A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - I. kerület (Vár, Tabán, Krisztinaváros)

Vár. Tabán. Ház- és telekjegyzék. 24 I. Kerület. K risztina v áro s. 72 Hydroxigén r.-t. 4008 73 Özv. Száva Sándorné és b. társai 4192 75 Biró Albert 4191 77 Bpest szfőváros 4189 79 Weiner A. Imre és neje 4170 81 Katona Gyula és b. társai 4175 83 Pollák Ignáczné 4153 85 Gapel Pál és neje 4152 87 Havasi Jenőné és b. társai 4150 89 Bállá Árpád és b. társai 4149 91 Magyar általános in­gatlanbank r.-t. 4038/79 4038120, 4038/23 93 Magyar általános in­gatlanbank r.-t. 4037/79 4037/77, 4037/72 95 Misura Mihály 4036 97 Dr. Palotay Andor és b. társai 4035 Kábelgyár r.-t. 3985 Kábelgyár 3986 Gamauf Géza és b. társai 3987 Gamauf Géza és b. társai 3988 Jankocics örökösök 3992 Budapest szfőv. 3993/2—2 Telekértékesitő r.-t. 3993/3 M. kir. kincstár 3995 Herz Lajos és b.társ. 3997 Herz Lajos és b. társ. 3998 Jalsoviczky Géza 3999/2 Budapest szék. főv. 4000 Dr. Polacsek Károly és b. társai 4002 M. kir. kincstár 4005 Hydroxigén gyár r.-t. 4007 Kábelgyár r.-t. 4020/2 Schneller Jenő 4020/2 Kelten és Gmelleaume kábel, sodrony és sod­ronykötélgyár r.-t. 4021 és 4054/7 Mann Mór és b. társai 4022 Mann Mór és b. társai 4023 Gschwindt-féle szesz, élesztő és rumgyár rt. 4024 Goldberger Sám. F. és fia. r.-t. 4025, 4027, 4028, 4029, 4030 Mann Mór és b. tsai4031/75 Budapest szék. főv. 4032 Zimka Alajos és neje 4033 Messinger Hugó és b. társai 4034 Budapest szék. főv. 4045 Budapest szék. főv. 4047 Leisz Jakab és neje 4132/2 Brettráger Péterné 4132/7? Bpest szfővaros 4138/2 Budai«' szi-ü t. (Külterület.) 2 Olasz-fasor 20. 4 Budapest szfőv. 10732 5/ffl és 5/6 Herzegovátz Ervinné 6 Budapest szfőv. 10733/7- 5 8 Budapest szfőv. (Klo- tild szeretetház) 10739 10 Illits Gyula és neje 10740 12/a Szél Árpád 10745 12/6 Erdélyi Vincze és neje 10746 14 Rupp Jenő és b. társai 10757 16/o Dr. Légrády Imre 10951 16/6 Horváth László 10950/3 16/6 Dr. Légrády Imre 10950/6 18ja Dr. Légrády Imre 10949/3 18/a Dr. Légrády Imre 10949/7 18/6 Dr. Légrády Imre 10948/7 20 Dr. Légrády Imre 10947 22 Zugligeti út 7. 23/a, 6 Budapest szfőv. 10997 24 Zugligeti út 9. 25 Budapest szék. főv. 10952 26 vitéz Rohonczy Stórer Viktor és neje 10944 27 Rosenschein Jakabné 10953/? és 10953/2 28 Heintzman Ágoston 10943/2 29 Zalibil Ferencz és neje 10954 30 Kloze Róbert és neje 10563 31 Labanez-út 10. 32 Zugligeti út 19. 33 Weisz Józsefné 10956 34 Dr. Rados Gusztáv és neje 10866/3 35 Labancz-út 14. 36 Özv. Eisele Vilmosné és gyermekei 10867 37 Labancz-út 16. 38, 40 Özv. Geist Gás­párné és b. társa 10868 39 Biscara Endre és b. társai _ 10959 41 Biscara Endre és b. társai 10960 42 Dr. Bércéi Jenöné 10869 43 Labancz-út 22[a. 44 Árnyas-út 11. 45 Király Sándorné 10961/1 46 Wambera Henrikné 10871 46/a Budai Szt. Erzsébet apácarend és női kór­ház 10873 47la Brand Izsó és neje 10941/2 47/6 Latter Mór és neje 10938 47je Berkovits Elvira és tsa 10939/7 és 10939/5 48 Br. Weisz Jenő 10874 49 Forgó István és neje 10937/2 50, 52 Budapest szfőv. 10877/1—13 51 Br. Csollich Erna és b. társai 10937/5 51 Budapest szfőváros 10937/6 53/a Gárdos Alfréd és neje 10928 53/ó Székesfővárosi víz­müvek 10927 55/a Müller Árpádné és b. társai 10920 55/b Özv. br. Kohner Al­frédné 10925 55je Özv. br. Kohner Alfrédné 10924 57/a Ferenchalmi ingat­lan r.-t. 10923 57/6 Ferenchalmi ingat­lan r.