A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - I. kerület (Vár, Tabán, Krisztinaváros)

Vár. Tabán. Ház- és telekjegyzék. 54 I. Kerület. Kriszt ina város. Michelberger István és György 2091 Hauser Mária kiskorú és testvérei 2092 Hauer Andrásnó 2093 Hauser Jánosné 2094 Herezog Ferencz 2095 Róth Istvánná és b. társa 2096 Csulits Mátyás 2097 Albecker Jánosné 2099 Ricker Jánosné 2100 Ritter József és b. társai 2102 Feldhoffer Antal és neje 2104 Feldhoffer Antal és neje 2105 Özv. Osztercziel Pálné és b. társai 2106 Hauser Mária kiskorú és b. társai 2107 Helwerth Orbán és b. társai 2108 özv. Stoklász Józsefné 2110 Schweitzer Pálné és b. társai 2111 Bader Rozina 2112 Sehr Ferencz és b. társai 2113 Schultz András és „neje 2114 Bayer Jakabné és b. tsai 2115 Winkler Mátyásné és b. társa 2116 Brayer Erzsébet 2117 Sattelberger Józsefné 2118 Prach Józsefné 2119 Laboranovits Jánosné és b. társai 2120 Laboranovics Jánosné és b. társai 2121 Ritter Antalné 2123 Breier Lipótné és b. társa 2124 özv. Treier Antalné és b. társai 2125 Bognár Imre és neje 2307/9 és 2307fl5 Zambo István és neje 2307/14 Nagrand Szilárd és b. tsai 2301/28 Szatmári Antal és neje 2307/26 és 2307/27 Bécsi Ferenc és neje 2307/26 Németh László és neje 2307/72 Nityin Szvetozár és neje 2307/76 Dr. vitéz Pap László és neje 2307/2-5 Pintér Erzsébet 2307/24 Vaska György és neje 2307/26 Vetro Imre és neje 2307/79 Gáspár Sándorné 2307/76 Zeider Ferenc és neje 2307/76 Szever Antal és neje 2307/77 Vitéz Horváth Győző és neje 2307/77 Mayer György és neje 2307/6 Fischer József 2290/6, 2290/6, 2290/9, 2290/76, 2290/77, 2290/72, 2290/76, 2290/74, 2290/76, 2290/77, 2290/76, 2290/79, 2290/26, 2290/27, 2290/26, 2290/24, 2290/25, 2290/26, 2290/27, 2290/26, 2290/66, 2290/67, 2290/62, 2290/66 Hr. Genersich Andor és neje 2290/2 Somogyi Béla és neje 2536/4 Tóth Lajos es neje 2536/6 Daxhammer Mátyás 2126 Brück László es neje 2128 Schveiger Rezső és neje 2129 Göttler Ferencz és neje 2130 Grösztenberger István 2132 Josz Andrásné 2133 Farkas Lajos 2135 Rosconi Titusz és b. társai2136 Eberherdt Jánosné és b. társa 2137 Frank Mátyás és neje 2138 Szlevitska Károly és b. társai 2152 Winkler Józsefné 2153 Braun Jakabné és b. társa 2157/2 Deigner Mártonná és b. társa 2159 kisk. Vida László és test­vérei 2160 Kovács István és neje 2161 Hierholcz Istvánná 2162 B. Kovács Lajos 2166/7 Goldberger Salamon 2171/2 Hirst Rezső és b. társai 2172 Eberhardt János és b. társai 2173 Helly János 2174 Helly János 2175 Drixler János és b. tsai 2176 Sattelberger Mihály né 2177 Herwert Jánosné és b. társa 2178 Bencze Andrásné 2179 Treier Istvánná 2180 Braun Róza és b. társai 2181 Drixler Györgyné és b. társai 2182 Frank Ádám és János 2183 Kindtner Józsefné és b. társai 2184 Kindtner Andrásné 2186 Deigner Mária 2187 Kindtner Andrásné 2188 Fischer József 2189 Kellner Nándorné és b. társai 2190 Kindtner Péter 2191 Elsässer Antal és b. tsa 2192 Winkler Jánosné 2193 Sailer Mihály és b. tsai 2194 Gút Sándor és Tibor 2195 Gút Sándor és Tibor 2196 Sultz András és neje 2197 Schön István 2198 Schön Gergely né és b. társai 2199 Ritter János és b. társa 2200 Nieder may er Mátyásné és b. társai 2201 Breuer Lipót és b. társa 2202 Fésűs György és neje 2204 Hauser András és neje 2205 Hagyák János és neje 2206 Elmann Lajos és b. tsai 2207 Özv. Plattner lstvánné és b. társai 2208 Dörflinger Jakab 2209 özv. Plattner Istvánná és b. társai 2210 llly Jánosné 2211 Deigner József és András 2215 Weber János és b. társai 2216 Winkler Mátyásné és b. társai 2217 Treier János és b. tsa 2218 Dr. Gyallay Lászlóné 2410/7, 2410/6, 2410/5, 2410/76 Bajcsy László és neje 2307/76 Klein Ármin és neje 2157/7 Darvas Barna és neje 2297/2 Szenthe Lajos 2373/4, 2373/5, 2373/6, 2373/7, 2373/6, 2373/6, 2373/76. 2373/77, 2373/72, 2373/76 Budapest szfóváros 2375/72, 2375/76, 2375/74, 2375/75 Danubius építő és ingat­lanforgalmi r.-t. 2315/2, 2315/6, 2315/72, 2315/76, 2315/74, 2315/75, 2315/76, 2315/76, 2315/26, 2315/27, 2315/22, 2315/24 Budapest szfőváros 2315/7. 2315/26 Dr. Pálfíi Lajos 2315/5, 2315/6 Göbler Ödön és neje 2315/6, 2315/6 Mersitz .József és neje 2315/77' Tóth Lajosné és b. tsa 2166/2 Máthé Józsefné és neje 2413/2, 2413/6, 2413/4, 2413/5, 2413/6, 2413/6, 2413/76, 2413/77, 2413/76 Bállá Béla és neje 2271/6 Sipos Zoltán és neje 2271/7 Fischer József 2294/7, 2294/2, 2294/6, 2294/4, 2294/5, 2294/6, 2297/4, 2297/5 Dr. Pálfi Lajos 2315/76 Dr. Szalav Lajosné 2271/6 Dr. Havas Lipót és neje 2315/77 Tatár Józsefné 2413/72 Deutsch Józsefné és b. társa 2271/2 Novothny Sándor és neje 2315/4 Talun Imréné 2533/7 Sarnyai Imre és neje 2536/77 Dr. Káldi Gyula és neje 2536/7 Illy Jánosné 2220 Frank Pálné 2221 Wendler Antal és b. társa 2222 Báder Péter és b. társai 2223 Báder György 2224 Krebsz .József és b. tsai 2225 Csulits István 2226 Csulits György 2227 Csulits Mátyás 2228 Rosconi Titusz és b. tsai 2229 Pusztiai István és neje 2230 Nagy Márk 2232 Wiczkovits István 2233 Bácsik Gyula 2234/7 Bácsik Gyula 2234/2 Schauer Antal és b. társai 2235 Schaffer György és b. tsai 2236 Sógor Erzsébet és b. társa 2237 Schultz Andrásné és b. társai 2238 Hauser Mihályné 2240 Wéber Lipótné es b. tsai 2241 Krausz S. Zsigmond és b. társa 2244/7 2244/4—5 2244/7—6 I Dr. Pázmándi István 2244/6 Füred’ Jenő 2244/2 Dr. Lak József 2244/6 Schmalholz Adolf 2245 Treier lstvánné 2246 Michelberger lstvánné 2247 Hegedős Gyula 2253 Hegedős Gyula 2254 Hegedűs Gyula 2255 Róth .Jakab és b. társai 2274 Bácsik Gyula 2275 Bácsik Gyula 2276 Dr. Faragó Zsigmond és neje 2277 Dr. Faragó Zsigmond és neje 2278 Bpest szfőv. községi tak­pénztár r.