A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - VI. kerület (Terézváros)

Terézváros. Üáz- és telekjegyzék. 129 VI. Kerület. Terézváros. Hungária-körút. (Külterület.) (Lásd a VII. és X. kerületet is.) 6 István-út 93. 25 Havel Lipót és neje 29784 27 Havel Lipót és neje 29786 29 Budapesti kereskedők menháza és b. társai 29787 31 Fábián Lajos és b. tsai 29788 33 Greiner Sándorné 29789 34—36 Magyar acéláru­gyár 27638/1 35 Dr. Degen Árpádné és b. társa 29790 37 Magyar ált. ingatlan­bank r.-t. 29791 38la Roheim Samu és neje 29777 38jb Roheim Samu és neje 29776 38/c I)r. Balás Béla és neje 29775 38Id Dr. Lukács Györgyné 29774 39 Fővárosi közrn. tan. 29792 40 Filadelfia Diakonissa­e&ylet 29769 41 Léderer Ede és neje 29793 42 Hermina-út 39. 43 Kund Endre és b. tsai 29794/2 44 Hermina-út 4L 45 Magyar ált. ingatlan­bank r.-t. 29795 46 Hermina-út 43. 47 Meinhart Kurt Fri­gyes és b. társai 29796 48 Groff Samuné és b. társai * 49 Kund Endre és b. tsai 29797 50 Burostyán-u. 4. 51 Hubert Henrik és b. társai 29798 52 Hermina-út 49—63. 53 Szente Pál né és b. társai 29799 54 Hermina-út 49—63. 55 Özv. Ernst Miksáné és b. társai 29800 56 Hermina-út 49—63. 57/6 özv. Widder Mórné és b. társai 27341 58 Hermina-út 49—63. 59la Dr. Kerényi Samu 27342 59 jb R. Sipos Gyula és neje 27343 60 Meinhart Kurt Frigyes és b. társai 29752 61 Rosenfeld Jenőné és társa 27344 61 Meinhart Kurt Fri­gyes és b. társai 29746 62 Meinhart Kurt Fri­gyes és b. társai 29751 63 Weinberger Aladár 27345 64 Meinhart Kurt Fri­gyes és b. társai 29750 65 Pauncz Ernő és neje 27356 66 Meinhart Kurt Fri­gyes és b. társai 29749 67 M. kir. kincstár 29743 67 Mosánszky Tivadar27357 68 Hungária-körút 67. 69 Herczog Salamon és neje 27358 71 Özv. Mahrer Gáborné 27359 72 Gáspár Fülöp 28033 73 Herczog Salamon és neje 27360 74 Gáspár Fülöp 28024 75 M. kir. kincstár 27403 76 Gáspár Fülöp 28023 77 Figyelő-u. 2. 78 Baumgarten Sándor 28022 79 Dr. Treiber Márton 27409 80 Fővárosi pénzalap 28020 8l/a Katona Zsigmondné és b. társai 27410 81/6 Holub József 27411 82 Büchler Károly 28019/3 Ház- és telekjegyzék. 1931. 83 Schember G. es Fiai 27415 84/íí Fuchs és Schlichter zománcz-, fém- és bádogárúgvár r.-t. 28015 85 Mehn Borbála és b. társai 27417 84/6 86/a Nemzetközi borkereskedelmi r.-t. 28013 és 28014 86/6 Schlesinger Ede 28012 87 Scheier Samu és neje 27474 88/o Fuchs és Schlichter zománcz-, fém- és bádogárúgyár r.-t. 27973 88 Tar-u. 10. 89 Wellisch Emánuel és b. társa 27475 90 Dr. Elek Imréné 27963 91 Gazsó László és b. társai 27484 92/a Özv. Winkler Jó­zsefné és b. társai 27962 92/6 Winkler Lajos 27961 93 Özv. Simkó Györgyné és b. társa 27486 94 Fellioglon Agobián Hajdi Kazerne 27956 95 Dr. Rosenberg Teofil 27488 96 Kreisler Imréné 27955 97 Holczer Lajos és neje 27490 98, 100, 102, M. kir. kincstár 27950 99 Házbirtokos r.-t. 27491 101 Özv. Weiser Dávidné és b. társai 27492 103 Epstein József és neje 27493 104 M. kir. kincstár 27949 105, 107,109 M. kir. kincs­tár 27630 106/a Műnk Rezső 27948 106/6 Műnk Rezső 27947 108 Ganz és társa Danu­bius gép-, vágón- és hajógyár r.-t. 27829 110, 112, 114, 116, 118, 120 Váczi út 55—67. 