A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - II. kerület (Víziváros, Országút)

Víziváros. Máz- és telekjegyzék. G4 ÍL Kerület. Országút. Apor-ute*a. (Víziváros.) 1 Fő-u. 8. 2, 4 Fő-u. 6. 3 Dr. Major .Árpád és b. tarsai í 4333 5 Hunyadi János-u. 5, 7. Aposlol-utozu. (Országút és külterület.) (Lásd a I1T. kerületet is.) 1 Margit-u. 27. 2 Zárda-u. 37. 3 Dr. Blaskovich Lajos és b. társa 13419 4 Budapest székesfőv. 12992 5 Özv. Biró Adolfné és b. társai 12987 6 Dr. Schack Béla és neje 13032 7 Kertész Károly és neje 12988 8 Özv. dr. Donáth Józsefné és b. társa 13033 9 Telekközvetítő és Ingatlaníorg. r.-t. 12989 10 Dr. Révai Izidor és neje 13034 11 Terbóez ímréné 13038 12 Zalán Leó 13028 13 Vérhalom-u. 6, 8. 14 Román Vilmos és neje 13035 15 kisk. Stephani Mária 14527 16 Özv. Gúth Pálné és b. társai 13036 17 kisk. Stephani Mária 14526 18 Vérhalom-u. 10. — Budapest-Krisztina- városi i óm. kát. egyh. 12990 Aranka-utcza. (Külterület.) 1 Ribáry-u. 11. 2 Özv. Andor Béláné és b. társai 12725 3 Pagáni Frigyesnó 12833 4 Pick Lajos 12744 5 Dr. Térfy Gyula 12832 6 Pick Lajos 12743 7 Szilágyi Károly és neje 12831 8 Dr. Grandjean Emilné és b. társa 12742 9 Szegő Aladár és neje 12838/7 10 Dr. József Ferencz kir. herczeg 12748 11 Liszka Károly és b. társai 12880 12 Jancsó Vilmos és neje 12747 13 Weimann Géza és neje 12881 15 Rovara Frigyes Adolf 12882 16 Toinasits Ferencné 12829 17 Szántó Jenő 12883 18/a Fekete Henrik 12828 18/6 Weisz Károly 12827 19 Füge-u. 7. 20 Bedő Ottó és neje 12826 21 Bimbó-u. 24. 22 Bimbó-u. 26. 24 Eszter-u. 3. Barsi-ute*a. (Külterület.) 1 Aranka-u. 11. 2 Epést szfőváros 12830 3 Aranka-u. 13. 4 Aranka-u. 16. 5 Aranka-u. 15. 6 Aranka-u. 18/a. 7 Aranka-u. 17. 8 Aranka-u. 18/6. 9 Füge-u. 7. 10 Aranka-u. 20. 11 Bimbó-u. 24. 12 Bimbó-u. 26. Báró-Lipthay­utcza, (Országút.) 1 Pálffy-tér 1. 2 Zsigmond-u. 1. 3 Strausz Jenő 13482/1 4 Zsigmond-u. 3. 4, 5 Margit-rakpart 51. 6 Zsigmond-u. 5. 7 Székely Sándor és neje 13480/7 8 Zsigmond-u. 7. 9 Özv. Éderer Antalné 13479/2 10 Zsigmond-u. 9. 11 Margit-rakpart 56. 12 Zsigmond-u. 11. 14 Margit-körút 2. Xíattai út. (Külterület.) 4 Szilfa-u. 9. 5 Özv. Pogács Aurélné és fia 11892 6, 8 Özv. Brunhuber Lőrinczné 11905 7 Szent-Ivány Ferenc és neje ' 11893 9 Csalán-út 18. 10 Nemes Sándorné 11904 11 Józsa László és neje 11899 13/a Hoífer Imre 11898/2 13/6 Dr. Kendi Finály István és neje 11898/2 14 Dr. Weinek József és neje 11652/5 15 Freund Henrik és fiai czég 11897 17 Freund Henrik és fiai czég 11896 18 Freund Henrik és fiai czég 11901 20 Földhitelbank r.-t. 11656116, 11656/26, 11656/7.9, 11656/26 20 Bozóky Emilné 11656/22 20 Szirmai Rezső 11656/27 20 Zomborv Péter és b. társai " 11656/25 — Dr. Eigen Kálmán 11656/22 22 Özv. Vogel Bertalanná 11748/2 — Talán Árpád és neje 11915/2 Ba tthyány-tér. (Víziváros.) 1 Fő-u. 41, 43 3 Víg Béla kiskorú 14127 4 Dános Géza és b. társai 14128 5, 6 Budapest székes­főváros 14129 7 Budapest székes- főváros 14441 —- Budapest székes­főváros 14442 Batthyáuy-utea. (Víziváros.) 1 Magyar magas és mélyépítési r.-t. 13878 2 Magyar ált. ingat­lanbank r.-t. 14126 4 Somlyó Arnold és neje 14121 5 Gyorskocsi-u. 16. 6 Dr. Huszka Jenő és neje 14120 7 Özv. Del Medico Ágostonná 13885 8 Budapest székesfő­város 14101 9 Id. Ecker mann Béla 13884 10 Mária-tér 4. 11 Büchler Mór és b. társai 13883 12 Fischer József és neje 14020 13 Dr. Szántó Samu és neje 13891 14 Dr. Széli Mihály 14019 15 őszi Iván és b. tsai 13899 16 özv. Szabó Lászlóné 14018 17 Málna-u. 1. 18 Reiner Miksa és nejel4017 19 Penna Béla 13907 20 Budapesti kertészeti r.-t, 14015 21 Mihály József és gyemekei 13906 22 Egressy János 140142 23 Fischef József és neje 13916 24 Virág Lajosné és b. társai 14013/2 25 Zaitschek Gabriella 13917 26 Dr. Gonda Henrik és neje 14011 27, 29 Dr.Gallay Lászlóné és b. társai 13918 28 Topka Miklós 14010 30 Malarcsik József 14009 31 Bruckner Alajos és Stefánia 13919 32 Özv. dr. Preysz Kor­nélné " 14008 33, 35 Hattyú-u. 2. 34 Özv. Sternád Rezsőné és b. társai 14007 j 36 Fleith Antal és neje 14006 í 37 Reuland Viktorné 13943 38 Deim Sándor és neje 14005 39 Henníg Ignácné 13942 40 Beck József és neje 14004 41 Hattyú-u. 8/a és 6 42 Dr. Szeifert Ernő 14003 43 Özv. Tenczer Nándorné 13945 44 Lengyel Gyuláné és b. társa 14002 45 Ilamvay Viktor 13946 46 Batthány-u. 4. számú házszövetkezet 13994 47 Schlotter Mátyás és neje ' 13947 48 Dr. Biró Károly és neje 13993 49 Lissák Jenő és b. társai 13948 50. Ostrom-u. 10. 51 Ápolda-u. 14. 1 52 Wagner Adolfné 13983 53. Magyarországi mun­kások rokkantse- gélyző- és nyugdíj ­egylete 13961 54 Drexler Rezső és neje 13982 55 Rosconi Titusz és b. társai 13710 55 Dr. Rubányi Adolf Béla és neje 13960 56 Avender Henrik és neje 13981 57 Ostrom-u. 23. 58 Várfok-u. 11. 59 Batthyány-utczai házépítő szövetkezet 13965 60. 62 Várfok-u. 13. 61 Vajda Márton és neje 13977 ! 63 Dr. Wágner Vilmosné és b. társa 13976 ; 65 Rohrböck Józsefné 13975 67, 69 Dr. Meisels László és Erzsébet 13974 ! 71 Özv. Theodorovits Tódorné és b. társai 13973 ! Toldy Ferencz-u. 41. Biai utcaa. (Külterület.) 3 Fillér-u. 62. 4 M. kir. kincstár 12187 5 Fillér-u. 64. 6 M. kir. kincstár 12188 ! 7 Fillér-u. 66. 8 Gót Jenőné és b. j társa 12189/3 I ! 9 Fillér-u. 68. 1 10 Ebner Etelka és b. társai 12189/4 j 11 Fillér-u. 70. I 12 Debrői út 23. j 13 Zimmermann Antal i és neje 12192 14 Debrői lit 25. 15 Barta Béla 12265 16 Debrői út 27. 17 Reimann Ernő Béla 12266 18 Debrői út 29. 19 Kerbel János 12267 20 Adamitz Istvánná és b. társai 12276 21 Schaffer Antal 12268 22, 24 Debrői út 33, 35. 23 Ferenezi Endre és neje 12280 25 Fillér-u. 90. 26 Szüts Jenő és neje 12279/2 27 Dr. Medvés Medico István 12243/4 28. 30 Schák Antal és neje 12281/J 32 Hafner Károly 12284/2 34 Polgár Jakab és neje 12285H 36 Boros Rudolf 12286/4 Budapest szék. főv. 12269 í Budapest sz. főv. 12270/3 Bimbó-utcza. (Országút és külterület.) 1— 5 Normális ingatlan és építő r.-t. 13301 2— 4 Gr. Mailáth Ezzsé­bet és társa 13295/44 13295/42, 13295/43, 13295/44 6ja. Özv. Fenyvesi Emilné 12899 6/6. Rovara Frigyes ' Adolf 12898 7 Gróf Mailáth Jó­zsef .. 13298 8 Tallián Ödön és neje 12900 9 Exler Jenő és neje 13297 11 Dr. Liszka Viktor 13307/4 12 Országos Izraelita Patronage Egyesület 12902 13, 15 Budai házértéke sitő r.-t, 13308 14 Schweichardt Ottó és neje 12903 16 Dr. Ortutay-Tiszti Lajos és neje 12904 17 Zivatar-u. 2. és 4. 18 Forgó Oszkárné 12905 19 Kiss Emil 13318 20 Lencz Lajos Nán­dorné 12906 21 Mautner István 13317 22 Liszka Károly 12907 23 Szilas Nándor és neje 12938 24 Bedő Ottó és neje 12908 25 Szilas Nándor és neje 12939 i 26 Dr. Beke Manó és neje 12825 27 Vágó Rezső és neje 12937 28 Asbóth Oszkár és b. társa 12824 29 Lányi Zsigmond és neje 12936 30 Weisz Sándor 12823 31 Hámos Róbert és neje 12935 32 Özv. Moffmann An- talnó és gyermekei 12764 33 Szemlőhegy-u. 4/6. 34 Dr. Theisz Gyula és gyermekei ' 12775 j 35 Szemiőhegy-u. 4/6. 36 Floderer Vilmos 12774 ! 37 Eszter-u. 2. 38 Floderer Vilmos 12773 | 39 Dr. Schön Lajosné 12817 j 40 Machay István 12772 41 Ház és ingatlan r.-t. 12816 ; 42 Tapolcsányi-u. 17. 43 Rosinger Leó Bernát és neje 12815 i 44 Dr. Weszely Antal és neje 12691/4 44 Dr. Borsiczky Sán­dor és b. társa_ J2691/3 45 Dr. Dombora Árpád 12814 46 Szegő Aladár 12695/4 46 Vidor lllésné 12695/2 47 Zotter József és b. társai 12813 48 Szegő Aladár 12695/3 48 Dr. Sulokv István 12695/4 49 lovag Ahsbas Sán­dorné 12812 50 Mayer-árvaház 12697 51 Pikier Henrik és b. társai 12806 52 Mayer-árvaház 12698 53 Özv. Fröhlich Ró­bertnó 12805 54 Medek Béla 12710 55 Conrád Ernőné 12776 56 Dr. Mező Béla 12711 57 Lenek Frigyesné 12777 58 Dr. Bernáth Kálmán 12712 59 Morbitzer Jenőné 12778 60 Faiser Gyuláné és b. társa * 12713 61 Morbitzer Jenőné 12779 62 Cottage r.-t. 12224 63 Dr. Markó István és neje 12783/4 64/a Sipos József és b. társai 12225 64/6 Sipos József és b. társai 12226 64/c Sipos József és b. társai 12227 64 jd Weisz Károly né 12228 66 Dr. Fényes Iván 12229 67 Dr. Klein István 12686/7 67 Messik Géza és neje 12686/é? 68 Bálint Lajos 12230 69 Dr. Ribári Ernő és Leo 12686/44 és 12686/42 70 vb. Idegenotthon és bpesti éttermi üzem r.-t. „ 12231 71 Angyal Árpád és neje 12686/44 72 vb. Idegenotthon és bpesti éttermi üzem r.-t. 12232 73 Dr. Baron Sándor 12684 74 Sóváry Emil és neje 12235/4 75 Özv. dr. Dushegyi Gyuláné ‘ 12683 76 Engler Lipót és neje 12341 77 Dr. Simon Gyula és neje ' 12682 78 Palágyi Károlyné és b. társai * 12339 79 Dr. Simon Gyula és neje ' 12681 80 Svartz Szidi és Fáni 12338 81 Dr. Ternajgó József és neje 12680 82 Borgó-u. 7. 83 kiskorú Kenedy testvérek 12679 84 Dr. Veres Árulómé és b. társai 13327 85 Dr. Kolényi Aladár és b. társai 12678 87 Szabó János és b. társai 12677 89 Barta Artúr és neje 12673 90 Borgó-u. 15. 91 Weltzl Károly és neje 12676 92 Borgó-u. 17. 93 Erb Nándor és neje 12349 94 Csángó Zsigmondné 12324/3 96 Hallosy Ferenc és neje 12323/5 97 Dr. Némethy Nán­dor és neje 12347 99 Tyroler Károly 12346 101 Öorváth Kálmán 12345 102 Kovács János 12374/2 103 Horváth Kálmán 12344 105/a Horváth Andor és b. társa 12353/2 105/6. Schöffer Ferencz 12365

Next

/
Oldalképek
Tartalom