A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - VI. kerület (Terézváros)

Terézváros. Ház- és telekjegyzék. Terézváros. 4 Hungária-körút 98, 100, 102. 5 Gindert István és neje 27854 7 Angyalföldi u. 23. 11 Hamburger és Birk­holz papír- és nyomda­ipar r.-t. 27846 13 Fóthi út 36. 17 Palatínus építő- és ingatlanforg. r. -t. 27941/17 19 Palatínus építő- és ingatlanforgalmi r.-t. 2794118 21 Palatínus építő- és ingatlanforgalmi r.-t. 27941 19 límetty-utcza. 1 Szív-u. 39/6. 2 Borovitz Arnold és neje 28544 3 Bajnok-u. 4/6. 4 Bajnok-u. 6. 5 Bajnok-u. 7. 6 Bajnok-u. 9. 7 Özv. Káplán Vilmosné és b. társai 28504 8 Schill Istvánná és b. társai 28501 9, 11, 13 Szinyei Merse-u. 7, 9. 10 Szinyei Merse-u. 12. 12 Deutsch Miklósné 28449 14 Földiák Gyuláné és b. társai 28447 15 Vasutas Hivatalnokok Közös Házának Szö­vetkezete 28454 16 Székely Bertalan-u. 9. 17 Vasúti Tisztviselők Kmetty-utczai Ház­szövetkezete 28403 18 Pollák Gyula és neje 28401 19 Tenner Emil és neje 28404 20 Róna Miklós 28400 21 Hevesi László és neje 28405 22 Özv. Deutsch Vil­mosné és b. társai 28399 23 Bajza-u. 30. 24 Bajza-u. 32. 25 Bajza-u. 21. 26—28 Munkácsy-u. 18. 27 Budapest székesfőv. 28348 29 Teltsch Árminná 28349 31—33 Újpesti Wolfner József es neje 28350 35 Munkácsy-u. 16. Komáromi lit. (Külterület.) 1 Nagy Vilmos és neje 29947 2 Rákos-tér 22. 3 Hóvá Imre és b. tsai 29948 4 Beér Arthur 29861 5/a Vitéz Jánosné és b. társa 29949 1 5/6 Orbán József és b. társai 29949 2 5/c Pribély István és társai 299493 6 Spitzer Hermann és neje 29860 7 Szigmond Jónás 29952 8 Csányi Károly és neje 29859 9 Engel Izsákné és b. társai * 29953 10 Morvái László és b. társai 29858 11 Thier Emánuel és b. társai 29954 12 Fischer János és neje 29857 13 Özv. Liedmaftn Sá­muelné 29955 14 Dán Kristóf és b. társai 2985.6 15/a Dr. Balázs József 29956 1 15/6 Fodor Kálmánná 29956/2 16 Som mer Sámuel és b. társai 17 Takáts Juliska és Vilmos 29957 18 Edelmann Miksánó 29854 19 Lakics Nándorné 29958 20 Morvái Frigyes és b. társai 29853 21 folmácsi József né 29959 22 Kramm János 29852 23 Ristó Miklós 29960 24 ifj. Szilágyi Lajos 29851 25 Kovács Jánosné 29963 26 Özv. Simkó Györgyné és b. társai 29850 27 kiskorú Langsadl Gizella és Erzsébet 29964 28 Fuchs Dávid és neje 29849 29 Bárczi Mihály és neje 29965 30 Hegedűs Mihály és b. társa 29848 31 Hátryányi László és Imre 29966 32 Bakonyi Jánosné 29847 33 Grósz József né 29967 34 Csizmadia László és b. társai 29846 35 Szivák József és b. társai 29968 36 Csizmadia Sándor és b. társa 29945 37 Werschetz Jánosné és b. társai 29969 38 Mihalovics Gusztáv és neje 29844 39 Kudász Ferenczné 29970 40 Müller Gyula 29843 41 Rónay Elek és b. társai 9971 Korong-utcza. (Kültelek.) 6 Sturm Károlyné 31575 Mosánszky Lothár és b. társai' 26553 Lóránt René és Oszkár 27286 M. kir. Államvasutak 26865 M. kir. Államvasutak 26862 M. kir. Államvasutak 26861 M. kir. Államvasutak 26850 M. kir. Államvasutak 26849 M. kir. Államvasutak 26848 M. kir. Államvasutak 26841 M. kir. Államvasutak 26845 M. kir. Államvasutak 26836 M. kir. Államvasutak 26820 M. kir. Államvasutak 26825 M. kir. Államvasutak 26823 M. kir. Államvasutak 29814 M. kir. Államvasutak 26812 M- kir. Államvasutak 26811 M. kir. Államvasutak 26809 M. kir. államvasutak 26808 M. kir. Államvasutak 26805 M. kir. Államvasutak 26804 M. kir. Államvasutak 26803 M- kir. Államvasutak 26802 M. kir. Államvasutak 26800 M. kir. Államvasutak 26798 M. kir. Államvasutak 26942 M. kir. Államvasutak 26941 M. kir. Államvasutak 26940 M- kir. Államvasutak 26939 M. kir. Államvasutak 26938 M. kir. Államvasutak 26937 M. kir. Államvasutak 26936 M. kir. Államvasutak 26935 M. kir. Államvasutak 26934 M. kir. Államvasutak 26933 M. kir. Államvasutak 26933 M. kir. Államvasutak 26922 M. kir. Államvasutak 26921 M. kir. Államvasutak 26920 M. kir. Államvasutak 26911 M. kir. Államvasutak 26905 1 VI. kir. Államvasutak 26904 M. kir. Államvasutak 26899 VI. kir. Államvasutak 26898 VI. kir. Államvasutak 26897 VI. kir. Államvasutak 26896 VI. kir. Államvasutak 26895 VI. kir. Államvasutak 26885 VI. kir. Államvasutak 26884 181 VI. Kerület. M. kir. Államvasutak 26874 M. kir. Államvasutak 26947 M. kir. Államvasutak f 26948/1—26948/2 M. kir. Államvasutak 26946 i M. kir. Államvasutak 26945 M. kir. Államvasutak 26949 M. kir. Államvasutak 26944 Fatermelő és fakeresk. r.-t. 26136 Fatermelő és fakeresk. r.-t. 26133 Fatermelő és fakeresk. r.-t. 26132 Ungár Márton 27711 Ungár Márton 27714 Ungár Márton 27715 Palatinus építő és ing. forg. r.-t. 27941/12 Palatinus építő és ing. forg. r.-t. 27941/11 Palatinus építő és ing. forg. r.-t. 27941/4 Palatinus építő és ing. forg. r.-t. 27941/7 Palatinus építő és ing. forg. r.-t. 27941/14 Palatinus építő és ing. forg. r.-t. 27941/13 Palatinus építő és ing. forg. r.-t. 27941/5 Palatinus építő és ing. forg. r.-t. 27941/6 Gáspár Fülöp 28025 M. kir. Államvasutak 29841 Bárdos Árminná és b. társai 29972 Özv. Hádl 'Sándorné 29976 Laky Adolf-utcza. Magyar ált. ingatlanbank r.-t. 29813 31—38, 29813 40 -42.29813/57-59 I^audon-utcza. 1 Gerő Márton és neje 29279 2 Király-u. 20. 3 Pesti Chevra Kadisa 29281 4 Andrássy-út 6. 5 Tors Károly és neje 29282 6 Freudiger Lipót 29278 7 Dr.Vámossy Károlyné és b. társai 29283 8 Paulay Ede-u. 15. 9 Weiss Lipótné 29302 10 Paulay Ede-u. 12. 11 Andrássy-út 11. 12 Andrássy-út 9. 13 Andrássy-út 8. — Hirsch A. Jakab és neje 29277 Lázár-utcza. 1 Vilmos császár-út 17. 2 Ó-u. 1. 3 Nagy István Imre 29217 4 Ó-u. 3. 5 Özv.Altmann Ignáczné 29216 6 Ó-u. 5. 7 Strausz Gyula és neje 29215 8 Özv. Gottlieb Her­manné 29204 9 Rosenfeld Izidor és neje 29214 10 Breitner Imre 29203 11 Roth Ernő és neje 29213 13 Tihanyi Nándorné 29212 12 Ó-u. 11. 14 Özv. Jamnitzky Lajosné és b. társai 29201 15, 17 Dalszinház-u. 10. 16 Schmeiss Irén 29200 18 Ehrenhöffer Aladárné és b. társai 29199 19 Hajós-u. 4, 6, 8, 10. 20 Vikár Géza 29198 22 Hajós-u. 12. Leliel-utczu. 2 Bulcsu-u. 18—20. , 4la Dr. Erős Egon és b. társa 28172 4/6 Fantusz Adolf 28171 4/c Friedmann Ernőné és b. társai 28170 4/e Dévai u. 18. 4/d Sterk Izidor és neje 28169 5 Woittitz Gyula 28225 6 Wellisch Emánuel és b. társai 28166 7/a Bulcsu-u. 17. 8 Farkas és társa r.-t. 28165 9 Salzer Jakab 28095 10/a Dénes B. r.-t. 28163/3 10/6 Első magyar mű­domboritó es papir- diszműgyár 28162 11 Dr. Auernheimer Raoulné és b. társai 2S096 12 Magyar felvonó-és gépgyár 28161 13 Dr. Auernheimer Raoulné és b. társai 28097 14/a, 6, c Budapest székes­főváros 28158 15 Budapest székesfőv. 28098 17/a Heil Vilmos és neje 28108 17/6 Szász Lázár és neje 28110 17/c kisk. Kőszegi Sán­dor és b. társai 28127 17jd Singer Vilmosné és b. társa 28129 18—20 Aréna-út 51—53. 19/a özv. Horn Adolfné és b. társa 28131 19/6 Landsberger Izidor és neje 28132 21 Pell Jakab és neje 28134 22, 23 Füzér-u. 13—17. 24 Szabolcs-u. 22. 25, 27 Steyr művek ma­gyar keresk. r.-t. 28150 26 Herkovich Dávid 27995 28 Özv. Friedmann Adolfné 27994 29/a Müller testvérek vegyészeti gyár 28152 30 Radó Géza és b. tsai 27993 31 Ifj. Máhli László 28154 32 Neumann Fülöpné 27992 33 Schömann M. és b. társa 28155 34 Első magyar részvény serfőző 27977 35, 37 Szabolcs-u. 36. 36 Márkus István 27976 38 Márkus Győző 27975 39, 41, 43 M. kir. katonai kincstár 28003 40 Fuchs és Schlichter zománcz-, fém- és bádogárúgyár r.-t. 27974 42 Hungária-körút 88/a. 45—47 M. kir. kincs­tár 28005 49/a Margalit Ödön és neje 28008 49/6 Lenkei József és neje 28009 51—53 Pick Aladár 28011 55 Hungária-körút86/6. — Budapest székesfőv. 28099 Leudyay>utcza. 1 Andrássv-út 104. 2 Dávidsohn Herere és neje 28356 3 Özv. dr. Polgár Sán­dorné és b. társai 28357 4 Dr. Hessler Andorné 28355 5 Minerva bérház r.-t.28358 6 Lederer Sándorné és b. társa 28354 7 Lichtenberg Emil és neje 28359 8 Budapest székesfőv. 28353 9 Munkácsy-u. 12. 10 Dr. Faragó Pál 28352 11 Dr. Chorin Ferenc és neje 28316 12 Strauss Pál és neje 28317 13 Mauthner Alfrédné 28315 14 Nógrádi Mária és b. társa 28314 15 Dr. Pallkovics Ele­mér 28318 16 Deutsch Sándor 28313 17 Dr. Grósz József né 28319 18 Kovács Géza és neje 28312 19 Bulyovszky-u. 12. 20 Dr. Vázsonyi Vilmos és neje " 28311 21 Bulyovszky-u. 13. 22 Özv. dr. Helvey Tiva- darné és b. társa 28261 23 Gróf Keglevich Györgyné 28264 24 Strasser Sándor és neje 28258 25 Dr. Körösy Kornélné 28265 26 Internationale Trust A.-G. 28257 27 Ibrányi Mihályné és b. társa 28266 28 International Holding Comp. 28256 29 Aréna-út 96. Levente-utcza. (Külterület.) 1 Hungária-körút 105, 107, 109. 2 Hungária-körút 111. 3 Cömb-u. 18. 4—6 Magyar acélárú­gyár r.-t. 27634 8 Balázs Henrikné és b. társa 27635 10 Menczer Samu és b. társai 27636 12 Dr. László Gyula és b. társai 27643 14 Ulrich B. J. czég 27644 16 Gömb-u. 31. 18 Gömb-u. 16. 20 Klein Lajosné 27662 22 Grünspann Izidor 27661 24 Fejér es Dános 27658 LisztFerencz-tér. 1 Andrássy-út 45. 2 Özv. Freund Vil­mosné és b. társai 3980 3 Gróf Nemes János 29393 4 Dr. Steigenberger Dezső és b. társai 29394 5 Mendl Géza és b. tsa 29395 6 Alberti Győzőné és b. társa 29396 7 Walser Ferencné és b. társai 29404 8 Magy. kir. Állami Kincstár 29406 9 Schmiedl Mihály és b. társai 29409 10 Liszt Ferencz-téri ingatlan r.-t. 29410 11 Küblin Jenő és neje 29411 12 Andrássy-út 47. Lomb-utcza. (Külterület.) 1, 3 Teve-u. 6, 8. 5, 7 Gömb-u. 9—23. 2, 4, 6, 8 Magyar acél­árúgyár r.-t. 27808 9 Gömb-u. 6. ' 10, 12, 14, 16 Váczi út 83, 85. II Hobé Damase és b. társa 27731 t3 Berlinger János és neje 27733 15, 17, 19 Frangepán-u. 3. L8 Frangepán-u. 6. !0 Budapest székesfőv. 27792 !2/a Engl Hugóné 27791 52/6 Engl Hugóné 27790 !2/c Engl Hugóné 27785 !4, 26 Váczi út 93—95. 9*

Next

/
Oldalképek
Tartalom