Budapesti ingatlanok címtára 1942. (Budapest, 1942)

Budapesti ingatlanok cimtára 1942. - VIII. kerület

Kisfaludy-köz—Kisstáció-utca 294 Vili. kerület Vili. Kisfaludy-köz 1/a Lásd József körút 86. 1/b Lásd Üllői ut 40. 2 Lásd József körút 84. 3/a Lásd Üllői ut 42. 3/b Lásd Üllői ut 44. 4/a-b Trieszti Ált. Biztosító Társulat, Do­rottya u 10, tb 13027-28, h 36395-96, öl 123.50 és 131.20, IV, am 50480-30-1957, L. 5 Perl Gyula és neje, Benczúr u 18, tb 13022. V 36389, öl 151, V, am 36736-30- 1956, kf, L. 6 dr. Pucher Géza, Avar u 9, tb 13025, h 36393/2, öl 93.30, V, am 19320-30-1958, L. Vili. Kisfaludy-utca 1 Lásd Harminckettesek tere 4. 2 Lásd Baross u 59. 3 kk. Svachulay Mária és tsai, Benczúr u 37, tb 12315, h 35632, öl 270.60, I, alá 11308. 4 Lásd Kisstáció u 1. 5 Stern Miksáné és tsai, Hársfa u 24, tb 12314, h 35631. öl 322.90, III, . ak 14988 és am 8820-30-1957. 6 Márthon József, Pasaréti ut 26, tb 12291, h 35607, öl 101.60. V, am 36500, p.m fo­lyamatban, kf, m. L. 7 Bieber Károly, Harminckettesek tere 4, tb 12313, h 35630. öl 323.41, I, ak 10615. 8 Varga János, Kisfaludy u 8, tb 12292, h 35608, öl 150.40, f, ák 4820. 9 Havas Fülöp és tsai, uo, tb 12312, li 35629, öl 325.10, I, ak 7500. 10—12 özv. Silák Jenőné, Tusla, tb 12293-94, h 35609-10, öl 82.60, és 82.90, II, ak 16212. 11 Heftig Gyula Anöorné, Késmárk, tb 12311, h 35628, öl 321.60, I, ak 8590. 13 Bende Krasznva Ernő, uo, tb 12310, h 35627, öl 211.70, III. ak 9101 és am 6276­20-1950. 14 dr. Tóth Dezső. Pálffy tér 4. tb 12295, h 35611, öl 137.50, f, "ak 3056. 15 Lásd Nap u 10. 16 Vertetics Pál és neje, uo, tb 12296. h 35612, öl 140.20, II, ak 11936. 17 Lásd Nap u 9. 18 Füredi Béla, Podmaniczky u 19, tb 12297, h 35613, öl 296.80, f, ak 7666. 19 Péterffy Lajos és neje, uo, tb 12337, h 35656, "öl 130.87, II, ak 10236. 20 Gödöllei Gyula és neje, Mária u 56, tb 12298. h 35614, öl lo3.05, f. ak 5816 és am 100-14-1951. 21 özv. Kollár Jakabné és tsai, Horthy M. ut 11-13, tb 12338, h 35657, öl J31.50, II,< ak 12725. 22 Lucz Gvuláné és tsai, Bádav u 24/b, tb 12299, h 35615, öl 148.10. III, ak 1510 és am 11002-30-1963. 23 Siebreich Károly Olcsó Lakás Alapítvány, uo, tb 12339, h 35658, öl 130.50, I, ak 10984. 24 dr. Körmendv J. János és tsai, Győr, tb 12300. h 35616, öl 123.30, III, ak 17440 és am 820-25-1953. 25 Siebreich Károly Olcsó Lakás Alapítvány, uo, tb 12340. íi 35659, öl 137.70, I, ak 10984. 26 Lefkovits Sándorné és tsa, Gyergyószent- miklós. tb 12306. h 35622. öl 64.20, II, ak 8500. 