Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, második körzet (Budapest, 1930)

[Helységek adatai]

205 Kiskunfélegyháza 95, Pintér István 62, Majoros Sándor 72,. Csukonyi Mihály 67, őzv. Mi­chel Andrásáé 73, jfj. Juhász Antal 73, Juhász Imre 68, Fekete Jánosné 110, Boda Mária és Tsa 114, Baranyi István 70, Csik József 98, ifj. Bánó Szabó Sándor 52, Tóth Mihály 60, Szabó Mihály 54, Kiss János 62l/2, Kona Antal 82, ifj. Kiss Antal 65, if]. Szolnoki Károly 55, Kókai József 61, Füle János 376, ifj. Pintér István 61, Oroszi Kálmán 60, Rácz István 81, Ipacs JmszIó 60, Pásztori Ferenc 70, Király Ferenc 70, özv. Gidyás Sándor- né 101, Besze József 96, Csendes Mi­hály 56, Szatmári Péter 59, ifj. Mé­száros Pál 65, Török László 125, özv. Seres Istvánná 138, Fazekas László 78, Nemcsok Sándor 55, Tarjányi Mi­hály 83, Pap József 54, Szabó B. Ist­ván 70, M. Kis János 64, Káposztás István 118, Palatinus Pál 97, Móriási Imre 68, Fazekas Sz. Ferenc 90, Lan­tos János 70, ifj. Tapodi Imréné 57, Fekete Imre 66, Eszik Mihály 86, Rácz Mihály 60, Tajthy Ágoston 124, Farkas Imre 65, Lovász András 162 kh. Szőlőbirtokosok: Ulrich Antal 10, dr. Bauer Imre 40, Baksai József 18, özv. Kovács Lajosné 6, Juhász János 6, Endre János 8, özv. Jenovay Dezsöné 10, Kanizsai Nagy Antal 8, Németh Lászlóné 6, Krausz Sándor 7, Bálint Károly 6 kh. Fuvaros-vállalkozók: Berecz József, Mó­ra Ferenc-u. 6. Iskoláinak elvégzése után hadiszolgálatra vonult be, 1917-ben olasz fogságba esett, hon­nan 1920-ban hazatérve, a nemzeti hadsereg­be lépett, hol 2 évig szolgált. Kitüntetései: kis ez., bronz v. é., Károly cs. kér. Atyja a harc­téren szerzett betegségébe belehalt. Ladányi Péter, Jász-u. 4. 1908 óta önálló, jelenleg 10 pár lóval fuva­roztat, a város szerződéses előfogatosa. 65 hol­das gazdasága is van. 1914-ben bevonult hadi- szolgálatra, a szerb és orosz harctéren küz­dött. Kétszer sebesült. Öccse hősi halált halt. Füszerkereskedők: Agárdi József, Csil- lag-u. 52. Szakmáját helyben tanulta, mint segéd ugyanitt és Bpesten dolgozott. 1919 óta önálló. A Testedző Kör pénztárnoka. 1914-ben bevo­nult, 30 hónapot töltött a harctéren, 30 hóna­pig orosz fogoly volt. A bronz v. é., Ká­roly cs. kér. tulajdonosa. Bajor Ferenc, Hunyadi-u. 58. A szakmát Bpesten tanulta, 1925 óta a Köz- tisztviselők Fogy. Szöv.-nek alkalmazottja, 1927 óta üzletvezetője. 1915-től 1918-ig az orosz, szerb és olasz harctéren küzdött, mint fővadász szerelt le. Kis ez., bronz v. é., Ká­roly cs. kér. tulajdonosa. Bódogh Zakariás, Jókai-u. 1. Szakmájában Bpesten szabadult fel, 1921 óta önálló kereskedő és malomtulajdonos. Mai üzletét 1930-ban nyitotta meg. A Kereskedők Egyesületének tagja. A háború alatt a szerb, orosz és olasz harctéren küzdött, háromszor sebesült. Olasz fogságban 3 évet töltött. Csizmadia István, Verseghy-u. 8. Szakmáját helyben tanulta, mint segéd ugyanitt és Bpesten dolgozott. 1925 óta hely­ben önálló. A harctéren 24 hónapot töltött. Károly cs. kér. tulajdonosa. Feuer Sándor, Városház-tér. 1886-ban vette át a Feuer Mihály testvére ál­tal alapított nagyekereskedést. A Kereskedők Egyesületének volt elnöke, az izr. hitközség és Szentegylet tagja, a Félegyházi Tkp. ig. tagja, az OMKE. vál. tagja. Mint a Vörös- kereszt titkára, kiváló érdemeket szerzett. Finkelstein Ernő, Lord Rothermere-u. 54. 1915-ben szabadult fel, mint segéd Bpesten dolgozott. 1923-tól önálló rőfös-, 1929-től fü- szerkereskedő. 1917-től az orosz és olasz harc­téren küzdött, megsebesült, mint altiszt sze­relt le. A nemzeti hadseregben is szolgált. Fricska József, Széchényi-u. 13. Szakmájában 1915-ben helyben szabadult fel, mint segéd ugyanitt dolgozott. 1928 óta üzletvezető, 1916-tól az orosz és olasz harc­téren küzdött, súlyosan sebesülve olasz fog­ságba esett, honnan mint csererokkant jött haza 1918-ban. Friedmann Géza, Korona-u. 3. Szakmájában Bpesten szabadult, mint segéd ugyanott dolgozott. 1920-tól önálló, az ital­mérési engedélyt 1928-ban kapta meg. 1915-től az olasz és orosz harctéren küzdött, 1916-ban olasz fogságba esett, hol 2 évet töltött. Jenő öccse az orosz harctéren eltűnt. Friedmann Sándor, Korona-u. A rőfös szakmában Uikécskén szabadult fel, mint segéd Tiszaföldváron és Bpesten dol­gozott. 1921 óta önálló. A hitközség volt pénz­tárosa. 1915-től az orosz harctéren küzdött, megsebesült, mint szakaszvezető szerelt le a forradalom után. Hangya Szövetkezet. Ügyvezető igaz­gató : Berta Károly. 1907 óta áll a Haneya kötelékében, 1911-ig mint segéd, 1922-ig mint üzletvezető, 1922-től

Next

/
Oldalképek
Tartalom