Budapesti ingatlanok címtára 1942. (Budapest, 1942)

Budapesti ingatlanok cimtára 1942. - III. kerület

Ili. kerület Berend-utca—Bogdáni-út 21 Frenczl József, uo, ti) 13883, h 18048, ól 105, f, ak 720 és am 280-25-1954. 22 Ili. kér Óbudai ev. ref. egyház, Calvin u., lb 12485, h 18039/6, öl 194. t. 23 Beszterv László, Pacsirta u. 20, tb 13751, h 18045, öl 100.40. f, ak 2220. 24 Leipcziger Vilmos, Benczúr u. 13, 11) 17890, h 18639/7, öl 168.60, t. 25 Lelkes Ignácné és tsai, uo, tb 18173, h 18520/6, öl 102, f, am 1300-25-1953. 20 Leipcziger Vilmos, Benczúr u. 13, tb 17890, h 18039/10, öl 158.50, t. 27 Szautner Lajos, uo, tb 18194, h 18520/5, öl 142.50, f, am 600-30-1954. 28 Nemeslaki Ferenc, uo, tb 20077, h 18039/ 11, öl 133.80, f, am 1550-15-1947. 29 Koval Isik Béla, uo, ti) 18193, h 18520/4, öl 134.40, í, am 000-15-1946 és 300-20-1950. 30 Lendvay Sándor, uo, tb 20624, li 18639/14, öl 91.10, f, am 350-15-1948. 31 Ilodász Lászlóné, uo, tb 18972. h 18520/ 3, öl 126.20, f, am 1360-30-1900. 32 Leipcziger Vilmos, Benczúr u. 13, tb 17890, h 18639/15, öl 87.80, t. 33 Martsik Ferenc, uo, tb 2368, h 18520/2, öl 97.10, f, am 300-30-1954. 34 Leipcziger Vilmos, Benczúr u. 13, tb 17890, h 18639/18, öl 175.70, t. 111. Berkenye-utca 1 Lásd Szemlőhegy u. 18. 2/a Lásd Szemlőhegy u. 10. 2/b Furnau Karola, Wien, tb 11551. h 15019, öl 301.50, t. 3 dr. Földes István, uo, tb 11772, h 15047, öl 315.30, I, ak 2050. 4 Czukor László és tsa, József krt. 64, tb 2670 h 15055/1, öl 682, I, ak 4680. 5 dr. Hoff Móritz uo. tb 19124, h 15042/4, öl 341.90, I, am 5580-30-1962. 0 Görgey Erichné, Ezredes u. 14, lb 2629, h 15059, öl 282.50, f, ak 880. 7 Kolbányi Ilona, uo, tb 1128, h 15041, öl 397.80, f, ak 978 és am 40-15-1949. 8 Kertész Zoltánné és tsa, uo, tb 18666, h 15060, öl 300, I, am 4300-30-1960. 9 Schwam Jakab, Pannónia u. 10, tb 19106. h 15040, öl 321, t- ­10 dr. Lánczos Jánosné, br. Aczél u. 3, tb 9578, h 15001, öl 300, í, ak 850. 11 Vermes Pál István és tsa, uo. tb 24082, h 15037, öl 336, f, am 2700, adómentesség folyamatban. 12 Gábor Béla és tsai, uo. tb 21585. h 15062 1, öl 250, I, am 2580-30-1964, kf, m. _ 13—15/a dr. Knob Sándor uo, tb 2665, b 15033/3, öl 700. I, am 4750-30-1900. 14 Lásd Áldás u. 13. 15/b Tálos Gvula, uo, tb 11255, h 15032, öl 310, I. am 1400-30-1956. 16/a dr. v. Gyulav Lipót, uo. tb 11036. h 15064/2, öl 235, I. am 2560-30-1964. 16/b Lásd Áldás u. 15/b. 17 dr. Haits Géza, uo, tb 1567/1. h 15029 8, öl 312.10, f, am 1380-15-1954. 18 Lásd Áldás u. 17. 19 Magyar Lajos, uo, tb 6349/1, h 15029/9, öl 329.20, I, am 3440-15-1952. 