Budapesti ingatlanok címtára 1934. (Budapest, 1934)

Budapesti ingatlanok címtára 1934. - VIII. kerület

József.körut 25 Szávozd Richard, Délibáb u 21, tb 13049, hsz 36418, öl 226.67, V em, amb 18530 P és a'kb 38810 P. 26 dr. Fuchs Sándor és neje, Rákóczi ut 19, tb 11586, hsz 34862, öl 254.88. III em, amb 970 P és akb 40195 P. 27 Freund J-féle Rabbiképző Int. Alap, Sas u 9, tb 13050, hsz 36419, öl 146.20, IV em, akb 22667 P. 28 dr. Hültl Hümér, Ferenc József rkp, 23, tb 11587, hsz 34863, öl 165.20, III em, akb 28976 P. 29 Freiwirth Mór és tsa, Besztercebánya, tb 13100, hsz 36475, öl 147.20, IV em, lamb 4885 P és akb 29895 P. 30—32 Orsz. Ügyvédek Gyám. és Nyugdij Int, Szemere u 10', tb 11588, hsz 34865, öl 386.60, III em, akb 71320 P. 31/a Kalmár Gyula és neje, Horthy Miklós ut 54, tb 13102, hsz 36477, öl 160.73, V em, amb 7030 P és akb 40222 P. 31/b Nilius Rezsőné és tsai, Wien, tb 13315, hsz 36683, öl 245.60, IV em, akb 51420 P. 33 dr. Mészáros Lóránt, Józsetf krt 7, tb 13318, hsz 36687, öl 266.90, III em, akb 52472 P. 34 özv. Szabó Jánosné, u. o, tb 11599, hsz 34880, öl 216.50^ IV em, akb 55150 P. 35 gr. Nádasdy Ferenc, Nádlasladány, tb 13320, hsz 36690, öl 482.60, III em, akb 58997 P. 36 Idr. Baumgarten Nándor és neje, Zoltán u 18, tb 11600, hsz 34881, öl 365.30, IV em, amb 10194 P és akb 56985 P. 37—39 dr. Tólth Istvánná és tsa, u. o, tb 13321^ hsz 36692, öl 457.26, IV em, akb 85860 P- 38 Bpesti Kávésipartestület, u. o, tb 11601, hsz 34883, öl 226.77, IV em, akb 36860 P. 40 Vértessy Miklós, Marcibányi tér 14, tb 11602, hsz 34884, öl 189.90, III em, akb 27434 P. 41 hg. Eszterházy Pál, Tárnok u 9, tb 13322, hsz 36693, öl 247-80, Hl em, lakb 39690 P. 42 özv. br. Villáni Józsefné, u. o, tb 11603, hsz 34885, öl 161.55, III em, aJkb 23980 P. 43 dr. Wenhardt János, u. o, tb 13323, hsz 36694, öl 203-65, III em, akb 37110 P. 44 Fuchs György és tsa, Tátra u 21, tb 11604^ hsz 34886, öl 246.50, III em, akb 46740 P. 45 Gellert Zsigmond és neje, u. o, tb 13324, hsz 36695, öl 193.70, III em, akb 45660 P. 46 Magyar Rokkantsegélyző és Nyugdíj Egylet, Józséf u 23, tb 11929, hsz 35227, öl 291, III em, akb 46042 P. 47 Seiden N. Miksa, gr. Tisza István u 11, tb 13325, hsz 36697, öl 209.60, III em, akb 31730 P. 48 dr Radelburg István, u. o, tb 11931, hsz 35229, öl 150.32, III em, akb 31276 P. 49 Lisznyai Simonné, Vitlma királynő ut 38, tb j 13330, hsz 36702, öl 319.65, III em, akb 35030 P­50 Auspitz Marcell, József krt 65, tb 11932, hsz 35230, öl 202.60, III em, akb 43120 P. 51 özv. Gottlieb Hermanne, Lázár u 8, tb 13331, j hsz 36703, öl 159.65, III em, akb 21514 P. 52—56 dr. Dégen Árpádné és tsai, Vilmla királynő ut 26, tb 12319, hsz 35636, öl 389.74, III és fél em, akb 85508 P. 53 Pesti Magy. Keresk. Bank, gr Tisza István u 2, tb 13332, hsz 36704, öl 280.80, III em, akb 50956 P. 55—57 dr. Méry Béla, u. o, tb 13409, hsz 36779, 1 öl 326.80, IV em, akb 55750 P. 58 Büchler Bertalan, Nádor u 17, tb 12320, hsz 35637, öl 247-90, III em, akb 34120 P. 59—61 dr. Gorove László, u. o, tb 13410, hsz I 36780, öl 426.70; III em, akb 39405 P. 60 Gazdák Biztositó Szövetkezete, Üllői ut 1, tb I 12321, hsz 35638, öl 269.20, III em, akb 44260 P. 62 dr- Pick Jenőné és tsai, Arany János u 16, tb I 12322, hsz 35639, öl 283.70, III em, akb 35627 P. 63 dr. Farkas Lajos és tsai, u. o, tb 13411, hsz j 36781, öl 366.70, IV em, akb 63018 P. 64 Ozukor László és tsai, u. o, tb 12323, hsz j 35640, öl 298.70, III em, amb 13084 P és akb 16646 P. 65 dr. Jordán Károly, Mária u 46, tb 13414, hsz 36785, öl 717, IV em, akb 94782 P. 66 dr. Sacher Róbert és tsai, Kossuth Lajos térj 14—15, tb 12324, hsz 35641, öl 303.60, V em, amb 61946 P. 67 br. Stralendorf Brunóné Népnevelési Alap, Báthory u 12, tb 13415, hsz 36786, öl 243, VI em, amb 26860 P és akb 21922 P. 68 dr. Dános Tivadamé, Vilma királynő ut 28, tb 12326, hsz 35643, öl 227.30, III em, lakbl 37490 P. Vm. kerület — 610 ­Alapítva 1864. Telefon: 32-4-87. Budapest, Vili., Baross-utca 66-68. sz< (Raktár az udvarban.) Üzlet Német-utca 59. Üveg és porcellán áruk dús választékban Et-, vizes-, boros-, likörÖ8 készletek, tűzálló edények. képkeretezés. Épületüvegezés, tükör és tnkörüveg, mindennemű táblaüvcg nagy raktára,

Next

/
Oldalképek
Tartalom