A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - X. kerület (Kőbánya és Tisztviselőtelep)

Kőbánya. Ház- és telekjegyzék. 180 X. Kerület. Tisztviselőtelep. Özv. Papp Ele mérné 39580/11 Dr. Neubauer Konstan­tin S95S0/2 Ansenpreis Dezső 39580/13 Zachár István 39580/14 Dr. Rózsa Zsigmond 39580/35 Hébinger Imre és neje 39580/16 Kischenheuter Ferenc és neje 39580/17 Kaszás Antalné 39580/18 Scheili Ferenc és neje 89580/19 Terényi István és tsa 39580/20 Thurmann Andorné 39580/21 Dr. Molnár Árpád és neje 39580/22 Stekl Ernő 39581/3 Dr. Vörös Ernő 39581/4 Dr. Tichv Kálmán és neje 39581/5 Bernhardt Tibor 39581/6 Waczek Adolf és neje 39581/7 Varga Lajos és neje 39581/8 Dr. Pap Károly és neje 39582/3 Ludvig Viktor és neje 39582/4 Zakariás József és neje 39582/5 Holvéd Hugó és neje 39582/6 Péntek Ernő és neje 39582/7 Goga Etel 39582/8 Nagy Ottó 39582/9 Jeskó Lénárt 39582/ÍO Zsigmond Lőrinc 39582/11 Toronyai Rigó László 39582/12 Kardos Antal 39582/13 Predmérszky Gusztáv és neje ' 39582/14 Szabó Dezső 39582/15 Pető Mihály 39582/16 Ebinger Anna Mária és társa 39582/17 Füssl Emil és neje 39582/18 Dr. Debreczy Géza 39582/19 Gyulay Gáborné 39582/20 Kovácsy Jenő 39582/21 Özv. Cserey Gedebnné 39582/22 Szegelethv Ilona és társa 39582/23 Dr. Illés Ferenc és neje 39582/24 Böbék Antal és neje 39583/3 Szomogyi Géza és neje 39583/4 Dr. Fekete János és neje 39583/5 Sípos Zoltán 39583,6 Navay Ernő és neje 39583 7 Michels Fülöp és neje 39583/8 Osváth Kálmán 39584/3 Gungl Emil 39584/4 Hoffer Irén 39584/5 Stefunka János és neje 39584/6 Pogonyi Nándor és neje 39585/3 Özv. Földváry Józsefné 39585/4 Szalay Tivadar Oszkár 39585/5 Mayer Kálmán 39585/6 Költő Andrásné 39585/7 Eördögh Dénes és neje 39585/8 Dr. Germán Tibor és társa 39586/3 Kempelen Ágoston és neje 39586/4 Jaskiewitz Margit 39586/5 Schreck Ilona 39586/6 Csipes Lajos és neje 39586/7 Déváid Dezső és tsa 39586/8 Frey József és neje 39586/9 Dr. Szarnék Emil 39588/3 Guth Emma 39588/4 Dr. Tr aj tier István és neje 39588 5 Dr. Csohán János 39588/6 Bajza Sándor és neje 39588/7 Frater Pál 39588 8 Riedl János és neje 39588/9 Jurisik János és neje 39588/10 Dr. Czettler Jenő 39588/11 Peterdy Sándor 39588/12 Pogonyi György és neje ” “ 39588/13 Rihász Béla és neje 39588,14 Paraszti Ferenc és neje 39588/15 Lukovics József és neje 39588 16 Horváth Imre és neje 39588/17 Gergely Antal 39588/18 Rhédey Aladár és neje 39588/19 Turcsik Pál és neje 39588/20 Schmidt Károlyné 39588/21 Zavadszky József és neje 39588,22 Herter Lajos és neje 39588/23 Dr. Brenndörfer Jánosné 39588/24 Magyar Imre és társa 39588/25 Dr. Udvarhelyi Albert és neje 59588 26 Tóth Imre és neje 39588,27 Csere Mária 39588/28 Lakatos István és neje 39588/29 Biró István 39588/30 Özv. dr. Szentmiklóssy Elemérné 39589/4 Dr. Tóth Jenő 39589/5 Kaletsky Lajos 39589/6 Karsai Károly és tsa 39589/7 Potondy Sámuel és neje 39589,8 Leporitz János 39589 9 Szalay János 39589/10 Gross Alfréd és neje 385S9T1 Nagy Mihály 39589/12 Simon András 39590/4 Borvinetz Dezső 39590/5 Dr. Spillenberg Györgyné 39540/6 Nemes Károly 39590/7 Friedrich Géza és neje 39590/8 Győrfy Imre és neje 39590 9 Pödinger József és neje 39590/10 Boda Ádám és neje 39590/11 Wittig Gusztáv és neje 39590/12 Dr. Proniewicz Emil és neje 39590/13 Horváth Kálmán és neje 39590/14 Özv. vitéz Balogh Elekné 39590/15 Szundi András és neje 39590/18 Járós György és neje 39590/17 Polonkay Géza és neje 39590/18 Vizvárv Sándor és neje 39590/19 Farkas Mihály 39590/20 Berszán Miklós 39590,21 Vitéz Fürge József és neje 39590/22 Baráth Géza