-t. 2279 Bpest szfőv. községi tak­pénztár r.-t. 2280 Gruber Ferencz és b. társa 2282 Gruber Ferencz és b. tsa 2281 Gruber Ferencz és neje 2283 Albecker Sándor és testv. 2284 Mayer Márton és b. társai 2285 Konrád Jánosné és b. tsa 2286 Michelberger István és neje 2287 Vadon Benjámin és neje 2326/72 Székely Mór 2326/22 Havas Márton 2326/2 Keusch Jánosné és b. társai 2326/77, 2326/26 Forray István és neje 2326/76 Udvary Mihály 2326/6 Mérey Kálmán 2326/6 Páncél Mihályné 2326/27 Karliczky Ferenc és neje 2288 Schramek István és neje 2299 Kalincsák Mihály és b. társa 2300 Molnár György és b. társai 2308 Michl Géza 2316 Michl Géza 2317 Jakab István és neje 2325/7 Wayand Márton és neje 2325/2 Balinski (Csepecz) Bronislaw 2325/6 Czigány Mihály és neje 2325/4 Hladek Ágoston és neje 2360 Knapp Vilmos és neje 2363 Budapesti ref. egyház­község és b. társa 2365 Saxlehner Andor és b. tsai2366 Hladek Ágoston és neje 2367 Dr. Somogyi Mihály és b. társa 2368 Wendler Antal 2371 Szalay Ilonka és Eszter 2376 Dr. Zágoni Mezey Andor 2377 Koritsánszky Zoltán és I neje 2379 I Ráth Kálmán és b. tsa 2520/2 2520/6, 2520/4, 2520/5, 2520/6 Holek Sámuel és b. társa 2521/2, 2521/4, 2522/6 Csák Irén 2534/2 Gléduza Sándor és neje 2533/2 Horváth József és neje 2521/5 Szabó Bálint és neje 2326/6 Rédeky Lajos 2326/20 Halász Mérné 2326/74 Leibinger Boldizsár és neje 2326/20 Melkovics Julia 2326/70 Peitler Loránd és neje 2309/7 Tóth Ágoston és neje 2536/6 Papp Janos és neje 2536/77 Hebrony András és neje 2346/6 Bálint Márton és neje 2533/6 Beöthy Lászlóné és b. társai 2380/7, 2380/2 Hajdú Anna 2380/6 Beöthy Lászlóné és b. társai 2380/4, 2380/5 Boldog József és b.tsai 2380/77 Beöthy Lászlóné és b. tsai 2380/72, 2380/76, 2380/74, 2380/77 Vallus József és neje 2380/76 Molnár Antal cs neje 2380/70 Beöthy Lászlóné és b. tsai 2380/27 Kaszelik Béla és neje 2380/20 Özv. Sebastian Gyuláné és b. társai 2383/7, 2 Bonyhádi Kálmánné és társa 2384/77 Posmuk Vinczéné 2384/70 Kántor Gyula és neje 2384/6 Kovács Lajos 2384/5 Farkas,Ferenc 2384/4 Nagy Árpád és neje 2384/6 Kazal .Józsefné 2380/6 Özv. Storczer Gáspárné és b. társai 2385 Thurzó István 2386 Csávits Dobránné 2326/24 Linczki István és neje 2326/27 Dex Ferenc es neje 2326/7 Buránszky Ilona és b. társa 232/60 Horváth Gyuláné 2326/26 Strébl Miklós és neje 2326/76 Stefics Antal 2326/77 Locke Jenő 2326/75 Locke Sándor 3 26/26 Bécsy Ferenc 2326/25 Özv.* Szépligeti Győzőné 2327/7 Gretschl Imre 2327/2 Özv. dr. Háger Péterné 2327/6 Papp Józsefné 2391/0 Krammer Ignác és neje 2382/7 Csillag József és neje 2382/2 Strobl János és neje 2382/6 Benesch Jánosné 2382/4 Kots Ödön és neje 2382/6 Szöllősy Albert és neje 2382/7 Koch 1). lstvánné 2382/6 Linczki Sándor és neje 2382/0 Halász Ágoston és neje 2382/70, 2382/72 Nagy József és neje 2382/76 Sebok Marton és neje 2382/74 Székely Miklós 2382/75,, 2382/77, 2382/76 Mahovics Lajos és neje 2382/76 Valent Sándor és neje 2382/70 Nagy Antal és neje 2382/20 Kovács Márton és neje 2382/27 Dr. Kis Ferencné 2382/22 Bogdán István 2435/4 Bogdán Erzsébet 2435/5 Hrabovszky Vilma 2435/6 Cséza Mihály 2435/7 Altenbach Róbert 2435/6 id. Havassy Dezső és b. tsai 2456/2, 2456/6, 2456/4, 2456/5, 2456/6 Magyar ált. ingatlanbank és b. társai 2533/6, 2536/0, 2536/70, 2536/72, 2536/76, 2636/74, 2536/76, 2536/76 Ingatlan értékesítő r.-t. 2535/2, 2535/6, 2535/4, 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/6, 2535/0, 2535/77 Sághy Kálmán és b. társa 2387 Koritsánszky Zoltán és neje 2390 Scheid Lajos és b. társa 2391/2, 6 Humai András és b. tsai 2391/70 Devozsa András és neje 2391/6 Dworák Ferencz Álbert és neje 2393 Kronavetter lstvánné 2394 Breznay László és neje 2395 Sey Dezső 2396 Heizer Frigyes és b. társa 2397 Faludi Ágostonná és b. társai 2398, 2400 Neruda Károlyné és b. társai * 2402 Máthé József és neje 2403 Máthé József és neje 2404 Dr. Faragó Zsigmond és neje " 2406 Jauernik Nándor és neje 2408 Dr. CzyzeWszky Gyula és neje * ' 2409 Máthé József és neje 2411 Máthé József és neje 2412 Máthé József és neje 2413 Budapest székesfőváros 2414 Dr. Glatz Erich 2416 Dobsa Béla és neje 2417 Dr. Szemantsik Jenő 2418 Dr. Kilián Tibor és neje 2419 Razza Alajos 2420 Dr. Kilián Tibor 2421 Özv. Hackel Endréné 2422 Varga Gyula 2423 Zsuppán József és neje 2425 Dr. Horváth Ferenc és neje 2426 Csányi Károly 2427 Brandl Vilmosné 2428 Varga Róbertné és 1). tsai 2429 Kiss Antal 2430 Krausz Salamon Zsig­mond és b. társa ~ 2431 Fein L. László 2432 Fein L. László 2433 Fein L. László 2434 Trombitás Gyuláné és b. társa 2435.0 Gremsperger Mihály és gyermekei ' 2437 Hunyadi Ferenczné 2438 Mohács Mátyás és neje 2440 Handler József és társai 2441 Gallwitz Károlyné 2442 Gallwitz Károlyné 2443 Lueff Izabella 2444 Dr. Hegyessy Lászlóné és b. társai 2445 Király Benjamin és b. társai 2448 Dr. Teöke Béla és neje 2449 Simonffy Béláné 2450 Somogyi Béláné és gyer­mekei 2451 Rózsa Erzsébet és b. társai 2460 Mihajlovits Arzén és neje 2461 Várady Ferencz József 2463 Skafszky Adolf 2464 Farsang József és neje 2465 Tóth Judit 2466 Márkus Ödön és neje 2468 Kiima Jenő 2469 Klima Jenő 2470 Csermák Rezsőné 2471 Honig Edéné 2472 Pintér Sándor 2478 Lődi László és neje 2481 Kontár Ferencz 2496 Özv. Ritter Gergelyné 2515 Hoepfner Guidó és b. társai 2516 Treier (Dreier) József és neje 2517 Bíró Ernőné 2518/7 Létay Sándorné 2518/7 Létay Sándorné 2518/2 Özv dr. Bassó Imréné és b. társai 2518/2 Özv. dr. Bassó Imréné és b. társai 2518/6 Özv. dr. Basso Imréné és b, társai 2518jé

Next

/
Oldalképek
Tartalom