A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - VI. kerület (Terézváros)

Terézváros. Ház- és telekjegyzék. 134 VI. Kerület. Terézváros. 41 Ikarus Automobil és Repülőgépalkatrész r.-t. 27542 42 Varsányi József és b. társa 27576 43 Üteg-u. 40. 44 Özv. Andrényi Zsig­mondné 27578 45/« Szabó Dániel és neje. 26276 45/6 Pattke Károly Ede és neje 26277 48 Wolf Frigyes és b. társai 27547 49 A, Rudolph magyar csipke és paszományárú- gyár r.-t, 26285, 26286 50 Finály Zsigmond és neje 27546 51 Rudolph magyar csipke és paszományárú-gyár r.-t. ‘ 26287 52 Rad vanes Vilmos 26283 53 Béke-u. 10. 54 Üteg-u. 45. 55 Béke-u. 9. 56 Barcs Kálmán és neje 26267 57 Fürst Miklós és neje 26298 58, 60 Központi tej csar­nok üzemeit ellátó sütőipari r.-t. 26269 59 Németh István és neje 26299 61 Lakos és Székely 26300 62 Dr. Balavoine Hectorné „ ,. . 26274 63 Ozv. Martis Jánosné és b. társa 26301 64 Béke-u. 11. 65/« Özv. Rosenbaum Sándorné 26309/2 65/6 Calcium épitőanyag termelő és kereskedelmi r.-t. 26309/1 66 Leblang Andorné és b. társai 26323 67 Deutsch Árpád 27189/3 68 Ehrenreich Izidor 26322 69 Automobil fuvarozó r.-t. 27189/2 70 Munkácsy Gyula 26321 71 Automobil fuvarozó r-t. 21789 1 72 Julius Drucker 26320 73 Prohászka János és neje 27188 74 Szász Oszkár vasipari és vaskereskedelmi r.-t. 26311 75 Grosner Simon és neje 27181/1 75 Domonkos Andor 27181/2 76ja Schön Marcel 27169/1 76/6 Dr. Balassa Arminné és 1>. társai 27170 Hja Emitter Ferencz-u. 59. lile Völcsei István és neje 27042 78 Szlezák László és neje 27171. 27173 80 Bekic Danico és b. társa 27172 81 Szent László-út 62—64. 82 Reitter Ferencz-u. 62. 83 Szent László-út 59, 61. 84/ / Reitter Ferenc-u. 61. 84/6 Medve Ferenc és' neje 27053/1 86, 88 Star szövött, és kenderárúgyár r.-t. 27051 92 Szent László-u. 63. 96 Szent László-u. 66. — Hajdu-u.' 27544/3 — Hajdu-u. 27544/1 — Lomb-u. 8. 27808 Podmaniczky-u. 1—3 Krausz Zsigmond és neje 28936 2 Özv. Weisz Bertholdné 28917 4 Özv. Weisz Bertholdné 28918 5 Léderer Ede és b. társa 28935 6 Özv. Mogyoróssy Lipótné ■' 28919 7 Szilágyi Arthur és neje 28934 8 Nemzetközi szálloda r.-t, 28920 9 Oesterreicher Miksa 28933 10 Özv. Hamza Ágostonné 28921 11 Dr. Wolf Vilmosné 28932 12 kisk. Surányi Miklós 28922 13 özv.Horti Jenő és neje 28931 14 Vágó Gyula 28923 15 Borpnkay Margit 28930 16 Vük Gyuláné és b. társai , 28924 17 Dr. Rothmann Ármin és neje 28929 18 Pfeffer Alfréd és b. társai 28925 19 Dr. Pinkóczy Tóth Aladárné és b. tsai 28928 20 Teréz-körút 54, 56, 58. 21 Özv. Bródy Józsefné 28927 23 Jókai-u. 27. 25 Teréz-körút 52. 26, 28 Budapest székesfőv. 28226 27 Herz Henrikné 28829 29 Globus közlekedésügyi <-< és kereskedelmi r.-t. 28827' 31 Jutassy Ödönné 28824 33 Krumpholtz Lajos és neje 28775 35 Freudiger Károlv és neje 28774 37 /Potzmann Mátyás és neje * 28773 39 Mann József és neje 28724 41 Büchler Adolf és b. társai 28723 Í3 Özv. Vasadi Gyuláné és b. társai 28722 45 Országos tisztviselők betegsegélyző alap 28670 47 I)r. Járó József 28669 49 Zipernovszky Károly és b. társa ' 28668 51 Nemes Lászlóné 28624 53 Fleissig Sándor és neje 28623 55 Rózsa-u. 98. 57 Özv. Breslmayer Kál­mánná 28569 59 Stadler Benedek 28560 63 Bajnok-u. 34. 63 Mihailovits Kornél és neje 28523 65 Steiner Vilmos és neje 28481 67 Braun Pál és neje 28475 69 Sparber Henrik 28424 71 Fellner Sándor 28423 7.3 Magy. Államvasutak takarék és segély szövet­kezete 28422 75 Szaplonczay Julia és b. társai 28373 77 Libia és b. társai 28372 79 Kövér Győző és b. társai 28371 81 Végh János és neje 28370 83, 93 Munkácsy-u. 34. 95—109 Máv. nyugdíj­intézet 28276 111—119 M. kir. Állam­vasutak 28229 Próféta-utcza. 1 Pauli Szt. Vinczéről nevezett irgalmas nő­vérek közp. háza 29399 1 jar Király-u. 54. 2 Érsek-u. 4. 3 Pauli Szt. Vinczéről nevezett irgalmas nő­vérek 29398 4 Budapest székesfőv. 29369 5 Dr. Abaffy Gyula és neje 29397 6 Özv. Simonyi Nándorné • 29370 7 Kállai J. László és neje 29391 9 Weisz Sámuel Sándor és b. társa 29390 Rákos-tér. (Külterület.) — Mayer Mihály és b. tsa 29864 22 Tiringer Szilveszter és b. társai 29862 23 Volf Rezső és b. társai 29946 24 Kolben szül. Haas Erzsébet és b. tsai 29945 25 Pauncz Ernő 29944 26 Horváth József és neje 29943 27 Özv. Hackspacher Má- tyásné és b. társai 29942 28 Haász Mihály és neje 29941 29 Encser Ivanov Gosz­podin és Borisz 29938 31 Póka Lajos és b. tsai 99236 30 Tallián Ferencz és . neje 29937 32 Sztáchó Károly 29935 33 Munkácsy Ernő 29934 34 Ginzer Kálmán és neje 29933 Rákospalotai út. ■ (Külterület.) — M. kir. Államvasutak 26796 — M. kir. Államvasutak 26493/1 ■— Budapest székesfőváros 26518 — «Vesta ásványolaj­ipar r.-t, 26530, 26531 83 Kirchlechner Emil és neje 26528 84 Fanto müvek r.-t. 26535 85 Kirchlechner Emil és neje 26527 86ja, b Kunsztler Henrik és b. társai 26536 87 Magyar olaj és vegyipar részv. társ. 26526 88 Bolíik Tivadar és b. társa 26537 89 Magyar olaj és vegy­ipar r.-t. 26525 90, 92, 94 Magyar olaj és vegyipar r.-t. 26538 91 Jász-u. 158. Rákospatak-u. (Kültelek.) (Lásd a Vili. kerületet is.) — Hollósy Lajosné és b. társai 30037 — Egerer József 30074 — Soroksárvidéki Taka­rékpénztár r.-t. 30076 — Kovács Béla és Pál 30034 74 Erzsébet királyné-út 76. 76 Götzí és Reiner ezég és b. társai 30299 77 Erzsébet királyné-út 78. 79/« Dr. Balázs József 30302/2 79)b Dr. Balázs József 30302/1 114 Rákos-tér 29. 117 Rákos-tér 28. Reitter Ferencz* utcza. j 1 Hungária-út 63. 2 Hungária-út 65. 3 Mészáros Ádámné 27346 4» Mosánszky Tivadar 27356 5 Mosánszky Tivadar 27347 6 Mosánszky Tivadar 27354 7 Hideghétny Pál 27348 8 Fuchs és Schlichter , vasfém- és bádogárú- gyár r.-t. 27347 9 Mór-u. 9. 10 Dr. Perényi Zsig­mon d 27374/3 11 Mór-u. 10. 12 Munkhart Imre 27375/1 12 Róna Gyuláné és b. társa 27375/2 13 Kromofág vegyészeti gyár Szabó és b. tsai 27322 14 Kulcsár Vilma 27376 15 Schulczi Sándor 27321 16 Lőrinczi József 27382/4 17 Reimann Gyula 27320 18 Özv. Mahunka Imréné 27383 19 Gönib-u. 82—84. 20 Varga Gyula és neje 27384 2 ! 21 a Országos szállítási és automobil forgalmi ré szv.-társ. 27317 1 21 /b Varga Lajos és neje 27317/2 22 Fővárosi ház és mély­építő r.