és neje 39590/23 Martin Tamás és neje 39590 25 Beleznav Árpád és neje 39590/26 Frey János 39590/27 Horváth Elek és neje 39590/28 Gunda Gyula és tsai 39590/29 Pethő Dániel és neje 39590/30 Borbély István és neje 39590/31 Borbély Péter és neje 39590/32 Morvay Ferenc és neje 39590/33 Holczer Germán és neje 39590/34 Dr. Nagy Barna 39590/35 Dr. Asztalos Imre és neje 39590/36 Beleznav Jenő és neje 39590/37 Dr. Tolleé Dezső és neje 39590 38 Pethő Kálmánné 39590/39 Györky Mihály és neje 39590,40 Kovács József és neje 39590/41 Macsinyi Jenő és neje 39590/42 Horváth István 39591/4 Nagy Pál és neje 39591/5 Druzsbaczky Ferenc és társai 39591/6 Polgáry István és neje 39591/7 Róth János és neje 39591/8 11 kn Miklós és neje 39591/9 Szabó Sándor és neje 38591/Í0 Kupcsa József és neje 39591/11 Dr. Gunda Antalné 39591/12 Ozelder Géza és neje 39591,13 Dr. Brichta Manó 39591/14 Bartha Lajos és neje 39591/15 Gárdos Gertrud 38591/16 Szabó Béla és neje 39592,43 Dalik Miklós 39582/44 Kárász József 39592/48 Miklós Árpádné 39470 37 Vitéz Csanády Frigyes és neje 39470/36 Vitéz Szent keresztesi Henrik és neje 39470/35 Vitéz Kenese Valdemár 39470/34 Berszán Miklós 39470/33 Sztancsó Ferenc 39470/32 Vitéz Kubai Lajos és neje 39470,31 Vitéz Tuss János 39470,30 Gubányi András és neje 39470/29 Kubovits Antal 39470/28 Özv. Sája Antalné és társa 39470/27 Dr. Papp Béla és neje 39470 26 Rózsa Mihály 38470/25 Kássa László 39470/23 Vitéz dr. Vass Lajos 38470/20 Vitéz Kapossy Miklós 39470/19 Sárkány János és neje 39580/24 Nádor Mária 39470,18 Zádránszky Ferenc és neje 39470/17 Bagossy Géza és tsa 3947016 Dr. Nagy Béla és neje 38470/15 Both Béla és neje 39470/14 Dr.Neuberger Aladár38470/13 Gárdos Gertrud 39592/36 Kárász József 39592/7 Vitéz Ma gassy Zoltán 39470/3 Hartzcr Nándor 39470/4 Országh János és tsai 39470/5 Visnyovszky Sándor 39470/6 Velnér János 39470/7 Vitéz Pap Gyula 39470/8 Saxl Vilmos 39470/10 Andrássy Kálmán és neje 39470/11 Özv. Klein Jánosné 39470/12 Battenberg Jenő 39470/21 Vitéz dr. Nagy István és neje 39470/22 Tárczi Pál 39592/4 Tihanyi Béla és neje 39592/5 Szilárdffy Dezső 39592/6 Nagele Rezső és neje 39592/8 Vahi Ferenc és neje 39592/9 Víz Árpád és neje 39592/10 Tövisháti Lajos és neje 39592,11 Benko Ernő és neje 39592,13 Nagy Endre 39592/14 Ilia Antalné és fia 39592/15 Vitéz Falusi József és neje 39592 16 Szabó András és neje 39592/17 Dolesch Ferenc 39592 19 Dr. Sümegh Béla és neje 39592/20 Vitéz dr. Baltay Aladár és neje 89592/21 Horváth Sámuel és neje 39592/22 Vitéz Gyurién Győző és neje 39592/23 Olchváry Jenő 39592/24 Hollóssy Jenő 39592/25 Pákay Károly és neje 39592/26 Vitéz dr. Boronkav István 39592/27 Gunda Antal 39592/28 Vitéz Hámory László és neje .39592/2 Székely János 39592/30 Vitéz Kálándy Imre és neje 39592/31 Bárány Tamás és tsa 39592/32 Mattyasovszky László 39592 33 Tattay Istv án és tsai 39592/34 Knechtl István és neje 39480,4 és 39480 7 Erzsébetvárosi ingatlan r.-t. 39580/12, 39581/9—10 Kramerstädter Lipót és neje 39581/11 Gr. Andrássy Gézáné 39582/25—26 Kegyes tanítórend 39583/46- 47, 39584,34-35 Gr. Festetics Ágoston- féle hitbizomány 39585/34—35, 39586/35 -36, 39588/31—32. 39589/44—46. 