-t. 10922 59 Özv. Heinrich Ala­dár né és gyermekei 10919 61 Dr. Heinrich Dezső és b. társai 10917 63 Dr. Navratil Dezsőné és b. társai 10916 65 Gschwindt Ernő 10915/1 67 Gschwindt Ernő és neje 10914 69 Özv. dr. Tőry Gusz­távné és b. társai 10913 71 Győri Jenő és neje 10912 73 Dr. Pajzs Gvuláné 10911 75 Mauthner Ödön 10910 77 Mauthner Alfréd 10909 79 Mauthner Alfréd 10908 81 Özv. Csihál Józsefné és gyermekei 10907 83 Özv. Csihál Józsefné és gyermekei 10906 85, 87 Szent Szív Rend 10900 89 Ház és telekforgalmi r.-t. 10899 91 Budapest szfőv. 10898 93 Ház es telekforgalmi r.-t. 10897 95, 95/a Szanatórium és üdülőtelep r.-t. 10894/2-3 Gschwindt Ernő 10915/3 Gschwindt Ernő 10915/4 Budakeszi út 47. sz. ingatlan r.-t. 10939/4 Urbanits Károly és neje 4038/22 és 4038/22 Budaörsi lit. (Külterület.) 1 Gadó Gézáné 7916 2 Budapest szék. főv. 7932 3/a Özv. Békássy Ist­vánná ' 7917 i 3/6 Özv. Békássy Ist­vánná 7928 j 4 Csörsz-u. 2. 5ja Özv. Avar Lászlóné és gyermekei 7919 5/6 Domokos Ferencz és b. társai 7920 6 Dr. Farkas János 4812 7/a Ruthner Józsefné 7921 7/6 Ruthner Józsefné 7922 8—18 Budapest szfőv. 4805 9/a Schramek István és neje 7923 9/6 Berecz Sándorné 7924 11/a Weisz Ferenc és b. társai 7925 11/6 Patay András és neje 7926 13ja Schramek Istvánná 7927 13/6 Dr. Bognár Dénesné 7928 15/a Schramek István és neje 7929 15/6 Praxl Frigyes 7930 17 Schmidt Gusztáv 2738 19 Schmidt Gusztáv 2739 20 Özv. Muschinek Jánosné 4804 21 Dr. Staud Jánosné 2731 22 Br. Klingspor Doli­nay Róza 4803 23 Visi Ferencz és neje 2730 24 Magyari Kossá István 4802 25/« Mihaj lovits Arzén 2740 25/6 Schulcz Jenő és b. társai 2741 25/c Bogoszavlyevits Lázár 2742 26 Artner Kálmánné és b. társa 4801/4 27/a Eisner Ferenczné 2743 27/6 Nikié János 2744 27/c Horváth József 2745 28 Stein Péter 4800 29/u Braun Ilona és b. társai 2746/4 29/6 Vizi Ferencz és neje 2747 29/c Schuckert Ferencz és neje 2747 30 Magyar Köztisztviselők fogy. szöv 2777 31 /a Biró Ernő és neje 2752 31/6 Lampel Géza és neje 2753 31/c Molnár József 2756 32 Magyar köztisztvise­lők fogy. term, és ért. szövetkezete 2778 33/a Simon György és neje 2758 33/6 Vukov Margit és Edit 2761 33/c Ivanovics Vilma 2762 33/<4 László Imre és b. társa 2763 33/e Matula Jánosné 2764 34 Magyar köztisztvise­lők fogy. term, és ért. szövetkezete 2779 | 35 Dávid JKároly és neje 2767 36 Magyar köztisztvise­lők fogy. term, és ért. szövetkezete 2780 37 Csabányi László és fia 2768 38 Peszneker János és neje 2781 39 Ruszwurm Károlyné 2769 40 székvári Rendes Bé­láné 2782/3 41 Slunka Alajosné 2770 42 Budapest szék. főv. 2784 44 Kunz Richárdné és b. társai 2786/4 és 2786/2 45 Saxlehner Andor és b. társai 2655 46 Peták Emil és neje 2787 47 Linum fonóipari r.-t. 2653 48 Bauer Károly és társai 2788 49 M. kir. kincstár 2637 51 Kapocsi Dániel és b. társai 2789 52 id. Kozma Mihály és neje 2790 53 M. kir. kincstár 2637 54 ifj. Kozma Mihály és neje 2791 55, 57, 59, 61, 63 M. kir. kincstár 2637 62 John Fowler et Co. 2793 64 Papír behozatali r.-t.2795 65 Dr. Teöke Béla 2636 66 Saxlehner András cég 2796 67 Tőke Béla 2635 68 Saxlehner András cég 2797 69 Mod Lajos 2632 70 Saxlehner Andíás cég 2798 71 M. kir. várkapitány­ság “ 2631 72 Saxlehner András cég 2799 73 Aldássy Antal és b. társa 2630 74 Haggenmacher kő­bányai és budafoki sörgyárak r.-t. 2800 75 Győri első takarék­pénztár 2625 76 Kátai Vilmos és neje 2801 77 Győri első takarék­pénztár 2624 78 Siebreich Károly ol­csó lakás alapítványa 2802 79 Budapest szfőváros 2622 80 Benedek Róbert 2803 81 Budapest szfőváros 2621 81 Fuchs Béla és b. társ. 2621 82 Özv. Spalt Mátyásné b. társai 2806 83 Schanda Ferenczné 2620 84 Özv. Spalt Mátyásné és b. társai 2807 85 Takácsok szövő- és fonó gyára r.-t. 2619 86 Özv. Spalt Mátyásné és b. társai 2810 87 Hantzmann Károly 2617 88 özv. Puch Nándorné és b. társai 2811 89 Fernengel Sámuelné és b. társai 2606 90 Kasselik Ferencz és testvérei 2812 91 Winkler Jakab és neje 2605/3 93 John Fowler & Co. 2575 94 Neumann Jakab és neje 2814 95 John Fowler & Co. 2574 96 Budapest szfőváros 2829 97 John Fowler & Co. 2573 98 Építő és telekértéke­sítő r.-t és b. társai 2830 98 Ádám József és b. társai 2831 99 John Fowler & Co. 2572 100 Dr. Ádám Gyula és b. társai 2832 101 John Fowler & C. 2571 102, 104 Frank József és b. társai 2833 103 Donhoffer Géza és neje 2569 105 Bruckner Stefánia 2550 106 Frank József 2834 107 Özv. Netzasek Ká- rolyné és b. társai 2549 108 Ifj. Hantzmann Ká­roly és b. társa 2835 109 Bpest szfőv. községi takptár r.-t. 2548/13—16 110 Szűcs István és b. társai 2836 111 Bogisits Lipót 2548/12 112 Csokonyai József 906/7' 113 Bpest. szfőv községi takptár r.-t. 2548/11 114 Dr. Zsigmond Dezső és b. társai 908 115 Vastagh Gézáné és b. társai 2545 116 Dr. Zsigmond Dezső és b. társai 909 117 Pores Aladár és neje 2544 ! 118 Mészáros József és j neje 910 119 Sasadi út 2. 120 Vas Béla és neje 911/2 121 Siebreich Károly ol­csó lakásalapítvanya 1994/7, 2 122 Ambrús Istvánná és gyermekei 912 123 Siebreich Károly ol­csó lakásalapítvanya 1993 124 Ambrús István és b. társai 913 125 Vajda István és b. társai 1992 126 Ambrús István és b. társai 914 127 Seiler Mihály és b. társai 1991 128 Dr. Zsigmondy Dezső és b. társai 915 129 Hauser Mátyás és b. társai 1990 130 Dr. Zsigmondy Dezső és b. társai 916 131 Breznay Gézáné 1989 132 Dr. Zsigmondy Dezső és b. társai 917 133 Ringler Teréz és test­vérei 1988 134 Dr. Zsigmondy Dezső és b. társai 918 135 Ritter Lőrincz 1987 136 Molnár János és b. társai 919 137 Petrányi Ferencz 1985 138 Molnár János és b. társai 920 139 Petrányi Ferencz 1984 140 Mahdal Józsefné 921 141 Siebreich Károly ol­csó lakásalapítványa 1983 142—144 Steiner János 923/8 143 Siebreich Károly ol­csó lakásalapítványa 1982 145 Siebreich Károly ol­csó lakásalapítványa 1981 146 Pál Zsigmond és neje 925 147 Siebreich Károly ol­csó lakásalapítványa 1980 148 Graf Jeromos Ange Albert 926 149 Korvin Lajos 1979/3 149 Horváth János és neje 1979/2 150 Wéber József és b. társai 951 151 Zsuppán Vendel és b. társai 1978 152 Saxlehner András ezég 952 153 Breznay Gézáné 1977 154 Saxiehner András ezég 953 155, 157, 159 Kesztler Samu 1958/2 156 Saxlehner András ezég 956 161 Keusch Jánosné 1956 163 Hirscher Mór ezég 1955 165 Hauser Anna és b. társai 1954 167 ifj. Ganter János 1948 169 Siebreich Károly olcsó lakásalapít­ványa 1949 171 Mayer Andrásné 1950 173 Laboranovits Ja­kabnó 1951 175, 177 Brátk Benedek és neje 1952 179 Halmos Róbert és neje 1857 Saxlehner András ezég 957 Zengi Ferenczné 958 Saxiehner András ezég 1034 Budapest szék. főv. 1082 Saxlehner András ezég 1089/7, 2 Saxlehner András ezég 1090 Winkler Mátyás és b. társai 1092 Saxlehner András ezég 1093 Frank Józsefné és b. társai 1146 Keusch Mária és b. társai 1147

Next

/
Oldalképek
Tartalom