111. Beszterce-utca 1 Lásd Szőlő u. 6. 2 Reif János, Kapás u. 36, tb 16215, h 17537/ 2, öl 90.80. Ill, am 13620-15-1951. % 3 özv. Gelencsér Jánosné és tsa, uo, tb 16199, h 17547, öl 99.00, f. am 450-30-1954 és 550-30-1957. 4 Barna János, uo, tb 10399, h 17545, öl 85.10, f, ak 000. 5/a Kecskeméti István, uo, 11) 16842, h 17548 1, öl 57.30, I, am 2550-25-1953. 5/b Escher Károlvné és tsa, Bimbó ut 5/1), tb 18110, h 17548/2, öl 110, f, am 50-30- 1957 és 1400-30-1956. 0 Klein Gvuláné, uo, tb 16658, h 17544, öl 87.90, f, am 720-30-1957 és 804-30-1955. 7 Lásd Timár u. 30. 8 Kemenes Gézáné és tsa, Diósárok u. 2, tb 17348, h 17543, öl 90.70. I, am 3520-30- 1957 és 20-1950. 9 Lásd Timár u. 19. 10 Lásd Timár u. 32 . 11—13 Bpcst Szfőv. Városháza, tb 15902, li 17487, öl 912.20, t. 12 Lásd Timár u. 21. 14 özv. Silberer Henrikné, uo, lb 10419, h 17495, öl 80.20, f, am 912-25-1954 és 980- 15-1947. 15 Lásd Szomolnok u. 4. 16 Bessenyei Vilma, uo, tb 17402, h 17494, öl 88.20, f, arn 800-25-1954. . 17/a dr. Mérői Ernő, Beszterce u. 30, tb 21753, ; Ih 17482 8, öl 58.90, III, am 13400-15- 1953. 17/b Goszlonyi Béla, uo, lb 22705, h 17482 9, öl 59.70, III, am 10240-15-1952. 18 Weisz Adolfné és tsa, Madách I. tér 5, tb 24409, h 17493, öl 133.20, t. lg özv. Vermes Adolfné, uo, tb 21831, h 17482/4, öl 98,80, I, am 4972-55-1950. 20 Schovark Árpád, Rákóczi ut 16, lb 10771/ I, h 17471; öl 139. Ill, am 7676-15-1952. 21 Kukorelli Antal, uo, lb 21911. h 17482/5, öl 101.20, f, am 1200-15-1950. 22 Molnár Géza és neje, Hajós u. 26/b, tb 23257, h 17470. öl 93.90, t. 23 Urbanek Gottliebné, Brünn, tb 16310, h 17482/6, öl 103.30, II. am 6135-15-1950. 24 Büchler Leóné és tsai, Szomolnok u. 3/b, lb 24339, h 17469, öl 95.80, t. 25 Nagyőszi Miklósné, Üllői ut 91, tb 21684, Ji 17482/7, öl 109.60. Ill, am 8626-15- 1951. 20 Hellmich Berta és tsai, Pacsirtamező u. 41, tb 21748, h 17408, öl 97.60, t. 27 Bácsi Ferenc, uo, tb 16722, h 17440/7, öl 100.10, f, am 460-30-1955. 28 Házépítő kft., tb 21748, h 17467. öl 173.10, t. 29 Lásd Selmeci ut 14-16. 30 Sasvári Artúr, uo, tb 16721, h 17440/6. öl 97.50, I. am 1800-15-1950 és 1000-30-1957. 111. Bogdáni-ut 3/a Pach Jánosné, Miklós u. 38. tb 18751, h 18551/1, öl 282.30, f. ak 2576. 3/b Eckel József, uo, tb 18764, h 18551/2, öl 104.70, f, am 400-30-1959. 5/a Spitzer Jenő, uo, tb 18774, h 18551/3. öl 155.30, f, am 260-15-1947. 5/b Muth Péter, Miklós tér 2, tb 18776, h 18551/4, öl 149.20. t. 5/c Lásd Vihar u. 51/a. 6 özv. Lacza Ferencné, uo, tb 15059, h 18542, öl 143.90; f, ak 350.

Next

/
Oldalképek
Tartalom