A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - X. kerület (Kőbánya és Tisztviselőtelep)

Kőbánya. Ház- és telekjegyzék. X. Kerület. 1Ö2 Tiszt visel ótelep. 2!b Özv. Zsigárdy Alá- dárné 3840611 2/c Özv. Zsigárdy Ala- dárné 3840612 3 Bende György és b. társai 30415/2 4 Bende Sándor és György 384Í5/1 5 Koeh János és b. tsai 38397/4 6 Sertés, marhahizlaló és nagy vágó r.-t. 38397/3 7 Budapesti takarék- és vásárpénztár r.-t. 38400/4 Mázsa-utcza. ] Fővárosi telckforg. r.-t. 38390 2 Bpest szfő városi vá­sárpénztár r.-t. 38399/1 3 Jäger Tamás 38391 4 Bpest szfővárosi vá­sárpénztár r.-t. 38399 2 5 Dömény Ede és b. tsa 38392,1 6 Budapesti takarék- és vásárpénztár r.-t. 38300 1 7 Éried Jenő 38392/2 8 Budapesti takarék- és vásárpénztár r.-t. 38400 2 9 Komplexum r.-t. 38393 10 Barabás-u. 2. 11 Rauchbauer János és b. társai 38395 12 Mázsa-tér 7. 13 Jegenye-u. 16. 14In Mázsa-tér 2/c. 14/6 Özv. Zsigárdy Ala­dárné 38406/13 14jc Özv. Zsigárdy Ala- dárné ‘ 38406/14 15 Sertés, marhahizlaló és nagy vágó r.-t. 38397/1 16/a Dr. Zsigárdy Ala- dárné 38405/15 16/6 Özv. Zsigárdy Ala­dár né 38406/16 16/c Özv. Zsigárdy Ala­dárné 38406/17 16jd Nagy Dezső 38406/18 17 Sertés, marhahizlaló és nagy vágó r.-t. 38397/2 18/a Kőbányai út 55/c. 18/6 Kőbányai út 55/6. 18Jc Kőbányai út 55/a. 19 Grünfeld Ármin ezég 38416 25 Kőbányai út 53. Megyeri utcza. 1 Kerepesi út 142. 2 Zalán-u. 59. 3 Kreisz Jakab és neje 39270 4 Zalán-u. 54. 5 Zalán-u. 56. 6 Trautsch Kálmán és b. társai 39288 7 Klötzl András és b. tsai 39282 8 Kollár Jánosné és társai 39287 9 Ettwel Jenő és neje 39283 10 Özv. Herczeg Istvánná és b. társai 39286 11 Álmos-u. 45. 12 Álmos-u. 43. Méhes-utcza. 1 Kereszturi-út 20. 2 Horváth Géza és neje 40577/1 3 Beleznay-u. 17/a. 4 Bakody Anna 40578 6 Beleznay-u. 14. — Dréher Antal serfőz­déi r.-t. 40696 — Tóth Imre és neje 40620/1 utcza. (L. a VI. és VII. kerületet is.) — Szakos András és neje 40142 — Dr. Kaisz Péternó 40093/1 — Kovács János és neje 40143/1, 40143/2 Mogyoródi ót. (Lásd a VII. kerületet is.) 71 Hajtsár-út 71. 72 Hajtsár-út 73/a. 74 Kramerstädter Lipót és neje 39931 76 Vogel Béla és neje 39932 77 Vladika Rezső 39699 78 Krammer Emil és neje 39933 79 Fock Antal 39700 80 Kramerstädter Lipót és neje 39934 81 Fock Antal 39701 82 Kramerstädter Lipót és neje 39935 83 Kramerstädter Lipót és neje 39702 84 Czeglédy Imre István és neje 39936 85 Grosz Adolf 39703 86 Heisler Vilma 39937 87/a Haluska Lajos 39704 87/6 Haluska Lajos 39705 88 Kovács Pálné 39950 1 89 Mihálka Gábor és neje 39706 90 Katona Flórián és b. társai 39951 91 Özv. Hausknecht Ferencné és b. tsai 39714 92 Halbrohr Ferenc és neje 39952 93 Lamága Julianna 39715 94 Kröszl Mihály és neje 39953 95 Nonn Márton és neje 39816 96 Salgó Mihály 39954 97 Kremlicska István és neje 39717 98 Özv.Welliseh Arnoldné és b. társa 39955 99 Kremlicska István és neje 39718 100 Ürge László és b. tsai 39956 101 Kremlicska István és neje 39719 102 Pázler Józsefné és b. társai 39957 103 Kremlicska István és neje 39720 104 Özv. Schiller Józsefné és b. társai 39972 105 Gordon Róbertné 39721 106 Braun Gizella 39973 107 Fischer Vilmos 39722 108 Teltsch Berthold és b. társai 39975 109 Fischer Vilmos 39723 110 Göblyös János és társai 39988 111 Schwarcz Donát 39916 112 Budai Izidor és neje 39989 113 Chlapács Ambrus és neje 39912 114 Szeredy Antal 39990 115 Kovács József és neje 39911 116 Özv. Kovács Pálné 39991 117 Kalocsai-u. 8. 118 Özv. Szolgai Ist­vánná és b. társai 39992 119 Kalocsai-u. 10. 120 Özv. Pollák Károly­né és társa 39993 121 Kalocsai-u. 12. 122 Virág Károly 39994 123 Herceg Vilmos és b. társa 39907 I 124 Szilágyi József 39995/1 ; 124 Molnár János 39995 2 ! 125 Schön Kálmán és neje 39899 126 Rőth László 39993 127 Halbrohr Ferencz és neje 39898 128 Bpest szfőváros 40087 129 Spránitz Sándor 39897 130 Rőth László és b. tsai 40091/1,2 131 Landau Nándor és neje 39896 132 Katona János 40184 133 Özv. Weisz Donátné és b. társai 39895 134 Jurenka János 40185 135 Nagy Sámuelné 39894 136 Jurei ka Etel 40186 137 Katulics János és neje 39893 138 özv. Szécsey Ferenczné és b. társai 40187 140 Vogl Lajos 40188 141 Gaál István reszelő­gyár r.-t. 39888 142 Vogl Lajos 40189 143 Tllia Ferencz és b. tsa 39885 144 Jenei István és b. tsai 40190 145 ifj. Weisz Gyula 39884 146 Rőth László 40191 147 Jakobovics Gyula 39883 148 Rőth László 40192 149 Gaál István reszelő­gyár r.-t. 39882 150 Pintér Pál és neje 40193 151 Szaszki Istvánnó 39879 152 Rőth László 40194 153 Nagy Jakab és társai 39865 154 Rőth László 40195 155 Hallerung Gáborné 39866 156 Rőth László 40196 157 Dr. Fodor Antalné 39865 158 Rőth László 40202 159 Kopilec József és neje 39864 161 Bochkor Piroska 39863 162 Rőth László 40204 163 Dr. Fodor Antalné 39862 164 Rőth László 40205 165 Pintér Kálmán és társai 39861 ! 166 Rőth László 40206 167 Hallerung Gáborné 39860 i 168 Röth László 40207 i 169 Skarlák Antal és neje 39859 170 Rőth László 40208 171 Dr. Komáromi Károly 39858 172 Rőth László 40209 173 Dr. Fodor Antalné 39853 174 Rőth László 40021 175 Főző Józsefné 39852 176 Rőth László 40211 177 Kömlődi Katalin 39851 178 Rőth László 40212 179 Özv. Józsa Imréné és b. társai 39850 180 Rőth László 40213 181 Bpesti telckértékesitő és építő r.-t. 39849 182 Rőth László 40214 183 Petők (Sándor és b. társai 39848 184 Rőth László 30346 185 Bpesti telekértékesitó és építő r.-t. 39847 186 Rőth László 40355 187 Pauncz Ernő 39846 189 Bochkor Piroska 39845 191 Haas Márton és neje 39844 193 Dr. Fodor Antalné 39843 196 Budapesti telekérté- kesito és építő r.-t. 39829 197 Dr. Fodor Antalné39828 199 Hallerung Gáborné 39808 201 Bpesti telekértékesitő és építő r.-t. 39824 203 Bpesti telekértékesitő és epitő r.-t. 39823 205 Bpesti telekértékesitő és építő r.-t. 39822 207 Dj. Fodor Antalné 30821 jVlOHOl’i lit. 1 Szállás-u. 40. 2,4 Latinák Jenő 38424 3 Mannesmann eső- és vaskeresk. r.-t. 38425/1 5 Kőbányai út 53. 6 Kőbányai út 51. Nemes-utcza. 4 ifj. Burgos Istvánná 40654/1,2 9 ifj. Burgos Istvánná 40655 1,2 II Özv. Heckenast szül. Jí urenák Stefánia 40656 T, 2 13 Özv. Heckenast szül. Jerenák Stefánia 40657 15 Kramer J. czég és b. társai 40658 17 Kramer J. czég és b. társai 40659 19 ifj. Tatay József és neje 40661 21 Kábái u. 9. 23 Könczöl Antal és b. társai 40683 25la Halmos Henrik és neje 40682 25/6 Özv. Krizmanits Ist­vánné és b. társai 40681 27 Herbst Ferencz és neje 40680 ; — Pilisi u. 40700/1, 2 Noszlopy-utcza. 1, 3 Magyar vegyipari gépgyár r.-t. 42232 2,4,6 Parafakőgyár r. -t. 42223-42228, 42230 42199 /2 5 Szacsvay-u. 33. 7 Gyömrői u. 56. 8,10 Ehrenreich Imréné és b. társai 42215—42220 9 Gyömrői út 63, 65, 67, 69, 71. 11 Magyar kerámiai gyár r-.t 42136 12, 14 Magyar autogén-, gázaccumulátor r.-t. 42142 13 Magyar kerámiai gvár r.-t. 42134 2 16 Gyömrői út 54. 18 Gyömrői út 59, 61. 20 Özv. Szaday Lászlóné és b. társai 41638 22 Szadai Benő és neje 41638 24 Morvay Miklós és neje 41639 26 Politzer Jakab és neje 41640 28 Gazsó László és b. társai 41641 30 Drahos István és neje 41642 32 Sáska Zsigmond 41643 34 Szelepcsényi Pál és neje 41644 36 Sáska Zsigmond 41976 38/a Dr. Szelényi Aladár és b. társai 41978'1 38/6 Dr. Szelényi Aladár 41978/2 38/c Dr. Szelényi Aladár 41978/3 38jd Dr. Szelényi Aladár 41978/10 — Budapest szókfcsfőv. 41173/3 — Rózsa István és tsai 41129 — Schvebisch Ferencz és neje 41128/1 — Wappel Lipótné és b. társai 41128/2 — Golgánd János és neje 41128/3 — Molnár Zsigmond és neje 41122 — Özv. Balogh Józsefné és b. társai 41131 — Heissenberger Flórisné 41132 — Csermák József 41121/1 — Juraszik József és neje 41121/2 — Rottenbiller Károlyné ' 41120 — Reibl György né és b. társai 41133 — Sorg Antal építőipari r.-t. 41046 — Huszthy Sándor és neje 41047 — Krasznitzky Jakab és neje 41048-T- Virág Mihály és b. társai 41124 IN jitra-u tcza. 1 Harmat-u. 20. 2 Harmat-u. 18. 3 Özv. Schmidt György ­né - 41335 4 Büchler Ármin és neje 41390 5fa Polcz Ödön és neje 41336/1 5/6 Marjos Ábel és neje 41336/2 6 Koos János és neje 41389 7 Kisemberek budapesti lakásszövetkezete 41337 8 Eperjessy Anna és b. társai 41388 9 Mádi u. 15Ja. 10 Schvéda Mihály és neje '41385 11 Moiret Lajos és neje 41342 12 Mádi u. 13. 13 Moiret Lajos és neje 41343 14 Kovács Gyula és neje 41381 15 Szűcs Sándor és neje 41345 16 Róth Imre és neje 41380 17 Maláta-u. 27. 18 Özv. Wagner Ádámné és b. társai 41379 20 Hun János és neje 41378 22 Maláta-u. 25. ÓJiegy-dűlő. Kada-u. 34. 41676 Kőszénbánya és tégla­gyár-társulat Pesten, czég 42110 Erdész Gerő 42020 Schwarcz Ferencz és b. társai 42094 Kőszénbánya és tégla­gyár-társulat Pesten, czég 42003 Budapest székesfőváros 42082/7 Budapest székesfőváros 42082/6 Hoffmann Ferenc és neje 42082/6 Sornyik Józef és neje 42082/4 Özv. Kardon Mártonná és b. társai 42082/3 Kaba József és neje 42032/2 Érti János és neje ' 48082/8 Krajnár Ferencz és neje 42082/13 Mikes András és neje 42082 11 Pribék Mihály és nej; 42082,12 Dreher Antal serfőzdéi r -t. 41298/2 Hűlik Sándor és neje 41171 Bognár Mihály né és tsai 41179 Miklós Gábor és neje 41116 Pilon Vilmos és neje 41958 Reibl András és neje 41668/2 Pilon Vilmos és neje 41957 Gerstenbrein Jakab és b. társai 41957 Bállá Péter és neje 41956/1 Dr. Salgó József 42077 Kleitsch Jánosné 41891 Lindenmayer Lőrinczné és b. társa 41892 Farkas József és neje 41393

Next

/
Oldalképek
Tartalom