Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

18 Irsa vonult be, szerb és olasz harctéren küzdött, mint 25%-os rokkant szerelt le. Nős, egy leánya van. Füredi Jakab. Az ipart Irsán tanulta, 1895-ben szabadult Tápiószelén, 1898-tól helyben önálló. Ipar­testületi tag és számvizsgáló. Izr. hitközség tagja. Hadiszolgálatot 1915-től a fegyvergyár­ban teljesített. Nős, 6 gyermeke van. Benzinkeresk.: Singer Béla, Dróih Sámuel. Benzinkút: Singer Béla. Bognárok: Varga János, Dormán Jó­zsef, Hasztocsik József, Zilah János. Borkeresk.: Tóth Ferenc. Bőrkeresk.: Palcsek Géza. Cipőfelsőrész készitő. Az ipart Irsán és Bpesten tanulta, képesítve 1907 ben lett. Mint segéd Bpesten működött, önálló 1904 óta. Ipar­testület elnöke és előljárósági tagja. Iparosok és Kereskedők alelnöke Közs. képv. test. tag. Több egyesületnek vezető tagja. Cimfestők: Kovács József, Lengyel Miklós. Cipészek: Skrada Pál. Iparában helyben szabadult 1909-ben. Mint segéd Bpesten működött, 1922 óta önálló mester. Nős, 1 leánya van. Márton János. Iparában 1903-ban szabadult Albertin, mint segéd Bpesten működött. Előbb Albertin, 1924-től helyben működik Daloskor pénztár­noka. Hadiszolgálatra 1914-ben vonult be, 3-szor sebesült, 18 hónapot töltött a tüzvonal- ban. Kitüntetései: kis ez., bronz v. é , Károly cs. kér., és seb. érem. Olasz fogságba esett, honnan 1919-ben szökött meg. István öccse hősi halált halt. Ipartestület gazdája, Temet­kezési Egylet jegyzője, Tűzoltó Egylet pénz­tárnoka. Bulyovszky Kálmán. Fekete József, Huszár Mihály, Kovács Mihály, Lieszkovszki József, Mészáros József. Cipőfelsőrész készitő: Palcsek Vilmos. Csizmadiák: Mészáros József, Skrada János. Cipőkeresk.: Singer Béla. Cukorkakeresk. és cukrász: Maár Vilmos. Csemegekeresk.: Levien Miklós, Tiszó Lajos. Cséplőgéptulajd.: Balázs Balázs gép­lakatos Iparában 1888-ban szabadult helyben. Sze­geden, Bpesten, Nagybecskereken és Boszniá­ban működött, önálló 1900 óta. Községi esküdt, ev. egyház presbitere. Hadiszolgálatra 1915-ben vonult be. olasz harctéren küzdött, majd mint nélkülözhetetlent felmentették. Nős, 7 gyer­meke van. 15 HP benzinmotor tulajdonosa. Motyovszky János, Giba JánosSraszkó András, 4 HP, MÁG Motyovszky Pál 4 HP, szivógáz. Traktortulajd.; Buzásy Mihály. Irsai András, Kocsis István, Lebanov János. Dohánytőzsdések: Dudás Pál, Fábián János, özv. Lőrinc Mihály né, özv. Papp Istvánné. Építési anyag keresk.: Fodor Oszkár, Sonnenschein Ede, Vigner Henrik. Építési vállalkozók: Csapó Lajos, Csapó Sándor, Sipka János, Sipka József, Sipka Pál, Varga István. Fakeresk.: Fodor Oszkár. 4 középiskolát Szarvason végzett, Szarvason 1898-ban szabadult, mint segéd Horvátország­ban, Bécsben és Karánsebesen működött. 1911 óta helyben önálló építési anyag és tűzifa kereskedő. Az izr. hitközség tagja, előbb alelnöke volt. Hadi szolgálatra 1915-ben vonult be, olasz fronton küzdött, összeomláskor sze­relt le. Nős, 2 gyermeke van. Fcstékkeresk.: Drót Sámuel, Tiszó Lajos, Labusz László Fényképészek: Szeiler Ferenc. Iskoláit Monoron végezte, szakmájában 1915- ben szabadult helyben. Szaktudását Bpesten fejlesztette, 1928-tól helyben önálló. Tanonc kiállításon első dijat nyert. Hagyó Gyula, Juhász Luca. Földbirtokosok: Gulyás János. 1890 óta önálló 36 kh. földön János fiával együtt gazdálkodik. A község vezető gazdái közé tartozik. Nős. Petró Márton. Helybeli születésű, iskoláit is itt végezte. Előbb Herder Ödön és Tassy szolgabirók bir­tokain gyakornokoskodott, 1900 óta azonban önállóan gazdálkodik s jelenleg 100 kh. bir­tokán folytat belterjes állat- és mezőgazdál­kodást. Közs. képv. test. tag, a Gazdakör tagja. Szülei és családja segitségével küzdötte fel magát vasszorgalmával és szaktudásával vezető gazdává. Háború alatt az 1. honv. gy. ezr-nél teljesített kát. szolgálatot, 1917-ben mint nélkülözhetetlent felmentették. Három­szor nősült, összesen 9 gyermekük volt. Dr. Bakos Géza 1300, Dr. Muzsik Olivér 500, irsai Irsai András 350, irsai Irsai Károly 350, irsai Irsai György 350, Inokai Tóth Sándor Nagykőrös 250, Kenyeres Ambrus 140, özv. Dr, Heyder Ödönné 110,

Next

/
Oldalképek
Tartalom