Budapesti ingatlanok címtára 1942. (Budapest, 1942)

Budapesti ingatlanok cimtára 1942. - II. kerület

32 II. kerület Corvin-tér—Csalogány-utca 3 Ingatlanértékesítő Rt., Corvin tér G, tb 1185, h 14421, öl 140.30, I, ak 5040. 4 dr. Dorogi István és tsa, uo, tb 1186, h 14424, öl 132.38, I, ak 4740. 5 Schömer Ferencné és tsa, uo, tb 1187, h 14425, öl 108.60, I, ak 7696. 6 dr. Rauscher Aurél és tsai, uo, tb 1188, h 14427, öl 313.80, III, ak 34030. 7 Lásd Szilágyi D. tér 6-7. 8 Rpest Szfőv. Városháza, tb 3, h 14277, öl 723.10, II, ak 21890, L, részben állandó adómentes. 9 Lásd Szalag u. 30. 10 Varjassv Réla és neje, Hunfy u. 8, tb 6823, h 14282, öl 116.30, III, ak 12594. 11 Hargitai Bertalan és neje, uo, tb 7405, h 14281, öl 84.50, I, ak 3500. 12 Büchler Árminné és tsai, uo, tb 1243, h 14280, öl 46.10, I, ak 2100. 13 Nagyőszi Teréz, uo, tb 1244, li 14279, öl 90.90, f, ak 1900. 11. Csalán-út 1 özv. Kálózdv Albertné és tsa, Szőnyeg u. 47, tb 23961, h 11841/1, öl 400, I, am 1800- 30-1953. 2 Schaffer Sándor, Zsigmond u. 1, tb 4882, h 11840/1-3, öl 1149, t. 3 ifj. S. Balázs Kornélné, uo, tb 20668, h' 11842/4, öl 695.80, f, ak 400 és am 600- 30-1954. 3 Fővárosi Pénzalap, tb 11876, h 11812/2, öl 43.50, t. 4 dr. Scheimann Mór (Fleischmann), Erzsé­bet krt. 9, tb 20148, h 11936/1, öl 444.20, t. 5 dr. Löwi Róbert és neje, Mérleg u. 4, tb 2531, h 11843/2, öl 481, f, ak 1940 és am 100-15-1951. 0 kk. Mezey Márta és tsa, Sas u. 6, tb 5357, h 11935, öl 536.10, t. 7—9—11 Christofoletli Jánosné és tsai, uo, tb 6794, h 11845-46, öl 492.30, f, ak 528 és am 900-30-1953. 8 Lásd Csévi u. 27. 10—12 özv. dr. Minich Károlyné és tsa, Benczúr u. 12, tb 6790 és 6791, h 11890-91, öl 890.10 és 1066.90, I, ak 600. 13 Kopper Aranka Budafok, Beniczkv F. u. 60, tb 7901, h 11847/5, öl 339.20, t. 14 Palla Jánosné, uo, tb 23935, h 11892/1, öl 286.20, f, ak 600. 15 Kiss Ferenc és neje, uo, tb 10672, h 11881, öl 340, f, am 2456-15-1953. 16—18 Wak Géza és neje, Högyes E. u. 44, tb 20204, h 11894/1, öl 830.40, t. 17 Lásd Nagybányai ut 4. 19 Lásd Nagybányai ut 6. 20 Bermann Józseíné, Hársfa u. 11, tb 24749, h 11895/7, öl 461, t. 20 Kucsera Émánuel, Kossuth L. tér 16-17, tb 24765, h 11895/1, öl 362.70, t. 20 Kertész Vilmos és neje, Munkácsy M. u. 23, tb 24764, h 11895/3, öl 394.50, t. 20 Fénves Lajos és neje, Kissvábhegyi u. 18, tb 24687, h 11895/4, öl 335.50, t. 20 Niedermann Hedvig és tsai, Bimbó ut 9, tb 24758, h 11895/5, öl 373.60, t. 20 dr. Niedermann Antal és neje, Üllői ut 1, tb 24767, h 11895/6, öl 302.60, t. 20 Kucsera Emánuel, Kossuth L. tér 16-17, tb 24765, h 11895/2, öl 352.40, t. 20 Voigt Rudolf, Wurm u. 3, tb 24761, ir 11895/8, öl 339.40, t. 21 dr. Kovács Sándor és neje, uo, tb 10674, h 11882, öl 308.40, I, am 2100-20-1964. 22 Lásd Battai ut 17. 23 dr. Szijj Lászlóné és tsa, uo, tb 10675, h 11883, öl 312, f, am 2000-30-1958. 25 Meszlényi Róbertné, Házmán u. 12, tb 10676, h 11884, öl 305, t. 27 Fodor Gyula, uo, tb 10677, h 11885, ,öl 300, f, am 3120-20-1961. 29 Molnár Rudolfné, Vác, tb 10678, h 11886, öl 308, I, am 2670-30-1954. 31 dr. Neubauer Konstantin és tsa, uo, tb 10679, h 11887, öl 343, I, am 1800-30­1963. 33/a Orphanides János 'és tsai, uo, tb 20036, h 11764/4, öl 764.50, I, ak 1200 és am 800- 15-1949. 33/b dr. Kárpáti Jenőné, Krisztina krt. 8-10, tb 20032, h 11764/3, öl 578.40, f, am 200- 15-1948. 35/a Ambrusch Ferenc és neje, uo, tb 20024, h 11764/2, öl 566.80, f, am 2172-15-1952. 35/b v. Gulleaume Árpád és neje, uo, tb 10945, h 11764/1, öl 566.80, f, ak 1600 és am 1180-15-1952. 37/a Major Ernő és neje, Baross u. 79, tb 5532, h 11763/2, öl 416.50, t. 37/b-39 Kratezik Viktor és neje, uo, tb 19999, h 11763/1, öl 539.20, f, am 1020-15-1953. 41| Ausenfeld Lajos, Mérleg u. 13, tb 11778, h 11760/1, öl' 548, f, ak 980. 43 Horváth Zsigmond, uo, tb 2549, h 11759, öl 1180, f, ak 780. 43 v. Gyopári Gyuláné, uo, tb 2549, h 11759, öl 1180, I, am 2300-30-1962. 47 Hendrich Ervin, Bogár u. 12, tb 24959, h 11757/7, öl 388.50, t. 47 dr. Szűcs Miklós József, Pozsonvi ut 38, tb 25144, h 11757/4, öl 456, t. 47 v. Sibrik György, Baross u. 10, tb 24887, h 11757/5, öl 300, t. 47 Vogel László, Ipar u. 4/c, tb 25141, h 11757/6, öl 300, t. 47 dr. Fábián Ede és neje, Krecsánvi u. 12, tb 24863, h 11758/8, öl 300, t. 49 özv. Slorbeck Károlvné, uo, tb 2634, h 11754, öl 900.20, f, am 600-30-1963. 51 dr. Markovits Miklósné, Márvány u. 13, tb 2548, h 11753, öl 1106.50, f, ak 763. 55 Körösi Gergely, uo, tb 2669, h 11744. öl 483.40, f, ak 2000. — Freund Henrik és Fiai cég, Hold u. 25, tb 7299, h 11746, öl 971.20', t. — Freund Henrik és Fiai, cég. Hold u. 25, tb 6425, h 11747, öl 442.90. t. — Bpest Szfőv. Városháza, tb 9240, h 11889/ 2, öl 40.20, t. — Bpest Szfőv. Városháza, tb 3. h 11936/3. öl 197.20, t. 11. Csalogány-utca l/a-b Lásd Fő u. 45-47 és Margit rkpt. 29-30. 2 Lásd Fő u. 41-43. 3/a és b Mikó Ernőné, Nagybányai ut. 7, h 13873, két ház épül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom