A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - X. kerület (Kőbánya és Tisztviselőtelep)

’ Kőbánya. Ház- és telekjegyzék. 179 X. Kerület. Tisztviselőtelep. Gregersen G. és fiai czég 37083 Hangya termelő, értéke­sítő és fogyasztási szö­vetkezet 37089 Hangya termelő, értéke­X. Kerület. (Kőbánya és Tisztviselőtelep.) Akna-utcza. 1 Maglódi út 18, 20. 2 Maglódi út 16. *3# Alkér-utcza. 1 Gyömrői út 29(a. 2 Gyömrői út 27. 3 Mátrai Istvánné és b. társai 41600 4 Winkler Lénárd és b. társai 41591 5 Hartmann Gáspár és neje 41599 6 Polster Frigyes és b. társai 41592 7 Polster János és neje 41598 8 Reibl József es neje 41593 9 Dr. Rosenberg Teofil 41597 10 Özv. Béres Mártonné és b. társai 41594 11 Szegő Sándor és b. tsai 41679 12 Dr. Rosenberg Teofil 41595 13 Nagy Lajos és neje 41680 14 Cserkész-u. 66. 15 Daruba László és neje 41681 16, 18 Özv. Ziegler Józsefné és b. társai 41685 17 Pamuk Antal és neje 41682 19 Kolba László 41683 23 Gergely-u. 53. 24 Gergely-u. 51. 25 Gergely-u. 70. 26 Gergely-u. 68. 27 Gáspár Sándor és neje 41949 28 Özv. Szeili Istvánné és tsai 41935 29 Goldstein Sándor és neje 41950 30 Éder Mihály 41934 31/ci, 6 Özv. Németh Antalné és b. társai 41951 32 Ivánvi Gyula és b. tsa 41933 33 Rózsai Bertalan és neje 41952 34 Sajó Ferencz és b. tsai 41932 35 Káldor Arpádné 41953 36 Petróczy u. 45. 37 Kiss Ida és Margit 41954 42 Öhegy-u. 38. 44 Schneider Mihályné 41076 — Herold Erzsébet 41228 — Böhm Antal és neje 41229 — Jókay Jánosné 41230 — Édes József 41221 — Ruzsicska Béla 41222 — Özv. Szabó Miklósné és b. társai 41223 Állomás-utcza. 1 Korponai-u. 19. 2 Salgó Izsó és b. társa 38938 3 Victória bútor és faáru­gyár r.-t. 38935 4 Salgó Gyula 38939 5 Schwarcz Lina 39016 6 Szent László-tér 5. 6 Deutsch Ödönné 38949 7 Magyar fém- és lámpa­ár úgy ár r.-t. 39018 8 Koltay Károly és neje 39015 9 Dr. Székely Soma és neje 39019 10 Bende Sándor 39007 11 Özv. Bürgermeister Ferenczné és b. tsai 39020 12 Özv. Sámson Sándorné és b. társai 39006 13 Füzér-u. 26. 14 Füzér-u. 28. 15\a Füzér-u. 17/6. 15/6 Preisinger Károly és neje 39040 16 Özv. Hermann Antalné és b. társai 39042 17 Hajts Lajosné 39038 18 Dr. Székely Géza és neje 39043 19 Özv. Zsebő Lajosné és b. társai 39037 20 Dr. Kövecs Jánosné és b. társai 39044 21 Belső-jászberényi-út 16. 22 Fáczányi István és neje 39045 24 Özv. dr. Müller Edéné 39046 Álmos-utcza. (Lásd a VII. kerületet is.) 2/b Fekete Sándor és neje 39376 3/6 Biztossy Antalné 39347 5 Wallner. István és b. társai 39346 7 Szautner Antal és neje 39345 9 özv. Riezmayer Istvánné és b. tsai 39344 11 Hausknecht Jakab és neje 39343 12/« Vezér-u. 13. 12/6 Mayer Istvánné 39401 13 Rauschitz Pál és neje 39342 14 Schmacha Józsefné és b. társai 39400 15/« Szenes Simon és b. társai 39330 15/6 Szécsényi János és neje 39329 16 Schwarcz Rudolf és társa olaj, zsiradék és vegyi gyár r. -t. 39399 18/« Blumenschütz Pál és neje 39398 18/6 Murin György és b. társa 39397 20/« Friedmann Jakab és társa 39404 20/6 Singer Móricz Bernát és neje 39415 22 Özv. Wallner Gáspárné 39416 24 Szigeti Ernő 39417 25ja Kugler Henrik utóda Gerbeaud r.-t. 39183 25/6_Klötzl János és neje 39317 26 Özv. Engel Mihályné és b. társa 39418 27 Nemzeti hitelinté­zet r -t. 39309 28 Kovács Kálmán és b. társa 39419/5 28 Kovács Kálmán és b. társa 39419/4 28 Kovács Kálmán és b. társa 39419/11 28 Kovács Kálmán és b. társa 39419/10 29 Taksás István és b. társai 39308/1 29 K dtenecker Lőrincz és neje 39308/2 30 Kovács J. Kálmán és b. társa 39419/9 30 Kovács J. Kálmán és b. társa 39419/8 30 Maiéter Jenő 38419/7 30 Székely Árpád és b. társa 39419/6 31, 33 Dr. Gyurkovics Henrik és neje 39307 35 Tárnái Henrik és b. társa 39293/1 37 Töpfler János és b. tsai 39292 i 39 Töpfler János és b. tsa 39291 41 Hochstein Mátyás és neje 39290 43 Breuer Oszkár 39285 45 Schefferné Kis Ilona 39284 47 Szentmihályi-út 12. 52 Töreki József és b. társa 40529 54 Zenalka Lujza 40530 56 Fűrész József és neje 40542 58 Békési ingatlanfor­galmi és műszaki r.-t. 40543 60 Békési ingatlanfor­galmi és műszaki r.-t. 40544 62/a Karát József és neje 40545/1 62/6 Miszlik Józsefné 40545/2 64 Hajdú Ferenc és neje 40546/1 64 Rusz Tmre és b. tsai 40546/2 66 Varga József és b. társai 40547/1 66 Kiss Ernő László és neje 40547/2 68 Rusz Imre 40548/1 68 Baros Katalin 40548/2 71 Kramer J. czég és b. társa 40526 73 Kramer J. czég és b. társa 40527 75 Kramer J. czég és b. társa 40513 77 Kramer J. czég és b. társa 40512 79 Kramer J. czég és b. társa 40504 81 Kramer J. czég és b. társa 40503 83 Kramer J. czég és b. társa 40502 85 Kramer J. czég és b. társa 40501 Alsó rákosi rétek. Osztoics Margit 40078 M. kir. kincstár 40079 Miklós Árpádné 39470/38 Malek László és neje 39473/3 Sassi Nagy Lajos 39473/4 Bernhauser Mihály 39473/5 Ifj. Máté János és neje 39473/6 Fülöp József és neje 39473/7 Juhász István és neje 39473/8 Ilia Margit 39473,9 Kiss István és neje 39473/10 Kiss József és neje 39473/11 Csölle Lázár 39473/12 Csölle Lajos és neje 39473/13 Loser Oszkár és tsa 39473/14 Özv. Balázs Jánosné és tsa 39473/15 Keller Sándor 39473/16 Jaeger Elemér és neje 39473/17 Dr. Heiszler Kálmánná 39473/18 Csasznek Géza és tsa 39473/19 Korompai Aigner Sándor 39473/20 Dr. Zakariás Dénes és neje 39473/21 Süveg József és neje 39473/22 Aebt Margit 39473/23 Özv. Ocskó Ferencné 39473/24 Dr. Antal István 39473/25 Pless Györgyné 39473/26 Pilter Sándor 39473/27 Mann József 39473/28 Ivánkovics József és neje 39473/29 Ferenczi Sándor és neje 39473/30 Jarocn Ferenc és neje 39473/31 Bácskai János 39473/32 Özv. dr. Elekes Má­tyásné 39473/33 Dr. Zámborszky Endre és neje 39473/34 Kocsis Mihály és neje 39473/35 Vitéz Csanádi Frigyes és neje 39473/38 Vitéz Szentkeresztesi Henrik és neje 39473/39 Vitér Kénesé Valdemár 39473/40 Dr. Berszán Miklós 39473/41 Sztancsó Ferenc 39473/42 Vitéz Kubai Lajos és neje 39478/43 Vitéz Tuss János 39473/44 Gubányi András és neje 39473/45 Kubovits Antal 39473/46 Özv. Saja Antalné és társa 39473/47 Dr. Papp Béla és neje 39473/48 Rózsa Mihály 39473/49 Kirchner Oszkár és neje 39473/50 Kássa László 39473/51 Vitéz dr. Vass Lajos 39473/54 Vitéz dr. Kaposv Miklós 39473/55 Nádor Mária 39473/56 Zádránszky Ferenc és neje 39473/57 Bagossy Géza és tsa 39473/58 Dr. Nagy Béla és neje 39473/59 Both Béla és neje 39473/60 Dr. Neuberger Aladár 39473/61 Dr. Sándor Aladár 39475/2 Kölber Vilmos és neje 39475/3 Juhász János és neje 39475/4 Retezi János és neje 39475/5 Csepely György 39475/6 Balogh Imre 39475/7 Török Lajos és neje 39475/8 Áts Antalné és tsa 39475, 9 Nádai Lajos és neje 39475/10 Dr. Molnár Kálmán 39475/11 Crigváry Elemér 39475/1 Békéi Rezsőné 89475/1 Hetyey Imre és neje 39475/I Dr. Littomercky Nán­dor 39475/15 Randrikó Jenő és neje ‘39475/16 Id. Huszár Zoltán és neje 39475/17 Id. Huszár Zoltán és neje 39475/18 Jonitz Jenő 39475/19 Bahunek Béla és neje 39475/20 Dr. Ottrubay Dezső 39475/21 Jankovics Tibor 39475/22 Özv. Orbók Istvánná 39475/23 Schneider János és neje 39475/24 Farkas János és neje 39475/25 Fliegauf Ignác és neje 39475/26 Dr. Joó Fancsali Ala­dár és neje 39475/27 Pakot Lajos és tsa 39475/28 Dr. Bugyi József 39475/29 Podleszky István és neje 39477/6 Valu József és neje 39477/7 Hosszú Vendel és neje 39477/8 Velkey István és neje 39477/9 Nocker Vilma 39477/10 Orosz Kálmán és neje 39477/11 Czár Lános és neje 39477/12 Rupprecht József és neje 39477/13 Wágner József és neje 39477/14 Bór József és neje 39477/15 Windisch Ilona 39477/16 Vosztruha Imre 39477/17 Kardos Miksa 39477/18 Gruber Győző és neje 39477/19 ílrubi Alajos és neje 39477/20 Dr. Hajnal István 39477/21 Dr. Skála Ferenc és neje 39467/22 Dr. Barta A.urél és neje 39477/23 Gelléry Hanna 39477/24 Gál étin György és neje 39477/25 Percze István és neje 39477/26 Dr. Márk Lajos 39477/27 Hromatka János és neje 39477/28 Bodi András és neje 39477/29 Dr. Priszter Szaniszló és neje 39477/30 Thuránszkv Eszter 39477/31 Özv. Thuránszky Jó­zsefné és tsa 39477/32 Márton Sándor és neje 39477/33 Dr. Roska László és neje 39477/34 Kotsis Miklós és neje 39477/35 Szűcs Kálmán és neje 39477/36 Will Péter és neje 39477/37 Dobák Géza és neje 39477/38 Dr. Gárdonyi József 39479/7 Bajó Rezső és neje 39479/8 Gröner Gyula és neje 39479/9. Kirclimayer József 39479/10 Beke Károly 39479/11 Skobrak Deppe Géza és neje 39479/12 Szalay István és neje 39479/13 Csery Géza és neje 39479/14 12* sitő és fogyasztási szö­vetkezet 37088 Budapest székesfőváros 38186 Budapest székesfőváros 38234/2 Budapest székesfőváros 38236/6 Budapest székesfőváros 38293/16 Budapest székesfőváros 38293/18 Budapest székesfőváros 38293 22 Budapest székesfőváros 38293/24 Budapest székesfőváros 38293/29 Budapest székesfőváros 38293/27 Hungária műtrágya, kén­sav és vegyiipari r.-t. 9642/«—2

Next

/
Oldalképek
Tartalom