb 22100, h 12549/5, öl 337.20, t. 51/c özv. Albrecht Gusztávné, Trombitás u. 6, tb 22099, h 12549/4, öl 337.80, t. 53 özv. Kiss Károlyné, uo, tb 8108, h 12548/ 1, öl 308.20, f, ak 200. 55 Konrád Emma, uo, tb 2879, h 12479/4, öl 300, f, am 1500-15-1948 és 1950. 57 Végh István, uo, tb 20970, h 12479/3, öl 300, f, am 300-15-1953 és 300-15-1948. 61 dr. Bankó Lajos, uo, tb 7699, h 12481, öl 955.90. t, ak 1100 és am 400-25-1954. 66 dr. Szilágvi Aladárné és tsa, Bertalan u. 20, tb 2850, h 12473, öl 459.20, f, am 1300­30-1964. — Bpest Szfőv. Városháza, tb 3, h 12468/1. öl 2.80, t. — Bpest Szfőv. Városháza, tb 3, h 12468/3, öl 46, t. — Bpest Szfőv. Városháza, tb 3, h 12477/2, öl 156, t. — Bpest Szfőv. Városháza, tb 3, h 12477/5, öl 1634.60. t. — Bpest Szfőv. Városháza, tb 9402, h 12478, öl 135.70, t. — Tingeu—Auer Gizella és tsai, Törökvészdülő 12476 hrsz, tb 6721, h 12483, öl 825, t. 11. Érmellék-utca 1 Biró Artur és neje, uo, tb 10336, h 12088, öl 365.90, I, am 2700-30-1962. 2 Lásd Trombitás ut 11. 3 Bartos Zsigmond és neje, Érmelléki u. 1. tb 10337, h 12087, öl 3Ó1.60, I, ak 5060 és am 1200-25-1953. 4 özv. Pöschl Gusztávné és tsai, uo, tb 7566, h 12056, öl 378.30, f, ak 2500. 5 Gottschalk Károlv és neje, Csepel, tb 20886, h 12086/1,* öl 303.20, II, am 12500- 15-1952, kf, m. 6 Kálmán Árpád és neje, uo, tb 11388, h 12057, öl 334.90, I, am 9062-30-1963, kf, m. 7 dr. Szladits Károly és tsai, uo, tb 10338, h 12085, öl 305.60. f, am 3870-30-1954 és 240-15-1955. 8 Deutsch József és Emil, uo, tb 11383, h 12058, öl 303, I, am 4300-30-1954. 9 Illés Imréné és tsai, Fácánkert, (Tolna m), tb 10339, h 12084, öl 308.80, II, ak 13265. 10 Tabakovits Dusán és Pál, uo, tb 11341, h 12059, öl 303.10, I, am 4000-30-1957. 11 ifj. Ziegler Géza, uo, tb 10340, h 12083, öl 336, I, ak 2640 és am ,1920-30-1955. 12 dr. Baloch Géza és neje, uo, tb 11340, h 12060, öl 303.20, I, am 3200-30-1962. 13 gr. Hunyadi Ferenc, uo, tb 10292, h 12082, öl 332, I, am 4640-30-1953 és 360-15-1947. 14 özv. Rudas Gjmláné és tsai, uo, tb 11310, h 12061, öl 391, II, am 8300-30-1962, kf, m. V ^jftj 15 Vida Sándor és neje, uo, tb 10291, h 12081, öl 330. I, am 9440-30-1957, kf, m. 16 Lásd Ervin u. 1. 17 Lásd Fillér u. 30. 18 Lásd Fillér u. 32. — Bpest Szfőv. Városháza, tb 10329, h 12078, öl 303, t. 11. Erőd-utca 1 Lásd Csalogány u. 4L 2 Lásd Csalogány u. 43. 3 Bpest Szfőv. Városházá, tb 3, h 13760/1, öl 151.30, t. 4 Sattler Károlyné és tsai, Vilmos cs. ut 66, tb 1585, h 13728, öl 41.70, III, am 8582-25- 1962, m. 5 Lásd Csapiáros u. 6-10. 6 Lakatos Oszkár, Nyúl u. 12, tb 1563, h 13729/1, öl 69.10, III, am 12750-25-1961, kf, m, L. 7 dr. Halász Elek és tsai, Vadász u. 42, tb 6766, h 13752; öl 18 20, IV, am 128Ö6-30- 1964, L. 8 Lásd Görgey A. u. 24. 9 Lásd Görgey A. u. 18. 10 dr. Sebestyén Sándorné, Görgey A. u. 19, tb 1583, h 13678, öl 136.40, III, ak 19720. 11—13 Lásd Szász K. u. 2-4. 12 Hofhauser Elek és tsai, Páfrány u. 13, tb 5387, h 13679, öl 190, II, ak 9174. 14 Büchler Árminná és tsai, Corvin tér 12, tb 8896, h 13680, öl 111.50, III, ak 12850. 15 Rózsadombi Ingatlan Rt., Deák F. u. 12, tb 6534, h 12574, öl 956.25, t. 16 Deutsch Gusztávné. Vigadó u. 2, tb 8922, h 13681, öl 145.10, I, ak 4330. 17—19 Lásd Margit krt. 50-52. 18 Quirini Egon és neje. uo, tb 8898, h 13682, öl 145.90, III. ak Í7360. 20 dr. Szelényi Jenő és tsai, Gyarmat u. 34, tb 8897, ‘ h 13683, öl 145.60, III, ak 16248. 22 Lásd Margit krt. 54. — Bpest Szfőv. Városháza, tb 3, h 13760/2, öt 74.70, t

Next

/
Oldalképek
Tartalom