Budapesti ingatlanok címtára 1942. (Budapest, 1942)

Budapesti ingatlanok cimtára 1942. - III. kerület

127 ill. kerület 2 Bpest Szfőv. Városháza, tb 11953, h 17865, öl 309.70, í, ak 1000. 111. Köles-utca 3 Lásd Apát u. 40. 4 Lásd Apát u. 38. 5 Fritz István, Vöröskereszt u. 11, tb 15558, h 19146, öl 139.60. t. 6 Merk Jánosné és tsai, no, tb 16758, h 19145, öl 101.30, f, ak 420. 7 Lásd Szérüskert u. 24. 8 Lásd Szérüskert u. 22. 9 Csigó Gvnla, Köles u. 10, tb 15258, b 19072, ol 87.60, f, ak 260. 10 özv. Deák Mihálvné és Isii, uo, ti) 15272, n 19071, öl 87.60 f, ak 320. 11 Takács Lajos, no, ti) 17390, h 19019/2, öl 74.80, f, am 10-15-1949 és 250-15-1946. 12—14 Schneider Lóránt, Bécsi ut 267, tb 16367, b 19017, öl 174.70, f, ak 480. 13 Bognár István, uo, tb 17390, h 19019/1, öl 74.80, f, ak 120 és am 280-15-1953. 15 Lásd Kaszás u. 28/a. 16 Lásd Kaszás u. 26. 17 kk. Kollár Norbert. Hengermalom u. 2, tb 16714. h 18931, 1 hold és 236.30 öl, Lám 555-20-1950. — Tóth Ferenc és Isai, uo, tb 20141, h 18930/ 3, öl 150.70, f, am 548-15-1949 és 500-15­1949. — Andris Alajos és tsa, uo, tb 20375, h 18930/4, öl 167, f, am 340-15-1951 és 200-15- 1953 és 240-15-1952. Altrichter Weber Budolf, uo, tb 20067, h 18930/6, öl 201.50, f, am 450-15-1950. Vörösvárszky István, Folvamőr u. 12, tb 15166, h 18930/7, öl 174.30, f, am 384-15­1951. 111. Körte utca 1 Fürst Zsigmond, uo, tb 13601, h 16960, öl 187.70. f,' ak 2020. 2 Krajcsi Mihá’y, uo, tb 13630, h 16946, öl 121.95, f, ak 444 és am 800-30-1956. 3 Dérer Józsefné és tsai, uo, tb 13414, h 16961, öl 192.80, t. 4 Schiszler György és tsa, uo, tb 14202, h 16945, öl 210.75, I, ak 480 és am 1320-25- 1953 és -15-1952. 5 Német András és tsai, uo, tb 16353, h 16962, öl 190.35, f, ak 2196 és am 300-10-1943. 7 Luria Lipót, uo, tb 15986, h 16963, öl 190.35, f, ak 2020. 8 Bitter Anna és Antal, Vörösvári ut 89, tb 14259, b 16949, öl 263.70, f, ak 1080. 9 Kolmék János és tsai, uo, tb 12170, h 16964, öl 193.10, f, ak 2008. 10 ifj. Ilandl István, uo, Ib 13668, h 16953, öl 150.40. f, ak 1280. 11 Lupp Kálmánná és tsai, uo, tb 13578, h 16965, öl 193.30, f, am 800-30-1954 és 15­1951. 12 Gürtler Imréné, uo, tb 13647, h 16942, öl 189, f, ak 440. 13 özv. Kálmán Mórné és tsa. Lajos u. 158, tb 13560. h 16966. öl 192.30, f, ak 3096. 14 Lásd Vörösvári ul 108-110. 15 Neubrandt Istvánná, Ágoston u. 13, tb 13575, h 16967, öl 195.20, f ak 260 és am 960-20-1953. 16—18 Lásd Vörösvári ut 106. 17 ifj. Szénási János, uo, tb 13551, h 16968. öl 193.80, f, ak 1080. 19 özv. Mihályi Mártonná, Zápor u. 68, tb 13586, h 16969, öl 192.40, f, ak 360. 20—22 Lásd Vörösvá;i ut 93. 21 Pálvölgvi Alajosné, uo. tb 13574, h 16970, öl 195.10, f, ak 960. 23 Knér Jakab és tsa, Szőlőkért u. 29, tb 12916, h 16971, öl 193.60, t. 23 Knér Jakab és tsa, Szőlőkért u.. 29, II) 12916, h 16972, öl 193.60, t. 111. Körtvélyes-utca 3 Dukai Károly Huszár u. 8, tb 18233, h 16732/2, öl 382.20, f, am 100-20-1950. 8—10 Pinkay Károly, uo. tb 15849, h 16716, öl 805.70, f, ak 400. 11 Büchler Sándor és tsa, Népszníház u. 21, tb 3988, h 16734, öl 1007.50, 1', ak 280. — Schröder Ferenc, Csáki u. 92, tb 14355, h 16730, öl 917, f, am 100-15, adómentesség folyamatban. 111. Kulpa-utca 1 Lásd Vend u. 18. 2 Lásd Pusztaszeri ut 79. 3 Kiing Istvánná, Áfonya u. 8, tb 18358, h 15389/13, öl 284.50, t. 4 Radványi György, Rákóczi ut 16, tb 18351 h 15389/6, öl 272.10; t. 5 Jackschitz Lajos, Bimbó ut 2/b, tb 18357 h 15389/12, öl 284.60, t. 6 Externa Ingatlanforg. rt., Bimbó uL 37, ti 18352, h 15389/7, öl 272.20, t. 7 Lásd Muraközi u. 9. 8 Biró Elemér, uo, tb 18353, h 15389/8, ö 275.30, f, am 500-30-1962 és 2300-15-1950 10 Sárszeghy Kálmán, uo, tb 18354, h 15389, 9, öl 306.30, f, am 600-30-1964. 111. Kunigunda-utja 2 Lásd Hunor u. 25. 4 Bpest Szfőv. Városháza, tb 15589, h 18726 3, 3 hold és 392.50 öl, t. 6 Tóth Mihályné és tsa, uo, tb 17365, 1 18737/1, öl 99.40, f, am 400-15-1954 é: 996-20-1953. 8 Pősz András, uo, tb 17367, h 18737/4, ö 116.50, f, am 696-30-1956. 10—12 Csanádi Jánosné és tsa, uo, tb 15974, 1 18739, öl 330.80, f, ak 2266 és am 602-25 1953 és 2844-15-1946. 14 Sohár Béla és neje, uo, tb 15795, h 18740 2, öl 74.40, f, ak 260. 36 Horváth István, uo, tb 16042, h 18762/5 öl 279.70, f, am 320-15-1953. 38 Petrik János, uo, tb 23094, h 18763/6, ö 266.80, f, am 700-15-1954. 40 Babay Lajos, uo, tb 20025, li 18764/5, c 277, f, am 840-15-1951. 46 iíj. Ribiánszky József, uo, tb 18278, 1 18770/13, öl 150, f, am 800-30-1954. 48 Babóczky István, uo, tb 17694, h 18770 14, ól 150, f, am 810-15-1946 és 90-15 1952. 50 Schöberl Ferenc, uo, tb 19367, h 18770/21 öl 197.10, f, am 1200, adómenttesség fc lyamatban. III. Kupeczky-utca 1 Lásd Cimbalom u. 10. 2 Lásd Cimbalom u. 8. 3 Tihaméry Kálmán, uo, tb 22796, h 1537( 11, ol 300.60, f, am 1900-15-1964.

Next

/
Oldalképek
Tartalom