A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - II. kerület (Víziváros, Országút)

Víziváros. 68 Ház- és teíekjegyzék. II Kerület. Országút. 34 Özv. dr. Kövesd Mérné és b. társai 13460 36 Berg Sámuel és b. társai 13461 Gimnázium utcza. (Víziváros.) 1 Magvar tanulmányi alap' 14195 1 ,M. kir. kincstár 14196 1 M. kir. kincstár 14197 1 Magyar tanulmányi alap ' 14198 1 Magyar tanulmányi alap ' 14199 1 M. kir. kincstár. 14200 1 Magyar tanulmányi alap 14201 1 Magyar tanulmányi alap ' 14203 1 Magyar tanulmányi alap " 14204 1 M. kir. kincstár 14205 1 Magyar tanulmányi alap ” 14206 2, 4 Magyar tanulmányi alap ” ‘ 14214 6 Özv. br. Hatvány Deutsch József né 14208 Magyar tanulmányi alap 14202/1 Magyar tanulmányi alap 14202/2 Fővárosi közmunkák tanácsa 14216 Fővárosi közmunkák tanácsa 14215 Gyorskocsi­utcza. (Víziváros.) 1 Batthyány-tér 5, 6. 2, 4 Iskola-u. 31. 3 Batthyány-tér 4. 4, 5 Batthyány-tér 3. 6 Iskola-u. 33. 7 Batthyány-u. 2. 8 Háry Eleonora 14124 10 Özv. Binder Lőrinczné 14123 11 Özv. Werner Adolf né és b. társai 13879 11 Özv. Werner Adolfné és b. társai 13880 12 Wéber Nándor és Vilma 14122 13 Fő-u. 58. 14 Batthyány-u. 4. 15 Fő-u. 60. 16 Dr. Fritz Kálmán és b. társai 13886 17 Fő-u. 62. 18 Csalogány-u. 6. 19 Fleissig Sándor és neje 13872 20 Dósa József 13841 21 Fő-u. 66. 22 Wirker Béla és b. társai 13842 23 Fő-u. 68. 24 Fonó András és b. társai 13843 25 M. kir. kincstár 13867 26 Kresselbauer Béla és b. társa 13844 28 Forró András és test­vérei 13845 30 Aibeck Vilmos és neje 13846 32 Bertalits Sándorné 13847 34, 36 Kelemen Sándor és b. társa 13848 38 Weiszkopf Jakab és b. társai 13864 40 Kiss Ignácz és neje 13863 42 Bartalits Sándor és b. társai 13862 44 Németh Béla és neje 13861 46 Gorell Gyula és neje 1.3860 48 Kacsa-u. 10. Hadapród-ut cza. (Külterület. 2 Hidegkúti út 33, 35. 3 vitéz Horváth Sán­dor és neje 11615/73 3 Somló Sára 11615//4 3 Szenes Adolf 11615/75 3 Özv. Hankiss Jánosné és b. társai 11615/77 3 Wagner Béla és neje 11615/76 4 Földhitelbank r.-t. 11618/3 5 Palotay Árpád és neje 11649/7 6 Fratricsevics Ernő 11618/72 8' Földhitelbank r.-t.l 1618/73 10 Farkas Elemér 11618/7# 12 Pasaréti út 68. Hidegkúti lit 11614/75 Benczédi Irma 11614/76 Lippman Frigyesné és b. társai 11618/75 Búzás Gyula és b. társai 11618/76 Özv. Spitz Arnoldné 11618/77 Halász-utcza. (Víziváros.) 1 Dr. Éber Antalnó 14418 2 Dr. Barna Ignácz­féle alapítvány 14415 Hattyú-utcza. (Víziváros.) 1 Weisz János Antal és neje 13923 2 Reuland Viktor és neje 13944 3, 5 Budapest sz.' főv. 13924 3ja, 5la Budapest szék. főv. 13925 4 Batthyány-u. 37. 6 Batthyány-u. 39. 7 Szemere Sándorné 13927 8/u Pesti magy. keresk. bank 13941/2 8/6 Urbán Sándor és neje 13941/7 9 Trincsicsi Dániel és neje 13928 10 Varga Ernő és neje 3940 11 Dr. Harrer Ferencz 13929 12 Dr. Holländer Kon­rád és neje 13939 13 Martin Jenő . 13930 14 Özv. Leykam Gusz­távné 13938 15 Lutyhén József és neje 13933 17 Grimme József és neje 13934 21 Csalogány-u. 46, 48. Házmán-utczu. (Külterület.) 1 Budakeszi út 11. 2, 4 Farkas Gyula és neje 11572 3 Wagner Marczel és Julián 11570 5 Dr Császár Károly 11569 6 Sebők Gyula ” 11573 7 Pintér József né 11568 8 Dr. Gangéi Ödön és neje 11574 9 Szalai Pálné és b. tsa 11567 10 Kelemen Zoltánná 11575 11 Dr. Bittó Béla és b. társa 11566 12 Özv. dr. Balogh Lászlóné 11576 13 Erdei Henrik Dezső 11565 14 Pasaréti út 36. 15 Erdei Henrik Dezső 11564 17 Erdei Henrik Dezső 11563 Héja-utczí». (Külterület.) 1 Bedő Ottó 12590 2, 4 Tövis-u. 25. 3 Özv. Baráth Kálmánné és b. társai 12583 5 Budapesti kertészeti r.-t. 12582 6 Tövis-u. 36. 7 Budapesti kertészeti r.-t. 12581 8 Kovács Lajos és b. társa 12602 9 Budapesti kertészeti r.-t. 12580 10 Lendir András és b. társai 12601/7 11 Schildorfer Mária 12579 12 Özv. dr. Bodor Zsig- mondné és gyetmekeil 2600 13 Kovács Gyula és b. társai 12578 14 Dr. Bodor Ferencz és neje 12599 15 Dr. Toldy Elemér 12577 16 Hofbauer Károly és b. társai 12598 17 Dr. Toldy Elemér 12576 18 Bogár-u. 39. 19 Budapest szék. főv. 12575 20 Sarú-u. 8. 21 Dr. Kövesy_ Rezső 12364/7 21 Dr. Újlak Ödön 12364/2 22 Bimbó-u. 103. 23 Schaffer Sándor 12352 25 Horváth Andor és b. társa 12353/7 Henger-utcza. (Országút.) 1 Pállfy-u. 1. 2, 4 Pállfy-u. 3. 3 Zsigmond-u. 4. 5 Zsigmond-u. 6. 7 Zsigmond-u. 8. 9 Zsigmond-u. 10. 11 Zsigmond-u. 12. 13 Zsigmond-u. 14. 15 Özv. Szendy Béláné . és b. társa 13498/2 Herman Ottó út. (Külterület.) 1 Rókushegyi út 22. 2ja Rókushegyi út 20. 2/6 Bpest szfőváros 11512/2 3 Fricsovszky József és b. társai 12174 4/a Bpest szfőváros 11512/7 4/6 Láng Gusztáv 12037 5 Kuffer Dezső és neje 12175 6 Láng Gusztáv 12035/2 7 Sehr József és neje 12177 8 Láng Gusztáv 12035/7 9 Halom Imre és neje 12178 10 Vágvölgyi Gabriella 12033 11 Özv. Sehwarcz La­josné 12179 12 Dr. Vázsonyi .Tenőné és b. társa 12032/2 13 May Artur és neje 12180 14 Bruck bauer Mátyás és neje 12031 15,17 M. kir. kincstár 12184 16 Ziffer Hugó 12030/2 18.20 Dr. Bereghy Kor­nélné 12027 19.21 Bpest szfőv. 12270/7 22 Haffner Károly 12026 23 Stagel Nándor és nejel2272 24, 26 Gergely Jenő és neje 12025 25 Naeff Emma 12273 Hidász-utcza. (Külterület.) 1 Hidegkúti út 5. 2 Hidegkúti út 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 3 Turcer Adél és Anna 11603 5 Hajós Mihály és neje 11602 7 Dr. Halász Tibor és neje 11601 9 Péchy Lajos és neje 11600 11 Dr. Szebehelyi Jenő és b. társa 11599 13 Dr. Issekutz Béla 11598 • 15 Özv. Cohner Ferenczné í és b. társai 11597 17 Pasaréti út 48. Hidegkúti út. (Külterület.) (L. az I. kerületet is.) 1. 3 Dr. Varjas István 11595/7 5 Kun Péter és neje 11604 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 M. kir. kincstár 11607/7—2 33, 35 Budapest szék. főv. 11619 37ja Schuhmayer József és b. társai 11620 S 37/6 Pasaréti út 72/6. j 39 Ancsini Viktorné 11624/5 41 Pasaréti út 76. ! 43 Pasaréti út 78. | Dr. Dénes István és neje 11614/0 Krausz Frigyes 11614/70 Sáros Árpád 11614/75 Réti Viktor 11624/3 Roszmanits Lajos 11624/4 Dr. Varjas István 11595/74 11595/75 Horváth-utcza. (Víziváros.) 1 Kacsa-u. 31. 2 Tarján Vilmosné és b. társai 13637 3 Mandl Ödön és b. társai 13609 4 Vajda Henrik és b. társai 13636 5 Schaffer Sándor és neje 13610 6 Özv. Färber Józsefné 13635 7 Mezey Ferencz és b. társai 13611 8 Gera Mihály 13634 9 Pártos Lipótné és b. társai 13612 10 Özv. Götz Jánosné 13633 11 Varga Irén és testvérei 13613 12 Dr.Horváth Mihálvné 13632 13 Braun Konrádné 13614 14 Sauer József és gyermekei 13631 15 Schleisz Pál 13615 16 Balaton István és neje 13630 17 Ebei ling Ferencz és István 13616 18 Engler Sámuel 13629 19 Özv. Ehrenstein Her­manné 13617 20 Schmöiler Lajos 13628 21 Ganz-u. 19. 22 Rácz János és neje 13627 23 Ruzicska Pál és neje 13547 24 Zechmeister Henrikné 13626 25, 27 Ruzicska Pál és neje 13546 26 Paszterczyk Henriette 13625 28 Babicz Ignácz és gyermekei 13624 29 Ruzicska Pál 13545 30 Dr. Török Tiborné és b. társai 13623 31 Király hegy-u. 8. 32 Michels József és neje 13622 34 Özv. Szabó Lajosné és b. társai 13621 36 Surányi Zoltán és neje '13620 38 Margit-körút 40. Hunfti 1 vy-utc*n. (Víziváros.) 1 Ilona-u. 6. 2 Dr. Seiberth Sándor és neje 14065 3 Ilona-u. 8. 4 Dr. Veress Endre és neje ] 4064 5,7 Ilona-u. 10, 12. 6ja Fejér Vilmos .14063 6/6 Lazemovics Brúnó 14062 8 Özv. Miklósy Fe­renczné 14061 9 Bélák- Lóránt né és b. társai 14071 10 Grünwald Mérné 14059 11 Özv. Koeszle r Einőné 14072 12 Grünwald Mórné 14058 13 Gr. Keglevics György I és neje ' 14073 14 Ostrom-u. 1. 15 Ilona-u. 22. 17 Ilona-u. 24. 19 Ilona-u. 26. 21 Ostrom-u. 3. Huiiyady János* út. (Víziváros.) (L. az I. kerületet is.) 1 M. kir. államvasutak nyugd. intézete 14338 2 Br. Guttmann Vi 1 ­mosné és Henrik 14359 3 Fő-u. 6. 4, 6, 8 Complexum r.-t. lakóházak és telkek megszerzésére 14340 5,7 Demhits Ágost Hen­rik és b. társai 14328 9 Özv.Terbócz Istvánné 14315 L0 Koronghy Gyuláné 14342 11 Lamberger Erzsébet és b. társai 14314 12 Klein Dénes és neje 14345 13 M. kir. kincstár 14312 L4 Kurschák József és b. társai 14346 L5 Reitter Rudolf 14234 16 Zander László és Adél 14347 [7 Özv. dr. Bán Ágostonné 14233 18 Dános László és neje 14349 .9 Kollerich Gyuláné 14232 50 Dr. Szenttamási Béla és neje 14350 51 Blattner Gyula és neje 14172 52 Nagyőszi Ferencz 14351 53 Blattner Gyula és neje 14173 54 Csónak-u. 2. 55 Csizz Mária 14174 55 Csizz Mária 14175 56 Br. Hatvány Ferencz és neje 14357 57 Budapest szék. főv. 14168 59 Fővárosi közmunkák tanácsa 14217/7—2 11 Péchy Erzsébet 14220 13 Nagy Orbánná 14221 15 Fővárosi közmunkák tanácsa 14224 17 Herczeg Eszterházy Pál hit.bizomány 14225 19 Tárnok-u. 5. H Támok-u. 3. 13 Br. Gerlóczy Vincze 14226 15 Dr. Hellebrandt János 14227 17 Dísz-tér 6. 19 Dísz-tér 4., 5. >1 Dísz-tér 3. »3 Dísz-tér 1., 2. 11 on a -ló pchö. (Víziváros.) 1 Ilona-u. 6. 2 Hunyfalvy-u. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom