Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

16 Dömsöd # Általános adatok: Lakosság: 4490 lélek, színmagyar. R. kath.: 645, ref.: 3667, ágh. ev.:32, izr.: 136, egyéb 10. Házak száma : 1042. Területe: 23345 kh., melyből a köz­ségé 125. Szántó: 10385, rét: 4186, legelő: 7149, erdő: 74, szőlő: 668, nádas : 1, terméketlen: 1020 kh. Erdő­birtok : Egyesek tulajdonában 74 kh. akác, különböző korú, kis parcellák­ban. Talajviszonyok: Fekete, agyagos homok. Termények: Búza, rozs, árpa, zab, tengeri, burgonya, alma, barack, szilva, dinnye. Gabonafélékben átlag­termés 6 q. Vas. áll.: Dömsöd 8'5 km. Szállás: Mészáros szálloda, és fürdőidényben Petőfi szálloda. Autóbuszjárat: A köz­ség és állomás között minden vonat­hoz rendszeres (kivéve az éjféli vona­tot). Posta, táv., tel. és cső: Dömsöd. Törvsz., iparfü és keresk. kamr., OTI, püig.: Budapest. Mezőgazd. kamr.: Kecskemét. Főszb., Adóh., Járb., Tkv. Ráckeve. Vál. kér.: Szabadszállás. Pü. biz. pü. szak.: Kunszentmiklós. Hatóságok, intézmények: Községi elöljáróság. Tel.: 2. Vezető jegyző: Kerkápoly Zoltán fő­jegyző. Középiskoláit és a közig. tanfolyamotBpesten végezte. Adóügyi jegyző volt Bogyiszlón, Duna- patajon. 1910 óta helyben főjegyző, A község fejlesztésében tevékeny részt vett. Adóügyi jegyző: Szepesy Gyula. Középiskoláit Iglón, a közig, tanfolyamot Nagybecskereken végezte, 1908-ban. Előbb Dunapatajon. majd 1910-től helyben működik. Népművelési előadó, Testnevelési Egyesület tagja. Vármegyei törvh. biz. tag. Felesége és 3 gyermeke van. Közs. bíró : Cser Zsigmond. 6 elemi iskolát járt, s mai műveltségét saját búvárkodása utján szerezte. Az egész bibliát végigolvasta. 29 éves korától 47 hold birtokán, melyből 1 hold szőlő, belterjesen gazdálkodik. Mozgósításkor bevonulva, a háborút végig" küzdötte. Kitüntetései: bronz v. é„ Károly cs. kér. és szóig, vas kér. A Gazdakör kultur- házzá való kiépítése nevéhez fűződik. 1903-tól községi biró. Várm, törvhat. biz. tag. Revíziós Liga helyi elnöke. Faluszőv. igazg. tagja. Nős, egy nevelt leánya van. Törvény biró: Németh János. Atyja gazdaságában nevelkedett, 24 kh. birtokán okszerűen gazdálkodik. 6 hold sző­lője is van. A 48-as Népkör. a Hangya és a Hitelszöv. tagja. Nős, 2 gyermeke van. Veje, Denke Lukács az orosz fogságban meghalt. Ellenőr: Dömök Gábor. 1895-től a község szolgálatában áll. Iparos­kor alapitó tagja. Hadi szolgálatra 1915-ben vonult be, az élelmezésnél teljesített szolgá­latot, leszerelt 1918-ban mint tizedes. Közgyám: Baracskai Lukács. Atyja gazdaságában nevelkedett, nösülése, majd atyja halála óta önállóan gazdálkodik. Kevés szőlője is van. 9 év óta községi elöl­járó, előbb pusztabiró volt. Nős. Fia Lukács, hosszabb időt töltött a harctéren. Mostoha fia István olasz fogságban volt. Pénztáros: Fábián János. Gazdasági ismereteit atyja gazdaságában sze­rezte. 13 kh. szántón állattenyésztéssel és föld- miveléssel foglalkozik. Gazdkakör s 48-as Füg­getlenségi Kör tagja. 1918-tól községi elöljáró, 24-től pénztáros. János fia hadi szolgálatra 1915-ben vonult be, sebesülten orosz fogságba esett, 1918-ban szerelt le. Postamester: Özv. Sebők Sándorné. Postatanfolyamot 1919-ben, telefon és táv­írda tanfolyamot 1922-ben végzett. Előbb Bé­késen helyettes, 1927-től helyben postamester. 2 fivére, Lévay István áll. pénzt, főtiszt, és Lévay József közs. jegyző, hosszú időt töltöt­tek a haza védelmében. Régi nemesi családnak a sarja, férje Sebők Sándor szintén posta­mester volt. Közs. szülésznő: Kristóf Gáborné. Szülészeti tanfolyamot 1898-ban végzett Pesten. Azóta helyben közs. szülésznő. Férje mozgósításkor bevonult, hosszú frontszolgálat után súlyosan sebesült, minek következtében 50%-os rokkant lett. Korcsmáros volt és gaz­dálkodással foglalkozott. Nyug. csendőr őrmester: Gubányi István. 1903-ban szabadult mint kazánkovács. Mint segéd Ruttkán és Kassán működött. 1915-ben mozdonyvezetői vizsgát tett, előbb a Kassa- Oderberginél szolgált, majd a török vasutak­hoz vezényeltetett. Háború alatt a török harc­téren teljesített szolgálatot. Leszerelt mint őr­mester 1918-ban. Kitüntetése: török félhold. Nős, 2 gyermeke van. Egyházak, iskolák: R. kath. egyház. Plébános : Kiss László. Szemináriumot Vácon végzett, áldozó pappá 1919-ben szenteltetett. Mint káplán : Palotáson, Szegváron, Galgamátyán; mint hitoktató Új­pesten működött. 1927 óta Dömsödön plébá­nos. Ezen idő óta a kath. egyház jelentékenyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom