Budapesti ingatlanok címtára 1934. (Budapest, 1934)

Budapesti ingatlanok címtára 1934. - VII. kerület

BajcS'Utca—Barcsay-utca — 485 VII. kerület VII. Bajcs-utca 1 Bpesti Alsórákosi Ing. forgalmi rt, tb7768, hsz 31484/354, öl 114.70, t. 2 Lengyel György és neje, Váci ut 70, tb 7767, hsz 31484/191, öl 252, t. 3 Márton Józsefné, u. o, tb 7769, hsz 31484/194* öl 160, fsz, amb 360 P. 4 Szaikály György és neje, Visegrádi u 19, tb 7764, hsz 31484/188, öl 180.93, fsz, épülő­félben. 5 Farkas János és neje, Garant u 32, tb 7770, hsz 21484/195, öl 160, t. 6 Majoros István és neje, Egressy ut 23, tb 7763, hsz 31483/187, öl 203.20, t. 7 Szalag Lajos és neje, u o, tb 7771, hsz 31483/196, öl 216, fsz, amb 300 P. 8 Rózsa Sándor, u. o, tb 7760, hsz 31484/184, öl 213.60, fsz, amb 360 P. VII. Balázs-utca 1 Lásd Gervay u 47. 2 Lásd Gyarmat u 108. 3 Lásd Gervay u 44. 4 Lásd Gervay u 42. 5 Lásd Kerékgyártó u 41. 11 Szerdahelyi Sándor, Szalay u 10, tb 6555, hsz 30778/13, öl 629.40, t. 12 Németh János és tsa, tb 6551, hsz 30778/7, öl 635.30, t. 13 Ernst Vilmos, Lágymányosi ut 5, tb 6448, hsz 30677/1, öl 189.20, t. 13/a Szita Lajos és neje,, Peterffy Sándor u 7, tb 21414,hsz 30677/2, öl 92.20, t 14 Lásd Hosvai u 49. 15 Lásd Ilosvai u 48. 16 Lásd Ilosvai u 46/c. 17 Müller Károlyné, Sátoraljaújhely, tb6 442, hsz 30670, öl 195.40, fsz, amb 3670 P. 18/a Süveges Károlyné, Tiszaföldvár, tb 21786, hsz 30710/6, öl 99.10, t. 18/b Kiss Lajosné, Limanova tér 22, tb 21787, hsz 30710/7, öi 96.70, t. 19 Schlesinger Adolfné, Kálmán u 26, tb 6441, hsz 30669, öl 211.30, t. 20 Lásd Czobor u 45/c. 21/a Sándor László és tsa, Teleki tér 10, tb 20900, hsz 30655/2, öl 161.t, 21/b Payer Gyula és tsai, Zalán u 60, tb 6429, hsz 30655/1, öl 80 t. 22 Novák Imréné, tb 6465, hsz 30695, öl 250.80, t. 23/a Ghimesi Béla és neje, tb 20093, < hsz 30654/2, öl 71, t. 23/b Zonfalvi Rezsőné, tb 20092, hsz 30654/3 öl 72.40, t. 23/c özv. Körmendi Pálné, tb 6428, hsz 30654/1, öl 164.60, t. 24 Nyiri Károly, Géza u 1, tb 6450, hsz 30680, öl 147.60, I em, amb 2380 P. 26 Büchler Pál és Andor, tb 6449, hsz 30679, öl 216.50, t. 29/a Szántó Kató és tsai, Rákóczi ut 26, tb 20507, hsz 30372/5, öl 75.10, fsz, amb 2510 P. 29,b Onyaki Miklósné, Rózsa u 95,tb 20506, hsz 30372/4, öl 75, fsz, amb 2540 P. VII. Barcsay-utca 1 Lásd Erzsébet krt 17. 2—4 Lásd Erzsébet krt 19. 3 Zianmermann Berta és tsai, u. o, íib 10454, hsz 33675, öl 280.26, III em, akb 41873 P. 5 Magy. Kiír. Kincstár, tb 10462, hsz 33683v öl 866.25, II em, iskola állandó amb. 6 Patak Elemér, u. o, tb 10468, hsz 33690, öl 276.22, III em, akb 34000 P. 7 Lásd Hársfa u 25. 8 Vi(dor Józsefné, Király u 95, tb 10469, hsz 33691, öl 276.22, II em, akb 22130 P. 9 Papovifcs Erzsébet, u. o, tb 10485, hsz 33708, öl 148.60, II em, akb 9961 P. 10 Lásd Hársfa u 24. 11 Arányi Jenőné, Páris, tb 10484, hsz 33707, öl 270.80, III em, akb 36710 P. 12 Lásd Hársfa u 27. 14 Dr. Piringer Gusztávné és tsa, Péberffy Sándor u 15, tb 10482, hsz 33705, öl 175.33, II em, akb 19580 P. 16 Magyar Famunkás Szövetség, Luther u 1/b, tb 10483, hsz 33706, öl 240.67, II em, akb 22299 P. MOLNÁR JÁNOS faipari telepi kész ajtók, ablakok gyári raktára BUDAPEST, VI. HUNGÁRIA-KÖRUT 118. TELEFON 97-4-18 GROSZMANN DÉNES ingatlanforgalmi irodája Budapest, Teréz-körut 5 Telefon: 26-9-45. •RT* Felvilágosítást és bemutatást autómon díjtalanul eszközlöm. iWj

Next

/
Oldalképek
Tartalom