27 Lásd Práter u 9. 28/a özv. Raffel Jánosné, Báthory u 12, tb 12349. h 35670, öl 282.30. V, ák 48060, L. 28/b dr. Dammaug András és neje, Cserkész u 39, tb 12341, h 35661, öl 297.30, V, ak 49365, L. 29 Danubia Kereskedelmi rt., Sziget u 11, tb 13024. h 36393/1. öl 130.20, IV. am 21130- 30-1958, L. 30 Lásd Práter u 11-13-15-17. 31—35 Verő Sándor és tsa, Kitaibel P. u 9. tb 13023, h 36392. öl 577.70, 1, ak 1100 és am 62076-30-1952. 32 dr. Nádor László, Váci u 74, tb J391C^. h 36382, öl 134.70, I, ak 4514. 34 özv. dr. Ernvei Ábrahámné és tsa, uo, tb 13017, h 36383, öl 229.85, I, ak 10140. 36 Büchler és Tsa banküzlet rt.. gr. Teleki P. u 24, tb 13018, h 36384, öf 229.20, f, ak 2388. 37 Lásd Kisfaludi köz 5. 38 Kiss József, uo, tb 13019, h 36385, öl 232.40, I, ak 1400, részb. áll. adóm. 40 Bpest Szfőv. Városháza, tb 13020, h 36386, öl 464.98, III, ak 33882-25-1954. Vili. Kisfuvaros-utca 1 Lásd Nagyfuvaros u 18. 2 Lásd Nagyfuvaros u 16. 3 Fráter Dániel és tsai, gr. Haller u 4, tb 11802, h 35088, öl 118.25, f, ak 3222. 4 dr. Dach Géza és neje, Klotild u 4, tb 11785. h 35076, öl 179.50, III, ak 19876. 5 özv. Benedek Gvuláné és tsai. uo, tb 11803, h 35089. öl 133.50, II. ak 9380. 6 Berecz Hentesárugyár kft., uo, tb 11784. h 35075, öl 195.65. f, ak 1660, részb. áll. adóm. 7 Spitzer József, Lónyai u 43, tb 11804, h 35090, öl 129.20, I, ak 10092. 8 Túli Gizella és tsa, Baross u 100, tb 11783, h 35074, öl 229, II, ak 13452. 9/a Novák Jánosné és tsa, Urmező, tb 11805, h 35091/1, öl 80.60, IV, am 12178-10- 1947, L. 9/b Schneller Ferenc és tsa, Teréz krt 12, ti) 24825. h 35091/2. öl 79.40, III, am 12456­10-1947. 9/c dr. Rosner György és tsa, Munkács, tb 24826. h 35091/3. öl 83.30, III. am 16432­10-1948. 10 Wahl Rezső és tsai. Víg u 39, tb 11782. h 35072/2, öl 236.30, f, ak 4336. 11 Rosenfeld Márton és neje, Rákóczi ut 27/a. tb 11813, h 35100. öl 144.50, I. ak 8180. 12 Vas és Aczél Rt., uo, tb 11781. h 35072/1, öl 125.80, f, ak 3500. Vili. Kisstáció-utca 1 Lakos Jenő és neje, uo, tb 12290, h 35606. öl 72.40, f, am 1300-30-1955. 2 Lásd Baross u 59. 3 v. Kapuváré Gusztáv, uo, tb 12289, li 35605, öl 219.80, f, ak 5786. 4 Brunhuber Béla és tsai, Baross u 61, tb 11394, h 35233, öl *215.63, I, ak 6040. 5 Export Magy. Malátagyár Bpest-Kőbánya rt. alkalm. nvugdí jalap ja, Sörgyár u 4, tb 12288, h 35604, öl 253.50, III, ak 28982. 6—8—10 Lásd Baross u 63-65-67. 7 Steibeisz József és tsai, uo, tb 12269, h 35584, öl 145.25, f, ak 2400.

Next

/
Oldalképek
Tartalom