111 Zelinka Alajos és neje 27632 113 Grosz Henrik és neje 27633 114 Meinhardt Curt Fri­gyes 29796 115, 117 Magyar acélárú­gyár r.-t, 27638 118 Lövi Elis és b. tár­sai 29794/2 119 Váczi út 69. Közmunkák tanácsa 27959 120 Lederer Ede és neje alapítvány 29793 12.1 Dr. Balás Béla és neje 29775 123 Roheim Samu és neje 29776 124 Magy. ált. ingatlan­bank 29791 125 Roheim Samu és neje . 29777 126 Dr. Dégen Árpádné és társai 29790 127 Szmrecsányi Ödönné 29778 128 Greiner Sándorné 29789 130 Fábián Lajos és tsai29788 132 Bpesti keresk. mén­háza 29787 134 Havel Lipót és neje 29786 136 Havel Lipót és neje 29784 138 Dr. Vikár Géza és neje 29783 140 Értékpapír- és va­lutakereskedők ház­építő r.-t. 29781 — Helferstein Károly és neje 28103 H unn-utcza. (Külterület) 1 Tüzér-u. 13, 15, 17. 2 Tüzér-u. 19. 3 Lehel-u. 39, 41, 43. 4/a Stein Móricz és neje 27986 4/6 Márkus Lajos és neje 27987 5 Vágány-u. 10. 6 Lehel-u. 26. 8 Lehel-u. 45, 47. 10 Szabolcs-u 45. 12 Vágány-u. 12, 14. Mehn Károly és neje 27984/4 Mehn Antal és neje 27984/5 Hunyadi-tér. 1 Vitéz Nagy Sándorné és b. társai 29460 ! 2 Lipp Gyuláné és b. társai 29461 j 3 Özv. Eibenschütz S. Sándorné és társai 29462 4, 5 Budapest szfőv. 29451 6 Csengery-u. 31. 7 Pláner Gyula és neje 29475 8 Glück Ignácz és neje 29490 9 Liedermann Mórné 29492 10 Scheer Samu 29493 11 Budapesti protestáns országos árvaegylet 29494 12 Fürdő és építő r.-t. 29495 13, 14 Andrássy-út 56. 15 Csengery-u. 33. István-út. (Külterület.) (Lásd a VII. kerületet is.) 46 Aréna-út 31, 33, 35, 37. 93 Vakok budapesti or­szágos intézete alapja ' 31654 IzaX»ella.-uteza.. (Lásd a VII. kerületet is.) 39ja Király-u. 98ja. 39/6 Csörgits Lajos és neje 29515 41 Özv. dr. Brauch Samuné és b. társa 29516 41 Dr. Brauch Samu és neje 29516 43 Beck Miksa 29522 44 Király-u. 96. 44/6 Berkovits Jenő és neje 29482 44/c D’Ouveron Rotandné és b. társa 29483 45 Dr. Gots Endréné 29523 46ja, 6 Budapest szfőv. 29507 47 Özv. Waizner Ar- noldné és b. társa 29524 48 Hirsch 1 Hugó 29505 49 Dr. Gattein István és b. társa 29525 50 Verő Sándorné 29504 51 Özv. Szokoly Gyu­láné ‘ 29526 52 Özv. Günz Imréné 29503 53, 55, 57 Andrássy-út 73, 75. 54 M. kir. kincstár 29502 56 Magyar tanulmánvi alap " 29501 58 Andrássy-út 71. 59 Andrássy-út 72. 60 Andrássy-iít 70. 61 Budapest szék. főv. 28663 62, 64 Deutsch Artúr és Béla 28713 63 Deutsch Ernő és b. társai 28664 65 Herczfelder Horácze alapítványa és b. tsa 28653 66 Özv. Klein Aladárné 28712 67 Bienenstock Fülöp 28652 68la Özv. Tsuk Miksáné 28704 68/6 Erdélyi Ilona és b. társai 28703 69 Czeizler Lipót és neje 28651 70 Lóránt Emánuelné 28694 71 Winternitz Márton és b. társai 28650 i 72ja Szalágyi Egyedné 28693 72/6 Prokop Ágostonná 28692 73 Dr. Román Jenő és b. társa 28649 74 Özv. Roth Izidorné és b. társai 28691 | 75 Bruchsteiner Jakab 28648 76 Kolényi Kornél és b. társai 28690 | 77 Izabella-u. 77. sz. bérház r.-t. 28647 78 Izabella-u. 78. sz. bérház r.-t. 28689 79 Bogdány Józsefné 28646 i 80 Fuchs Leó és neje 28688 81 Lővinger Adolf és h. társai 28636 | 82 Osvald Róbert és neje 28687 83 Vermes Gyuláné és b. társai 28655 | 84 Schwarcz Sándor és neje 28686 85 Wagner Julián 28628 86 Szondy-u. 34. 87 Özv. Reimann Lázárné és b. társai 28627 88 Cadeau csokoládé­gyár r.-t. 28678/2 89 Hergár Emil 28626 90 Pr. Benyovits Lajos és neje 28674 91 Biringer Miksa és b. társai 28625 92 Marován Sándor és Béla 28673 93 Podmaniczky-u. 93. 94 Dr. Pick Jenőné és b. tsai 28672 96 Dr. Pick Jenőné és b. tsai 28671 98 Podmaniczky-u. 49. »X anicsár-utcza. (Külterület.) 1, 3, 5, 7, 9 Váczi út 55. Jász-utcza. (Külterület.) 1 Hungária-körút 73. 2—32 Hungária-körút 75. 3 Winternitz Adolf Gábor és b. társai 27361 ! 5 Fuchs és Schlichter zománc-, fém- és bá­dogé rúgyár r.-t. 27362 7 Fuchs és Schlichter vas-, fém- és bádog- árúgyár r.-t. 27363 9 Fuchs és Schlichter vas-, fém- és bádog- áriígyár r.-t. 27364 11 Bründl János 27366 13 Hahn Valéria és b. 27367 i 15 Máté Vendel és neje 27368/1 ; 15 Barta József és b. társai 27368/2 17 Gömb-u. 73. 19 Lukács Zoltán és neje 27378/1 21 Ehmann Alajosné 27379/1 21 Pál Traján és neje 27379/2 ! 21 Wagner József és neje 27379 3 25 Szokoll Aurél 27397/1 25 Guttmann Jenő és neje 27397/2 27 Németh László és neje 27398 29 Czinner Vilmos és neje 27399 31 Wolner Hermann és b. társa 27400 32 Duka Istvánná 27396/1 32 Vereség János és neje 27396/2 33 Preciziós fogaskerék­gyár Benkő és Gyé­mánt ozég 27197 34 Országbíró-u. 44, 46. 35 Salzleitner Alajos 27196 36 Steinitz Imre 26306 37 Sandicz Jenő és Ármin 27195 38 Loránd Henrikné 26307 39, 41, 43 Brassói cel­lulose-gyár r.-t. 27194 40 Weisz Béláné 26308 42 Petneházy-u. 65. 44 Petneházy-u. 74. 45 kisk. gr. Tisza Lajos 27193 46 Tripsa Aurél és b. társai 26312/1 46/6 ifj. Bottyáni László és társai 26312/2 47 Benisch József és neje 21792 48 Kőszegi Károly 26313 49 Országbiró-u 47. 50 Özv. Borsódy Sándorné és b. társai 26314 51/a Országbíró-u. 48. 51/6 Dr. Városi Jenőné 27189/8 52 Grünsberger Béláné 26315 53 a Kohn Márton és neje 27189/7 53/6 Áutomobil fuvarozó r--t. 27189 6 54 Özv. Singer Mórné és b. társai 28344 55/a Szabó Imréné 27189/5 55/6 Bajza Lajos és neje 27189/4 56 Baumant Sándor és b. társai 26345 57 Petneházy-u. 67. 58 Budapesti baptista hitközség 26346 59 Özv. Reich Endréné 27169/2 60 Özv. Heller Flórisné és b. társai 26347 61 Szekeres Zoltánná 27168 62 Hunwald Sándor örökösei 26348 63 Lakat os János és neje 64 Spiegel Malvin 26349 65 Höffler József és neje 27165/2 65 Kohn Bertalan és neje 27165/1 66 Agócs József és neje 26351/4 67 Biró D. Dezső és neje 27163 68 Kellner Henrik 26352 69 Özv. Herczog Ottóné és gyermekei 27162 70 Mezei Mór és neje 26353 71 Özv. Herczog Ottóné és gyermekei 27161 72 Ipper Sándor és b. tarsai 26354 73 Duduss Ernő 27160 74 Vígnál: Rafaelo 26355 75 Hunvald Sándorné 27159 76 Föld mezőgazdasági , ipari és keresk. r.-t. 26356 77 Helfen stein Kar oly né 27158 78 Korolovszky János és neje 26391/3 79 Angyalföldi textil­művek r.-t. 27157 10 Münzer Ferencz és neje 26392 11 Singer Teréz 27135/2 12 Münzer Ferencz és neje 26393 13/n Groszman Izrael és neje 27134,2 14 Engel Holbach Nán­dor és neje 26394 15 Krisztián Kristóf 27133 16 Kellner Henrik 26395 17 Mosele Kristóf és neje 27132 18 Földhitelbank r.-t. 26396 19 Stahl Friderika és b. társai 27131 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom