Budapesti ingatlanok címtára 1942. (Budapest, 1942)

Budapesti ingatlanok cimtára 1942. - III. kerület

138 111. kerület Nánási-út—Pacsirta-utca 36 Blaha Olló, uo, lb 14158, h 23709, öl 317.10, f, am 1000-25-1951. 37 Spárla A. C., Szí. István krt. 13, tb 11964, h 23764, öl 1128.80, f, am 200-15-1947. 38 Jancsis Anna, «Losonc, Jókai u. 2, tb 14175, h 23702, öl 562.80, l. 39 Szvit' Pál, Pacsi Ma u. 11, tb 16088, h 23763, ÖL 1200.30, t. 40 Xnmk Béla, uo, tb 14174, h 23701, öl 584, f, am 80-15-1955. 41 kk. Kollár Norbert, Hengermalom u. 2/c, II) 16711, h 23762, öl 1185.10, t. 12 dr. Epcrjessy György, Szeged, Boldogasz- szonv u. 6, tb 11173, h 23700, öl 563, t. 43 Berta József, uo, tb 17327, li 23761 1, öl 353.40, f, ak 2196. 44 Lásd Ernőd u. 70. 45 47 Krén Ferenc, Keve u. 60. tb 19637, h 23759/1, öl 289.10, t. 46 dr. Szenesvári Lajosné, no, II) 15676, h 23680, öl 300, f, ak 2000. 48 Vadav József, uo, tb 15677, h 23678, öl 346.10, f, ak 1200. 49 Gvőri Texlilművek Rt., Wekerie S. u. 10, lb 22380. b 23758/3, öl 720.60, f, am 120­15 1952. 51 Goldberger S. éá^fiai, Arany J. u. 32. lb 16313, li 23757, öl 1553.30, t. 53 Schuszler József, uo, 11) 15435, h 23756, öl 760 f, ak 940 és am 750-15-1951. 55 Eenlz Lajosné, Fazekas u. 18, tb 12103, h 23755/4, öl 274.20, t. 57 Halüskav Sándor, Zaránd u. 39, tb 15035, h 23754/1, öl 577. t 59 Lásd Római part 32. 61 Bpest Szfőv. Városná;a. lb 17726. h 23752/ 1, öl 1010, t. 63 Lásd Római pari 34. 65 Lásd Római part 35. 67 Lásd Római part 36. (39 Kelemen JözseT és neje, Szí. István krl. 25, Lb 2931/1. h 23747/1, öl 259, t. 71 Lenlz Laiosné, Fazekas u. 18, tb 14035, h 23746/1, öl 232.60, t. 73 Pap La:os, Fő u. 12, Lb 21683, h 23745/1, ől 300. f, am 1109-30-1964. 75 Willmann József, tb 11977. h 23744, öl 1403.60, I. 77 Bpest Szfőv. Városháza, lb 3, h 23738/6, öl 667.60, t. 79 81 Serénvi Frnőné, Rákóczi ul 12, tb 22486. h’23738/15, öl 192, t. 83 Thaller István. Vörösvád ul 31. tb 1 1734, h 23737, öl 1285, t. 85 Kroninger Ferencné, Kiscelli u. 24, tb 13813, h 23736, öl 1428.90, t. 87 Koneczkv Jánosné, Vöröskereszt u. 17, tb 21960, h 23735. öl 1344.90. t. 89 Lásd Római part 47. 91 B. T. F. Pasaréti ul 14, tb 17504, h 23733/1. öl 918.60. t. 93 Lásd Római part 49. 95 S. Sleinbrcnner, József u. 3, Lb 14098, b 23730 öl 1342.10, t. 97—löl WiIlmán József. Cserepes u. 4. lb 12045, h 23727-29. 2 hold és 1344.40 öl, f, am 7749-25-1953. —■ if j. Fischer Henrik; uo, 11) 12277, h 23781/ 1, öl 752.60, f, ak 3232. 111. Napsugár-utca 1—3 özv. Meltzner Jánosné és tsai, tb 2441, b 15716, öl 995.70, t. 2 Vörös üezsőné, Stefánia ul 71, tb 18956, h 15718/1, öl 437.20, t. 4 Vörös Dezsőné, Stefánia ul 71, Lb 2667, h 15719, öl 812.20, f, ak 150. 5 dr. Büchler Antal és neje, tb 2452, h 15715, öl 942.40, t. 6 Oszolv Kálmánná, uo, tb 2451, h 15720, öl 888.60, f, am 400-15-1953. 7 Bakó Györgv, uo, lb 2455, h 15714, öl 861.20, f, am 384-25-1954 és 40-15-1917. 8 Péler Ede, uo, tb 2133, h 15725, öl 807.70, f, am 180-30-1957. 9 Kraszner Lajos és Isai, Thököly ut 45. lb 2247. h 157Í2/2, 1 hold és 144.40 öl, l. 10 Péler Ede és Isai. Napsugár u. 8, tb 2133, h 15726, 1 hold és 1373.60 öl, t. 11 Felmer Berta, Baross u. 50, lb 16456, h 15711, öl 233.20, f, am 480-15-1956. 12 özv. Pfeiffer Istvánná és Isa, Becsi ut 18, tb 2463, h 15727/4, öl 452, t. 13 Lindner Gvula, uo. tb 6073, h 15710. öl 100.40, f, állandó adóm. 14 özv. Pfeiffer Istvánná és Isa, Bécsi ul 18. lb 2463, h 15727/6, öl 600, l. 15 Ramhab József, uo, tb 2276, h 15709, öl 828, f, ak 200. 16 Józsa Árnád, Gváli ul 5. tb 9658, h 15728. öl 906.40. f, ak 100. 17 Urai János, Harmat u. 24. lb 2466, h 15708, öl 597, f, am 200-25-1953. Bpest Szfőv. Városháza, tb 2071. h 15690/ 2, öl 164.50, t. 111. Nimród-utca 1 Lásd Zaránd u. 37. 2 Lásd Zaránd u. 39. i Hedinger Miksa, uo. ti) 15580, h 23081, öl 300, f, ak 1340 és, am 1100-15-1954. 4 dr. Winter Ernő, no, tb 15081. h 23074, öl 300, f, ak 1500. 5 Kovács Lászlóné, uo, 11) 15072, h 23083. öl 300.50, f, ak 1200. 0 Acél Jánosné, uo, ti) 15080, h 23075. öl 300, f, ak 1880. 7 dr. Apáli Árpádné és Isa. uo, tb 15074, h 23082. öl 300.50. 1', ak 1500. o Gál István, Csengeri u. 75, tb 15079. h 23070, öl 300, f, ak ÍCOO. 9 dr. Kovács 'Mihálv, uo, tb 15075. h 23681, öl 300, f, ak 1120. 0 Run Béla, Bárd u. 5, Lb 15078, h 23077, öl 300, f, ak 1500. 111. Óbudai-rakpart >7 Mazurka Ferenc és tsa, uo. tb 15778, h 18303/1, öl 72.00. f, am 1020-25-1953. 111. Pacsirta-utca 1 dr. Homorody Ollóné és Isai. Kórház u. 27, tb 15191, ír 17700. öl 202.10. f. ak 4780. 2 özv. Spurnv Józsefné, uo. tb 12000, h 17183, öl 111.80, f, ak 2160. 3 Brandmayer Vilmos, uo. tb 12331, h 17702. öl 280.80" f. ak 2970. 4 Bpest Szfőv. Városháza, lb 13869, h 17182, öl 313.10. I. 5 Gigler István, uo, tb 12207, h 17703, öl 268.80, f, ak 1080.

Next

/
Oldalképek
Tartalom