A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - VIII. kerület (Józsefváros)

Józsefváros. Ház- és telekiegyzék. 164 Vili. Kerület. József váx*os. 25 Dr. Liébermann Ema­nuel és neje 36052 27 Öröravölgy-u. 17/a. Ér»utc*a. 1 Teleki-tér Itt. 2 Püspök Dezsőné 34734 3 Fiumei út 27—29. 4 Fiumei út 25. Erdélyi-utcza. 1 Mátyás-tér 4. 2 Mátyás-tér 15. 3 Farkas Antal és b. társai 35132 4 Valnicsek János és neje 35087 5 özv. Hackspacher Mihályné és b. társai 31131 6, 8 Budapest székesfőv. 35095 7 Braun Illés és neje 35130 9 Kováts Nándor és neje 35129 10 Braun Illés és neje 35097 11 Bajna Vilmos és b. társai 35128 12 Bobojcsov Lukács és neje 35106 13 Dr. Sebestyén Ödön és neje 35127 14 Szabó Ferenc/, és neje 35107 15 Farkas Antal és b. társai 35126 16 Népszinház-u. 59. 17 Kremmer Alajos és neje 35125 19 Teleki tér 1—2. Esztorhazy-u. 1 Rákóczi út 9. 3, 5, 7 M. kir. kincstár 36558 2 4 Magyar tisztviselők országos egyesülete 36548 6 Első magyar részvény sörfőzde r.-t. 36549 8 Trefort-u. 2. 9 M. kir. kincstár 36658,3 11, 13 Muzeum-körút 6, 8. 12 Dr. Kálmán László 36533 14, 16 M. kir. természet­tudományi társulat 36532 15 Agorasztó Tivadar 36559/7 17 Herzfelder Jenöné 36559/8 18 Özv. Schmidt Rezsőné és b. társa 36531 19 Gschwindt Ernő 36559 20 20 Dr. Baumgarten Samu és neje 36530 21, 23 Muzeum-körút 14, 16. 22 Törley Bálint és b. társai 36529 24 Herczeg Odescalchy Géza 36528 25 Muzeum-u. 11. 26, 28 Herczeg Festetieli Tasziló 36587 27 Gr. Károlyi László 36572/2 32—34 Nemzeti lovarda egylet 36585 9 36 Nemzeti lovarda egylet 36585/8 38, 40 Gr. Károlyi Lajos hitbizomány 36582 42 Gr. Eszterházy Géza 36581 44 Gr. Festetich Pálné és b. társai 36578 — Rákóczi út 11. 36547 Fecske-utcza. 1 Népszinház-u. 25, 2 Népszinház-u. 27. 3 Csángó Zsigmondné 34774 4 Ken der-u. 3. 5 Heinrich István és neje 34788 6 Kender-u. 5. 7 Dr. Kerekes Endréné és b. társa 34789 8 Hartmann János és neje 34781 9 Kovács Ede és b. társai 34770 10 Mandl Lipót és neje 34990 11 Bérkocsis-u. 32. 12 Brugger Sándor és neje 34991 13 Bérkocsis-u. 31. 14 Fliegenschnee Mi­hályné . 34992 15 Reittcr Ödön 34987 16 Schlarp Gusztáv és neje 34993 17 Lusztig Bernát és neje 34986 18 Czeizel Antal és neje 99434 19 Bogenfürst György és neje 6023 34985 20 vitéz Perley Lajos és b. társai 34995 21 Langer Ignácz és neje ‘ 34984 22 Özv. Barna Ignáczné és b. társ; d 34996 23 Fock Gézáné 34983 24 Dr. Bouquet Adolf 34997 25, 27, 29 Déry-u. 8. 26 Budapest székesfőv. 34998 28 Kender-u. 29. 30 Kender-u. 31. 32 Kender-u. 33. 33 Déry-u. 11. 34 Rácz Gyula és neje 35002 35 Gózonv István 34979 36 Kender-u. 37. 37 Weil Dávidné és b. tsa 34978 38 Kristóf Endre és neje 35004 39 Simon Andor 34977 40 József-u. 60. 41 Gr. Andrássy Géza 34976 43 R-aditzky Sándor és Paula 34957 45 Lippner Alfrédné 34974 47 József-u. 58. Festetics-utcza. 1 Baross-tér 10. 2, 4 Kerepesi-út 1, 3, 5. 3 M. kir. kincstár 34578 5 Mosonyi-u. 8. 6 Mosonyi-u. 5, 7. 7 Steiner Adolfné 34584 9 Fiumei-út 10. 11 Fiumeí-út 12/a. 13 Fiumei-út 12/6. Fiumei út. 1 Baross-tér 3. 2 Baross-tér 4, 5. 3 Messik Vilmosné cs testvérei 34597 4 Kivándorlási alap 34570 5 Messik Vilmosné és testvérei 34596 6 M. kir. kincstár 34574 7 Gerenday Béla 34594 8 Mosonyi-u. /. 10 Özv. Craenenbroeck Antalné és b. társa 34585 12/a Lunzer Vilmos és neje 34586 12/b Dr. Brett Gusztáv és b. társai 34587 13 Budapest székesfőv. 34709 15, 17 Dologház-u. 12, 14i 19/a Dologház-u. 3. 19/b Országos munkás be- tegsegélyző és baleset- biztositó pénztár 34727 25 Király Lajosné 34733 27, 29 Budapest székesfőv. 35111 31 Budapest székesfőv. 35112 33 Budapest székesfőv. 35113 35 Budapest székesfőv. 51114 37 Budapest székesfőv. 33515 39, 41 Budapest székest. 35116 43 Budapest székesfőv. 35388 45 Budapest székesfőv. 35389 47 Budapest székesfőv. 35390 49 Budapest székesfőv. 35391 51 Budapest székesfőv. 35392 53 Budapest székesfőv: 35393 55 Budapest székesfőv. 35394 57, 59 Budapest székesf. 9661 35395 61 Baross-u. 130. tt3 Budapest székesfőv. 35398 65 Baross-u. 132, 134. Flór-utc*a. 1 Gyulai Pál-u. 2. 2 Rökk Szilárd-u. 1. 4 Corvin áruház r.-t. 36431 Fhg Sándor-u. (Sándor-utca lett.) I"” iito-utc/.n. 1 Klenovits Nándor és dános 35580 2 Mária Terézia-tér 2. 3 Halász Aladár 35579 4 Killer János és neje 35551 5 Varga Alajosné 35578 6 Bauer Vilmos és neje 35552 7 Özv. Klassohn Aurél­né 35577 8 Kovács Adorján 35553 9 Hausvater Lőrincz és b. társai 35576 10 Weinberger Sámuel és b. társai 35554 11 Sztrakovics Aranka 35575 12 Br. Rohonczy Imre 35555 13 Simkó Mária Mag­dolna 35574 14 Farkas József és neje 35556 15 Czellini ezüst és fém­árugyár r.-t. 35573 16 Fleischmann Polatschek és tsa czég 35557 17 Szabó Gyula 35572 18 Özv. Dobál Antalné és b. társai 35558 19 Pintér László 35571 20 Nap-u. 32. 21 Nap.u. 30. 22 Özv. dr. Platzer Sán­dorné 35690 23 Nap-u. 25. 24 Szabados Pálné 35692 25 Özv. Weisz Edéné 35686 26 Weisz J. Gyula és neje 35693 27 Szendy Károly és b. társa 35685 28 Thuránszky Tiborné és b. társai 35694 29 Práter-u. 26. 30 Práter-u. 28. 31 Práter-u. 27. 32 Práter-u. 29. 33 Zimmermann Gábor és neje 36353 34 Rohács Károly és neje 36327 35 ifj. Frank Mihály és neje 36352 36 Winter Ferencz és neje 36328 37 Glasz Károlyné 36351 38 Ágoston Lajos 36329 39 Ternes Vilmos és b. társai 36350 40 Béhm Károly és neje 36330 41 Soóky Gábor és neje 3634S 42 Puhr József és neje 36331 43 Lőrincz Vince és b. társai 36348 44 Jandaurek Venczel 33326 45 Boskovitz Simon 36347 46 Özv. Schleisz Károlyné 36333 47 Kancsó Dénes és neje 36346 48 Kürti Sándor és b. társai 36334 49 Nagy Gábor és neje 36345 50 Stadler Márton és neje 36335 í 51 Györffv Lajos 36344 ! 52 Braun testvérek r.-t. 36336 53 Schmiederer János és neje 36343 54 Üllői út 60/«, 55 Vilcsek Izrael és neje 36342 57 üllői út 58. Gólya-utcza. 1 HubertJózsef 6678 35730 2 Baross-u. 97. 3 Özv. Ágner Lajosné 35731 3 Kozálik Márton és neje 35731 t Fischer Imre 35797 5 Stefkovits Ferencz és neje 35732 6 Művezetők országos szövetsége 35796 7 Özv. Scheibel Albertné és b. társai 35733 8 Drabek Ferencz 35795 9 Almássy Imréné 35734 10 Erdei Nándor és neje 35794 11 Trostler Mózes és neje 35735 12 Hauer Ferencz és neje 35793 13 Weisz Fülöp és neje 35763 14 Losonczi-u. 2/6. 15 Péter János és neje 35737/2 j 15/« Misura Mihályné 35737/1 ; Itt Losonczi-u. 2/a. j 17 Misura Mihályné 35738 I 18 Szigony-u. 1. 19 Budapest székesfőv. 35739 20 Frim Perein 35755 21 Budapest székesfőv. 35740 22 Kovacsevics Milenkó 35756 23 Skolkay Mátyás 35751 24 Gyalog János 35757 25 Birnecker Alajosné és társai 35750 26 özv. Sáska Istvánné és b. társai 35758 27 Gander József 35749 28/« Pracser dános és neje 35759 28/6 Práter-u. 48. 29 Práter-u. 46. 30 Práter-u. 51. 31 idb. Csenki Mihály 36244 32 Kovács Ernő és neje 36228 33 Minkovits Sándor és neje 36243 34 Schmidt Albert 36229 35 Szűcs Sándor és neje 36242 36/« Özv. Sáska Istvánné és b. társai 36230 36/6 Özv. Schleisz György Béláné és b. társai 36231 37 Kotzmann Jenő és neje 36241 38 Özv. ScheiringJózsefné és b. társai 36232 39 Kemény Mór és neje 36290 40 Dr. Tóth Kálmán és neje 36233 41 Danczinger János és b. társai 36239 42 Dr. Trankovits Sán­dor és neje 36234 43 Szabó Rezső 36238 44 Dr. Fuchs Ignácz 36235 45 Zapu Kálmánná 36237 46 Gyarmathy Miklós és b. társai 36212 47 Tömő-u. 20. 48 M. kir. kincstár 36209 50 Özv. Windhardt Mi­hályné és b. társai 36203 49, 51 Pesti szegény gyer­mekkórház 36262 54 Üllői út 76. Gyulai Pál-utcza. 1 Rákóczi-út 29. 2 Budapest székesfőv. 36434 3 Pozsonyi Sándor és b. társai 36448 4 Stáhly-u. 5. 6 SzántoLajos és b. tsai36452 7 Zita királyné intézet 36446 8 ifj. Süsz Sámuel 36453 9 Bethánia-egylet 36445 10 Özv. Majthenyi Rur dolfné 36454 11 M. kir. Természet­tud. társulat 36444 12 Gyulai Pál-utczai bérház r.-t. 36455 13 Szent Rókus egyház­község 36443 14 Czentrum Diákház r.-t 36456 16 Haller Náthán és neje 36472 — Kauser János és neje 36447 ITomok-utczn. 1 Kisfuvaros-u. 9. 2 Kisfu.varos-u. 11. 3 Dénes Lajosné és b. társai 35092 4, 6 Proksch Mária és Anna 35099 5 Ranhofer Károly és b. társai 35093 7 Honig Sámuel és neje 35C94 8, 10 Neumann Miksa dr. 35098 9, 11, 13 Erdélyi-u. 6. 8. 12 Erdélyi-u. 1(). Horánszky-utc/tt. 1 Sándor-u. 21. 2 Sándor u. 23/«. 3 Dr. Kelen Béla és b. társai 36621 4 Márffy Montuano Rezső és neje 36631 5 Hosszú István és neje 36620 6 Zirczi apátság ' 35532 7 Özv. Jakabffy Ferenczné 36619 7 Özv. Jakabffy Ferenczné 36618 8 Velics Lajos és b. társai 36633 9 Br. Braunecker Zamo- ralné és b. társai 36774 10 Farkas Ferenczné 36634 11 Budapest székesfőv. 36616 12 vSzegő Sándor és Kiára 36635 13 Kovács Győző 35515 14 Balásy József és b.társai 36636 15 Román állam 36614 16 Gr. Desewífy István 36637 17 Isteni megváltó leányai női szer­zetes rend 36613 18, 20 Esztergomi főegy­házmegye 36638 19 Zimmer Ferencz 36612 21 Kálmán Károly és neje 36611 22 Jézus-társasági rend­ház 36639 23 Jászóvári Prépostság 36610 I 24 Gf. Batthyány Tiva­darné 36640 25 Dr. Bäcker Józsefné és b. társai 36609 26 M. korona országai ifjúsági keresztény egyesületek nemzeti szövetsége 36641

Next

/
Oldalképek
Tartalom