-t. 27386 23 Friedmann Ferencz neje 27305/1 24 Kovács Antal és neje 27387 25 Pető Ferencz és neje 27304 26 Dr. Schuster Gyuláné 27388 27 Kitschalgsz József és neje 27303 28ja Pálü Antal 27389/1 28/6 Paksa Antal és neje 273892 29 Link Ádám és neje 27302 30 Fülöp Gátőr 27390 31 Özv. Reiner Lőrinczné és b. társa i 27301 32 Bartkó György és neje ‘ 27211/1 33 Reimann Gyuláné 27004 34ja Görkeny Juliska 27210/1 34/6 if i. Kon. rniczky Fe­renc 27210,2 35 Reimann Gyula 27005 36/« Kálmán István és b. társai 27209 2 36/6 Kálmán István és b. társai 27209/1 37 Ambrus-u. I. 38 Apor Elemér 27208 39 Hülber Mihály és b. társai 27020 40 Lehota János és b. társai 27207 41 ja Ben kő Márton és neje 27021/1 41/6 Pozsár Gergelvné és társa ‘ 27021/2 42 Ondré József és neje 27206 43 Fidloczky Józsefné és b. társai 27022 44 Menczel Jánosné 27205 45 Csepregi Lajosné 27023 46 Letenyei Ilona és b. társai 27204 47 Kosch Rezsőné 27024 48 Kosch Rezsőné 27203 49 Weiner Mihálv és b. társai * 27025 50 Bacher testvérek tex­tilipar r.-t. 27202 51 Országbíró-u. 58. 52 Kosch Rezsőné 27185 53 Kasnyik János és b. társai 27037 54 Viktória Kötő- és Szövőgyár r.-t. 27184 55/«, 6 Szeder Győző és b. társai 27038 56 László Gézáné 27183 57 Herth I mre és b. tsai 27039 58 Dr. Fired Béla és neje 27182 59 Varga Antal és neje 27040 60 Petneházy-u. 75. • ' 61 Bálint Jánosj L| 27053/2 62 Rák kötő és szövőgyár 27179 63\a Fonó Anna 27054 63/6 Kovács Gyula és neje 27055 64 Ipartelep forgalmi r.-t. és b. társai 27178 65 Ernst Márkus 27056/2 65 Zsazsula Rezső és társa 27056 1 66 Ipartelep forgalmi r.-t. és b. társai . 27177 67 Vas- és rézesztergá­lyosok és rokonszak­mák orsz. egyesülete 27057 68 Lacza Miklós és b. tsai 27176 69 Sonkoly Lajos és b. társai 27058 2 69 Heuda An tahié 27058/1 70 Pellech János és b. tsai 27175/2 71 Özv. Szalma Ferenczné és b. társai 27073 71 Tury Lajos 72 Frangepán-u. 76. 73 Özv. Hajdú Jánosné és b. társa 27074 1 73 Fried I. Gyula és neje 27074/2 74 Leopold Ferencz és neje 27151 75 Feith Gábor és b. tsa 27075 76 Angyalföldi textilmű­vek r.-t. 27150 77 Vágó Boriska és b. társai 27076 78 Angyalföldi textil­müvek r.-t. 27149 79 Seniler Vilmos és neje 27077 80 Angyalföldi textil­müvek r.-t. 27148 81 Barta Béla és neje 27078 83 Kovács Anna és b. tsai 27092 84 Spiegel Samuné 27145 85 Balogh Pál és neje 27093 86 Danis György és b. társai 271441 86 Varga Mihály és b. társai 27144 2 87 Kiss Jenőné 27C94 88 a Automobil fuvarozó rész.-társ. 27143 2 88'6 Schürcz Andrásné 27143 1 89 Faragó és tsa cég 27095 90 Kosch Rezsöné 27142 91 Mészáros Sándor és neje 27096 92 Dr. Konrád Géza és 27141 93/a Villiser Adolf és ' neje 27097/4 93/6 Strba János és neje 27097/3 95 Ecker József és b. tsai 27107 96 Kosch Rezsöné 27116 97la Özv. Schindler Ma­nóné 27108/1 97In Pap Dénes és neje 27108/2 98 Özv. Szilágyi Jánosné 27115 99/a Gyurits Miklós és ' neje 271C9/1 99/6 Kákonyi Ferenc 27109/2 100 Alapi József és b. tsai 27114 101 Özv. Torkos Károly ­né 2664É 102 Pápa Manóné és b. társai 27112 103 Lövinger Géza és neje 26649 1 103 Moór Géza 26649J 104 Tólnay Gyula 26645 105 Doritsné sz. Schnei­der Francziska 2 06 106 Klein Henrik és b. tsai 26 6 107 Grosner Simon és neje 2665]

Next

/
Oldalképek
Tartalom