3959Ó/78- 80 Latzko N. és Popper Á. cég 39591/36-38 bojári Vigyázó Sán­dorné 39592/83—85 Dr. Sándy Gyula 39583/10 Vogelleitner Ignác 39583,19 Sipos Béla 39583'20 Dr Károly Rezső 39583/21 Tóth József 39583/22 Fritán Miklós 39583/23 Mayer László 39583/24 Szenes Erneszt és neje 39583/25 Bácskai István és tsa 39583/30 Tamási János és neje 3958331 Hives Imre és neje 39583/32 Mészáros Gábor és neje. 39583/33 Gattyán Ferenc és neje 39583/34 Róth János és neje 39583/35 Licsák Györgyné 39583/36 Bobuszláv Józsefné 39583/37 Bihari Sándor és neje 39583/38 Ludman István és neje 39583/39 Hegyessy Károly 39583/40 Szabados András és neje 39583/41 Deli István és tsai 39583/42 Lippai Imre és neje 39583/43 Szabari János és neje 39584/10 Lengyel Kálmán és neje 39584/11 Parohanics Gyula és neje 39584/12 Dr. Jakab Dezső és neje 39584/13 Toman András és neje 39584/14 Varga János 39584/15 Tóth György 39584,16 Tobler István és neje 39584/19 Navratil Mihály 39584/20 Bojtai Béla és neje 39584 21 Kreisz Jakab és neje 39584/22 Hauser János és neje 39584/23 Kovács József 39584/24 Pintér István 39584/25 Kóczián Péter és neje 39584/26 Gangl Péter és neje 39584/27 Szabó János és neje 39584/28 Ifj. Roden Miklós és neje 39584/29 Pintér Károly 39584/30 Takács Istvánná 39584/31 Szabó Pál és neje 39584/32 Ifj. Accipiter Lajos és neje 39585/13 Szmolkó Ferenc 39585/14 Laszip László és neje 39585/15 Laszip János és neje 39585/16 Kopácsy Pál és neje 39585 17 Kovács Pál és neje 39585/18 Suránvi Ferenc és neje 39585'19 i Földes Gyula 39585/20 Rácz Mihály és neje 39585/23 ! Arany Mihály és neje 39585/24 i Orosz Pál és neje 39855 25 Dikán János és neje 39585/26 Dr. Koharits Lajos 39585/27 Mikó József és neje 39585/28 Soós Mátyás és neje 39479/15 Balassy Imre és neje 39479/16 Biró Dénes és neje 39479/17 Weber Ferenc és neje 39479/18 Papp Géza 39479/19 Strumberger Oszkár 39479/20 Bisitz Elsa és b. tsai 39479/21 Rimanóczy Géza 39479 22 Dr. Kiss István 39479/23 Sélley Antal és neje 39479/24 Demeter Ignác és neje 39479/25 Lack József 39479/26 Sebők József 39479/27 Nászay Miklós 39479/28 Urbánszky Mihályné 39479/29 Lestyánszky Dezső és neje 39479/30 Osizmarek József és neje 39479/31 Dovicsinecz Géza és neje 39479/32 Payer Gusztáv 39479/33 Dr. Ilaraszkievitz Ká­roly és neje 39479/34 Soltész Imre és neje 39479/35 Schiffler Ottmár és neje 39480 7 Szakmáry Mihály és neje 39480/8 Rózsa Gyula és neje 39480/9 Mintza Péter és neje 39480/10 Nagy Miksa és neje 39480/11 Poka Gyula és neje 39480/12 Havlicsek István és neje 39480/13 Hollanda Sándor 39480/14 Pál Hugó és neje 39480/15 Baán Ernő és neje 39480 16 Hetyey Ferenc 39480/17 Berti László 39480/18 Michalovics Lajos 39480/19 Mosberger István és neje 39480/20 Kovács Mátyás 39480/21 Andrássy Irén 39480/22 Simsa Emil és neje 39480/23 Gyulay István és neje 39480/24 Dr. Bényi Károly 39480/25 Csóthy Antal és tsa 39480/26 Dr, Recz Lajos és neje 39480/27 Dr. Sándorfi Kamill 39480/28 Dr. Walli József és neje 39480/29 Vitéz Dávid Sándor 39480/30 Jeney István 39480/31 Pap Kálmán és neje 39480/32 Tóth Sándor és neje 39480/33 B. Németh János és neje 39481 Famler Vilma 39482/1 Prohászka Jenő és neje 39482/2 Pataky Antal és tsa 39483/1 Parch István 39483/2 Bende István és tsa 39484 Dr. Batta Béla és neje 39485 Fenyvesi Rezső 39487/1 Dr. Gregus Pál 39487/2 Tfj. Fényi Béla 39489/1 Özv. Dömötör Pálné 39489/2 Spanner Emil és neje 39490 Dr. Fráter Sándor és neje 39491/1 Kovács Aladár és neje 39491/2 Jankó Gyula és neje 39492 Dolosch Anna 39493 Dr. Kürthy Miklósné 39568 Szagrűeiszter János 39569 Dirner Alice és tsa 39570 Katona Béla 39571 •jansen Ferenc és neje 39574 í Dr. Mikes Károly és neje 39575 Matlaszkovszky Károly 39576/1 Dr. Németh János és neje 39576/2 Dr. Hrobál Ferenc 39577 Dr. Farkas Gyuláné 39578 : Gyurkocza József 39579 j Bugyi József és neje 39580/9 j Ferenczy Jenő és neje 39580/10 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom