A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - VI. kerület (Terézváros)

Terézváros. Ház- és telekjegyzék. 121 VI. Kerület. Terézváros. Homonnay Lajos 29985/72 Papp Imre és neje 29985/69 Hegedűs Győző 29987/19 Mathiasz Mátyás és neje 29987/22 Salanrin Márton 29987/23 Sugár Máté és neje 29988/74 Kovács József és neje 29988/75 Vajda József és neje 29988/76 Radios Lajos és b. társai 29988/72 Bartók Ernő és neje 29988/73 Darányi Margit 29987/25 Rinkóczy Imre 29987/24 Radios Ilona 29987/24 Lévák János és neje 29987/20 Dr. Mogyoróssy Ferencz 29985/68 Tamási Péter és neje 29985/67 VVeisz Simonné és b. társai 29985/27 Buzeeskó János 29987/30 Bárány Antal 29987/31 Nagy Sándor és neje 29987/69 Hegedeős Miklós 29988 70 Hegedeős Miklós 29988/71 Janicsek Lajosné és b. tsai 29988/63 Fara j) István 29988/62 Kemény János 29988,61 Ágh István 29987/40 Dr. Balázs József 29987/36 Özv. Darányi Rezsőné és b. társa 29987,35 Özv. Darányi Rezsőné és b. társa 29985/61 Moravcsik Mihály és neje ‘ 29985/62 Horváth Mária 29987/41 Farkas Ferenc 29985 58 Tóth János és neje 29985/59 Koller József és neje 29985/57 Hungler László 29985/56 Dr. Balázs József 29985/55 Andok Antalné 29985/54 Özv. Szalka Mátvásné 29985/53 Sallay József és neje 29985/52 Békési ingatlanforgalmi és műszaki r.-t. 29985/51 Gábor Ernő és neje 29685/50 Gábor Ernő és neje 29985/49 Özv. Scherer Károlyné " 29987/50 Lukács András és neje 29987/49 Remény Pál és neje 29987/48 Békési ingatlanforgalmi és műszaki r.-t. 29987/47 Rábik József és neje 29987/46 Komanek Antónia 29987/45 Hlavacsek József és b. társa 29987/44 Tóth Béla 29987/43 Tóth Béla 29987/42 Koller József 29988/60 Németh Istvánná 2998859 Pados Antal 29988/58 Pados Antal 29988/57 Békési ingatlanforgalmi és műszaki r.-t. 29987/119—121, 29987 124. 29987,127— 132, 29987/133-139. 29987/141—145 Özv. Göndör Károlyné 29987/152 Ternóczky János és tsa 29987/122 Deierling Mátyás és neje 29987/123 Pados Antal 29988/56 Busa Lajos és neje 29988/55 Tóth Ferenc és neje 2998854 Kovács Lajos 29988 53 Tóth István és neje 29988/52 Katona Mihály 29988/51 Sebők Bálint 29988 48 Szvasztics Ferencz és neje 29988 47 Gugy Gergely és neje 29988 46 Tóth Gyula és b. tsai 29988/45 Babinszky István 29988 44 Pencze Gábor és neje 29988/43 Beiicze Gábor és neje 29988/42 Barabás Emil 29988 41 Bárdos K. Árpád és neje 29987/64 Kálmán Lajos 29987 62 Szikora János és neje 28987/61 özv. Borsos Józsefné29987/60 Deák Gyula 29987159 Deák Gyuláné 29987/58 Lukács Vilmos bank­ház r.-t. 29987/57 Popovtts László és neje 29987 56 Tekhés Lajos és neje 29985/44 Osváth János és neje 29985/43 Németh Balázs Lajos és neje 29985/42 Várjon Mariska 29985/41 Dr. Kárpáti Ernő 29985 40 Kun László 29985/39 Békési ingatlanforgalmi és műszaki r.-t. 29985/38 Nagy József és neje 29987/63 Bartalis Béla 29987/37 Tisztviselők Cottage építő és gazdasági r.-t. 29985/36 Tisztviselők Cottage építő és gazdasági r.-t. 29987/67 Schubert József és neje 29987/68 Dr. Bodor Aladár 29987/71 Lőwy Miksáné 29987 72 Lőwy Miksáné 29988 06 Dr. Pintér Károly 29988 37 Dr. Pintér Károly 29988 40 Morvay Emilia 29988/89 Heiner Frigyes és neje 29988 38 Heslinger Ilona 29988/35 Schubert Adolf 29987 73 Nagy Antal és neje 29987 70 Dr. Laurentzy Vilniosné 29987 69 Tisztviselők Cottage építő és gazdasági r.-t. 29985 35 Ungár Irén és b. tsa 29985 33 Völgyi László 29985 32 Térmeg Sándor és neje 29985 31 Tatárka Péter és neje 29985 30 Békési ingatlanforgalmi és műszaki r.-t. 29985/29 Soroksárvidéki takarék­pénztár r.-t. 2998-5,28 Triónál vegyészeti labora­tórium czég 29987/81 Ozsvald Józsefnc 29987,80 Szandtner Ernő és neje 29987/79 Békési ingatlanforgalmi és műszaki r.-t. 29987/78 Özv. Isépy Istvánná 29987/77 Deierling Mátyás és neje 29987/76 Tóth Istvánná 29938/34 Tóvizi Gergely és neje 29988/33 Dr. Szabó József 29988/32 Lengyel Ferenc és neje 29988/31 Ferencz József és neje 29988 30 Horváth 20. István és neje 29988 29 Vénusz Ferencz és neje 90858/28 Halász Ádám éa neje 29988/27 Kéri Ferencz és b. társa 29987,85 Tulok Sándor és neje 29988/26 Illés Imre és neje 29987/87 Nachmann Sándor 29987/86 Tóth József és neje 29987/84 Kohn Aladárné 29985/27 Gönczi Gábor és neje 29985/26 Budapest székesfő v. 29985/24 Radics Mihály és b. társai 29985/23 Húszak József és neje 29985/22 Rózsa Ede 29985 21 Budapset székesfőváros 29985,20 Tassy István és b. társai 29987/89 Barcsay Lajos és neje 29988/24 Halász Aladár és neje 29988,25 Rosenzweig Ármin 29988/23 vitéz Sándor fi Péter és neje 29988 20 Fürj János és b. társai 29988/19 | Dobcnyi János és b. tsai 29988/18 i Keródi János és neje 29988/21 Kutenics Teréz 29987/94 kisk. Tromposch József és b. társa 29987/93 Polevkovics Gusztáv és neje 29987 91 Várjon Zoltán 29987/92 Dr. Kárpáti Ernő 29987 90 Dr. Laurentzy Vilmos 29985/19 Budapest székesfőváros 29985/18 Solymossy József és Peje 29985/17 Salatz Gyuláné 29985/16 Úri Béla és b. társa 29985,15 Budápest székesfőváros 29985/13 Ligeti Ernő 29987/97 Szántó József és neje 29987/96 Horváth Gyula és b. társai 29988/17 Özv. Haibach Mihályné és b. társai 29988,16 Ligeti Ernő 2998815 Huss József és b. neje 29987/118 Özv. dr. Somló Sándorné 29987/119 Özv. Bargár Emilné 29987/101 Árvái Sándor és neje 29985/12 Dr. Eüzesséry Tamás 29985/11 Soroksárvidéki takarék­pénztár r.-t. 29985/10 Mogyorósy István és neje 29987/104 Rekassy Mihály és neje 29987/105 Czuppon György és b. tsai 29987/103 Gruber András és neje 29987/102 Gruber Andor és neje 29987/100 Mátyus András és b. társai 29988/14 Németh István és neje 29988/13 Plankó József és neje 29988/12 Pika Mihály és neje 29988/11 Opóczky Mihály és b. társa 29988/10 Dr. Barótby Béla és neje 29988/9 Dr. Barótby Béla és neje * 29988/8 Lehel Győzőné 29987/109 Soroksárvidéki takptár r.-t. 29987 108 Soroksárvidéki takptár r.-t. 29985,9 Winkler Szilárd 29985/8 Reiter Gergely és b. társai 29985/7 Soroksárvidéki takarékp. r.-t. 29987112 Bakos János és neje 29987111 Nyirő Ferenc és neje 29987/110 Hegedűs László és neje 29988 7 Kovács Imre 29988/6 Kiss Miklós és neje 29988 4 Szlávi k Sándor és b. tsai 29988/1 Vass Mihály és neje 29988 2 Fazekas Ferenczné 29988 3 Tichy József és neje 29988, 5 Igali Márton és b. tár­sai 29987/114 Kanász Miklós és b. társa r.-t. 28985 6 Halácsy Jenó 29985 4 Csnti István és neje 29987/115 Csuti István és neje 29985/3 Dr. Sallai Ábrisné 29987/1Í6 Dr. Sallai Ábrisné 29985 2 Budapest székesfőváros 29992 Hűim József és neje Bezernek József és neje 30245 Dovicza Gyula és neje 30244 Richter György és neje 30243 Szobotka Aranka 30242 Budapest székesfőváros 30241 Budapest székesfőváros 30240 Budapest székesfőváros 30239 Budapest székesfőváros 30253 Budapest székesfőv. 30252 Özv. Kanta Mihályné 30251 Weil Lajos 30250 Szabady Ferenené 30249 Medziradszky Lajosné 30248 Domonyik Györgyné 30247 Gerő Izomé és b. társa 30258/1, 30258 2 Dorner György 302571, 30257 2 Meitner Miklós és neje 30256 1, 30256 2 Soroksárvidéki takarék­pénztár r.-t. 30032/1 Soroksárvidéki takarék­pénztár r.-t. 30032/2 Schmal János és neje 30032/3 Gondoly János és neje 30032/4 Kovács János és b. társai 30032/5 Simon József 3C032/6 Borbás Lajos és b. társai 30032/7 Szalágyi Egyed és b. tsa 30032 8 Bajnoczky János és b. társai 30032/9 Borbás Lajos és b. társai 30032/10 Borbás Lajos és b. társai 30032/11 Soroksárvidéki takarék­pénztár r.-t. 30032/12 Soroksárvidéki takarék­pénztár és b. tsai 30032/13 Bognár Ferencz és b. társai 30032/14 Soroksárvidéki takarék­pénztár r.-t. 30032/15 Steinmann Mihály és b. társai 30013 Varga Vilmos és b. társai 30012 Holló Zsigmond és neje 30011 .Németh Antal és b. tsai30010 Balázs Lajos és b. tsai 30009 Makó Tamás és b. tsai 30008 Szenderszky János és b. társai 30007 Vincze Ferencz és b. társai 30020 Schwarcz György és b. táisai 30013 Homoláes Ferenc és b. társai 30018 Dr. Novy Ferencz és b. tsai 30017 Preis Antal és neje 30016 Bek János és neje 30015 Reich Jakab és neje 30029 Pászthy Ferencz és neje 30028 Soroksárvidéki takarék­pénztár r. t. 30027 Toth P. László és neje 30026 Pokk József 30025 Gaal Lajos és neje 30180 Gaal Lajos és neje 30179 Schmitsek Ferenc és neje 30178 Szlavik János 80177 Máriássy Ilona 30176 Báhoffer János és neje 30175 Miskolczi József és neje 30174 Dr. Jaeger Aurél 30173 Horváth Géza és neje 30172 Békési ingatlanforgalmi és műszaki r.-t. 30171 Soroksárvidéki takarék­pénztár r.-t. 30170 Libor József és neje 30169 Aykler Domonkos 30168 Winkler Ignácz 30167 Özv. Korény-Scheck Fri­gyesné 30166 Bencze János 30165 Pap Jánosné 30164 Özv. Krausz Gyuláné 30163 Vadász Károly és neje 30162 Lencsés Vilmos és neje 30161 Burcsa János és neje 30160 Somogyi Anna 30159 Kákonyi Ferencz és neje 30158 Dr. Sztankay Géza 30207 Dr. Sztankay Géza 80206 Bihari Imre és neje 30205 Békési ingatlanfoigaImi és műszaki r.-t. 30204 Klein Jakab és neje 30203 Horváth Katalin 30202 Dr. Schwalm Amadé 30201 Terra építőipar r.-t. 30200 Győri János és neje 30199 Barabás Félixné 30198 Danielli János és neje 30197 Kovács Lajos és neje 3019S Molnár Mátyás és neje 30195 Békési ingatlanforg. és mű­szaki r.-t. 30194 Békési ingatlanforg. és mű­szaki r.-t. 30193 Gábor Jakabné 30192 Tarnay Miklós 30191 Kurcz Lipót és neje 30190 Fodor Alajosné és b. társai 30189 Fodor Alajosné és b. társai 30188 Pap Ferenc és neje 30187 Rózsa Mária 30186 Szent-Iványi Ferencz 30185 Fazekas Ferencz és neje 30184 Széni Károly 30183 Özv. Alapi Mihályné 30114 Soroksárvidéki takarékp. r.-t. 30113 Nyári Károlyné 30112 Szabó István és neje 30111 Klenovszky Károlyné 30110 Végh Ambrus 30109 Poros István és neje 30108 Somogyi Anna 30107 Tóth Sándor és neje 301G6 Szalay Ferencz és neje 30105 Keszler Józsefné 30104 Dr. Lakatos Imre 30103 Engel Péter 30102 Csepei István 30101 Klein Vilmos 30100 Békési ingatlanforgalmi és műszaki r.-t. 3G099 Madarász György Lajos 30098 Nánási Márton és neje 30133 Hahn Gyula 30132 Nagy János és neje 30131 Bereczki János és neje 30130 Révész Dávid 30129 Máthé József 30128 Kovács Jenő 30127 Wachsler Imre Ignác és neje 30126 Sugár Jenő és neje 30125 Flamich Anna 30124 Csacsányi János és neje 30123 Dr. Somogyi Rezső 30122 Dr. Somogy’ Rezső 30121 Topscher Béla 30120 Klein Teréz 30119 Szilády Jánosné és b. tsa 30118 Kovács Lajos és neje 30117 Özv. Nagy Istvánná 30054 Sulyok Mária 30053 Bán Emil és neje C3f52. Soroksárvidéki takarék­pénztár r.-t. 30051 Farkas János és neje 30050 Haviin Gyula és neje 30049 ■BÉHI wmmmam wmmmmmmamam

Next

/
Oldalképek
Tartalom