A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - II. kerület (Víziváros, Országút)

Víziváros. Ház- és telekjegyzék. 68 II. Kerület. Országút. 10 Mercz Pál 3578 11 Maga Józsefné és b. társai 3567 12 Özv. Biacs Nándornó és b. társa 3579 13 Özv. Rubi Jánosné és gyermekei 3568 14 Palló Lajos és neje 3580 15 Vasas Miklósnó 3569 16 Richter Ferenczné 3581 17 Nagy János és neje 3570 18 Tóth Alfréd 3582 19 Pretter Károly és neje 357112 Zenta-utcza. (Tabán.) 3 Fischer József 4 Budafoki út 21. 5517/I Zerge-lépcsö. (Krisztinaváros.) 1 Logodi u. 11, 13. 2 Logodi u. 9. 3 Attila-u. 25. 4 Attila-u. 23. Zirzen Janka- utcza, (Külterület.) 1 Baross György és neje 10649 2 Kútvölgyi-út 37. 3 Székely Géza és neje 10650 4 Horváth Iván és neje 10662 5 Kováts József és nejel0651 6 Kútvölgyi út 41. 7 Kováts József és nejel0652 8 Szarvas István és neje 10657 9 Szloszjár Pálné 10653 10 Hillinger Oszkár és b. társai 10658 11 Vitéz Déry Ernő 10654 12 György Aladár-u. 16. 13 ifj. König Antal és neje 10655 14/a, b Steinbaeh Gábor és neje 10603 15 Gündert János és nej e 10612 16 Steinbaeh Gábor és neje 10604 17 Thier Mihály és neje 10613 19 György Aladár-u. 14. 21. György Aladár-u 13. 15 Hankus Imre 10612 16 Steinbaeh Gábor és neje 10604 17 Thier Mihály és neje 10613 19 György Aladár-u. 14. 21 György Aladár-u. 13. Zujjligeti út. (Külterület.) 1 la, b Farkas Ignác és neje 10950/4 1/6 I)r. Légrády Imre 10950/5 1/6 Dr. Légrády Imre 10949/4 2ja Budakeszi út 14. 2/6 Adler Vilma 10758 3ja Dr. Légrády Imre 10949/5 3 ja Dr. Légrády Imre 10949/6 3/6 Dr. Légrády Imre 10948/2 4 Zerkovitz Oszkár és b. társai " 10756 5 Budakeszi út 20. 6, 8, 10 Özv. Áldássy Antalné 10761/4—2 7 Deák Károly és neje 10946 9 Özv. Ehrlich Miksa né és b. társai 10945 11 Budakeszi út 26. 12, 16 Angol kisasszo­nyok budapesti rend­háza 10819/2 13 Kuruczlesi út 1. 14 Budapest székesfőv. 10760/2—3 15 Dr. Sohnleitner Ist­ván és neje 10943/3 17 Budakeszi út 30. 18 Béla király-út 59, 61. 19 Dr. Serényi Rezsőnél0864 20 Kaiser Ádám és b. társai 10524/3 21 Rákóczi Mihályné és b. társai 10866/2 22 Engelhardt Ferencz 10524/.9 22 ifj. Varga János és b. társai 10524/46 22 Pintér János és b. f sai 10524/44 23 Schulz Gyuláné 10820 24 Zugligeti üdülőtelep r.-t. 10525 25 Weigand Ferencné és b. társa, 10821 27 Waldkampf Ferencné és b. társa 10822 29 Dr. Bodon Károlyné 10823 31 Roméi ser László * 10824 33 Dr. Gál Jenő és neje 10825 35 Langer Lajos 10826 37 Gompercz Leó Lajos 10828 39 Gompercz Leó Lajos 10829 41 álladiáta János 10830 ! 43 Havas Jenőné 10831 ! 45 Trepper Sámuel és ! neje 10832 j 47 Jager Jánosné és b. társai 10833 49 Ratkovics Bódog és neje 10834 51 Friedrich Ferencz és b. társai 10835 51 Dr. Friedrich Jenő 10838 53, 55 Dr. Friedrich Jenő 10837 57 Remete-út 18. 59 Haggenmacher Ottó és b. társai 10524/4 61 Budapest székesfőv. 10514 — Deberling Mihályné 10524/6 Zuhatag-üt. (Külterület.) 1 Star filmgyár r.-t. 11627 1/6 Budapest székesfőv. 11637 í 2/o Hidegkúti út 45/6. 2/6 Hidegkúti út 45/6. j 3ja Widder Ármin és b. társa 11499 3/6 Rosenberg Hugóné 11498 5ja Gr. Pejacsevich Jolán 11497 5/6 Röthy Károly 11496 6 Hidegkúti út 46/d. 7la Zappner Mór 11495 7/6 Zimmer Tibor 11494 8 Hidegkúti út 47. 9ja Kun Bertalan 11493 9/6 Stippits Lajos és neje 11492 10 Hidegkúti út 49. 11 Szenf János és b. társa 11491 12/a Hidegkúti út 51/a. 12/6 Hidegkúti út 51/6. 13/a Stippits Lajos és neje 11490/2 13/6 Horváth Zsigmond és neje 11490/4 14 Neuwelt Józsefné és b. társa 11165 15 Budapest szfőváros 11488 16 Hidegkúti út 55. 17 Özv. Erdős Lajosné és b. társai 11447/4 és 11447/2 18 Hidegkúti út 57. 19ja Özv. Pál Ignácné és b. társai 11448/4 19/6 Br. Villani Frigyes és társa 11448/2 21/a Dr. Bucsányi Gyula 114492 21/6 Dr. Bucsányi Gyula 11449/4 22^Hidegkúti út 61. 23 Bohuniczky Rezső 11450/4 26 Kivovits Károly és neje 11452 28 Margittal Szaniszló 11453 30 Masirevits Samu 11455 32 Masirevits Samu 11456 34 Szűcs Lajosné 11457 36 Gebauer Ferencz 11458 — Kivovits Károly és neje 11443/4 — Budapest székesfőv. 11443/2 Zsák-utcza. (Tabán.) 1 Fehérsas-u. 6. 2 Virág Benedek-u. 3. 3 Fehérsas-u. 8. 7 Fehérsas-tér 1. Zsámbéki utcza. (Külterület.) 1 Dr. Gyürki Tibor és b. társa 8238/2 2 Lehner József és neje 8229 3 Gyürki Gyula és neje 8239 4 Özv. Mahler Imréné és b. társa 8230 5 özv. Gyürki Zoltánná és b. társai„ 8240 6 Dr. Dencz Ákos 8231 7 Eibel Antal 8241 8 Weitner Béla 8232 9 Eibel Margit és Rózsi 8242 10 Thieben Árthur 8233 11 Konkoly VIhege Pál és neje 8243 12 Reich Sándor 8234 13 Urbányi János és neje 8224 14 Sey Ferenczné 8235 15 Gyulai József és b. tsai8245 17 Boér Zoltánná 8246 Zsibói-utcza. (Külterület.) 1,3 Istenhegyi út 79. 2, 4 Istenhegyi út 81. 5, 7 Trencséni utca 5. 6, 8 Trencséni utca 3. Zsolt-utcza. (Krisztinaváros.) 1, 3 Dr. Rehák Tibor 7467 2 Aladár-u. 11. 4, 8 Aladár-u. 13, 19. 5 Varsa Sándorné és b. társa 7478/2 7 Általános ingatlan­forgalmi r.-t. 7480 9 Tücsök István és neje 7489 11 Kohári Adolf és neje 7490 Zsolna>utcza. (Külterület.-) 1 Istenhegyi út 45. 2, 4 Istenhegyi út 47. 3 Wéber Györgyné és b. társai 9799 5 Balasics Mária 9801 6,9 Trencséni utca 21. 7 Farkas Sándor és neje 9802 8, 11 Trencséni utca 19. 10 Dr. Konkoly Elemér és neje 9757/4 12 Weidlinger Miksa és b. társa 9757/2 13 Trencséni utca 17. 14 Istenhegyi út 71. 15 Trencséni utca 15. 16 Benedek Lajosné 9761 17 Trencséni utca 13. 18 Istenhegyi út 75. 19 Trencséni utca 11. 20 Istenhegyi út 77. 21 Trencséni utca 9. 22 Istenhegyi út 79. 23 Trencséni utca 7. 25 Trencséni utca 5. Zsombolyai- n ( c*za. (Külterület.) 1—6 Horthy M.-iít 73—75. 7 Dr. Vértes István és b. társa 4497/49 8 Ámon Károly és neje 4496/4 9 Hajnal Endre és neje 4497/5 10 Biró Mihály és neje 4496/2 11 Grimm Alajos és neje 4497/6 12 Keresztes Vilmosné 4496/3 13 Magyarádi út 47. 14 Magyarádi út 45. 15 Bpest szfőváros 4497/26 16 Laták Sándorné és b. társa 4496/42 18 Katona Mihály és neje 4496/44 20 Józsa Lászlóné 4496jlO 22 Wellisch Andor 4496/9 II. Kerület. (Víziváros és Országút.) A kos-uteza. (Külterület.) 1 Magyar általános ingatlanbank r.-t. 11514/26 11514/27, 11514/2«, 11514/34, 11514/32, 11514135 2 Budakeszi út Íja. 4 Hammer Géza és b. társa 11525 6 Hammer Géza és * Dezső 11524 7 Cservenka Károly és neje " 12287 8 Lukovich Gyula 11523 10 Dr. Róth János és neje 11522 11 Fejér Lajosné 12286/2 12 Gombássy Imre 11521 14 Matolcsy* Károlyné 11520 16 Berényi Ignácz 11519 21 Kontros Tivadar és neje 12236 — Biai-u. 36. 12286 — Hahn János 12331/2 j — Szabó Márton és neje 12331/4 — Grollmann Sándor és neje 12333/3 — Bimbó-u. 78. 12339 — Fejes Erzsébet és Klára 12011/5 — Unger Emil 12010/4 1 — Kotschy Ernő és b. társa 12009/3 — Dr. Jakabb Oszkár és b. társa 12009/2 Áldás-utcza. (Külterület.) 2 Szemlőhegy-u. 10. 4 Müller József és b. társai 12926 6 Vikár János és neje 12925 8 Dr. Koch József és neje 12924 10 Bárány Oszkár 12923 12 Bárány Oszkár 12920 14 Székely Miklós 12921 16 Nagy László 12922 Alvinczi út. (Külterület.) 1 Marczibányi-tér 6, 7. 2 Mairovitz Márton és neje 12121/4 2 Fischer Béla 12121/2 3 Weisz Jakab és neje 12719 4/a Deák Lajos és neje 12122 4/6 Killmayer Magdolna és testvérei 12123 5 Vajda Imre és neje 12718 5 Garas-u. 32. 6 Dr. Csaloszky Károly és neje ” 12124 7 Schwarcz Szidi és Fanni 12717 8ja Dr. Kresz Károly és neje 12125 8/6 Schwarcz Adolf és neje 12126 9 Ninausz István és neje 12715 10 AndorFrigyes és neje 12127 11 Péchy László és b. társai 12714 12 Jeszenszky Ferencz 12137 13 Bimbó-u. 60. 14 Dr. Böckh Hugó és neje 12138 16/a Lappert Antal és b. társai 12145 16/6 Dr. Böckh Hugó és neje 12140 16/c Paldt Jenő 12141 18 Stéger József és neje 12209/4 20 Lévai-u. 6. 22 Lapides Lajosné és b. társa 12214 24 Lapides Lajosné és b. társa 12216 26 Gyárfás Sándor 12217 28 Borsos Matild 12214 30 Moravek Lajos 12218/2 30 Moravek Lajos 12218/5 Ápolda>utcza. (Víziváros.) 1 Marschall Boydné 14044 3, 5 Hofrichter József 40431 6 Ilona-u. 79. 7 Toldy Ferencz-u. 80. 8 Tóth Károly és neje 13996 9 Batthyány-u. 49. 10 Antal Sándorné 13995 11 Özv. Makrai Jánosné 13949 12 Batthyány-u. 46. 13 Hattyú-u. 14. 14 Erdődy Imre 13962 16 Fasching Antalné 13950 18 Csalogány-u. 50. — Ostrom-u. 11. 13999 — Ostrom-u. 13. 13999/4 mmssBBmm ■■wm

Next

/
Oldalképek
Tartalom