A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - I. kerület (Vár, Tabán, Krisztinaváros)

Vár. Tabán. Ház- és telekjegyzék. 57 I. Kerület. Krisztinaváros. Wendler Lőrincz és b. társai 1343/7—3 Schmidt András és b. társa 1349jl—2 Schulcz Jánosné és b. társai 1350/2—2 Pósik Károlyné 1351/2—2 Hierholcz Szilveszterné b. társai 1352 Michelberger Istvánné 1353 Winkler Antal és b. társa 1354/2—2 Schilling Mátyás és neje 1358 Michelberger Istvánné 1359 Hierholcz Szilveszterné és b. társai 1361 Bader Jakab 1.362 Winkler Györgyné i 363 Polgár G^yula es b. társa 1364 Bayer Jánosné 1365 Winkler Teréz és b. társa 1366/2—2 Michelberger István és b. Sachxlehner András 1368jl-—2 Ritter Ferencz és b. társai 1370 Ritter testvérek 1371 Hierholcz Szilveszterné és b. társai 1372 Terray Béla és b. társai 1373/2—2—3 Schweitzer János 1374/2—2—3 Herczog István és b. társai 1375/2—2—3 Deigner Mária 1376/2 2 Winkler András és b. társai 1379/2—2—3 Franki Györgyné és test­vérei 1380/2—2 Winkler Ferenczné és b. társai 1381/2—2 Sümegvari­nteza. (Külterület.) 3 Varjú József 2561 4 Német István és neje 2559 5 Sasadi út 7. 6 Kovács Irén és b. tsai 2558 8 Özv. Szollár Istvánné 2557 10 Miskovics Károly és neje 2556 Süyeg-utcza. (Külterület.) 1/a Németvölgyi-út 82. 1/6 Jobb József 3340/2 2/a Németvölgyi út 80/c. 2/6 Lőw Lipót és neje 2348/4 3, 5 Özv. Gúth Sán­dorné és gyermekei 2341/2 4 Schwänzer Pál és b. társai 2347 6 Patyi Kovács Ferenc és neje 2346/2 7 Özv. Kodra Ká­rolyné és b. társai 2341/2 8 Prockl Géza és neje 2345 iO Dr. Csépai Károlyné 2344 12 Ostián Antal 2343 — alcsuti Kovács Fe­renc és neje 2346/2 Svájciéi út. (Külterület.) 1, 3 Karthauzi út 16. 2 Széchenyi Emlék-út 1 4 Rege-út 11. 5 Parkváros r.-t. 9259/2 6 Rege-út 10. 7 Parkváros r.-t. 9260 8 Farkasvölgyi-út 7. 9 Parkváros r.-t. 9261 11 Parkváros r.-t. 9262 13 Farkasvölgyi út 9. Szajkó-utcza. (Külterület.) 3 Tárogató-út 49. 5 Tárogató-út 48/a. 6 Széher-út 41. 7 Assisi szent Ferencz leányai zárdája 11067 9 Assisi szent Ferencz leányai zárdája 11068 11 Assisi szent Ferencz leányai zárdája 11069 13 Assisi szt. Ferencz leányai apáczarend 11070 15 Budapest székesfőváros Sza inóozn -uteza. (Külterület.) 1, 3 Winkle Nándor 9910 2 2 Diósárok-u. 2. 3 Somogyi Géza és neje 9913 5 Turtsányi Kálmánné és b. társai 9909 2 6 Özv. Freund Vilmosné és b. társai 9915 8 Schlothauer Ferenc és társa 9916 9, 11 Diósárok-u. 12. — Márffy Ödönné 9903/3 — Br. Aeu Henrikné 9903/5 Szamos-utcza. (Krisztinaváros.) 1, 3, 4, 6 Városmajor-u. 59-75. 2 Olasz-fasor 10. 5 Városmajor-u. 47/a. 8 Városmajor-u. 45. — Méhnert Ernő és neje 6862/2 — Méhnert Ernő és neje 6862/2 Szaryasí-út. (Külterület.) 1 Bélv Józsefné és b. társa 10715/2 2 Kútvölgyi út 27, 29. 3 Hoffmann Béla és neje 10314/2 4 Tranger József és neje 10669 5 Schier Erzsébet és b. társai 10713 6 Özv. Dr. Csiky Jó­zsefné és b. társa 10670 6 Zugligeti út 12—16. 7 Özv. Tárczay Ist­vánné és b. társai 10712 8la Hajós Antal és b. társa 10673 8/6 Teesz Irma és Lajosl0674 8/c Huilitska Antal és b. társai 10675 8Id Alin Emil és neje 10676 8/c Dr. Bürner Sándor 10677 9 Virányos-út 24. 10/a Schumiczky Venczel és neje 10680 10/6 Stein Gusztáv 10681 10/c Glatz Richard 10682 10/d Landmánn Gyula és Lajos 10683 11 Viránycs-út 26. 12 Rosenberg Mór 10690/2 12/6 Karacs Anna 10690/2 13 Lászlóffy Aladár és neje 13 Péterfi József 10707 14 Fischer Árpád 10691 16 Dr. Faisztl Ferencné és b. társai 10692 17 Bérházakat szerző és kezelő r.-t. 10702,(5 18 Sebő Bertalan és b. társa 10693 19 Virányos-út 19. 20 Schulz Gottfried és b. társa 10694 21 Országos magyar mé­hészeti egyesület 10700/2 21 Beliczay Mária és b. társai 10700/2 22 Delmár Walter 10766 23 KonkolyThege Sándorné és b. társai 10699 24 Bartkó János és neje 10767 25 Sóvári Schneider Szilárd és János 10698 26 Dökker Ferencz és neje 10768 27, 29 Zugligeti út 6, 10. 28 Leféber Feliczia 10769 30 Maier Ottó 10770 Szarvas Gábor- ntcza. (Tabán.) 1 Attila-körút 37. 2 Árok-u. 44. 3 Közmunkák Tanácsa 6323 4 Bocskay-tér 1. 5 Közmunkák Tanácsa 6322 7 Közmunkák Tanácsa 6321 Szebeny A.iital­tér. (Tabán.) 1 Váralja-u. 49. 2 Attila-körút 37. 3 Budapest székesfőv. 6175 4 Budapest székesfőv. 6176 5 Budapest székesfőv. 6178 6 Budapest székesfőv. 6182 7 Budapest székesfőv. 6221 7 Budapest székesfőv. 6183 8, 9 Budapest székesfőv. Széchenyi emlék- utcza. (Külterület.) 1 Greiner Hugó és b. társa 9247 2 Karthauzi út 14. 3, 5 Wellisch Alfréd és neje 9246 4 Vámos Fülöp és neje 9237 6, 8 Weisz Adolf és neje 9238 7 Büchler Lajosné és b. társai 9243 10 Dr. Vándor Mihály és neje 9198 11 Rosenberg Hermáimé 9184 12 Drucker Géza és neje 9197 13 Rosenberg Hermanné 9185 14 Lindenbaum Sándor és b. társa 9196 15 Dr. Nagy Imre 9186 16 Katona Zsigmond és neje 9195 17 Katona Nándor és neje _ 9187 18 Faragó Árminné 9194 19 Seligmann 8. Zsigmond és neje 9188 21 Seligmann S. Zsigmond és neje 9189 23 Seligmann S. Zsigmond és neje 9190 Szcher-út. (Külterület.) 1 Kossányi Ödönné 11106 2 Bene Ödön és neje 11008/70 — Sehramek Istvánné 11008/77 3ja Kitlmeyer Etel 11105/7 3/6 Jász Géza 11105/2 3/c Tenzer Ignácz 11105/5 4 Starjk Mátyás 11109 5 Brunner Ferenczné és b. társai 11102 6 Vigh Bertalanná 11010 7 Brunner Ferenczné és b. társai 11101 8 Dr. Virágh Gyula és neje 11013 9 Singer Artúr 11098/7 10 Szalay József és neje 11014 11 Singer Artur és neje 11097/7 12 Dr. Virágh Gyula és neje 11015 13 Tárogató-út 16. 14 Kuruczlesi út 11. 15 Tárogató-út 18. 16, 18 Dr. Manninger Vilmos és neje 11018/7 16. 18 Dr. Dohnánvi Ernő és neje 11018/2 17 Tárogató-út 20. 19 Tárogató-út 22. 20 Kuruczlesi út 17. 21 Kövesdi Ferencné 11092/7 22 Kuruczlesi út 19. 23 Altenburger János és neje 11090/3 23 Altenburger János és neje 11090/4 24 Kuruczlesi út 21. 25 Altenburger dános és neje 11090/2 26 Rupp Lenke és Ilona 11023 27 Kovács-u. 7. 28 Kuruczlesi út 23. 29 Tárogató-út 30. 30 Kuruczlesi út 25. 31 Gerda Frossard de Saugy és b. társa 11081 3 és 11081/4 32 Bene Ambrus és neje 11026 34 Szivessy Tibor és neje 11028/7 35 Tárogató-út 36. 36, 38 Kuruczlesi út 31, 33. 37 Tárogató-út 38. 39 Tárogató-út 40—42. 40 Kuruczlesi út 35. 40 Fodor Janos és neje 11031/7 40 Havas Ernő és neje 11031/2 40 Pintér Oszkár és neje 11031/3 41 Asisi Szt. Ferencz leányai apácza rend 11075 42 Kuruclesi út 37. 43 Mayer testvérek 11071 44 Kuruczlesi út 39. 45, 47 Gerda Frossard de Saugy és tsa 11063/1 46 Kuruczlesi út 4L 48 Kuruczlesi út 43. 49, 51 Gerda Frossard de Saugy és társa 11063/2 50 Kuruczlesi út 45. 52 Kuruczlesi út 47. 53, 55 Zlinszky Béláné és b. társai 11059/7 54 Kuruczlesi út 49. ■ 56 Özv.Váli Jánosné és b. társai 11039 57 Zlinszky Béla és neje 11054/2 58 Jánoshegyi út 9. 59 Székely János és neje 11053 61 Tárogató-út 66. 63 Tárogató-út 68. 65 Tárogató-út 70. 67 Tárogató-út 72. 69 Tárogató-út 74. 71— 75 Pór Jenő és neje í1042/7 — Dr.Vidor Ilona 11049 — Székely János és neje 11054 — Dr. Lukács Józsefné 11083/7 Székács-uteza. (Külterület.) 1. 3, 5 Városmajor építő és ingatlan r.-t. 6998 7, 9 Zaymus Vincze 10043/7 8 Ráth György-u. 34. 10 Dr. K. Hajós Kálmán 10035 11 Véssey Ferencz 10042/2 12 Pollák József 10036 13 Dr. Havas Gyula 10038 14 Kallós Ernő és neje 10037 15 Dr Havasi Gyula 9988 16 Tóth Lőrincz-u. 11. 17 Dr. Havassi Gyula 9987 18 Budapest székesfőv. 10000 19 Dr. Havasi Gyula 9986 20 Pery Dezső és neje 10002 22 Dr. Havasi Gyula 10004 36/6 Zaymus és Lukács czég 10043/S — Budapest székesfőv. 7010 — Tasnádi Nagy Ele­mérné és b. társai 10043/11 — Parcellázó és házépítő r.-t. 9984 ' /. 9985,2, 99985/3 9985/Ő Széli Kálmán-tér (1. II. kerületet is.) 1 Krisztina-kóiút 8. 12 Özv. Károly i I.ipótné 6821 13 Szécsen Antal és neje 6820 14 Dr. Fónagy Lajos és b. társa 6819 15 Weisz Gyula 6818 16 Friedmann Ernő és b. táisai 6817 17 Sohlésinger Sándomé és b. társai 6816 18 Spiegel Lajos cs neje 6815 19 Özv. Petri Ott óné és b. társai 6814 20 Dr. Végh Mihályné 6813 21 Özv. Brozik Károlvné és b. társai 6812 8zem»utcza. (Tabán.) 1 Hadnagy-u. 8, 10. 2 ifj. Papp József és neje 5969 4 Batta Ilona 5970 Szendl utcza. (Külterület.) 1 Bársony Lajos 8215 2 Dr. Baumgarten István 8213 3 Bogár István és neje 8216 4 Özv. Quodin Lajosné 8212 5 Özv. Keleti Pálne és b. társai 8217 6 Pap Gusztávné 8211 7 özv. Haala Róbertné 8218 8 Skonpil Alfrédné 8210 9 Glattfelder Edit és b. társai 8219 10 Dr. Miszcsina Ká­rolyné 8209 12 Szauer Géza és neje 8208 14 Fényes Pál és b. tsai 8207 16 doberdói Breit József 8206 8zt-Gellért-tér. (Tabán.) 3 Wellisch Sándor és b, társa 5498 4 Műegyetemi rakpart 1, 6. Szt-György- tói*. (Vár.) 1, 2 M. kir. kincstár 6457 3 M. kir. kincstár 6463 4 Palota-u. 3, 9, 11. — Apród-u. 6452 Szt-György­ntezu. (Var.) 1 Szent György-tér 3. 3 M. kir. kincstár 6462 4 Palota-u. 3, 9, 11. Szenthároinság­tév. (Vár.) 1,4 M. kir. kincstár 6529 3 Budapest székesfőv. 6669 5 Pázmány-u. 1, 3. 6 Fortuna-köz 2. 7 Trübswetter Irma Josefa 6667 8 Budapest székesfőv. 6668 — Budapest székesfőv. 6532 ■■na my—

Next

/
Oldalképek
Tartalom