Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, harmadik körzet (Budapest, 1931)

Váci járás

19! ÁLTALÁNOS ADATOK Lakosság az 1920. népsz. szerint: 4217 lélek, színmagyar. R. kath. 1740, ref.: 1844, ágii. ev.: .147, unit.: 60, izr: 26. Házak száma: 906. Az 1930. évi népszámlálás szerint a köz­ségben 5108 lélek van. Területe: 5146 kh., melyből a köz­ségé 50 kh. Szántó: 298Ó, rét: 287, legelő: 559, erdő: 470, szőlő: 361, kert: 172, nádas: 7, terméketlen: 305. Erdőbirtok: 400 kh. tölgy, bükk és kevés akác. Tulajdonos: gróf Károlyi László, a többi egyeseké. Talajviszonyok: homokos. Termények: rozs 6 q, és kerti vé­lemények. Vas. áll.: helyben. Posta, táv., tel., cső.: helyben. Törvsz., Pii. ig., Mezőg. Kamr., Iparfü., Keresk. Kamr.: Budapest. Főszb.: Vác. Járásb., Adóh., Tkv., Pii. bizt.: Újpest. A ál kér.: Gödöllő. Pü. szak.: Rákos palota. HATÓSÁGOK, INTÉZMÉNYEK Községi elöljáróság. Tel.: 1. Vezető jegyző: mindszenti Erdélyi Zoltáin főjegyző. Középiskoláját Iglón végezte. 1896-ban Veresegyházán a közigazgatási pályára lépett, majd Foton mint s. jegyző, Püspök­szilágyon vezető jegyző, Vácuj falun és Zsidó 'községekben körjegyző, 1915. óta pedig Foton vezető főjegyző. A Hangya Szöv. elnökigazgatója, a Hitelbank h. elnöke stb. 1928-ban a kormányzó a IV, oszt. polg. érd, kér. tüntette ki Adóügyi jegyző: Kovács Vencel. Középiskoláit Debrecenben, a jegyzőtan- folyamot Budapesten végezte. Vácujfalun, Pestújhelyen, Tiszafüreden, 1916. óita pedig helyben, 1922-től mint aü. jegyző működik. A Fóti Gyümölcsértákesítő és Központi Szeszfőzde egyik megalapítója. A Hangyá­nak ügyv. ig, stb. Aljegyző: Alberti Béla. Középiskoláit Mezőtúron, a jegyző 'tanfo­lyamot Szombathelyen végezte. 1928. óta helyben aljegyző. Levente főoktató, az Önk. Tűzoltó Egyesület parancsnoka stb. Jegyzőgyak.: Kovács Géza. Községi írnokok: Vértessy György, Zanáthi .Jenő, Tóth Sándorné. Közs. bíró: Szőri János. Iskoláit Foton végezte. 1920. óta a közs. képv. test. tagja. 1927-ben lett a község bírája, a Polg. Löv. Egyl. alelnöke, a Gazda­kör vezetője stb. Sógorai: Balog János iszerb fogságban, Tóth Sándor a háborúban szer­zett betegségben haltak el. Törv. bíró: G. Lassú Sándor. Iskoláit helyben végezte. 1909. óta önál­lóan gazdálkodik. 1926-ban lett törv, bíró. A Jószív Egyesületnek elnöke, az OKH igazg. tagja, az ágh. ev. egyháznál presbi­ter stb. 10 éven át teljesített katonai szol­gálatot, szerb és orosz fronton harcolt, ahol megsebesült. Pénztáros: Hódi Mihály. A közs. képv. test. virilis tagja, a Gazda­kör alelnöke, a Hangya ig. tagja stb. 1930- ban választották meg közs. pénztárosnak. A háború alatt katonai szolgálatot telje­sített Közgyám: Lassú Sándor. Postamester: Zalai Péter. Középiskoláit Nagyrőcán végezte. 1898-tól a muránaljai postahivatalnál teljesített szol­gálatot, 1907—18-ig mint postamester, A megszállás alatt helyét kénytelen volt el­hagyni és 1919. óta helyben postamester. Sógora Légár István az olasz fronton hősi halált halt. AU. elöljáró: Garinberti István. Csendőrörs. Örspar.: Palóczky Jó­zsef tisztit., őrspar. li.: Nagij Pál tisztit. EGYHÁZAK, ISKOLÁK. R. kath. egyház. Plébános: dr. Thury Károly esperes, pápai ka­marás. Ref. Egyházközség. Lelkész: Ba­logh Ferenc. Ágh. Ev. Egyházközség. Lelkész: Szeberényi Zoltán. A középiskolát Békéscsabán, a theologiál Pozsonyban végezte. Budapesten és Kecske­méten volt káplán, Rákospalotán hitoktató. 1923. óta helyben lelkész. A Lev. Egylet elnöke, a Hangya és az OKH ig. tagja stb. A háború alatt 36 hónapon át Klagenfurt­ban és Pozsonyban mint önk. betegápoló működött. Fivére Iván Sábáénál hősi halált halt. R. kath. elemi iskola. Kántortanító: Hoffmann Pál. Tanítók: Bolton Szaniszló, Bohus Ágnes, Keller János, Petyerek József. Ref. elemi iskola. Tanítók: Kerekes Gyula.

Next

/
Oldalképek
Tartalom