Budapesti ingatlanok címtára 1942. (Budapest, 1942)

Budapesti ingatlanok cimtára 1942. - II. kerület

15 Voigel Rudolf, Wurm u. 3, tb 24761, h 11895/8, öl 339.40, t. 16/a Lásd Széplak u. 9. 16/b Lásd Széplak u. 11. 16/c Bj)cst Szfőv. Városháza, tb 3, h 11902/2, öl 155.50, t. 17 dr. Eugen Kálmánná, Ráday u. 38, tb 18606, h 11896, öl 304, t. 18 Freunk Henrich és Fiai, Hold u. 25, tb 7135, h 11901, öl 66.60, t. 20 Bpest Szfőv. Városháza, tb 3, h 11902/3, öl 141.70, t. 22/a özv. Vogel Bertalanná, uo, tb 18837, h 11748/1, öl 919.20, I, ak 3190. 22/b Fővárosi Pénzalap, tb 16454, h 11748/2, öl 10.50, t. — Bpest Szfőv. Városháza, tb 3, h 11902/1, öl 23.60, t. — Bpest Szfőv. Városháza, tb 3, h 11902/4, öl 65.60, t. — Bpest Szfőv. Városháza, tb 3, h 11902/5, öl 24.80, t. Battai-út—Batthyány-utca _______25 11 . Batthyány-tér 1 Lásd Fő u. 39. 2 Zirkelbach Ernő és tsai, Veres Pálné u. 37, tb 1224, h 14126, öl 324.50, III, ak 43060. 3 dr. Richter Richárd és neje, Sándor u. 2, tb 1225, h 14127, öl 179.90, II, ak 8384. 4 özv. Dános Árpádné, Andrássy ut 98, tb 1192, h 14128, öl 529, III, ak 29276. 5—6 Bpest Szfőv. Városháza, tb 1231, h 14129, öl 910, II, ak 11040, Vásárcsarnok. 7 Bpest Szfőv. Városháza, tb 3, h 14441-42, öl 279.60 és 635.30, I, ak 500. részben ál- ^ landó adómentes, templom. 11. Batthyány-utca 1 Eppinger Andor, Székesfehérvár, Kégl György u. 5, tb 35, h 13878, öl 129.80, IV, ak 14360 és am 8020-25-1953, L. 2 Lásd Batthyányi tér 2. 3 özv. Werner Adolfné, Vitéz u. 2, tb 6370, és 1335, h 13879-80, öl 206.90 és 118.90, I. ak 9920. 4 Som Ivó Arnoldné és tsai, uo, ti) 1362, h 14121, öl 87.30, V, ak 23206, kf, m, L. 5 Lásd Gyorskocsi u. 16. 6 dr. Huszka Jenő és neje, uo, tb 1374, h 14120, öl 113, I, ak 69Ó0. 7 özv. Del Medico Ágostonná, Kacsa u. 17, tb 1403, h 13885, öl 110.60, I, ak 4900. 8 Bpest Szfőv. Váorsháza, tb 3, h 14101, öl 562, II, iskola, állandó adómentes. 9 dr. Eckermann Béla, uo, tb 9220, h 13884, öl 86.40, f, ak 1800. részben állandó adó­mentes. 10 verőczei Balázs Aurél, Ostrom u. 11, tb ,15012/1, h 14021//1, öl 69.50, III, am 10630-25-1961. 11 Büchler Mór és tsai, uo, tb 6390, h 13883, • öl 125.20, I, ak 6840. 12 Batthyány u. Ingatlanforg. Kft., Felvinci ut 19, tb 8562/1, h 11020 1, öl 76, IV, anl 14890-25-1961, kf, m. L. 13 dr. Szánthó Samu és neje, uo, tb 7303, h 13891, öl 181, III, ak 23724, L. 14 dr. Szél Mihály, Miskolc, tb 3792, h 14019 öl 258.20, II, ak 10408 és am 9412-20-1950 15 Szappanos Imréné, uo, tb 1617, h 13899, öl 168.80, IV- am 30258-25-1962, kf, m, L. II. kerület 16 Arday Lujza, uo, tb 1643, h 14018, öl 161.10, f, ak 1380. 17 Lásd Málna u. 1. 18 Riemer Miksa és neje, uo, tb 1710, h 14017, öl 204, I, ak 11180, részben Állandó adó­mentes. 19 Resnyői Szabó János, Újpest, Horthy M. ut 91, tb 1653, h 13907, öl 60.40, I, ak 2896. 20 Bpest Szfőv. Városháza; tb 1646, h 14015, öl 214.20, t. 21 Mihálvi József és tsai, uo, tb 1644, h 13906 öl 64.90, f, ak 1800. 22 özv. Egressy Jánosné, xio, tb 1325. h 14014, öl 176.90, f, ‘ak 3596 és am 800-15-1947. 23 Magv. Bank és Iveresk. Rt., Vilmos cs. ut 32, tb 1715, h 13916, öl 153.10, V, am 63170-25-1966, kf, m, L. 24 Trapez Házszöv., Tátra u. 11, tb 1683, h 14013/2. öl 105.30, IV, am 40100-25-1966, kf, m. L. 25 Szulv Elemér, Kecskemét, tb 1333, h 13917, öl 206.10, I, ak 3800. 26 dr. Gonda Henrik és neje, Alkotmány u. 16, tb 1707, h 14011, öl 134, V, ‘ak 28:436, L. 27 Balthyánv u. 27. sz. Házépítő Szöv., Fáik M. u. 3, tb 24213, h 13918/2, öl 139.40, IV, am 46100, kf, m, L, adómentesség folya­matban. 28 Tompa Miklós, uo, ti) 1568, h 14010, öl 164.70, f, ak 3820 és 'ara 2020-30-1959. 29 dr. Capdebő Dezsőné és tsa, uo, tb 22961, h 13918/3, öl 105.70. IV, am 15903-25-1964, kf, m, L. 30 Malarcsik József, uo, 11) 2418, h 14009, öl 144.20, f, ak 2994. 31 dr. Trombitás Gyuláné és tsai, uo, tb 1638, 13919, öl 502.10. II. ak 26170. 32 Nagv Imre és neje, Csaba u. 11/a, tb 3701, h 14008, öl 150.10, IV, am 18980-25-1960, L. 33—35 Lásd Hattyú u. 2. 34 Társasház, tb 1673/0, h 14007. öl 138.50, IV, am 31230-15-1955, kf, m, L. 36 gr. Széchenvi Andor Pálné, uo, tb 5465, h . 14006, öl 127.60, IV, am 14422-25-1962, kf, m, L. 37 Orsz. Raktárházak rt.. Nádor u. 12. II) 6475, h 13943/2, öl 86.30, V, am 26800- 25-1963, kf, m, L. 38 Deim Sándor és neje, uo, tb 8369, h 11005, öl 128.60, f, ak 2320. 39 Erdős Iván és tsa. Szobi u. 4, tb 1666, li 13942, öl 130.10, f, ak 1870. 40 dr. Szendrő Imréné és tsai, Benczúr u. 39/b, ti) 7201, h 14001, öl 97.50, f, ató 2120 41/a Lásd Hattyú u. 8/a. 41/b Lásd Hattyú u. 8/b. .42 Böhm Gvula és neje, Vörösmarty u. 20, tb 5562, h ‘14003, öl 60.10, t. 43 Tenczer Nándorné. uo, tb 4665, h 13945, öl 18.30, f, ak 600. 44 Bpest Szfőv. Városháza, tb 1656, h 14002, öl 59.50, t. 45 Tóth Bozália, uo, tb 4733, h 13946, öl 43.90, f, ak 1820. 46 Batthyány u. 46., sz. Házszöv., uo, tb 1728, h 13994, öl 446.54, IV, ak 56460, L. 47 Schlotter Mátyásné és tsai, Fazekas u. 14,

Next

/
Oldalképek
Tartalom