Budapesti ingatlanok címtára 1933. (Budapest, 1934)

I. kerület

15 17 18 19 78 Lásd Gellérthegy ti 81. 79 Lásd Kör <u 20. 80 Lásd Gellérthegy u 86. 82 Bpiest Szföv. Közönsége, tb 541, hsz 6074, öl 77.80, fsz, akb 400 P. 84 Bpest Szí öv. Közönsége, tb 542, hsz 6071, öl 39.90, t. I. Napos-ut l/a Lásd Budakeszi ut 12/a. 1/b ‘Széli Áipádiné, tb 8614, hsz 10747, gg öl 609.90, t. , 2 Lásd Budakeszi ut 10. gi 3 dr. Paleti Viktor és neje, Tatabánya, tb 9010, hsz 10748/2, öl 441.30, fsz, iakb 2400 P, v. ^ 4 ifj. Paikert Alajos, u. o, tb 8671, hsz 10741, öl 1041, I em, akb 5040 P. 5 Batár József lés neje, Bajza u 37, tb 8860, hsz 10749/2, öl 300. fsz, akb 2800 P, v. 5 Mohácsi László és neje, u. o, tb 8860, hsz 10749/2, öl 300, II em, amb 12340 P. 6 dr. Enessey Pál és neje, u. o, tb 8615, hsz 4 10742, öl 1050.20, fsz, amb 2400 P. 7 dr. Haris Jenő, u., o, tb 9801, hsz 10750, öli g 390, fsz, akb 1850 P. 8 Lásd Virányos ut 11. 6 I. Napraforgó-utca 1 dr. Konkoly Iván, u. o, tb 20308, hsz 7 11489/14, öl 101, I em, ‘amb 1600 P. | 2 Kilősz Péter, u. o, tb 10309, hsz 11489/15, öl 8- 100, I em, amb 2000 P. 3 gr. Csáky Károlyné, u. o, tb 20307, hsz 9 11489/13, öl 100, fsz, amb 3000 P. 4 Konti Imnétné, u. o, tb 20310, hsz 11489/16, n öl 100, I em, amb 1500 P. '5 dr. Tmrmann Viikltor, n. o, tb 20306» hsz 12 11489/12, öl 103, I em, (amb 1800 P. 14 6 Székely János, Berlin, tb 20311, hsz 11489/17, 15 öl 82.50, I em,, iamb 1000 P. 7 Kiubicsek Jőzsefné és tsai, Fáik Miksa u 3, 17 tb 20446, hsz 11489/11, öl 100, I em, amb 1600 P. 19 8 özv. Fischer Árpádné és tsa, u. o, tb 20312, hsz 11489/18, öl 82.5Q, I em, amb 1000 P. 21 9 Sulzberger Dezső, Kulin, tb 20303, hsa 11489/9, öl 94, I em, amb 2600 P. 23 10 v. Zergováry Forray Iván,, u. o, tb 20313, hsz 11489/19,, öl 100, I «m, amb 1600 P. | 24 11 Barer Alfréd és neje, u. o, tb 20304, hsz 11489/10, öl 94.80, I em, amb 1300 P. 28 12 Gábor József né, u. o, tb 20314, hsz 11489/20, öl 100, I em, amb 1900 P. _ 1 3 Neumann Géza és neje, u. o, tb 20302, hsz 11489/8, öl 102.10, I em, amb 1500 P. _ 1 4 Kubdcsek Józsefné és tsai, Halk Miksa u 3, tb 20446, hsz 11489/11, öl 100, I em, amljj 1600 P. ' x Naphegy-utca—Németvölgyi-árok — H2 I. kerület Berger Izidor, u. o, tb 20301, hsz 11489/7, öl 100, fsz, amb 1200 P. dr. Korányi Pálné, u. ő|, tb 20305, hsz 11489/22, öl 82 I em, amb 1600 P. Fischbein Ágnes, u. o, tb 20300, hsz 11489/6, öl 100, I em, amb 1000 P. Grósz Dezső, u. o, tb 20316, hsz 11489/23, öl 100, fsz, amb 900 P. Fényessy Jenő és neje, u. o, tb 20299, hsz 11489/5, öl 100, I em, amb 1200 P. Somogyi Lajos és neje, u. o„ tb 20317, hsz 11489/24, öli 100, I em/amb 1100 P. Heller Marcellné, Alkotmány u 19, tb 20298, hsz 11489/4, öl 100, I em, amb 2400 P, v. Földésisy Gyula és neje, iu. o, tb 20318, hsz 11489/25, öl 99, I em, amb 1400 P. I. Nárcisz-utca) Lásd Orbánhegyi ut 12/a. Lásd Orbánhegyi ut 10/'a. Kamarás Péterné és tsai, tb 6213, hsz 8376/1—2, 1 hold és 706.40 öli, t. ‘Szende Fülöp és tsai, tb 7138, hsz 8321/3, öl 326, t. Kapolyi Tamás, u. 0,, tb 17551, hsz 8377/2. öl 368, I em, amb 4425 P. Preisz Gusztáv és neje, Gellért tér 3, tb 17538, hsz 8320/3, öl 602.70, fsz, amb 1200 P. dr. Behulld Lászlóné és tsai, u. o>, tb 20434,, hsz 8379/2, öl 397.80, I em, amb 5800 P. -10 Szíj jár tó Pálné, tb 20978, hsz 8384, öl 200, t. Benkő Istvánná» u. o, tb 19996, hsz 8382/3—4, öl 701.80, fsz, akb 1750 P. Potz Antal és neje, Alkotás u 32, tb 18948, hsz 8382/7, öl 300, t. Lásd Németvölgyi ut 25. Lásd Németvölgyi ut 27. dr. Mály János és tsai, Attila u 51, tb 6671, hsz 8405, 1 hold és 396 öl, fsz, amb 1500 P^ Wetterdorfer Vilmos, u. o, tb 3365, hsz 8404, öl 560.60, fsz amb 2000 P. gr. Berényi Jánosné, Nárcisz u 21, tb 388, hsz 8403, öl 471.10,, t. gr. Berényi Jánosné, u. 0, tb 6011, hsz 8402, öl 949.50, fsz, akb 1800 P. özv. Dunn Munóné, Váci u 9, tb 20557, hsz 8401/1, öl 296.80, fsz, akb 1120 P. Szíabó Zoltán és neje, Tündér u 6, tb 7654, hsz 8399/1, fsz, amb 1600 P. Székely Arthur és neje, u. o, tb 18162, hsz 8547/1, öl 330, fsz, akb 800 P. özv. gr. Zichy Ernőmé, Úri u 8, tb 19749 hsz 8396/2, öl 211.90, I em, amb 4100 P. Lauffer Rezső és tsai, u. o, tb 20113, hsz 8396/1, öl 293.80, I em, amb 2800 P. I. Németvölgyirárok Lásd Budaörsi ut 19.

Next

/
Oldalképek
Tartalom