Budapesti ingatlanok címtára 1933. (Budapest, 1934)

I. kerület

Németvölgyi-árok—Németvölgyi-ut 2 Hofner Nándor, tb 347, hsz 2735, öl 739.70, It. 3 Lásd iSushegyi ut 4. 4 Lásd Sashegyi üt 6. 5 Lásd Németvölgyi temető. 6 Lásd iSashegyi üt 9. 8 Lásd Fürj ü 1. 10—12 Lásd Fürj u 3. 16 Lásd Fürj u 7/a. 18 Lásd Fürj u 7/b. 20 Lásd Fürj u 9. 24 özv. Révész Mihályné, u. o, tb 10207, hsz 7955, öl 324.10, fsz, akb 1200 P. 28 özv. Csepke Gábomé, ü. o, tb 10837, hsz 7953,, öl 393.20, fsz, amb 3300 P. 34 Szilaveczky Árpád és neje, u. o, tb 16848, hsz 7960/2, öl 300, fsz, akb 1500 P. 38 Borovsziky András és neje, ü. o, tb 16846, hsz '7960/4, öl 300, fsz, amb 3400 P. 44 özv. Balogh Gyuláné, u. o, tb 6401, hsz 7979, öl 746.40, fsz, akb 860 P. 46 Dolemki Kováts Jenő és neje, u. o, tb 19039, hs2 7980, öl 300, I em, amb 1500 P. 50 Lásd Lejtő ut 1. 52 Kail Viktor és neje, u. o? tb 17843, hsz 8193, öl 304.30, fsz, amb 1200 P. 54 Schlesinger Károlyné, Damjanich u 33, tb 3663, hsz 8194, öl 300, fsz, akb 800 P. 58 Grcilsz István és neje, u. o, tb 11729, hsz 8196, öl 399.90, fsz, amb 900 P. 60 'Szentpétery Pál éis neje, u. o, tb 10669, hsz 8197, öl 399.80, II em, amb 7550 P. 62 Rubel Ignác, u. o, tb 3661,, hsz 8198, öl 379.70, fsz, amb 1660 P. 64 Bagits Nándor és neje, u. o, tb 11613, hsz 8199, öl 300, fsz, amb 1200 P és akb 640 P. I. Németvölgyi-dülő — Mulis András, u. o,, tb 2694, hsz 8172, öl 620.70, fsz, akb 1500 P. — özv. Jallener Károlyné, Donáti u 20, tb 3477, hsz 8076, 1 hold és 1508.40 öl, fsz, akb 800 P, csh. — Saxlehner Andor és tsai,, u. o, hsz 8078/1, fsz, akb 1300 P, csh. — Rohny Mihály és neje> Attila u 95—99, tb 3364, hsz 8130/1, öl 343.20, fsz, akb 2200 P. — Egry Boldizsár, u. o, tb 9575, hsz 8132/1, öl 377, fsz, amb 400 P. — özv. Molnár Mihályné, u. o, tb 7769, hsz 8143, öl 1040.60, fsz, akb 3456 P. — Csete István és neje, Ferry Oszkár u 26, tb 1515, hsz 8148, öl 322, fsz, amb 200 P. — Jess Ferenc, u. o, tb 10592, hsz 8158/1, öl 232.30, fsz, amb 900 P. — Neukium Antal és neje, u. o, tb 20012, hsz 8158/2, öl 232.40, fsz, amb 1500 P. I '_________________ _______I. kerület — Rósinger Lászlóné, u. o, tb 7444, hsz 8159/2, öl 352, fsz, amb 900 P. — Kecskés András, u. o, tb 6787, hsz 8171, öl 1585.20, fsz, akb 400 P. — Papp József és neje, u. o, tb 20007, hsz 8129/1, öli 280, fsz, akb 800 P. I. Németvölgyi-ut l/a Lásd Istenhegyi ut 2. 1/a Szavaszt Zoltán, u. o, tb 10021, hsz 8282, öl 344, I em, akb 7660 P. 1/b özv. Böhm Raratovidh Györgyné, tb i6382, hsz 8281, öl 348, t. 2/a Czinner Vilmos és neje, u. o, tb 20999, hsz 7715/19, öl 95.20, I em, amb 3840 P. 2/b KappetJer Géza, Eskü ut 5, tb 17502,, hsz 7715/5, öl 140.40, V em, amb 41100 P. 2/c Halász Ferenc és neje, u. o„ tb 11723, hsz 7715/8, öl 158.30, IV em, amb 27850 P. 2/d Fekete Béla és neje és tsai, Miaro^ u 44/b„ tb 17889, hsz 7715/9, öl 176.20, V em, amb 38295 P. 2/e dr. Neuwirth Alfréd,, Bulyovszky u 13, tb 11797, hsz 7715/10, öl 160.30, V em, amb 42456 P. 3 Haselbliock Ede Alfréd, u. o„ tb 10881, hsz 8283, öl 520.40, fsz, amb 160 P és 'akb 1960 P, 4 Grünwald Gyuláné, u. o, tb 5740,, hsz 8278/1, öl 238.50, fsz, akb 1560 P. 5—7 dr- Mayer Guidonné, u. o, tb 11378, hsz 8293, öl 1187.30, I em, amb 1600 P. 6 Németvölgyi ut 6 sz. Bérházépitő rt, Maros u 3, tb 18083, hsz 8277/2, öl 221.10, fél em, 'amb 41500 P. 8 ,Witter József és neje. u. o, tb 5658, hsz 8276 öl 250.40, fsz, amb 1480 P és akb 1200 P. 9 Markoth Jenő és neje, u. o„ tb 9534, hsz 8294/1, öl 574, I em, amb 1000 P és akb 1240 P. 10 Lásd Királyhágó ut 9. II Lurie Róbertné éa tsai. Orbárihegyi ut 6, tb 8465, hsz 8295/1, öl 542.20, fsz, akb 2560 P. 12 Szaplbncaay Lászlóné, u. o, tb 20616, hsz 8264/2, öl 240.70, IV em, amb 32993 P. 12/b Vallásos Iratok Nemz. Vall, u. o, tb 11638, hsz 8263, öl 452.40, I em, amb 5340' P. 13 Bene Vince és neje,, u. o, tb 1489, hsz 8296, öl 471.10, fsz, akb 2600 P. 14 Lekner János és neje, u. o, tb 1755, hsz 8262/5, öl 392.40, fsz, akb 1100 P. 15/a Beck Adolf éa neje, u. o, tb 16538, hsz 8299/1, öl 275, fsz, amb 2200 P. 15/}b Propper Vilmos, u. o, tb 6555, hsz 8300, öl 300„ fsz, akb 1200 P. 16 Lásd Böszörményi utt 19. 17 Propper Vilmos és neje, Bécsi ut 134, tb 6555, hsz 8300/2, öl 300, fsz, amb 3800 P. 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom