A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - I. kerület (Vár, Tabán, Krisztinaváros)

Vár. Tabán. Ház- és telekjegyzék. 86 1. Kerület. Krisztina város. 20 Parkváros r.-t. 9293 22 Parkváros r.-t. 9294 — Budapest szfőváros 9309 Kékgolyó-utcza. {Krisztinaváros és külterület.) 1 Nocker Ferenc és neje 6973 2, 4 Krisztina-körút 99. 3 Schwartzer-féle szana­tórium 6974 5 Schwartzer-féle szana­tórium 6985 6 Schwartzer-féle szana­tórium 7068 7 Schwartzer-féle szana­tórium 7015 8 Schwartzer-féle szana­tórium 7067 9 Dr. babarczi Schwartzer Ottó 7016 10 Schwartzer-féle szana­tórium 7066 11,13 Schwartzer-féle szanatórium 7017 12 Schwartzer-féle szana­tórium 7065 14 Schwartzer-féle szana­tórium 7064 15/a Kékgolyó-u. 15/« sz. házépítő szövetkezet 7021 15/6 Gr. Pongrácz János 7024 15/c Gr. Pongrácz János 7025 15/d Gr. Pongrácz János 7026 16/a Schwartzer Ferencz- utcza 3. 16/6 Schwartzer Ferencz- uteza 4. 17 Dr. Hofhauser Imre és b. társa 10017/2 18 Alkotás-uteza 9. 19 György Lajos és neje 10017/2 20 Wolf Sándor és b. társa 7052 21 Istenhegyi-út 1, 3. 22 Özv. Schier Józsefné és b. társai 7043 24 Greguss-utcza 12. 26 Enyedy közbér ház r.-t. 7028 28 Krisztinavárosi bér­ház r.-t. 7029 39 Enyedi-utca 15. — Schwartzer-féle szana­tórium 7011 Kelenföldi. (Külterület.) Magyar ált. ingatlan- bank r.-t. 3833/24, 3833/25, 3833/26', .3833132, 3833133, 3834131, 3834/32, 3834]33, 3834/34 Ozarovszky Henrik 3833/27 Raszlavik Vilmos és neje 3833/23 Salamon László és neje 3833/29 Nagy Áron és neje 3833/22 Budapest székesfővá­ros 3833/2«. 3833/29, 3834/22, 3834/23 Magyar általános in­gatlanbank r.-t. 3833/4, 3833/6, 3833/7, 3833/24, 3833/25, 3833/27, 3833/22. 3834/2. 3834/2, 3834/3. 3834/5. 3834/3, 3834/9, 3834/22, 3834/22, 3834/23, 3834/26. 3834/27, 3834/23, 3834[19, 3834/26, 3834/22 Kulcsár László és neje 3301 /2 Dr. Erdélyi János és b. társai 4367/32 Schoblocher Konrád és neje 3833/5 Veres Imre 3305/2 Magyarossy István és neje 3834/26 Bodó János és neje 3253/54 Nemes Árpádné 3493/23 Dr. Monori Kovács Gyula és neje 3493/29 Banai Ferenc 3887/24 Sándor Fülöp 2901/5, 2901/7, 2901/3, 2901/26, 2901/22 Deheleán Athanász és b. társa 3107/2 Berdó Kálmán és neje 2901/25 Dr. Rakovszky Tibor neje 2785/2 Benkó György 2785/2 Septey Lajosné 2786 Budapesti helyiérd. vasút r.-t. 2992/2 Tonigold András és neje 3048/2 Novák István és neje 3048/2 Özv. Spitznagel Józsefné és b. társa 3048/3 Csizmadia Károly és neje 3048/4 Szilvásy Mihály és neje 3053/3 Keszeg József és b. tsa 3053/5 Krammer Mihály és b. társai 3053/6 Jenisch Vincze és neje 3053/7 Nagy Zsigmond és neje 3053/3 Túri János és neje 3053/9 Hajdú Vilmosné 3053/26 Egyesült építő és ipar ^ r.-t. 3053/22 Egyesült épitő és Ipar r.-t. 3053/23 Sipos Ferencz és neje 3053/25 Karsay Lajos és neje 3053/26 Hajdú Lajos és neje 3132/4 Stipanovics József és neje 3132/5 Prekop András és neje 3132/3 Kárász Ferencz és b. társai 3132/9 Böröndi Ferencz és neje 3132/22 Tegyei Ferencné és b. társai 3132/22 Tánczos Vendel és neje 3132/23 Fehér József és neje 3132/25 Tóth József 3132/26 Kukucska József és neje 3132/27 Longa Mihály és neje 3132/23 Vitéz János 3132/29 Kóka Ferencz és neje 3132/26 Barák Pál és neje 3132/22 Szabó Dénes és b. társai 3148, 3149, 3157, 3158 Karácsony Imre és neje 3252/3 Neidenbach Emilné 3252/5 Balog Ferencz és neje 3252/7 Peredi János és neje 3252/3 Gothard István és neje 3252/9 Plézer József és neje 3252/26 Fehér Istvánné 3252/22 Leitgeb János és neje 3252/25 Egyesült épitő és ipar r.-t. 3252/23 Magyar tisztviselők takarék- pénztára r.-t. 3253/33, 3253/39, 3253/46, 3253/42, 3253 142, 3254/22, 3254/37, 3256/6, 3256/7, 3256/3,, 3256/9, 3256/23, 3256/24, 3256/25, 3256/27, 3256/22, 3256/25, 3256/25, 3256/34, 3256/33 Bpest szfőváros 3256 /, 3256/2 Dr. Borbás Gáspár 3256[23 Nemes Károly és neje 3253/23 Ulrich Zoltán és neje 3254/52 Bacsó Anna 3256/27 Balogh Lajosné 3253/37 Dr. Bicskei József és neje 3253/36 Del-Medicó Antalné 3253/4 Fekete Lajos 3256/33 Gyapay Viktor és neje 3256/36 Horváth István és neje 3254/9 KovácsKálmán és neje 3254/24 Kreibisheim Jakab és neje 3253/7 Kocsis Erzsébet 3256/30 Lovas Józsefné 3254/23 Madlják András és ne je 3254/ 2 7 Pfalz Margit 3256/22 Prekop János és neje 3253/23 Pintér József és neje 3253/34 Steer József és neje 3253/43 Simon Ferenc és neje 3254/22 Szabó Ferenc és neje 3254/22 Zipszer Olga 3256/26 Vadócz Ferenc 3254/49 Sz. Erdélyi László és b. társa 3252/22 Harasztovics Sándor és neje 3252/22 Bezek Pál és neje 3252/26 Danes József és neje 3252/25 Budapest székesfőváros 3409/4 Budapest székesfőváros 3409/5 Lukácsi János és b. társa 3481/2 Hill Nándor és neje 3481/4 Német András és b. társai 3481/5 Kovács János és neje 3481/6 Szilágyi András és neje 348118 Lepter János és neje 3481/22 Könczöl György és neje 3482/2 Szarka László és neje 3482/3 Bandur Bertalan és neje ^ 3482/22 Máté András és neje 3482/7 Mieszner Antal és neje 3482/9 Weiler József és neje 3483/2 Egyesült épitő és ipar r.-t. 3483/4 Szummer Krisztina 3483/5 Vitéz Tölgyessy Mátyás 3483/9 Hercz József és neje 3483/23 Kovács Lajos és neje 3483/24 Klein Mihály 3483/25 Tóth Sándor és neje 3483/26 Egyesült épitő és ipar r.-t. 3483/27 Simon József és neje 3482/22 Bauman István és neje 3482/29 Bandur Bertalan és neje 3484/4 Székelyi György és neje 3484/5 Budapesti h. érd. vas­utak r.-t. 3837/2 Felten és Guilleaume kábel, sodrony- és sodronykötélgyár r.-t. 3842/2, 3842/2 Budapesti h. érd. vas­utak r.-t. 3887/2 Budapest székesfőváros 4050—4051 Leisz Jakab és neje 4132/6 Budapesti h. érd. vas­utak r.-t. 4323/2 Budapest székesfőváros 4324/2 Budapesti h. érd. vas­utak r.-t. 4324/2 Bernát József és neje 4344 Vogl Ferenc 4552/2 Fekete János és neje 4552/2 Bacsu Mihály és neje 4552/3 Spiegel Elemér 4552/6 Roth Adolf és neje 4552/29 Dr. Rosin Sándor 4552/29 Gerle Lajosné 4552/22 Désy István és neje 4552/22 Kolozs Dezsőné 4552113 Stefáni .József 4553/3 Herzog M. L és tsa ezég 4554 Egyesült épitő és ipar r.-t, 8048/5 Walther Lajos és neje 4367/39 Schmidt Márton és b. társa 2804 Özv. Spalt Mátyásné és b. társai 2805 Özv. Spalt Mátyásné és b. társai 2808 Özv. Spalt Mátyásné és és neje 2809 Fenyő Ernő és b. tarsai 2818 Fenyő Ernő és b. társai 2819 Fenyő Ernő és b. társai 2820 Fenyő Ernő és b. társai 2821 Fenyő Ernő és b. társai 2822 Fenyő Ernő és b. társai 2823 3491/22, 3491/23, 3491/22, 3491/27, 3491/26, 3491/29, 3491/29, 3491/22, 3491/22, 3492/3, 3493/2, 3493/2, 3493/3, 3493/5, 3493/6, 3493/22, 3493/22, 3493/25. 3493/27, 3494/2, 3494/3, 3497/6, 3497/7, 3497/6, 3497/9, 3497114, 3497/27, 3498/3, 3498/2, 3498/5. 3498/6, 3498/22. 3498/25. 3498/26. 3498/27, 3498/26. 3498/22. 3498/23, 3499/2, 3499/3, 3499/2, 3499/5, 3499/22 Dr. Metz Gyula 3498/29 Dr. Radnai Béla 3497/25 Tiringer Istvánné és b. társa 3491/25 Tass Béla 3491/6, 3497/29 Strohbach Jenő és neje 3491/26 Parach Sándorné 3498/23 Farkas Antal 3314/2 Steiner János és b. tsai 3497/ 22 Melis Pálné 3307/3 Kis Lajos és neje 3305/2 Herceg János és neje 3313/2 Seidl Vince 3303/2 Veres Gábor 3314/2 Bodó János és neje 3500/2 Mudrony Dezső és b. társai 3500/2 Sennyey Ilona és b. trsai 3525 Sennyey Hona és b. trsai 3526 Sennyey Ilona és b. trsai 3532 Sennyey Ilona és b. trsai 3534 Gamauf Géza és b. társai 3535 Özv. Tremmen Józsefné és b. társai 3544 Dr. Schwarcz Vilmos és b. társai 3545 Herzog M. L. és tsa ezég 3547 Herzog M. L. és tsa ezég 3548 Sennyey ^Ilona és b. tsai 3549 Vadas Ádám és neje 3605 Dr. Tóth Gézáné és b. társa 3606 Tóth János és neje 3607 ifj. Róth Béla és neje 3623 M. kir. államvasut 3652/2—2 Budapest székesfőváros 3671 Wehrmann Béla 3805 Schmidt József és Richárd3806 Morvay Lajos 3813 Fésűs György és b. társai 3814, 3815 Schmidt József és Richárd3816 Wermann Béla 3817 Kellner Nándorné és b. társai 3810 Gallart Girbal József 3848 Gallart Girbal József 3849 Gallart Girbal József 3850 Felten és Guilleaume kábel és sodronykötél­gyár r.-t. 3851 Strestik Ödön és b. tsai 3852 Boros Gyula 3853 Frank József és b. társa 3854 Vida József és b. társai 3855 Hatvány-Deutsch Ká­roly 3862 Hatvany-Deutsch Ká­roly 3863 Hatvany-DeutschKároly 3864 Köhler Kristófné 3865 Gallart Girbal József 3867/2, 3869/2, 3869/2. 3869/2, 3869/6, 3869/7, Hatvany-Deutsch Ká­roly 3872 Hatvany-Deutsch Károly3873 Hatvany-Deutsch Károly3874 Pamuttextilművek r.-t. 3947, 3948, 3949, 3950 özv. Magirius Árminné és gyermekei 3967 Kellner Nándorné és b. társai 3972 Dr. Rosim Sándor 3977 Budapest szfőváros 3Ö79 Budapest székesfőváros 3981 Budapest székesfőváros 3982 Greiner Miksáné és b.tsai 3983 Kábelgyár r.-t. 3984 M. kir. államvasutak 3910 I Fenyő Ernő és b. társai 2824 [ Fenyő Ernő és b. társai 2825 Fenyő Ernő és b. társai 2826 Fenyő Ernő és b. társai 2839 JYémeth Gábor és neje 3254/45 Vitéz Igar János és neje 3254/40 Kremmer János és neje 3254/47 Csiky Bálint és neje 3253/2 Baskay Vencel és neje 3253/3 Pafcsuga István és neje 3253/5 Dancasin Hilárné és tsa 3253/3 Rizik József 3254/45 Jagadik Miklós és neje 3256/3 Józsa Mihály és neje 3256/39 Dávid Imre és neje 3254/26 Német Jozefin 3254/43 Szolnoki Pál és neje 3253/44 Bállá János 3834/4 Fenyő Ernő és b. társai 2840 Özv. Ruzieska Ferenczné és b. társai 2856 Kátai Vilmos és b. társai 2858 M. kir. államvasutak 2859 Selinger Sámuel Mór és neje 2879 Krajner Margit 3189 Hernádi Pál és Cornélia 3251 Szász Dezső és neje 3340/4, 3340/5, 3340/6, 3340/7, 3340/3, 3340/9, 3340/49, 3340/4 4 Dr. Jacobi Andorné és b. társai 3316 Dr. J aoobi Andorné és b. társai 3317 Dr. Jacobi Andorné és b. társai 3318 Dr. Jacobi Andorné és b. társai 3319 Dr. Jacobi Andorné és b. társai 3320 Dr. Jacobi Andorné és b. társai 3326 Dr. Jacobi Andorné és b. társai 3328 M. kir. államvasutak 3383 M. kir. államvasutak 3384 M. kir. államvasutak 3385 M. kir. államvasutak 3386 M. kir. államvasutak 3388 M. kir. államvasutak 3389 M. kir. államvasutak 3392/4 M. kir. államvasutak 3393/4 M. kir. államvasutak 3395 M. kir. államvasutak 3397 Józsa István 3417 Aáron Oktávián 3418 Erényi IJ Imaiin Gyu­láné 3435 Kléh Mihály és neje 3484/6 Kosa János 3484/7 Sardenicz Vendel és neje 348 5/3 Egyesült építő és ipar r.-t. 3485/4 Dórnak Sándor és neje 3485jlO Gölle Gábor és neje 3485/47 Babrián Dénes és neje 3485/29 Erzsébet sósfürdő és for­rásvállalat r.-t. 3491/2 Erzsébet sósfürdő és for­rásvállalat r.-t. 3491/5 Erzsébet sósfürdő és for­rásvállalat r.-t. 3491/6 Intra ingatlan r.-t. 3499/# Leopold Antal és neje 3499/4? Dr. OrdódjT Zsigmond 3499/44 Asbóth János és neje 3489/22 Özv Kovács Jánosné 3498/2 Dr. Szakács Gyula cs Lajos 3492/2 Körmendy Ferenc és neje 3493/46 Kemény Lajos és neje 3498/25 Toman József és neje 3488/# Dr. Endrődi Jenőné 3499/4# Kozdon Gabriella 3310/4 Nagy István és Mária 3311/4 8chmelczer József és b. társa _ 3306/3 Reiner Ákos 3313/4 Erzsébet sósfürdő- és forrásvállalat r.-t. 3491/7, 3491/9, 3491/49, 3491/44,

Next

/
Oldalképek
Tartalom