A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - I. kerület (Vár, Tabán, Krisztinaváros)

Vár. Tabán. Ház- és telekjegyzék. 38 I. Kerület. Krisztinaváros. Leineter István és neje 3253160, 3253/61 Nagy Mihály és neje 3253/62 Kiss János 325.3/64 Molnár István 3253/63 Matis Izabella 3254/31 Nagy János 3254/35 Szabó János 3254/36 WasziliewRs Mihály és neje “ 3254/43 Muzsik János és neje 3833/17 Tempóst Lajos és neje 4038/14 Pap László és neje 3254/56 Lövinger Ferenczné 3255/5 Bauer Károly né 3256/13 Milán János és neje 3256/22 Dr. Maár Mihályné 3256/24 Thoman József * 3256/32 Szilas Arnold és neje 3256/33 Zayzon Gábor és neje 3867/2 Kelenföldi út. (Külterület.) 1/a Pálfi Benjamin 3374 1/6 Szőcs Ferencz 3373 1/c Szőcs Ferencz 3372 1/d Dr. Rásó Lajos 3371 1/e Sávoly Jakabné és b. társa 3370 1 /f Sávoly Jakabné és b. társa 3366 2 Budapest szék. főv. 3349 3 Sávoly Jaquesné és b. társa 3365 4 Vastagb Lajosné 3350 5 Sávoly Jakabné és b. társa 3364 6 Horthy Miklós-út 139. 7 Leimdörfer és Révész czég 3363 8 Horthy Miklós út 141. 9 Leimdörfer és Révész czég 3362 10—12 Horthy Miklós-út 141 11 Leimdörfer és Révész czég 3361 13/a Leimdörfer és Ré­vész czég 3360 13/6 Horthy Miklós-út 149, 151 14 Horthy Miklós-út 145. 15 Horthy Miklós-út 172. 16 Horthy Miklós-út 170 17 Özv. dr. Palócz Ig- náczné és b. társa 3280 18 Szántó Erzsébet 3286 19 Kriszt János és neje 3279 20 Guthard Tódor 3287 21 Haás Miklós 3278 22 Sándor Fülöpné 3288 23 Özv. Weisz Salamonná és b. társa 3277 24 Sándor Fülöpné 3289 25 M. kir. államvasutak 3276 26 Sándor Fülöpné 3290 27 M. kir. államvasutak 3275 28 Sándor Fülöpné 3291 30 Sándor Fülöpné 3292 32 Sándor Fülöpné 3293 34 Sándor Fülöpné 3294 36 Sándor Fülöpné 3295 38 Etele-tér 5. Kelenhegyi út. (Tabán és külterület.) 1 Szent Gellért-tér 1. 2 Szent Gellért-tér 2. 3 Budapest szék. főv. 5419 5 Gyopár-u. 7. 7, 9 Kendeffy Gáborné és b. társai 5452 8 Budapest szék. főv. 5473 10 Budapest szfőváros 5474 11, 13 Margalit Andor és neje 5451 12, 14 Országos magyar képzőművészeti tár­sulat 5486 15 Margalit Andor és nej e5450 16/a, 20 Gr. Wenkheim Dénes 5058/4 16/a, 18/a Dr. Schandl Károly és neje 5057/4 17 Dr. Gervay Pál 5453 18/6 Dr. Schandl Ka­roly és neje 5057/2 21 Ozv. Révay Mórné 5448/4 22 Kalmár Pál kisk. .5059 23/a Szesztay László és neje 5447 23/6 Özv. Gester Béláné 5446 24, 26 Özv. Engl Hugóné és b. társai 5062 25 Schätz Antal ' 5445 27 Perei Imre és b. tsai 5444 28 Mányoki út 11, 13 29—31 Dr. Halmi Mik­lós és neje 5442 30 Majthényi Béla és neje ' 5440 32 Gerster István és b. társai 5439 33 Özv. Zsigmondy Béláné 5443 34 Schmidt József né 5438 35 Dr. Lukács Géza 5435/4 36 Láng József és neje 5375/4 37 Zsófia virág és gyü­mölcs kereskedelmi r.-t. 5437 38 Br. csepeli Weiss Al­fons és neje 5373 39 Wälder Béla és neje 5436 40 dr. Hervei Jenő 3572 42 Gr. Andrássy Imrémé 5360 43 Schmal Ilona éa'o. társa 5396 44/a Csikós Tóth Gizella 5359/4, 2 45 Ledofszky Géza és b. társa 5395 46 Szegő Pál és neje 5358/4 46 Császár Jenő 5358/2 46 Diisnig Miksa 5358/4 47 Ledofszky Géza 5394 48/a Barna Károlyné 5350 48/6 Barna Károlyné 5349 49 Ledofszky Géza és neje ‘ 5391/3 49 Dr. Lázár Ernő 5391/5 50\a és 50/6 Lexa Ferencz és neje 5347/4 51 Dr. Szarvasy Imre 5381 52 Bogdánffy Jenő 5346 53 Édes Márta Guidó 5380 54ja Bogdánffy Jenő 5345 54/6 Bogdánffy Jenő 5344 55 Ids. Havassy Dezső és b. társai' 5379 56 Hoepfner 5280 57 Gábor Rezső 5378/2 57/6 Gábor Rezső 5378/4 58 Sörcsarnok r.-t. 5281 59 Szirtes-út 23 60 Szirtes-út 21. Düsing Miksáné 5358 K e in enes-ufeza. (Tabán és külterület.) 1 Szent Gellért-tér 2. 2 Horthy Miklós-út 1. 4 Kovács Imre és b. tsa 5468 6 Hornbostel Tivadarné 5469 8 Ledovszky Géza és neje 5470 10 Budapest szék. főv. 5471 12, 14 Özv. Simon Mik­sáné és b. társai 5472 Kende-utcza. (Külterület.) 1 Bertalan-u. 24. 2 Bertalan-u. 22. 3 Lammel Kálmán és neje 5002 4 Jónás Zsigmond és b. társa 5024/2 5 Mattyasovszky Lászlóné és b. társai 5003 6 Antheus bérház és in­gatlan r.-t. 5023 7 vitéz Diabella György­né és b. társai 5004 8, 10 vitéz Diabella Györgyné és b. társai 5022 9 vitéz Diabella György­né és b. társai 5005 11 Draskóczy Lajosné 5019/4 12 Dr. Fritz Zsigmondné 5006 13 Dr. Haasz Bertalan és b. társai 5007 14 Budafoki út 41/6. 17 Klein Sándor és neje 5010 18 Budafoki út 45 20 Lágymányosi út 14/a — Özv.LovasSándorné5009/4 — Szabó Imrémé 5009/2 Kereszt-tér. (Tabán.) 1 Kereszt-u. 19. 2 Budapest szék. főv. 6138 3 Budapest szék. főv. 6139 6 Aranykacsa-u.ll. 7 Harkály-u. 8. 8 Harkály-u. 9. 11, 12 Budapest szfőv. 6034 16 Budapest szék. főv. 6030 18 Hadnagy-u. 31. 19 Budapest szék. főv. 6026 Kereszt-u tezíi. (Tabán.) 2 Szebeny Antal-tér 6. 3 Szebeny Antal-tér 5. 4 Budapest szék. főv. 6181 6 Arok-u. 50. 7 Árob-u. 59. 8, 10, 12, 14 Aranykakas- utcza 30, 32. 9/a Bocskay-tér 8. 9/6 Budapest szék. főv. 6168 11 Bocskay-tér 7. 13 Budapest szék. főv. 6164 15 Budapest szék. főv. 6163 15ja Aranykakas-u. 26, 28. 16 Czipő-u. 2. 17 Budapest szék. főv. 6159 18 Czipő-u. 1. 19 Budapest szék. főv. 6137 Késmárki nteza. (Külterület.) 1, 3, 5, 7 Villányi út 77, 79 2 Szent Imre herceg - útja 73. 4 Babits Gyula és neje 4906 6 Babits Gyula és neje 4905 8 Pásztor József és neje 4904 10 Dr. Kéry János és neje 4903 12 Ménesi út 84. Királyhágó­II te* zu. (Krisztinaváros és külterület.) 1 Alkotás-u. 25. 2 Özv. Godnautz Károlyné és b. társai 7725 3, 5 Tiszti és tiszt­viselői társasház szövetkezet 7715/47 4 Márvúny-u. 21. 6 Márvány-u. 23. 7 Fővárosi házértékesitő r.-t. 8273 8 Márvány-u. 25. 9 özv. Berényi Sándorné és b.társai 8272 10 Márvány-u. 27. 12 Márvány-u. 29. 14 Márvány-u. 31. 16 Csemegi József és neje 7733/4 18 Márvány-u. 35. 20 Böszörményi út 13. 22 Özv. dr. Baló Józsefné 8268 24 Sajó Gusztáv és neje 8267 24 Özv. Farkas Józsefné 8266 26 Farkas Jenő és b. társai 8265 28 Németvölgyi-út 12/a. Kiss Áron-utc/.a. (Külterület.) 1 Moravetz Zsigmond és neje 10636 2 Aigner Ottó 10648 3 Ifjú Sebestyén és neje 10637 4 Vogt Ottóné és b. társa 10647 5 Aszoly Kálmán 10638 6 Bohus István és neje 10646 7 Grünfeld Ármin czég 10639 8 Schikedanz Albertne 10645 9 Szepesi út 8. 10 Gál József és Mária 10644 11 Szepesi út 7. 12 Dr. Lányi József 10643 13 Salamon Károly és b. társai 10621 14 Antal Géza és b. társa 10642 15 Fuchs Márk és neje 10622 16 Zuber Ferenc 10618 16 Hankus Imre 10618 17 Dániel-u. 17. 18/a és b Benke Balázs és b. társai 10617 20 Dr. Lejthényi Aladár 22 Gárdos .Lászlóné 10615 Kissyábliegyi út (Krisztinaváros és külterület.) 1, 2, 5, Városmajor-u. 64/66a, b 2 Alma-u. 1. 4 Loósy József Vik- torné 10111 6 Saborsky István 10112 7 Városmajor-u. 68. 8 Gömöry Kornél 10113 10 Hieronymi-u. 22. 12, 30 Székely Henrik és neje 9941/4 13 Mandl Ödön és neje 9939 Kazinczy Gábor 9940/42 Dr. Lázár János 9940/43 15, 24 Vogel Géza és neje 9937 16, 26 Pásztor Dezső és neje 9938/4 16, 26 Pásztor Dezső és neje 9938/2 16, 26 Pásztor Dezső és neje 9938/3 17 Schwarz Félix 9935 18 Dr. Focher Lászlóné 9936 19 Tröszt István és b. társai 9853 20, 22 Dr. Gesztessy Lászlóné 9935/2 21 Dr. Nagy Emil 9835 Juszt Borbála és Margó 9940/10 32 Balló Alfréd és neje 9941/3 34 Krausz Salamon Zsig­mond és b. társa 9943 36 Hieronymi-u. 21. 38 Faczuna György és neje 9946 40 Jákó Imre és b. társa 9949/2 40 Dr. Paul Iván 9949 3 42 Flesser József 9950 44 Schneider Lipót 9952 48 Biró Ilona és b. tsai 9956 50 Bpest szék. főváros 9957/4 52 Bernolák Kálmán és neje 9958/4 54 Dr. Markovics Ferenc és neje 9969 56, 58 Daruváry-u. 28. 60, 62 Luczenbacher Miklósné 9975 64 Dr. Patz Sándor és neje 9977 66 Dr. Patz Sándor és neje 9978 68 Gr. Andrássy Gyuláné 9833 Trájbjár Géza és neje 9940/4 Lantosy Károly és neje 9940/5 Vanzsura Ferencné és b. társai 9940/3 Fekete József és neje 9940/9 Kló ra-uteza. (Ki sztinaváros.) 1 Kriszti na-körút 59. 2, 4 Városmajor-u. 59/75. 3 Kriszti ía-körút 57. 5 Krisztina-körút 55. 7 Széli Kálmán-tér 21. 9 Széli Kálmán-tér 20. 11 Széli Kálmán-tér 19. 13 Széli Kálmán-tér 18. 15 Széli Kálmán-tér 17. 17 Szeli Kálmán-tér 16. 19 Széli Kálmán-tér 15. 21 Széli Kálmán-tér 14. 23 Széli Kálmán-tér 13. 25 Széli Kálmán-tér 12. 27 Olasz fasor 2 29 Olasz fasvr 4 31 Olasz-fasor 6 33 Olasz-fasor 8 35 Olasz-fasor 10 Kiéli Islván­utcza. (Külterület.) 1 Ferry Oszkár-u. 26. 2 Ferry Oszkár-u. 24. 3 Mahler József és Vil­mos 7782/2 3 Dr. Jungerth Mihály7782/4 4 Hazai bank r.-t. 7792/2 4 Dr. Németh Béla és b. társa 7792/4 5 Fledderus Clinge Já­nosné 7783 6 Pesti hazai első takptár egyesület 7792/4 7 Büchler Lajos és neje 7785/4 8 Dr. Káldor Imre és b. társa 7791 10 Dr. Káldor Imre és b. társai 7790 12 Hantos-út 7. Kócsag-utcza. (Krisztinaváros.) 1 Gellérthegyi u. 47. 2 Gellérthegyi u. 49. Komló’Utcza. (Tabán.) 10 Budapest szék. főv. 5883 Kondorosi út. (Külterület.) 7 Kellner Nándorné és b. társai 3812 7, 10 Fehérvári út 142. 11, 13, 15 17, 19 Fehérvári út 193. 20, 21 Fehérvári út 191. 22 Szabó László és neje 2979 23 Stieber Adolfné 2978 24 Milgrám Ármin és neje 2977 25 Mang Ignácz és neje 2976/2 25 Domokos Péter és neje 2976/4 26 Csurgói út 34. 27 Fischer József 2974/3 27 Mosonyi István és neje 2974/2 28 Csurgói út 38. 29 Csurgói út 41. 30 Heranus Lajosné 2938/2 31 Csillag Zsigmond és neje 2937 32 Szalai Olga 2932/4 32 Steiner Dezső és neje2932/2 33 Csorbái út 26. 34 Csorbái út 28. 35 Csorbái irt 23. 36 Friedenthal Pál és b. társai 2927 37 Darázs János és neje 2926 38 Neumann Jakab és neje 2908

Next

/
Oldalképek
Tartalom