Budapesti ingatlanok címtára 1942. (Budapest, 1942)

Budapesti ingatlanok cimtára 1942. - VI. kerület

Vl. kerület 24Ö 47 Tichy Rezső és tsa, Andrássy ut 3, tb 4960, h 29359, öl 164.90. f. ak 1630. részb. áll. adóm.' 48 Lásd Nagymező u 14. 49 Szentivánvi Lívia. Bimbó ut 16, tb 4962, h 29361,‘öl 87.57, IV, am 14030-30-1963. L. 50 Lásd Nagymező u 9. 51 Lásd Nagymező u 12. 52 Marvalics Kálmán és tsai, Naphegy u 64, tb 4985, h 29387, öl 164.89, II, ak 11586. 53 Lásd Nagymező u 7. 54 Lásd Andrássy ut 39. 55 Általános nyomda és grafikai intézet Rt., uo, tb 4970, h 29372, öl 133.20, III. am 9150-15-1950 és 30-1957, kf. 56 Goldberger S. Gottlieb, Andrássy ut 5, tb 4984, h 29386, öl 160.42, III, ak 11700. 57 Koránvi Sándor és tsai, Madách I. tér 1, tb 4969, h 29371, öl 144.60, IV, ak 21100. 58 dr. Bokor Viktor és tsai, Alkotmány u 18, tb 4983, h 29385 öl 112.50, II, ak 13677. 59 Lásd Próféta u 6. 61—63 Lásd Próféta u 9. 65 Burián Ernő, uo, tb 4f988. h 29392, öl 283.32, I, ak 12730. VI. Podmaniczky-utca 1—3 özv. Krausz Zsigmondné, uo, tb 4541, h 28936, öl 206.14, III, ak 42360. 2 Tószeghy Iinréné, Türr I. u 1, tb 4533, h 28917, öl 129.65, III, ak 33946. 4 Tószeghy Imréné, Türr I. u 1, tb 4534, h 28918," öl 127.70, III, ak 17300. 5 Léderer Ede és tsai, Ö u 24, tb 4550, b 28935, öl 131.60, III, ak 20238. 6 Mogyoróssy Ernő, uo, tb 4535, h 28919, öl 182.89, III, ak 20521, L. 7 dr. Patakfalvy László, uo, tb 4549, h 28934, öl 163.12, III, ak 14620. 8 Magy. kir. Államkincstár, Vallás és Közok­tatásügyi Minisztérium, tb 4536, h 28920, öl 151.20, IV, ak 7300, részb. állandó adó­mentes, L. 9 Orbán Hugó és tsai, uo, tb 4548, h 28933, öl 200.80, IV, ak 27906. 10 dr. Vük Alajos és tsai, Fő u. 9, tb 4537, h 28921, öl 221.70, III, ak 15550, L. 11 dr. Klein Miklós, uo, tb 4547, h 28932, öl 128.20, III, ak 18376. 12 Surányi Miklós, Falk M. u 3, tb 4538, h 28922, öl 200.50, III, ak 18590, L. 13 dr. Horti Jenő, uo, tb 4546, h 28931, öl 128.50, III, ak 16400. 14 özv. Vágó Gyuláné és tsai, Vérhalom u 20, tb 4539,‘h 28923, öl 216.80, III, ak 23490. 15 Boronkay Margit, Gábor Á. u 32, tb 4545, h 28930, öl 131.40, III, ak 14790. 16 Vük Gyuláné és tsai, uo, tb 4540, h 28924, öl 258.50, III, ak 20800. 17 özv. dr. Rothmann Árminná és tsai, uo, tb 4544, h 28929, öl 131.70, III. ak 16150. 18 Kaufmann László és tsai, Szabadka, tb 4541, h 28925, öl 276.10, IV, ak 40990, L. 19 dr. v. Tóthfaludv Aladárné és tsai, Wesse­lényi u. 2, tb 4543, h 28928, öl 224,, III, ak ‘22690. 20 Lásd Teréz krt 54-56-58-60. 21 Bródy József és neje, Alapítvány, Síp u 12, tb 4542, h 28927, öl 263.94, III, ak 37988. Paulay Ede-utca—Podmaniczky-utca 23—25 Lásd Teréz krt. 52. 27 dr. Hercz Henrikné és tsa, Vigadó tér 3, tb 4453, h 28829, öl 329.10, III. ak 54820, L. 29 dr. Vadász Mihály és neje, Pálffy tó»* 5, tb 4452, h 28827, öl 215.3Ó, V, ak 24990 és am 13300-30-1957, L. 31 Jutási Ödönné, uo, tb 4449, h 28824. öl 221.75, III, ak 28310. 33 Mollináry Lajos és neje, Lujza u 3; tb 4392. h 28775,‘öl 239.82, II, ak 20537. 35 Freudiger Károly és neje, uo, tb 4391, h 28774, öl 188.55, Ili, ak 20910 37 özv. Potzmann Mátyásné és tsa. Üllői ut 6, tb 4390, h 28773, öl 191.70, III, ak 25253. 39 Mann Mihály, Andrássy ut 119, tb 4344, h 28724, öl 288.72, IV, ak 39238, L. 41 Büchler Ernő és tsa, uo, tb 4343, h 28723. öl 136.44, III, ak 9970. 43 özv. Vasadi Gvuláné és tsai, uo, tb 4342. h 28722, öl 288,‘ III, ak 26610. 45 MOVE, uo, tb 4292. h 28670, öl 288, III, ak 18480. 47 dr. Járó Jósef, Avar u 33, tb 4291, h 28669, öl 154.80, III, ak 18194. 49 Szegő Zsigmond, Zárda u 53. tb 4290, b 28668, öl 297, III, ak 32533. 51 özv. Nemes Lászlóné, uo, tb 4249, h 28624, öl 175.31, V, ak 29804 és am 11903-30-1957. L. 53 özv. Singer Gusztávné, Gvöngvház u 2, tb 4248, h 28623, öl 155.97,‘ I, ak 1600. 55 Lásd Szondy u 98. 57 Breslmayer Kálmán és tsai, uo, tb 4196, h 28569, öl 210.10, IV, ak 30104, L­59 Stadler Benedek, Bulyqvszky u 18, tb 4187, h 28560, öl 216.40, ÍV, ak 29030, L. 61 b. Mihalovits Kornél és neje, Margit rkpt. 52, tb 4153, h 28523, öl 285.30, IV, ak 43710, L. 63 Koch Ferenc és tsa, Vilmos cs. ut 64, tb 4145, h 28515, öl 229.50, III, ak 28592. 65 özv. Steiner Vilmosné és tsai, Falk M. u. 30, tb 4114, h 28481, öl 204.66, II, ak 21212. 67 dr. Czapik Gvu’a. Veszprém, tb 4108, h 28475, öl 222, V, ak 43018, L. 69 kk. Sparber Anna és Gabriella Aréna ut 86/b ,tb 4059, h 28424, öl 215.40, III, ak 25210. 71 Ravics József és neje, uo, tb 4058, h 28423, öl 237.10, IV, ak 33560. 73 Práeger Mózesné és tsai, Népszínház u 47. tb 4Ó57, h 28422, öl 254.80, III, ak 25790. 75 Vasutasok Jótékonysági Orsz. Egy., uo, tb 4012, h 28373, öl 283.72, IV, ak‘36640, L. 77 Toldi Olivér és tsai, Dékán u 3, tb 4011, h 28372, öl 302.65, IV, ak 36108, L. 79 Kövér Antal, uo, tb 4010, h 28371, öl 164.20, III, ak 17681, 81 Végh János és neje, uo, tb 4009, h 28370. öl 202. II, ak 15894. 83 Lásd Bajza u 55. 85 Máv. Nyugdíjintézete, Andrássy ut 73-75, tb 3967, h 28330. öl 1416, VI, am 14700-30- 1951, részb. áll. adóm., L. 87 Máv. Nyugdíjintézete, Andrássy ut 73-75, tb 3967, h‘ 28330, VI, am 10725-30-1951, részb. áll. adóm., L. 89 Máv. Nyugdíjintézete, Andrássy ut 73-75, tb 3967, h 28330, VI, am 16870-30-1951, részb. áll. adóm., L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom